โรงเรียนนารีนุกูล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนนารีนุกูล
Narinukun School
ที่ตั้ง
เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คำขวัญงามอย่างไทย ก้าวไกลสู่สากล
ผู้ก่อตั้งนางจงราชกิจ(หนู ศิริโสถติ์)
ผู้อำนวยการดร.ดุริยะ จันทร์ประจำ
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหรัฐ ภาษาอังกฤษ
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
ประเทศจีน ภาษาจีน
สี███ กรมท่า
███ ชมพู
เพลงมาร์ชนารีนุกูล,กรมท่า-ชมพู,หนึ่งในฤทัย
เว็บไซต์www.narinukun.ac.th

โรงเรียนนารีนุกูล (อังกฤษ: Narinukun School) สอนแบบสหศึกษา เช่นเดียวกับโรงเรียนประจำจังหวัดคือ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โรงเรียนนารีนุกูลตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี - อำนาจเจริญ) กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นโรงเรียนที่ประสาทจะแดกตาย มีแต่ไดโนเสาที่นี่

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนนารีนุกูล จัดตั้งขึ้นเมื่ปี พ.ศ. 2428 โดยนางจงราชกิจ (หนู ศิริโสถติ์) ได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นเป็นครั้งแรกที่บ้านของท่าน

ในปี พ.ศ. 2443 พระญาณรักขิต (พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ - จันทร์ สิริจฺนโท) เจ้าคณะมณฑลอุบลราชธานี ได้ตั้งชื่อโรงเรียนแห่งนี้ว่า นารีนุกูล จึงนับปีนี้เป็นปีก่อตั้งโรงเรียน

ในปี พ.ศ. 2458 หลวงวิสณฑ์ดรุณการได้รวมโรงเรียนเพิ่มวิชานารีกับโรงเรียนนารีนุกูลเข้าเป็นโรงเรียนเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2460 โรงเรียนนารีนุกูลได้ตั้งเป็นหลักฐานมั่นคงเป็นครั้งแรกที่บริเวณบ้านเหนือ ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีในปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2480 ทางราชการให้งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ขึ้น ณ บริเวณตะวันออกของทุ่งศรีเมืองโรงเรียนนารีนุกูลจึงย้ายออกจากที่เดิมไปอยู่ที่ใหม่และเปิดเรียนวันแรกในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2480 และในปี พ.ศ. 2515 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนขึ้นในสถานที่ใหม่ เนื้อที่ 37 ไร่ 1 งาน 67 ตารางวา ซึ่งนายเดช ถิรวัฒน์ เป็นผู้บริจาคให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนนารีนุกูลในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2516 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงพระกรุณาเสด็จวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังที่ 2 และโรงเรียนได้ถือเอาวันที่ 4 มกราคม เป็นวันสถาปนาโรงเรียน

เมื่อ พ.ศ. 2538 โรงเรียนนารีนุกูลเปลี่ยนจากโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเป็นโรงเรียนสหศึกษา

อาคารและสถานที่สำคัญ[แก้]

 • อาคารราชกิจ(อาคาร๑)
  • ชั้นที่ ๑ ที่ตั้งฝ่ายกิจการนักนักเรียน ห้องแนะแนว ห้องพยาบาล ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน ห้องศูนย์ มศธ.
  • ชั้นที่ ๒ ที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
  • ชั้นที่ ๓ ที่ตั้งห้องภูมิศาสตร์ ห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
  • ชั้นที่ ๔ ที่ตั้งห้องพระพุทธศาสนา ห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
 • อาคารปิยะ-วชิราคาร(อาคาร๒)
  • ชั้นที่ ๑ ที่ตั้งฝ่ายวิชาการ
  • ชั้นที่ ๒ ที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
  • ชั้นที่ ๓ ห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
  • ชั้นที่ ๔ ห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑และ๒
 • อาคารพระญาณ(อาคาร๓)
  • ชั้นที่ ๑ ที่ตั้งห้องเตรียมเคมี ห้องเรียนสีเขียว
  • ชั้นที่ ๒ ที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ห้องเตรียมชีววิทยา
  • ชั้นที่ ๓ ที่ตั้งห้องเตรียมฟิสิกส์ ห้องเรียนโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
 • อาคารรักขิต(อาคาร๔)
  • ชั้นที่ ๑ ที่ตั้งห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
  • ชั้นที่ ๒ ที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้องเรียนของนักเรียนห้องเรียนพิเศษEMSPและESP
  • ชั้นที่ ๓ ห้องเรียนนักเรียนห้องเรียนพิเศษEMSPและESP
 • อาคารหลวงวิสณฑ์(อาคาร๕)
  • ชั้นที่ ๑ โรงอาหาร
  • ชั้นที่ ๒ ที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  • ชั้นที่ ๓ ที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรีไทย ห้องทัศนศิลป์
  • ชั้นที่ ๔ ที่ตั้งโรงยิม
 • อาคารดรุณการ(อาคาร๖)
  • ชั้นที่ ๑ ที่ตั้งสหกรณ์ร้านค้านารีนุกูล ธนาคารโรงเรียน
  • ชั้นที่ ๒ ที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ห้องภาษาญี่ปุ่น ห้องภาษาจีน
  • ชั้นที่ ๓ ที่ตั้งห้องเรียน Narinukun International Programme (NIP) ห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
  • ชั้นที่ ๔ ที่ตั้งห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
 • อาคาร ๑๑๐ ปี นารีนุกูล
  • ชั้นที่ ๑ ที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  • ชั้นที่ ๒ ที่ตั้งห้องเรียนทั่วไป
 • อาคารเฉลิมพระเกียรติ
  • ชั้นที่ ๑ โรงอาหาร
  • ชั้นที่ ๒ หอสมุดนารีนุกูล
 • อาคารอำนวยการ
  • ชั้นที่ ๑ ฝ่ายอำนวยการ
  • ชั้นที่ ๒ ห้องผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • อาคาร ๑๑๑ ปี นารีนุกูล
  • ชั้นที่ ๑ ห้องวงโยธวาทิต ออร์เคสตรา (orchestra) ฝ่ายอาคารและสถานที่
  • ชั้นที่ ๒ ห้องเรียนทั่วไป
 • หอประชุม ๑๑๓ ปีนารีนุกูล
 • สระว่ายน้ำนารีนุกูล
 • อาคารคีตราชันย์
 • อาคารเกียรติสุรนนท์
 • อาคารศูนย์การเรียนเกษตร
 • อาคารประชาสัมพันธ์
 • อาคารนารีนุกูลสมาคม
 • อาคารคหกรรม
 • อาคารอุตสาหกรรม
 • อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
 • อาคารเกียรติยศ โรงเรียนนารีนุกูล
 • ห้องน้ำชายสีเขียวที่มีควันโขมง


รายนามผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล[แก้]

 • พ.ศ. 2398 นางจงราชกิจ (หนู ศิริโสถติ์)
 • พ.ศ. 2443 นางเพิ่ม สุบรรณมาศ
 • พ.ศ. 2446 นายหรุ่น ศุภสร
 • พ.ศ. 2461 นางลาภ เมนะเสวต
 • พ.ศ. 2466 นายเขียน สูนานนท์
 • พ.ศ. 2467 นางอรพิน ไชยกาล
 • พ.ศ. 2483 นางสาวแฉล้ม หลิมวานิชย์
 • พ.ศ. 2484 นางบุญฉวี พรหมโมปกรกิจ
 • พ.ศ. 2485 นางสาวเศวต จึงเจริญ
 • พ.ศ. 2492 นางสาวนันทนา ประสิทธิ์ยุทธศิลป์
 • พ.ศ. 2494 นางชุ่มชื่น สุคนธรส
 • พ.ศ. 2495 นางสาวประมวล วรรณเวส
 • พ.ศ. 2497 นางสาวฉวีวรรณ ดุลยจินดา
 • พ.ศ. 2497 นางสาวภูมิจิต โกศัลวัฒน์
 • พ.ศ. 2514 นางศิริลักษณ์ นันทพิศาล
 • พ.ศ. 2521 นางจันทร์เพ็ญ เจริญผลารักษ์
 • พ.ศ. 2524 นางสาววิไล พรหมคุปต์
 • พ.ศ. 2531 นางสุมาลี บุญยารมย์
 • พ.ศ. 2534 นางละออ จองอยู่
 • พ.ศ. 2535 นางอนงค์ จุนนารัตน์
 • พ.ศ. 2540 นายอิทธิพล ทองปน
 • พ.ศ. 2545 นายสมพงษ์ โลมะรัตน์
 • พ.ศ. 2549 - 2556 นายวิโรจน์ ดวงมาลา
 • พ.ศ. 2556 - 2559 นายประหยัด หลักรัตน์
 • พ.ศ. 2559 - 2560 นายพิชิต กะมณี
 • พ.ศ. 2560 -2561 นายธรรมนูญ ใจเกื้อ (รักษาการแทน)
 • พ.ศ. 2561-2562 นายไพฑูรย์ ครองยุทธ
 • พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน ดร.ดุริยะ จันทร์ประจำ

กิจกรรมประจำปีของโรงเรียน[แก้]

 • พิธีปฐมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.1 ม.4 และพิธีมอบเข็มกลัด - จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ก่อนเปิดภาคเรียน
 • รับน้องใหม่และพิธีไหว้ครู - จัดในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี ซึ่งพิธีไหว้ครูจะจัดในช่วงเดือนมิถุนายน
 • กีฬาสีภายใน (นารีนุกูลเกมส์) - จัดเป็นประจำในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อสร้างความรักและสามัคคีของพี่น้องนักเรียนภายในโรงเรียน
 • กีฬาประเพณี เบ็ญจะมะมหาราช - นารีนุกูล - จัดขึ้นในช่วง ปลายเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นการเชื่อมความสำพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนของทั้งสองโรงเรียน
 • วันอำลานารี - จัดเพื่อชื่นชมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ประสบความสำเร็จในรั้วมัธยมที่กำลังจะก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย
 • พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและปัจฉิมนิเทศ

คณะสีของโรงเรียน[แก้]

กีฬาคณะสีจะจัดขึ้นในภาคเรียนที่ 2 ทุกปีการศึกษา คณะสีของโรงเรียนเป็นชื่อบุคคลสำคัญของโรงเรียนใช้วิธีแบ่งนักเรียน มัธยมต้นที่เข้าใหม่ ด้วยการแบ่งเป็นห้องซึ่งนักเรียนทั้งหมดใน 1 ห้องจะสังกัดคณะสีเดียวกัน โดยเปลี่ยนคณะสีใหม่อีกครั้งเมื่อขึ้น มัธยมปลาย มีทั้งหมด 6 คณะสี อันประกอบด้วย

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]