สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
Fiscal Policy Office
ที่ทำการ
ซอยพระรามที่ 6 ซอย 30 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 18 ตุลาคม พ.ศ. 2504
ผู้บริหารหลัก พรชัย ฐีระเวช, ผู้อำนวยการ
อรรถพล อรรถวรเดช, รองผู้อำนวยการ
สภัทร์พร ธรรมาภรณ์พิลาศ, รองผู้อำนวยการ
สุภัค ไชยวรรณ, รองผู้อำนวยการ
ต้นสังกัด กระทรวงการคลัง
เว็บไซต์
http://www.fpo.go.th

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (อังกฤษ: Fiscal Policy Office) หรือย่อว่า สศค. เป็นส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงการคลัง มีหน้าที่เสนอแนะและออกแบบนโยบาย แผน และมาตรการเกี่ยวกับการคลังและภาษีอากร วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือทางการเงินและการธนาคารระหว่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ และวางแผนประสานและดำเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือทางการเงินและการคลังระหว่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ

ประวัติ[แก้]

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จัดตั้งเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2504 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2504 ตามดำริของนายสุนทร หงส์ลดารมภ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสมัยนั้น ที่เห็นว่าจำเป็นต้องมีการนำวิทยาการแผนใหม่ เข้ามาใช้ในการบริหาร และการกำหนดนโยบายการคลัง ตลอดจนจนจะต้องมีองค์กร หรือจุดรวม ที่จะสามารถประสานกิจกรรม ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ และการคลังของประเทศ จึงควรต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานที่เหมาะสม

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

หน่วยงานในสังกัดเป็นไปตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ฉบับ 2) พ.ศ. 2555


รายนามผู้อำนวยการ[แก้]

อ้างอิง[แก้]