โรงเรียนนารีนุกูล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนนารีนุกูล
Narinukun School
Narinukun School
ที่ตั้ง
เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ข้อมูล
ชื่ออื่นน.น. / N.N.
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คำขวัญงามอย่างไทย ก้าวไกลสู่สากล
สถาปนา4 มกราคม พ.ศ. 2428
ผู้ก่อตั้งนางจงราชกิจ(หนู ศิริโสถติ์)
ผู้อำนวยการดร.ดุริยะ จันทร์ประจำ
จำนวนนักเรียน4,334 คน
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหรัฐ ภาษาอังกฤษ
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
จีน ภาษาจีน
สี███ กรมท่า
███ ชมพู
เพลงมาร์ชนารีนุกูล,กรมท่า-ชมพู,หนึ่งในฤทัย
เว็บไซต์www.narinukun.ac.th

โรงเรียนนารีนุกูล (อังกฤษ: Narinukun School) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประจำจังหวัดอุบลราชธานี แต่เดิมเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัด แต่ในปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา เช่นเดียวกับโรงเรียนประจำจังหวัดอีก 1แห่ง คือ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โรงเรียนนารีนุกูลตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต29 (อุบลราชธานี - อำนาจเจริญ) กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนนารีนุกูล จัดตั้งขึ้นเมื่ปี พ.ศ. 2428 โดยนางจงราชกิจ (หนู ศิริโสถติ์) ได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นเป็นครั้งแรกที่บ้านของท่าน

ในปี พ.ศ. 2443 พระญาณรักขิต (พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ - จันทร์ สิริจฺนโท) เจ้าคณะมณฑลอุบลราชธานี ได้ตั้งชื่อโรงเรียนแห่งนี้ว่า นารีนุกูล จึงนับปีนี้เป็นปีก่อตั้งโรงเรียน

ในปี พ.ศ. 2458 หลวงวิสณฑ์ดรุณการได้รวมโรงเรียนเพิ่มวิชานารีกับโรงเรียนนารีนุกูลเข้าเป็นโรงเรียนเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2460 โรงเรียนนารีนุกูลได้ตั้งเป็นหลักฐานมั่นคงเป็นครั้งแรกที่บริเวณบ้านเหนือ ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีในปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2480 ทางราชการให้งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ขึ้น ณ บริเวณตะวันออกของทุ่งศรีเมืองโรงเรียนนารีนุกูลจึงย้ายออกจากที่เดิมไปอยู่ที่ใหม่และเปิดเรียนวันแรกในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2480 และในปี พ.ศ. 2515 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนขึ้นในสถานที่ใหม่ เนื้อที่ 37 ไร่ 1 งาน 67 ตารางวา ซึ่งนายเดช ถิรวัฒน์ เป็นผู้บริจาคให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนนารีนุกูลในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2516 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงพระกรุณาเสด็จวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังที่ 2 และโรงเรียนได้ถือเอาวันที่ 4 มกราคม เป็นวันสถาปนาโรงเรียน

เมื่อ พ.ศ. 2538 โรงเรียนนารีนุกูลเปลี่ยนจากโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเป็นโรงเรียนสหศึกษา

อาคารและสถานที่สำคัญ[แก้]

 • อาคารราชกิจ(อาคาร๑)
  • ชั้นที่ ๑ ที่ตั้งฝ่ายกิจการนักนักเรียน ห้องแนะแนว ห้องพยาบาล ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน ห้องศูนย์ มศธ.
  • ชั้นที่ ๒ ที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
  • ชั้นที่ ๓ ที่ตั้งห้องภูมิศาสตร์ ห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
  • ชั้นที่ ๔ ที่ตั้งห้องพระพุทธศาสนา ห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
 • อาคารปิยะ-วชิราคาร(อาคาร๒)
  • ชั้นที่ ๑ ที่ตั้งฝ่ายวิชาการ
  • ชั้นที่ ๒ ที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
  • ชั้นที่ ๓ ห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
  • ชั้นที่ ๔ ห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑และ๒
 • อาคารพระญาณ(อาคาร๓)
  • ชั้นที่ ๑ ที่ตั้งห้องเตรียมเคมี ห้องเรียนสีเขียว
  • ชั้นที่ ๒ ที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ห้องเตรียมชีววิทยา
  • ชั้นที่ ๓ ที่ตั้งห้องเตรียมฟิสิกส์ ห้องเรียนโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
 • อาคารรักขิต(อาคาร๔)
  • ชั้นที่ ๑ ที่ตั้งห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
  • ชั้นที่ ๒ ที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้องเรียนของนักเรียนห้องเรียนพิเศษEMSPและESP
  • ชั้นที่ ๓ ห้องเรียนนักเรียนห้องเรียนพิเศษEMSPและESP
 • อาคารหลวงวิสณฑ์(อาคาร๕)
  • ชั้นที่ ๑ โรงอาหาร
  • ชั้นที่ ๒ ที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  • ชั้นที่ ๓ ที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรีไทย ห้องทัศนศิลป์
  • ชั้นที่ ๔ ที่ตั้งโรงยิม
 • อาคารดรุณการ(อาคาร๖)
  • ชั้นที่ ๑ ที่ตั้งสหกรณ์ร้านค้านารีนุกูล ธนาคารโรงเรียน
  • ชั้นที่ ๒ ที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ห้องภาษาญี่ปุ่น ห้องภาษาจีน
  • ชั้นที่ ๓ ที่ตั้งห้องเรียน Narinukun International Programme (NIP) ห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
  • ชั้นที่ ๔ ที่ตั้งห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
 • อาคาร ๑๑๐ ปี นารีนุกูล
  • ชั้นที่ ๑ ที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  • ชั้นที่ ๒ ที่ตั้งห้องเรียนทั่วไป
 • อาคารเฉลิมพระเกียรติ
  • ชั้นที่ ๑ โรงอาหาร
  • ชั้นที่ ๒ หอสมุดนารีนุกูล
 • อาคารอำนวยการ
  • ชั้นที่ ๑ ฝ่ายอำนวยการ
  • ชั้นที่ ๒ ห้องผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • อาคาร ๑๑๑ ปี นารีนุกูล
  • ชั้นที่ ๑ ห้องวงโยธวาทิต ออร์เคสตรา (orchestra) ฝ่ายอาคารและสถานที่
  • ชั้นที่ ๒ ห้องเรียนทั่วไป
 • หอประชุม ๑๑๓ ปีนารีนุกูล
 • สระว่ายน้ำนารีนุกูล
 • อาคารคีตราชันย์
 • อาคารเกียรติสุรนนท์
 • อาคารศูนย์การเรียนเกษตร
 • อาคารประชาสัมพันธ์
 • อาคารนารีนุกูลสมาคม
 • อาคารคหกรรม
 • อาคารอุตสาหกรรม
 • อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
 • อาคารเกียรติยศ โรงเรียนนารีนุกูล
 • 36&24

รายนามผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล[แก้]

 • พ.ศ. 2398 นางจงราชกิจ (หนู ศิริโสถติ์)
 • พ.ศ. 2443 นางเพิ่ม สุบรรณมาศ
 • พ.ศ. 2446 นายหรุ่น ศุภสร
 • พ.ศ. 2461 นางลาภ เมนะเสวต
 • พ.ศ. 2466 นายเขียน สูนานนท์
 • พ.ศ. 2467 นางอรพิน ไชยกาล
 • พ.ศ. 2483 นางสาวแฉล้ม หลิมวานิชย์
 • พ.ศ. 2484 นางบุญฉวี พรหมโมปกรกิจ
 • พ.ศ. 2485 นางสาวเศวต จึงเจริญ
 • พ.ศ. 2492 นางสาวนันทนา ประสิทธิ์ยุทธศิลป์
 • พ.ศ. 2494 นางชุ่มชื่น สุคนธรส
 • พ.ศ. 2495 นางสาวประมวล วรรณเวส
 • พ.ศ. 2497 นางสาวฉวีวรรณ ดุลยจินดา
 • พ.ศ. 2497 นางสาวภูมิจิต โกศัลวัฒน์
 • พ.ศ. 2514 นางศิริลักษณ์ นันทพิศาล
 • พ.ศ. 2521 นางจันทร์เพ็ญ เจริญผลารักษ์
 • พ.ศ. 2524 นางสาววิไล พรหมคุปต์
 • พ.ศ. 2531 นางสุมาลี บุญยารมย์
 • พ.ศ. 2534 นางละออ จองอยู่
 • พ.ศ. 2535 นางอนงค์ จุนนารัตน์
 • พ.ศ. 2540 นายอิทธิพล ทองปน
 • พ.ศ. 2545 นายสมพงษ์ โลมะรัตน์
 • พ.ศ. 2549 - 2556 นายวิโรจน์ ดวงมาลา
 • พ.ศ. 2556 - 2559 นายประหยัด หลักรัตน์
 • พ.ศ. 2559 - 2560 นายพิชิต กะมณี
 • พ.ศ. 2560 -2561 นายธรรมนูญ ใจเกื้อ (รักษาการแทน)
 • พ.ศ. 2561-2562 นายไพฑูรย์ ครองยุทธ
 • พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน ดร.ดุริยะ จันทร์ประจำ

กิจกรรมประจำปีของโรงเรียน[แก้]

 • พิธีปฐมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.1 ม.4 และพิธีมอบเข็มกลัด - จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ก่อนเปิดภาคเรียน
 • รับน้องใหม่และพิธีไหว้ครู - จัดในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี ซึ่งพิธีไหว้ครูจะจัดในช่วงเดือนมิถุนายน
 • กีฬาสีภายใน (นารีนุกูลเกมส์) - จัดเป็นประจำในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อสร้างความรักและสามัคคีของพี่น้องนักเรียนภายในโรงเรียน
 • กีฬาประเพณี เบ็ญจะมะมหาราช - นารีนุกูล - จัดขึ้นในช่วง ปลายเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นการเชื่อมความสำพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนของทั้งสองโรงเรียน
 • วันอำลานารี - จัดเพื่อชื่นชมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ประสบความสำเร็จในรั้วมัธยมที่กำลังจะก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย
 • พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและปัจฉิมนิเทศ

คณะสีของโรงเรียน[แก้]

กีฬาคณะสีจะจัดขึ้นในภาคเรียนที่ 2 ทุกปีการศึกษา คณะสีของโรงเรียนเป็นชื่อบุคคลสำคัญของโรงเรียนใช้วิธีแบ่งนักเรียน มัธยมต้นที่เข้าใหม่ ด้วยการแบ่งเป็นห้องซึ่งนักเรียนทั้งหมดใน 1 ห้องจะสังกัดคณะสีเดียวกัน โดยเปลี่ยนคณะสีใหม่อีกครั้งเมื่อขึ้น มัธยมปลาย มีทั้งหมด 6 คณะสี อันประกอบด้วย

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]