โรงเรียนปากช่อง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนปากช่อง
Pakchong School
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นป.ช.
ประเภทรัฐบาล โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
คำขวัญสุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี
(การพร้อมเพรียงในหมู่คณะก่อให้เกิดความสุข)
สถาปนา1 มิถุนายน พ.ศ. 2504
หน่วยงานกำกับกระทรวงศึกษาธิการ
รหัส30101487
ผู้อำนวยการนางพัชรี รักษาสุวรรณ
จำนวนนักเรียน3,097 คน
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
จีน ภาษาจีน
ญี่ปุ่น [[ภาษาญี่ปุ่น|ภาษาญี่ปุ่น]]

ภาษาเกาหลี
สี████ แดง - ขาว
เพลงมาร์ชปากช่อง
เว็บไซต์www.pcschool.ac.th
ต้นไม้ประจำโรงเรียน - ประดู่แดง

โรงเรียนปากช่อง (อังกฤษ: Pakchong School) (อักษรย่อ: ป.ช., P.C.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ[1] ประจำอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา[2] ประเภทโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 เป็นโรงเรียนรัฐบาลสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ดอกประดู่แดง ต้นไม้ประจำโรงเรียน
พระพุทธรัตนมงคลภิมุข
  • คติพจน์ : "สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี" อ่านว่า "สุขา สังขะสะ สามะคี" แปลว่า "การพร้อมเพรียงในหมู่คณะก่อให้เกิดความสุข"
  • คติประจำใจ : "ปากช่อง ลูกแดง ขาว ประพฤติดี มีวินัย ตั้งใจเรียน"
  • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน:"พระพุทธรัตนมงคลภิมุข"
  • สีประจำโรงเรียน : "  แดง-   ขาว"
  • ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกประดู่แดง
  • คำขวัญ: ประพฤติดี มีวินัย ตั้งใจเรียน

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนปากช่อง
บรรยากาศเข้าแถวตอนเช้า

โรงเรียนปากช่อง เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2504 เดิมตั้งอยู่ในที่ดินของ ร.ต.ต.เปล่ง วรรณมณฑา บริจาคให้จำนวน 2 ไร่ ติดกับโรงเรียนบ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี 1) ปัจจุบัน

พ.ศ.2507 นายอยู่ สินจันทึก และนางถนอม สินจันทึก บริจาคที่ดิน ณ หมู่บ้านหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง เนื้อที่ 55 ไร่ ให้เป็นที่ก่อตั้งโรงเรียนและได้ย้ายมาทำการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2508 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

รายนามผู้บริหารโรงเรียนปากช่อง[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายปรีดา จาตุรนต์รัศมี พ.ศ. 2504-2507
2 นายจอง ชละเอม พ.ศ. 2507-2515
3 นายวีระ บุญนิวาส พ.ศ. 2515-2518
4 นายสมพงษ์ รุจิรวรรธน์ พ.ศ. 2518-2530
7 นายอุดม ปัญญา พ.ศ. 2530-2535
8 นายพิษณุ รัตนสุพร พ.ศ. 2535-2539
9 นายสุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ พ.ศ. 2539-2541
10 นายวิศิษฏ์ หิรัญยโกวิท พ.ศ. 2541
11 นายรังสฤษฏ์ ศรีวิชัย พ.ศ. 2541-2544
12 นายดิเรก แสสนธิ์ พ.ศ. 2544-2550
13 นายสุวรรณ เกษมทะเล พ.ศ. 2551-2555
14 นายสุรินทร์ แพ่งจันทึก พ.ศ. 2555-2559
15 นายวิลาศ ดวงเงิน พ.ศ. 2559-2561
16 นายประยงค์ ประทุมวัน พ.ศ. 2561-2563
17 นายธนวัฒน์ สุขเกษม พ.ศ. 2563-2566
18 นางพัชรี รักษาสุวรรณ พ.ศ. 2566-ปัจจุบัน

โรงเรียนในเครือข่ายอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา[แก้]

รูปภาพ อาคารและสถานที่ต่างๆในโรงเรียน[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. 65 ข้อควรรู้ ของโรงเรียนปากช่อง
  2. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปากช่องเยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ "โคก หนอง นา"
  3. [1],จัดตั้งมูลนิธิการศึกษาปากช่อง,เล่ม101,ตอนที่191,25 ธันวาคม 2527,หน้า5219
  4. [2] เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน,จัดตั้งสมาคมโรงเรียนปากช่อง,เล่ม120,ตอนที่61ง,31 กรกฎาคม 2546

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]