โรงเรียนปากช่อง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนปากช่อง
Pakchong School
สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี
(การพร้อมเพรียงในหมู่คณะก่อให้เกิดความสุข)
137 ถนนนิคมลำตะคอง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาไทย ประเทศไทย 30130
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Pakchong School
อักษรย่อ ป.ช.
ประเภท รัฐบาล โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
ก่อตั้ง 1 มิถุนายน พ.ศ. 2504
รหัส 30101487
ผู้อำนวยการ นายประยงค์ ประทุมวัน
จำนวนนักเรียน 3,097 คน
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน
ญี่ปุ่น [[ภาษาญี่ปุ่น|ภาษาญี่ปุ่น]] ภาษาเกาหลี

สี ████ แดง - ขาว
เพลง มาร์ชปากช่อง
เว็บไซต์

โรงเรียนปากช่อง (อังกฤษ: Pakchong School ) (อักษรย่อ: ป.ช., P.C.)เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประจำอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาประเภทโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 เป็นโรงเรียนรัฐบาลสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ดอกประดู่แดง ต้นไม้ประจำโรงเรียน
พระพุทธรัตนมงคลภิมุข
  • คติพจน์ : "สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี" อ่านว่า "สุขา สังขะสะ สามะคี" แปลว่า "การพร้อมเพรียงในหมู่คณะก่อให้เกิดความสุข"
  • คติประจำใจ : "ปากช่อง ลูกแดง ขาว ประพฤติดี มีวินัย ตั้งใจเรียน"
  • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน:"พระพุทธรัตนมงคลภิมุข"
  • สีประจำโรงเรียน : "     แดง-      ขาว"
  • ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกประดู่แดง
  • คำขวัญ: ประพฤติดี มีวินัย ตั้งใจเรียน

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนปากช่อง
บรรยากาศเข้าแถวตอนเช้า

โรงเรียนปากช่อง เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2504 เดิมตั้งอยู่ในที่ดินของ ร.ต.ต.เปล่ง วรรณมณฑา บริจาคให้จำนวน 2 ไร่ ติดกับโรงเรียนบ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี 1) ปัจจุบัน

พ.ศ.2507 นายอยู่ สินจันทึก และนางถนอม สินจันทึก บริจาคที่ดิน ณ หมู่บ้านหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง เนื้อที่ 55 ไร่ ให้เป็นที่ก่อตั้งโรงเรียนและได้ย้ายมาทำการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2508 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

รายนามผู้บริหารโรงเรียนปากช่อง[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายปรีดา จาตุรนต์รัศมี พ.ศ. 2504-2507
2 นายจอง ชละเอม พ.ศ. 2507-2515
3 นายวีระ บุญนิวาส พ.ศ. 2515-2518
4 นายสมพงษ์ รุจิรวรรธน์ พ.ศ. 2518-2530
7 นายอุดม ปัญญา พ.ศ. 2530-2535
8 นายพิษณุ รัตนสุพร พ.ศ. 2535-2539
9 นายสุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ พ.ศ. 2539-2541
10 นายวิศิษฏ์ หิรัญยโกวิท พ.ศ. 2541
11 นายรังสฤษฏ์ ศรีวิชัย พ.ศ. 2541-2544
12 นายดิเรก แสสนธิ์ พ.ศ. 2544-2550
13 นายสุวรรณ เกษมทะเล พ.ศ. 2551-2555
14 นายสุรินทร์ แพ่งจันทึก พ.ศ. 2555-2559
15 นายวิลาศ ดวงเงิน พ.ศ. 2559-2561
16 นายประยงค์ ประทุมวัน พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน

โรงเรียนในเครือข่ายอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา[แก้]

รูปภาพ อาคารและสถานที่ต่างๆในโรงเรียน[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

เพลงประจำโรงเรียนปากช่อง ประวัติโรงเรียน เปิดหอศิลปะวัฒนธรรม แผนที่โรงเรียนปากช่อง

  1. [1],จัดตั้งมูลนิธิการศึกษาปากช่อง,เล่ม101,ตอนที่191,25 ธันวาคม 2527,หน้า5219
  2. [2],จัดตั้งสมาคมโรงเรียนปากช่อง,เล่ม120,ตอนที่61ง,31 กรกฎาคม 2546