โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
SWNST.jpg
"นิมิตตํ สาธุรูปานํ กตญญูกตเวทิตา"
(ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี)
เลขที่ 134 หมู่ที่ 1 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Srinagarindra The Princess Mother School, Nakhon Si Thammarat
อักษรย่อ สว.นศ. / SWNST
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ.
สถาปนา 21 มิถุนายน พ.ศ. 2531
สี ███ แดง
███ น้ำเงิน
เพลง มาร์ชโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
เว็บไซต์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช (อังกฤษ: Srinagarindra The Princess Mother School, Nakhon Si Thammarat) เป็นโรงเรียนประจำอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ยกฐานะขึ้นมาจากโรงเรียนเชียรใหญ่ สาขาสวนหลวง เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 รับนักเรียนได้จำนวน 2 ห้องเรียน จำนวน 85 คน มีนายโชคดี ทัศนโกวิท ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเชียรใหญ่ทำหน้าที่ประสานงานโรงเรียนสาขา

ต่อมาเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 ประกาศจัดตั้ง“โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี” และวันที่ 18 สิงหาคม 2539 ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น“โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช” โดยได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

  • สัญลักษณ์ : อักษรพระนามาภิไธย "ส" สีแดง "ว" สีเหลือง อยู่เหนือตรากรมสามัญศึกษาสีน้ำเงิน และมีชื่อโรงเรียนสีแดงอยู่ในโบว์สีเหลือง
  • สีประจำ : ███ แดง ███ น้ำเงิน
  • คำขวัญ : รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
  • คติพจน์ : นิมิตตํ สาธุรูปานํ กตญญูกตเวทิตา (ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี)
  • อัตลักษณ์ : มารยาทงาม มีความกตัญญู
  • เอกลักษณ์ : สถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม สืบสานงานพระราชดำริ
  • พระพุทธรูป : พระพุทธรูปปางถวายเนตร
  • ต้นไม้ : ต้นประดู่แดง

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]