โรงเรียนศรียาภัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
Logosp.jpg
วิชาเด่น เน้นคุณธรรม กิจกรรมเลิศ เชิดชูสถาบัน
นสิยา โลกวฑฺฒโน
(อย่าพึงเป็นคนรกโลก)
149 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Sriyapai School
อักษรย่อ ศ.ภ.
ประเภท รัฐ
ขึ้นกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา พ.ศ. 2440 ( 119 ปี )
ผู้ก่อตั้ง พระครูจุฬามุณี(ฤกษ์)

ผู้สร้างอาคารเรียนหลังแรก คุณชื่น ศรียาภัย

ผู้อำนวยการ นายอนันต์ มณีรัตน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย

จำนวนนักเรียน 3,356 คน ( ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 )[1]
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
ประเทศจีน ภาษาจีน
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น

สี          สีเหลือง-สีแดง
เพลง มาร์ชเหลือง - แดง
เว็บไซต์

โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ( ชุมพร-สุราษฎร์ธานี ) ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีนักเรียน 3,356 คน [2]( ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ) โดยชื่อโรงเรียนมีที่มาจากนามสกุลของ "คุณชื่น ศรียาภัย" คหปตานีชาวไชยา ผู้บริจาคเงินสร้างอาคารหลังแรก

ประวัติ[แก้]

พ.ศ. 2440 พระครูจุฬามณี (ฤกษ์) เจ้าอาวาสวัดสุบรรณนิมิตรเป็นเจ้าคณะจังหวัดชุมพรท่านพิจารณาเห็นว่าศิษย์วัดซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากไม่มีที่เรียนหนังสือ ต้องนั่งเรียนตามโคนต้นจันทร์บ้างในโรงทัม (ที่ตั้งศพ พระเพชรกำแหงสงคราม (ยัง ซุ่ยยัง)) บ้าง จึงได้สร้างโรงเรียนขึ้นหลังหนึ่งเรียกว่าวัดสุบรรณนิมิตร สอนระดับชั้นประถมศึกษา

พ.ศ. 2456 จัดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดชุมพรและให้โรงเรียนวัดท่าตะเภาเหนือจัดสอนชั้นเตรียมประถมแลประถมปีที่ 1 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมปีที่ 1 ที่วัดท่าตะเภาเหนือแล้ว จะมาเรียนต่อชั้นประถมปีที่ 2-3 และมัธยมปีที่ 1-3 ที่โรงเรียนวัดสุบรรณนิมิตร

พ.ศ. 2460 คุณชื่น ศรียาภัย คหปตานีชาวไชยา ได้บริจาคเงินสร้างอาคารเรียนขึ้นหลังหนึ่งในวัดท่าตะเภาเหนือ กระทรวงศึกษาธิการจึงให้ชื่อว่า โรงเรียนศรียาภัย ได้ย้ายนักเรียนจากโรงเรียนวัดสุบรรณนิมิตรไปที่โรงเรียนศรียาภัย เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2461 มีฐานะเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด สอนระดับมัธยมเพียงอย่างเดียวชั้นมัธยมศึกษา ในครั้งนั้นแบ่งออกเป็้น 3 ตอน คือ ม.1-4 เป็นมัธยม ต้น ม.5-6 เป็นมัธยมกลาง และ ม.7-8 เป็นมัธยมตอนปลาย

พ.ศ. 2465 มณฑลสุราษฎร์ธานี มีตราสั่งมาให้โรงเรียนประจำจังหวัดชุมพร ศรียาภัย เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6

พ.ศ. 2479 เนื่องจากจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกปี โรงเรียนศรียาภัยมีห้องเรียนไม่พอกระทรวงศึกษาธิการจึงอนุมัติเงินให้จัดสร้างโรงเรียนประจำจังหวัดในบริเวณที่อยู่ปัจจุบัน เมื่อสร้างแล้วเสร็จก็ได้ย้ายนักเรียนชั้น ม.1-3 มาเรียนที่อาคารใหม่ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2480 ใช้ชื่อโรงเรียนศรียาภัยตามเดิมส่วนนักเรียนชั้น ม.4-6 ให้เรียนที่หลังเดิมที่วัดท่าตะเภาเหนือ

พ.ศ. 2484 ได้ย้ายนักเรียนชั้น ม.4-6 มาเรียนรวมกับ ม.1-3 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2484 เพราะกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรเงิน มาต่อเติมอาคารครบเต็มรูปแล้วเสร็จและได้ก่อสร้างเพิ่มเติมอีกให้เพียงพอกับนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี โรงเรียนใหม่นี้ชื่อว่าโรงเรียน ประจำจังหวัดชุมพร ศรียาภัยบ้างโรงเรียนชุมพรศรียาภัยบ้างครั้งหลังสุดนี้ใช้ชื่อว่าโรงเรียนศรียาภัย ส่วนอาคารเรียนเดิมที่วัดท่าตะเภาเหนือนั้น ทางวัดได้ใช้เป็นโรงเรียนราษฎร์อยู่พักหนึ่งแล้วรื้อถอนไป เพราะเก่าและชำรุดมาก

