โรงเรียนศรียาภัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
Logosp.jpg
วิชาเด่น เน้นคุณธรรม กิจกรรมเลิศ เชิดชูสถาบัน
นสิยา โลกวฑฺฒโน
(อย่าพึงเป็นคนรกโลก)
149 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Sriyapai School
อักษรย่อ ศ.ภ. / SP
ประเภท รัฐ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา พ.ศ. 2440 ( 119 ปี )
ผู้ก่อตั้ง พระครูจุฬามุณี(ฤกษ์)

ผู้สร้างอาคารเรียนหลังแรก คุณชื่น ศรียาภัย

ผู้อำนวยการ นายอนันต์ มณีรัตน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย

จำนวนนักเรียน 3,358 คน ( ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 )[1]
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
ประเทศจีน ภาษาจีน
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น

สี          สีเหลือง-สีแดง
เพลง มาร์ชเหลือง - แดง
เว็บไซต์

โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ( ชุมพร-สุราษฎร์ธานี ) ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 3,358 คน [2]( ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ) โดยชื่อโรงเรียนมีที่มาจากนามสกุลของ "คุณชื่น ศรียาภัย" คหปตานีชาวไชยา ผู้บริจาคเงินสร้างอาคารหลังแรก

ประวัติ[แก้]

พ.ศ. 2440 พระครูจุฬามณี (ฤกษ์) เจ้าอาวาสวัดสุบรรณนิมิตรเป็นเจ้าคณะจังหวัดชุมพรท่านพิจารณาเห็นว่าศิษย์วัดซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากไม่มีที่เรียนหนังสือ ต้องนั่งเรียนตามโคนต้นจันทร์บ้างในโรงทัม (ที่ตั้งศพ พระเพชรกำแหงสงคราม (ยัง ซุ่ยยัง)) บ้าง จึงได้สร้างโรงเรียนขึ้นหลังหนึ่งเรียกว่าวัดสุบรรณนิมิตร สอนระดับชั้นประถมศึกษา

พ.ศ. 2456 จัดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดชุมพรและให้โรงเรียนวัดท่าตะเภาเหนือจัดสอนชั้นเตรียมประถมแลประถมปีที่ 1 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมปีที่ 1 ที่วัดท่าตะเภาเหนือแล้ว จะมาเรียนต่อชั้นประถมปีที่ 2-3 และมัธยมปีที่ 1-3 ที่โรงเรียนวัดสุบรรณนิมิตร

พ.ศ. 2460 คุณชื่น ศรียาภัย คหปตานีชาวไชยา ได้บริจาคเงินสร้างอาคารเรียนขึ้นหลังหนึ่งในวัดท่าตะเภาเหนือ กระทรวงศึกษาธิการจึงให้ชื่อว่า โรงเรียนศรียาภัย ได้ย้ายนักเรียนจากโรงเรียนวัดสุบรรณนิมิตรไปที่โรงเรียนศรียาภัย เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2461 มีฐานะเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด สอนระดับมัธยมเพียงอย่างเดียวชั้นมัธยมศึกษา ในครั้งนั้นแบ่งออกเป็้น 3 ตอน คือ ม.1-4 เป็นมัธยม ต้น ม.5-6 เป็นมัธยมกลาง และ ม.7-8 เป็นมัธยมตอนปลาย

พ.ศ. 2465 มณฑลสุราษฎร์ธานี มีตราสั่งมาให้โรงเรียนประจำจังหวัดชุมพร ศรียาภัย เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6

พ.ศ. 2479 เนื่องจากจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกปี โรงเรียนศรียาภัยมีห้องเรียนไม่พอกระทรวงศึกษาธิการจึงอนุมัติเงินให้จัดสร้างโรงเรียนประจำจังหวัดในบริเวณที่อยู่ปัจจุบัน เมื่อสร้างแล้วเสร็จก็ได้ย้ายนักเรียนชั้น ม.1-3 มาเรียนที่อาคารใหม่ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2480 ใช้ชื่อโรงเรียนศรียาภัยตามเดิมส่วนนักเรียนชั้น ม.4-6 ให้เรียนที่หลังเดิมที่วัดท่าตะเภาเหนือ

พ.ศ. 2484 ได้ย้ายนักเรียนชั้น ม.4-6 มาเรียนรวมกับ ม.1-3 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2484 เพราะกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรเงิน มาต่อเติมอาคารครบเต็มรูปแล้วเสร็จและได้ก่อสร้างเพิ่มเติมอีกให้เพียงพอกับนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี โรงเรียนใหม่นี้ชื่อว่าโรงเรียน ประจำจังหวัดชุมพร ศรียาภัยบ้างโรงเรียนชุมพรศรียาภัยบ้างครั้งหลังสุดนี้ใช้ชื่อว่าโรงเรียนศรียาภัย ส่วนอาคารเรียนเดิมที่วัดท่าตะเภาเหนือนั้น ทางวัดได้ใช้เป็นโรงเรียนราษฎร์อยู่พักหนึ่งแล้วรื้อถอนไป เพราะเก่าและชำรุดมาก

