โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
Apsorn.jpg
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน = นางฟ้าโปรยดอกไม้ประทานพร
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Satri Wat Absornsawan School
อักษรย่อ อ.ส. (AS)
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 23 มีนาคม 2483
เพลง เพลงมาร์ชอัปสรสวรรค์

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 250 ถนนรัชมงคลประสาธน์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 มีเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 28 ตารางวา เป็นโรงเรียนหญิงล้วนขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

ประวัติ[แก้]

แต่เดิมพื้นที่บริเวณโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นสวน ถนนหนทางยังไม่สะดวกมากนัก โรงเรียนที่เปิดสอนใกล้เคียงก็เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนภาคบังคับ (ป.1-4) หากจะเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป จะต้องเดินทางออกไป ทำให้ไม่สะดวก คุณยายจีบ ปานขำ คบหบดีผู้มั่งคั่งในย่านนั้น จึงดำริกับลูกๆ ว่าอยากสร้างโรงเรียนสำหรับกุลสตรี เพื่อให้เด็กผู้หญิงละแวกนี้ได้เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา แต่ยังมิทันสร้างก็ถึงแก่กรรมเสียก่อน บรรดาลูกๆ ของคุณยายจึงนำเงินจากกองมรดกมาสร้างอาคารเรียนหลังแรก และให้คุณตาทองคำ ปานขำ ลูกชายคนสุดท้องเป็นผู้ดำเนินการ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระพุทธพยากรณ์ (เจริญ อุปติสฺโส) เจ้าอาวาสวัดอัปสรสวรรค์ในขณะนั้นมอบที่ดินให้สร้างอาคารเรียน และเริ่มเปิดเรียนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2483 นับเป็นโรงเรียนกุลสตรีแห่งแรกในเขตภาษีเจริญ

ข้อมูลเบื้องต้น[แก้]

 • คติธรรม = สุขา สงฆฺสฺส สามคฺคี (ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะทำให้เกิดสุข)
 • คำขวัญ = เรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม นำเทคโนโลยีไปใช้
 • ปรัชญาโรงเรียน = ปัญญาเปรียบเสมือนเครื่องประดับแห่งตน
 • อัตลักษณ์ของนักเรียน = กุลสตรีไทยน้ำใจงาม
 • เอกลักษณ์โรงเรียน = โรงเรียนอบอุ่นปลอดภัย
 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน = ดอกชวนชมอัปสรสวรรค์ - เจ้าของสวนสมภพได้นำชวนชมพันธ์นี้ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลที่ 1 จึงตั้งชื่อว่า "อัปสรสวรรค์" ซึ่งมีชื่อพ้องกับโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน = ต้นโพธิ์
 • สีประจำโรงเรียน = สีน้ำเงิน ███ บานเย็น ███
- สีน้ำเงิน เป็นสีแห่งความความสง่างาม ความเป็นพระมหากษัตริย์ ซึ่งหมายถึง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้โปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม "อัปสรสวรรค์" แก่วัดหมูและต่อมาเป็นนามของโรงเรียน
- สีบานเย็น เป็นสีแห่งความสวยงามอ่อนหวานนุ่มนวล ซึ่งหมายถึง เจ้าจอมน้อยในรัชกาลที่ 3 ซึ่งมาบูรณะวัดหมู (เปรียบเจ้าจอมน้อยกับนางอัปสรสวรรค์ ผู้มีรูปร่างงดงาม เป็นกุลสตรีไทยที่มีความอ่อนหวานนุ่มนวลและมีน้ำใจ)

คณะสี[แก้]

 • คณะจันทริกา สีเหลือง ███
 • คณะนันทินี สีม่วง ███
 • คณะลักษมี สีเขียว ███
 • คณะสุรัสวดี สีแดง ███
 • คณะอินทราณี สีฟ้า ███

เพลงประจำโรงเรียน[แก้]

มาร์ชอัปสรสวรรค์

เป็นนางฟ้างามสง่านามอัปสรฯ

อรชรกล้าแกร่งดั่งแสงสูรย์

อัปสรสวรรค์เป็นที่รักที่เทิดทูน
แหล่งเกื้อกูลสรรพวิชามาช้านาน
สีน้ำเงิน-บานเย็นเป็นสง่า

สีน้ำเงินสูงค่าน่าภูมิฐาน

สีบานเย็นเป็นสตรีงามตระการ
น้ำเงิน-บานเย็นหรูคู่แดนไทย
ทั้งเรียนดีประพฤติดีกีฬาเด่น

เรารู้เล่นรู้หน้าที่อันยิ่งใหญ่

เพื่อเป็นเยี่ยงกุลสตรีที่เยาว์วัย
เมื่อเติบใหญ่จักมีค่าควรสังคม
ชาวอัปสรฯ รวมพลังเพื่อสรรค์สร้าง

