โรงเรียนผดุงนารี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนผดุงนารี
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนผดุงนารี
ถนนนาควิชัย ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Phadungnaree school
อักษรย่อ ผ.น./pn
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถาปนา 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2469
รหัส 10440102
เพลง มาร์ชผดุงนารี
เว็บไซต์

โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม เป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดมหาสารคามซึ่งแต่เดิมเคยรับเฉพาะนักเรียนหญิง แต่ในปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา เช่นเดียวกับโรงเรียนชายประจำจังหวัดคือ โรงเรียนสารคามพิทยาคม โรงเรียนผดุงนารีตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ถนนนาควิชัย ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เปิดทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2469 ซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า 90 ปี ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนมากกว่า 4500 คน และบุคลากรทางการศึกษากว่า 250 คน

ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนผดุงนารีมีแผนชั้นเรียนเป็น 18-18-18/15-15-15 รวม99 ห้องเรียน เป็น 1 ใน 3 โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงของจังหวัดมหาสารคามและยังเป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาสูงมาก"

ประวัติ[แก้]

ในปีพ.ศ. 2449 พระพิทักษ์นรากร หรือพระเจริญราชเดช (อุ่น ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม) ได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นเป็นครั้งแรก ในเมืองมหาสารคาม ณ วัดโพธิ์ศรีวราราม และวัดนาควิชัย โดยมีพระภิกษุเป็นครูสอน มีนักเรียนเป็นชายล้วน ส่วนนักเรียนหญิงจัดให้เรียน ตามบ้านข้าราชการผู้ใหญ่ หรือคหบดี ส่วนมากจะเรียนวิชาการเรือน ต่อมาในสมัยพระประชากรบริรักษ์ (สาย ปาลนันท์) เจ้าเมืองมหาสารคามคนที่ 7 จึงขออนุญาตมลฑลร้อยเอ็ด ในการใช้เงินเรี่ยไรบำรุงการศึกษาจำนวน 15,500 บาท เพื่อใช้ในการจัดตั้งโรงเรียนประจำขึ้น

ในปี พ.ศ. 2468 เปิดเป็นสถานศึกษา เรียกว่าโรงเรียนประจำจังหวัดมหาสารคาม "สารคามพิทยาคม" มีนักเรียนเรียนรวมกันทั้งชายและหญิง

ในปี พ.ศ. 2469 จึงจัดสร้างโรงเรียนสตรีขึ้นมาเป็น โรงเรียนชั่วคราว มีอาคารเรียนอยู่ในบริเวณเดียวกัน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2469 ศึกษาธิการจังหวัดคือ อำมาตย์ตรีขุนประสาทวิทยากิจ

การศึกษาเล่าเรียนของเด็กชายและเด็กหญิงในเมืองมหาสารคามได้แยกกันโดยเด็ดขาด เด็กหญิงมีโรงเรียนเฉพาะผู้หญิง เรียกว่าโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดมหาสารคาม ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนผดุงนารี" มาจนกระทั่งปัจจุบัน

เวลาล่วงเลยมาจนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2482 โรงเรียนได้ขยายการศึกษา โดยเปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน ม.6 รุ่นแรก จำนวน 7 คน

ปัจจุบัน โรงเรียนผดุงนารีเปิดสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 54 ห้องเรียน และมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 45 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 99ห้องเรียน

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน[แก้]

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน[แก้]

เป็นภาพคบเพลิง มีเปลวห้าเปลว มีรัศมีโดยรอบ

ปรัชญาโรงเรียน[แก้]

ค.ม.ส. 3

 • ค หมายถึง มีความรู้
 • ม หมายถึง มีมารยาท
 • ส 3 หมายถึง สะอาด สามัคคี มีสุขภาพ

สีประจำโรงเรียน[แก้]

สีกรมท่า หมายถึง การทำงานให้เป็นคนสูงค่า มีความสุขุมเยือกเย็นและสุภาพ

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

โรงเรียนผดุงนารีเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายสายสามัญ โดยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแบ่งหลักสูตรที่เปิดสอนดังนี้

 1. วิทย์คณิต
 2. ศิลป์คำนวณ
 3. ศิลป์ภาษา
 4. ศิลป์ฝรั่งเศส
 5. ศิลป์จีน
 6. ศิลป์เวียดนาม
 7. คอมธุรกิจ
 8. ศิลป์ดนตรี

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]