พ.ศ. 2518 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดโรงเรียนศรียาภัยเข้าอยู่ในโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนภูมิภาค (คมภ. 1 รุ่น 2) ได้รับเงินค่าสิ่งก่อสร้าง 14 ล้านบาทเศษ ได้สร้างตึก อาคารเรียน โรงฝึกงาน และได้รับอุปกรณ์การสอนวิชาและวิชาชีพต่างๆตามแบบของโรงเรียนมัธมศึกษาในต่างประเทศ

พ.ศ. 2520 อาคารตามโครงการ คมภ. ได้สร้างเสร็จเต็มรูปแบบ ส่วนอาคารไม้หลังเดิมซึ่งก่อสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. 2479 ได้รื้อถอนไปเมื่อพ.ศ. 2519

พ.ศ. 2526 ได้รับงบประมาณให้สร้างหอประชุม 1 หลัง เป็นเงิน 2 ล้านบาท

พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณให้สร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 1 หลัง (อาคาร 1)

พ.ศ. 2532 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารหอประชุม 2 ชั้น 1 หลัง

พ.ศ. 2536 ได้รับงบประมาณก่อส้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น 1หลัง เป็นเงิน 12,500,00 บาท

พ.ศ. 2540 โรงเรียนศรียาภัยเปิดรับนักเรียนหญิง เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นปีแรกนับว่าเป็นการเปลี่ยนเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา

พ.ศ. 2543 เริ่มลดห้องเรียน ม.1 เหลือ 7 ห้องเรียนและเพิ่ม ม.4 เป็น 12 ห้องเรียน

พ.ศ. 2547 เพิ่มห้องเรียน ม.1 เป็น 10 ห้องและลดห้องเรียน ม.4 เหลือ 10 เหมือนเดิม

พ.ศ. 2548 ขยายห้องเรียน ม.2 จาก 10 ห้อง เป็น 12 ห้องเรียน เพื่อลดความหนาแน่นของห้องเรียนเดิม

พ.ศ. 2549 - 2551 โรงเรียนศรียาภัย มีห้องเรียนชั้น ม.1 จำนวน 13 ห้องเรียน ม.4 จำนวน 11 ห้องเรียน สำหรับ ม.1 เปิดโครงการพิเศษ วิทย์-คณิตฯ จำนวน 4 ห้องเรียน รวม 160 คน และ ม.4 เปิดโครงการห้องเรียนพิเศษ จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 30 คน

พ.ศ. 2552 โรงเรียนศรียาภัยได้ ขยายห้องเรียนเพื่อลดความแออัดของห้องเรียนเดิม คือ มีห้องเรียนชั้น ม.1 จำนวน 14 ห้องเรียน แบ่งเป็น โครงการพิเศษ วิทย์-คณิดศาสตร์ จำนวน 4 ห้องเรียน (ห้อง 3-6) รวม 180 คน และห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิตศาสตร์-อังกฤษ (EIS) จำนวน 2 ห้องเรียน (ห้อง 1-2) รวม 80 คน ห้องเรียน ม.4 ได้เพิ่มเป็น 11 ห้อง แบ่งเป็น ห้องเรียนโครงการพิเศษ วิทย์-คณิตศาสตร์ จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 30 คน และได้ดำเนินการสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ แห่งใหม่ในโรงเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริม และผลักดันนักเรียนในโรงเรียน ในการค้นคว้าหาความรู้

พ.ศ. 2553 โรงเรียนศรียาภัยได้ขยายห้องเรียนเพื่อลดความแออัดของห้องเรียนคือ มีห้องเรียนชั้น ม.1 จำนวน 15 ห้องเรียน แบ่งเป็น นักเรียนโครงการพิเศษ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ (EIS) จำนวน 6 ห้อง รวม 240 คน ห้องเรียน ม.4 ได้เพิ่มเป็น 12 ห้องเรียน แบ่งเป็น ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิตฯ 1 ห้องเรียน จำนวน 30 คน และได้สร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติเสร็จ และได้เริ่มเปิดใช้งานได้

พ.ศ. 2555 โรงเรียนศรียาภัยได้ขยายห้องเรียนเพื่อลดความแออัดของห้องเรียนคือ ม.4 ได้เพิ่มเป็น 14 ห้องเรียน ห้องละ 35 คน แบ่งเป็น ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (พว) 1 ห้องเรียน จำนวน 30 คน และ ห้องเรียนพิเศษศิลป์-คำนวณ (พศ) 1 ห้องเรียน จำนวน 30 คน และได้สร้างทางเดินลอยฟ้าเชื่อมอาคารระหว่างอาคาร 1,อาคาร 3 ,อาคาร 4 และอาคาร 5 และได้สร้างหลังคาบนถนนหน้าอาคาร 2 เชื่อมกับโดมอาคาร 9