ทุกทุกทางเพื่อเกียรติและสุขสม

ให้อัปสรฯ เป็นที่รักที่ชื่นชม
ชนนิยมศิษย์บูชาชั่วฟ้าดิน
ศิริลักษณ์ นันทพิศาล/ประพันธ์

ค่านิยมร่วม ABSORN[แก้]

 • A = Active กระตือรือร้นมุ่งผลสำเร็จ
 • B = Brave เชื่อมั่นและศรัทธาในตนเอง
 • S = Smart สง่างามมีความคิดสร้างสรรค์
 • O = Organize ทำงานอย่างมีระบบ
 • R = Respect เคารพสิทธิ์และให้เกียรติผู้อื่น
 • N = Nice สุภาพอ่อนโยน มีจิตอาสา

อาคารสถานที่[แก้]

ปัจจุบันโรงเรียนมีอาคาร 5 หลัง เป็นอาคารเรียน 4 หลัง และอาคารสำนักงาน 1 หลัง

 • อาคาร 1 (จีบ ปานขำ) เป็นอาคาร 4 ชั้น สร้างปี พ.ศ. 2515
 • อาคาร 2 (ทองคำสรรเสริญ) เป็นอาคาร 5 ชั้น สร้างปี พ.ศ. 2518
 • อาคาร 3 (เจริญเมตตา) เป็นอาคาร 5 ชั้น สร้างปี พ.ศ. 2521
 • อาคาร 4 (นางฟ้าอวยพร) เป็นอาคาร 5 ชั้น สร้างปี พ.ศ. 2527
 • อาคาร 5 (กาญจนาภิเษก) เป็นอาคาร 2 ชั้น สร้างปี พ.ศ. 2538

ห้องประชุมมี 3 ห้อง ประกอบด้วย ห้องอัปสรสามัคคี ห้องพระมหารัชมังคลาจารย์ (ห้องโสตฯ) และห้องศรีอัปสร

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียน[แก้]

 • สมเด็จพระศรีศากยมุนีศรีอัปสรสวรรค์ (หลวงพ่อก้าวหน้า)
 • ศาลพระภูมิ
 • ศาลตายาย
 • ศาลเจ้าแม่เทพอัปสร
 • เจดีย์บูรพาจารย์ บรรจุอัฐิคุณยายจีบ ปานขำ ผู้ริเริ่มสร้างโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์

ผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

 1. นางบุญศรี ศรีสมบุญ ครูใหญ่ 2483 - 2488
 2. นางญาณี บุณยินทุ ครูใหญ่ 2488 - 2497
 3. นางประทุมมาลย์ รัชตะปิติ ครูใหญ่ 2497 - 2512
 4. นางสาวประยงค์ แนวมาลี อาจารย์ใหญ่ 2512 - 2514
 5. นางบุญช่วย กาญจนอักษร ผู้อำนวยการ 2515 - 2520
 6. นางสาวบุญศรี มุสิกานนท์ ผู้อำนวยการ 2520 - 2521
 7. นางประณีต โกมารกุล ณ นคร ผู้อำนวยการ 2521 - 2525
 8. นางศิริลักษณ์ นันทพิศาล ผู้อำนวยการ 2525 - 2529
 9. นางสาวพยอม อ่อนอุดม ผู้อำนวยการ 2529 - 2535
 10. นางนิยพรรณ ศรีสารคาม ผู้อำนวยการ 2535 - 2542
 11. นางสาวจงกล ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการ 2542 - 2544
 12. นางสาวประไพศรี วิสัยจร ผู้อำนวยการ 2544 - 2546
 13. นางสุรณี ทศิธร ผู้อำนวยการ 2546 - 2547
 14. นางสุภาณี โลหิตานนท์ ผู้อำนวยการ 2547 - 2549
 15. นางสาวรัตนา อรรคนิตย์ ผู้อำนวยการ 2549 - 2551
 16. นางกานดา สุขทุม ผู้อำนวยการ 2551 - 2553
 17. นางสาวอัญชลี ประกายเกียรติ ผู้อำนวยการ 2554 - 2557
 18. นางศิริพันธุ์ พรหมพินิจ ผู้อำนวยการ 2557 - ปัจจุบัน

สถานที่สำคัญใกล้เคียง[แก้]

 • วัดอัปสรสวรรค์
 • วัดปากน้ำภาษีเจริญ
 • วัดนาคปรก
 • วัดขุนจันทร์
 • วัดนวลนรดิศ
 • โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
 • ตลาดพลู

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°43′15″N 100°28′11″E / 13.720782°N 100.469719°E / 13.720782; 100.469719