พ.ศ. 2518 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดโรงเรียนศรียาภัยเข้าอยู่ในโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนภูมิภาค (คมภ. 1 รุ่น 2) ได้รับเงินค่าสิ่งก่อสร้าง 14 ล้านบาทเศษ ได้สร้างตึก อาคารเรียน โรงฝึกงาน และได้รับอุปกรณ์การสอนวิชาและวิชาชีพต่างๆตามแบบของโรงเรียนมัธมศึกษาในต่างประเทศ

พ.ศ. 2520 อาคารตามโครงการ คมภ. ได้สร้างเสร็จเต็มรูปแบบ ส่วนอาคารไม้หลังเดิมซึ่งก่อสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. 2479 ได้รื้อถอนไปเมื่อพ.ศ. 2519

พ.ศ. 2526 ได้รับงบประมาณให้สร้างหอประชุม 1 หลัง เป็นเงิน 2 ล้านบาท

พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณให้สร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 1 หลัง (อาคาร 1)

พ.ศ. 2532 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารหอประชุม 2 ชั้น 1 หลัง

พ.ศ. 2536 ได้รับงบประมาณก่อส้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น 1หลัง เป็นเงิน 12,500,00 บาท

พ.ศ. 2540 โรงเรียนศรียาภัยเปิดรับนักเรียนหญิง เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นปีแรกนับว่าเป็นการเปลี่ยนเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา

พ.ศ. 2543 เริ่มลดห้องเรียน ม.1 เหลือ 7 ห้องเรียนและเพิ่ม ม.4 เป็น 12 ห้องเรียน

พ.ศ. 2547 เพิ่มห้องเรียน ม.1 เป็น 10 ห้องและลดห้องเรียน ม.4 เหลือ 10 เหมือนเดิม

พ.ศ. 2548 ขยายห้องเรียน ม.2 จาก 10 ห้อง เป็น 12 ห้องเรียน เพื่อลดความหนาแน่นของห้องเรียนเดิม

พ.ศ. 2549 - 2551 โรงเรียนศรียาภัย มีห้องเรียนชั้น ม.1 จำนวน 13 ห้องเรียน ม.4 จำนวน 11 ห้องเรียน สำหรับ ม.1 เปิดโครงการพิเศษ วิทย์-คณิตฯ จำนวน 4 ห้องเรียน รวม 160 คน และ ม.4 เปิดโครงการห้องเรียนพิเศษ จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 30 คน

พ.ศ. 2552 โรงเรียนศรียาภัยได้ ขยายห้องเรียนเพื่อลดความแออัดของห้องเรียนเดิม คือ มีห้องเรียนชั้น ม.1 จำนวน 14 ห้องเรียน แบ่งเป็น โครงการพิเศษ วิทย์-คณิดศาสตร์ จำนวน 4 ห้องเรียน (ห้อง 3-6) รวม 180 คน และห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิตศาสตร์-อังกฤษ (EIS) จำนวน 2 ห้องเรียน (ห้อง 1-2) รวม 80 คน ห้องเรียน ม.4 ได้เพิ่มเป็น 11 ห้อง แบ่งเป็น ห้องเรียนโครงการพิเศษ วิทย์-คณิตศาสตร์ จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 30 คน และได้ดำเนินการสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ แห่งใหม่ในโรงเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริม และผลักดันนักเรียนในโรงเรียน ในการค้นคว้าหาความรู้

พ.ศ. 2553 โรงเรียนศรียาภัยได้ขยายห้องเรียนเพื่อลดความแออัดของห้องเรียนคือ มีห้องเรียนชั้น ม.1 จำนวน 15 ห้องเรียน แบ่งเป็น นักเรียนโครงการพิเศษ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ (EIS) จำนวน 6 ห้อง รวม 240 คน ห้องเรียน ม.4 ได้เพิ่มเป็น 12 ห้องเรียน แบ่งเป็น ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิตฯ 1 ห้องเรียน จำนวน 30 คน และได้สร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติเสร็จ และได้เริ่มเปิดใช้งานได้

พ.ศ. 2555 โรงเรียนศรียาภัยได้ขยายห้องเรียนเพื่อลดความแออัดของห้องเรียนคือ ม.4 ได้เพิ่มเป็น 14 ห้องเรียน ห้องละ 35 คน แบ่งเป็น ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (พว) 1 ห้องเรียน จำนวน 30 คน และ ห้องเรียนพิเศษศิลป์-คำนวณ (พศ) 1 ห้องเรียน จำนวน 30 คน และได้สร้างทางเดินลอยฟ้าเชื่อมอาคารระหว่างอาคาร 1,อาคาร 3 ,อาคาร 4 และอาคาร 5 และได้สร้างหลังคาบนถนนหน้าอาคาร 2 เชื่อมกับโดมอาคาร 9