พ.ศ. 2556 โรงเรียนศรียาภัยได้เปิดห้องเรียนพิเศษ สสวท. และ English Programs ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และได้อนุญาตให้ไว้ทรงผมตามกฏของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ต้องอยู่ในกฏระเบียบของโรงเรียน


ข้อมูลโรงเรียน[แก้]

  • ตราประจำโรงเรียน
ตราประจำโรงเรียนศรียาภัย

เป็นลายกระจังรูปดอกบัว ตรงกลางเป็นวงกลมซ้อนอยู่ 2 วง วงในเป็นอักษรประดิษฐ์ ชื่อย่อของโรงเรียน คือ ศ.ภ. วงนอก เป็นคติพจน์ของโรงเรียน

ด้านบนเขียนเป็นภาษาบาลีว่า " นสิยา โลกวฑฺฒโน " ด้านล่างเป็นคำแปลว่า " อย่าพึงเป็นคนรกโลก "

  • สีประจำโรงเรียน

         เหลือง-แดง

     สีเหลือง หมายถึง ธรรมะ

     สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ

         สีเหลืองแดง หมายถึง สีสัญลักษณ์ของผู้กล้าหาญที่มีคุณธรรม

  • ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นหางนกยูง ต้นไม้ประจำโรงเรียนศรียาภัย

" ต้นหางนกยูง " ต้นหางนกยูงจะมีดอกสีเหลืองและสีแดงสวยงามมาก

  • คติพจน์

" น สิยา โลกวฑฺฒโน อย่าพึงเป็นคนรกโลก "

  • ปรัชญาของโรงเรียน

" วิชาเด่น เน้นคุณธรรม กิจกรรมเลิศ เชิดชูสถาบัน "

  • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

" พระพุทธรัตนปัญญา "

พระพุทธรัตนปัญญา

พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา ประดิษฐานอยู่ทางซ้ายมือประตูด้านหน้าโรงเรียน ติดกับป้อมยาม ตรงข้ามกับอาคารประชาสัมพันธ์

  • สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน

" อนุสาวรีย์คุณย่าชื่น ศรียาภัย "

อนุสาวรีย์คุณย่าชื่น ศรียาภัย

อนุสาวรีย์ตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคาร 4 คุณย่าชื่น ศรียาภัย เป็นธิดาของพระยาวจีสัตยารักษ์ต้นตระกูลศรียาภัย ได้บริจาคเงินสร้างอาคารเรียนหลังแรก ที่วัดชุมพรรังสรรค์ ทางรัฐจึงให้ตั้งชื่อ "ศรียาภัย" ให้เป็นอนุสรณ์

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัยคนปัจจุบันคือ นายอนันต์ มณีรัตน์[3]

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ปี พ.ศ.
1 นายหร่ำ นาคภิรมย์ พ.ศ. 2461-2464
2 นายตรึก พรหมราษฏร์ พ.ศ. 2464-2466
3 นายเกียว วารีวณิช พ.ศ. 2466-2469
4 ร.ต.อ.ขุนพูล สมบัติ พ.ศ. 2469-2476
5 นายเกียว วารีวณิช พ.ศ. 2476-2477
6 นายคล่อง บุญเอี่ยม พ.ศ. 2477-2508
7 นายโชติ เพชรานนท์ พ.ศ. 2508-2515
8 นายลือชา สร้อยพาน พ.ศ. 2515-2517
9 นายวรรณ จันทร์เพชร พ.ศ. 2517-2521
10 นายธรรมนูญ วิสัยจร พ.ศ. 2521-2521
11 นายสุเทพ ภัทรปกรณ์ พ.ศ. 2521-2525
12 นายสนั่น ชุมวรฐายี พ.ศ. 2525-2528
13 นายสุรินทร์ ชวลิตานนท์ พ.ศ. 2528-2533
14 ว่าที่ ร.ต.จรงค์ สำเภา พ.ศ. 2533-2535
15 นายวิลาศ วงศ์สุวัฒน์ พ.ศ. 2535-2542
16 นายโสภณ มนตลักษณ์ พ.ศ. 2542-2546
17 นายธรรมนิจ ชอุ่มผล พ.ศ. 2546-2553
18 นายไพศาล จินดาพรหม พ.ศ. 2553-1/2555
19 นายสุชิน บุญเพ็ญ พ.ศ. 2/2555-1/2557
20 นายอนันต์ มณีรัตน์ ปัจจุบัน

เว็บไซต์โรงเรียน : www.sriyapai.ac.th