ข้ามไปเนื้อหา

โรงเรียนศรียาภัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนศรียาภัย
Sriyapai School
ที่ตั้ง
โรงเรียนศรียาภัย เลขที่ 149 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000
ข้อมูล
ชื่ออื่นศ.ภ. / SP
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
คำขวัญนสิยา โลกวฑฺฒโน
อย่าพึงเป็นคนรกโลก
สถาปนาพ.ศ. 2440
ผู้ก่อตั้งพระครูจุฬามุณี (ฤกษ์)
คุณกอบชัย ศรียาภัย (ผู้สร้างอาคารเรียนหลังแรก)
หน่วยงานกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1086101001 (ใหม่)[1]
1003860101 (เก่า)[1]
ผู้อำนวยการนายนวพล ดันสูงเนิน
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1–6
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
จีน ภาษาจีนกลาง

ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
สี████ สีเหลืองสีแดง
เพลงมาร์ชเหลือง–แดง
ต้นไม้หางนกยูงฝรั่ง
เว็บไซต์www.sriyapai.ac.th

โรงเรียนศรียาภัย (อังกฤษ: Sriyapai School; ชื่อย่อ: ศ.ภ. – SP) เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร (สังกัดเดิมคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยชื่อโรงเรียนมีที่มาจากนามสกุลของ "คุณย่าชื่น ศรียาภัย" คหปตานีชาวไชยา ผู้บริจาคเงินสร้างอาคารหลังแรก เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษา อดีตเป็นโรงเรียนชายล้วนประจำจังหวัดชุมพร คู่กับโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ปัจจุบันทั้ง 2 โรงเรียนได้กลายเป็นโรงเรียนสหศึกษา และโรงเรียนศรียาภัยเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเช่นเดิม ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันคือ นายนวพล ดันสูงเนิน

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนศรียาภัย เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เดิมสังกัดกรมสามัญศึกษา) กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บริเวณถนนพิศิษฐ์พยาบาล ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เริ่มเปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2440 จนถึงปัจจุบัน ด้วยฐานะของโรงเรียนเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด จึงได้รับความนิยมจากประชาชนในจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงมาโดยตลอด ทั้งนี้ จากนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนมุ่งเน้นด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และกิจกรรมต่าง ๆ ตามปรัชญาของโรงเรียน "วิชาเด่น เน้นคุณธรรม กิจกรรมเลิศ เชิดชูสถาบัน" ทำให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาสามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นสูงและออกไปประกอบอาชีพมีฐานะมั่นคง และนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนเป็นอย่างดียิ่ง นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูงขึ้นเสมอ โดยยึดนโยบายของหน่วยเหนือเป็นหลักในการดำเนินการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 เป็นต้นมา โรงเรียนศรียาภัยได้จัดการเรียนการสอนตามโครงการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนศรียาภัย
ลำดับ ผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1
นายหร่ำ นาคภิรมย์ พ.ศ. 2461 – พ.ศ. 2464
2
นายตรึก พรหมราษฏร์ พ.ศ. 2464 – พ.ศ. 2466
3
นายเกียว วารีวณิช พ.ศ. 2466 – พ.ศ. 2469
พ.ศ. 2476 – พ.ศ. 2477
4
ร้อยตำรวจเอก ขุนพูล สมบัติ พ.ศ. 2469 – พ.ศ. 2476
5
นายคล่อง บุญเอี่ยม พ.ศ. 2477 – พ.ศ. 2508
6
นายโชติ เพชรานนท์ พ.ศ. 2508 – พ.ศ. 2515
7
นายลือชา สร้อยพาน พ.ศ. 2515 – พ.ศ. 2517
8
นายวรรณ จันทร์เพชร พ.ศ. 2517 – พ.ศ. 2521
9
นายธรรมนูญ วิสัยจร พ.ศ. 2521 – พ.ศ. 2521
10
นายสุเทพ ภัทรปกรณ์ พ.ศ. 2521 – พ.ศ. 2525
11
นายสนั่น ชุมวรฐายี พ.ศ. 2525 – พ.ศ. 2528
12
นายสุรินทร์ ชวลิตานนท์ พ.ศ. 2528 – พ.ศ. 2533
13
ว่าที่ร้อยตรีจรงค์ สำเภา พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2535
14
นายวิลาศ วงศ์สุวัฒน์ พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2542
15
นายโสภณ มนตลักษณ์ พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2546
16
นายธรรมนิจ ชอุ่มผล พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2553
17
นายไพศาล จินดาพรหม พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2555
18
นายสุชิน บุญเพ็ญ พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2557
19
นายอนันต์ มณีรัตน์ พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2561
20
ดร. สุรินทร์ เนียมสุวรรณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562
21
นายเกรียงไกร แก้วมีศรี พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2564
22
นายนวพล ดันสูงเนิน พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 ค้นหารหัสโรงเรียน (ปรับปรุงล่าสุด 22 มีนาคม 2560), สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]