พ.ศ. 2556 โรงเรียนศรียาภัยได้เปิดห้องเรียนพิเศษ สสวท. และ English Programs ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และได้อนุญาตให้ไว้ทรงผมตามกฏของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ต้องอยู่ในกฏระเบียบของโรงเรียน


ข้อมูลโรงเรียน[แก้]

  • ตราประจำโรงเรียน
ตราประจำโรงเรียนศรียาภัย

เป็นลายกระจังรูปดอกบัว ตรงกลางเป็นวงกลมซ้อนอยู่ 2 วง วงในเป็นอักษรประดิษฐ์ ชื่อย่อของโรงเรียน คือ ศ.ภ. วงนอก เป็นคติพจน์ของโรงเรียน

ด้านบนเขียนเป็นภาษาบาลีว่า " นสิยา โลกวฑฺฒโน " ด้านล่างเป็นคำแปลว่า " อย่าพึงเป็นคนรกโลก "

  • สีประจำโรงเรียน

         เหลือง-แดง

     สีเหลือง หมายถึง ธรรมะ

     สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ

         สีเหลืองแดง หมายถึง สีสัญลักษณ์ของผู้กล้าหาญที่มีคุณธรรม

  • ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นหางนกยูง ต้นไม้ประจำโรงเรียนศรียาภัย

" ต้นหางนกยูง " ต้นหางนกยูงจะมีดอกสีเหลืองและสีแดงสวยงามมาก

  • คติพจน์

" น สิยา โลกวฑฺฒโน อย่าพึงเป็นคนรกโลก "

  • ปรัชญาของโรงเรียน

" วิชาเด่น เน้นคุณธรรม กิจกรรมเลิศ เชิดชูสถาบัน "

  • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

" พระพุทธรัตนปัญญา "

พระพุทธรัตนปัญญา

พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา ประดิษฐานอยู่ทางซ้ายมือประตูด้านหน้าโรงเรียน ติดกับป้อมยาม ตรงข้ามกับอาคารประชาสัมพันธ์

  • สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน

" อนุสาวรีย์คุณย่าชื่น ศรียาภัย "

อนุสาวรีย์คุณย่าชื่น ศรียาภัย

อนุสาวรีย์ตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคาร 4 คุณย่าชื่น ศรียาภัย เป็นธิดาของพระยาวจีสัตยารักษ์ต้นตระกูลศรียาภัย ได้บริจาคเงินสร้างอาคารเรียนหลังแรก ที่วัดชุมพรรังสรรค์ ทางรัฐจึงให้ตั้งชื่อ "ศรียาภัย" ให้เป็นอนุสรณ์

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัยคนปัจจุบันคือ นายอนันต์ มณีรัตน์[3]

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ปี พ.ศ.
1 นายหร่ำ นาคภิรมย์ พ.ศ. 2461-2464
2 นายตรึก พรหมราษฏร์ พ.ศ. 2464-2466
3 นายเกียว วารีวณิช พ.ศ. 2466-2469
4 ร.ต.อ.ขุนพูล สมบัติ พ.ศ. 2469-2476
5 นายเกียว วารีวณิช พ.ศ. 2476-2477
6 นายคล่อง บุญเอี่ยม พ.ศ. 2477-2508
7 นายโชติ เพชรานนท์ พ.ศ. 2508-2515
8 นายลือชา สร้อยพาน พ.ศ. 2515-2517
9 นายวรรณ จันทร์เพชร พ.ศ. 2517-2521
10 นายธรรมนูญ วิสัยจร พ.ศ. 2521-2521
11 นายสุเทพ ภัทรปกรณ์ พ.ศ. 2521-2525
12 นายสนั่น ชุมวรฐายี พ.ศ. 2525-2528
13 นายสุรินทร์ ชวลิตานนท์ พ.ศ. 2528-2533
14 ว่าที่ ร.ต.จรงค์ สำเภา พ.ศ. 2533-2535
15 นายวิลาศ วงศ์สุวัฒน์ พ.ศ. 2535-2542
16 นายโสภณ มนตลักษณ์ พ.ศ. 2542-2546
17 นายธรรมนิจ ชอุ่มผล พ.ศ. 2546-2553
18 นายไพศาล จินดาพรหม พ.ศ. 2553-1/2555
19 นายสุชิน บุญเพ็ญ พ.ศ. 2/2555-1/2557
20 นายอนันต์ มณีรัตน์ ปัจจุบัน

เว็บไซต์โรงเรียน : www.sriyapai.ac.th