โรงเรียนศรียาภัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนศรียาภัย
Sriyapai School Logo.png
ที่ตั้ง
โรงเรียนศรียาภัย เลขที่ 149 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
คำขวัญนสิยา โลกวฑฺฒโน
อย่าพึงเป็นคนรกโลก
ผู้ก่อตั้งพระครูจุฬามุณี (ฤกษ์)
คุณย่าชื่น ศรียาภัย (ผู้สร้างอาคารเรียนหลังแรก)
ผู้อำนวยการดร.สุรินทร์ เนียมสุวรรณ
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
ประเทศจีน ภาษาจีนกลาง

ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
สี████ สีเหลืองสีแดง
เพลงมาร์ชเหลือง–แดง
เว็บไซต์www.sriyapai.ac.th

โรงเรียนศรียาภัย (อังกฤษ: Sriyapai School; ชื่อย่อ: ศ.ภ. – SP) เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี–ชุมพร) (สังกัดเดิมคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยชื่อโรงเรียนมีที่มาจากนามสกุลของ "คุณย่าชื่น ศรียาภัย" คหปตานีชาวไชยา ผู้บริจาคเงินสร้างอาคารหลังแรก เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษา อดีตเป็นโรงเรียนชายล้วนประจำจังหวัดชุมพร คู่กับโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ปัจจุบันทั้ง 2 โรงเรียนได้กลายเป็นโรงเรียนสหศึกษา และโรงเรียนศรียาภัยเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเช่นเดิม ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันคือ นายเกรียงไกร แก้วมีศรี

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนศรียาภัย เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เดิมสังกัดกรมสามัญศึกษา) กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บริเวณถนนพิศิษฐ์พยาบาล ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เริ่มเปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2440 จนถึงปัจจุบัน ด้วยฐานะของโรงเรียนเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด จึงได้รับความนิยมจากประชาชนในจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงมาโดยตลอด ทั้งนี้ จากนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนมุ่งเน้นด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และกิจกรรมต่าง ๆ ตามปรัชญาของโรงเรียน "วิชาเด่น เน้นคุณธรรม กิจกรรมเลิศ เชิดชูสถาบัน" ทำให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาสามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นสูงและออกไปประกอบอาชีพมีฐานะมั่นคง และนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนเป็นอย่างดียิ่ง นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูงขึ้นเสมอ โดยยึดนโยบายของหน่วยเหนือเป็นหลักในการดำเนินการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 เป็นต้นมา โรงเรียนศรียาภัยได้จัดการเรียนการสอนตามโครงการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนศรียาภัย
ลำดับ ผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1
นายหร่ำ นาคภิรมย์ พ.ศ. 2461 – พ.ศ. 2464
2
นายตรึก พรหมราษฏร์ พ.ศ. 2464 – พ.ศ. 2466
3
นายเกียว วารีวณิช พ.ศ. 2466 – พ.ศ. 2469
พ.ศ. 2476 – พ.ศ. 2477
4
ร้อยตำรวจเอก ขุนพูล สมบัติ พ.ศ. 2469 – พ.ศ. 2476
5
นายคล่อง บุญเอี่ยม พ.ศ. 2477 – พ.ศ. 2508
6
นายโชติ เพชรานนท์ พ.ศ. 2508 – พ.ศ. 2515
7
นายลือชา สร้อยพาน พ.ศ. 2515 – พ.ศ. 2517
8
นายวรรณ จันทร์เพชร พ.ศ. 2517 – พ.ศ. 2521
9
นายธรรมนูญ วิสัยจร พ.ศ. 2521 – พ.ศ. 2521
10
นายสุเทพ ภัทรปกรณ์ พ.ศ. 2521 – พ.ศ. 2525
11
นายสนั่น ชุมวรฐายี พ.ศ. 2525 – พ.ศ. 2528
12
นายสุรินทร์ ชวลิตานนท์ พ.ศ. 2528 – พ.ศ. 2533
13
ว่าที่ร้อยตรีจรงค์ สำเภา พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2535
14
นายวิลาศ วงศ์สุวัฒน์ พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2542
15
นายโสภณ มนตลักษณ์ พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2546
16
นายธรรมนิจ ชอุ่มผล พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2553
17
นายไพศาล จินดาพรหม พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2555
18
นายสุชิน บุญเพ็ญ พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2557
19
นายอนันต์ มณีรัตน์ พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2561
20 ดร. สุรินทร์ เนียมสุวรรณ พ.ศ. 2561 - 2562
21 นายเกรียงไกร แก้วมีศรี พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 ค้นหารหัสโรงเรียน (ปรับปรุงล่าสุด 22 มีนาคม 2560), สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]