โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
St logo.jpg
ที่ตั้ง
ไทยถนนดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์และโทรสาร 0 7727 300
ข้อมูล
ประเภทรัฐ

โรงเรียนประจำจังหวัดของรัฐ

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
คำขวัญนิมิตฺตํ สาธุ รูปานํ กตญฺญู กตเวทิตา
(ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี)
สถาปนาพ.ศ. 2450
เพลงเพลงประจำโรงเรียนสุราษฎร์ธานี มาร์ชโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
เว็บไซต์http://www.st.ac.th/

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มักจะเรียกกันด้วยชื่อสั้น ๆ ว่า "โรงเรียนจังหวัด" เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้อักษรย่อ "ส.ธ." ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2450 ณ บริเวณวัดธรรมบูชา ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปัจจุบัน โดยในระยะแรกใช้อักษรย่อว่า ส.ฎ.1 ตราบถึงเวลาปัจจุบันได้แบ่งยุคของสถานที่ตั้งโรงเรียนเป็นสามยุค คือ ยุคดอนเลียบ (ตั้งตามสถานที่ตั้งในวัดเลียบ ชื่อเดิมวัดธรรมบูชา) ยุคดอนครูรุ่ง (ตรงข้ามวัดเลียบ ปัจจุบันคือ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา) และยุคดอนนกในปัจจุบัน โดยหลังจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ได้โปรดเกล้าฯให้เปลี่ยนชื่อ เมืองไชยา เป็น สุราษฎร์ธานี และ เปลี่ยนชื่อมณฑลชุมพร เป็น มณฑลสุราษฎร์ พ.ศ. 2485 ได้ใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนตัวอย่างมณฑลสุราษฎร์ และใน พ.ศ. 2469 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีเป็นโรงเรียนรัฐบาลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย แบบสหศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 88 ถนนดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี บนเนื้อที่ประมาณ 35 ไร่ จำนวนห้องเรียน 72 ห้อง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีที่มาสืบต่อจากโรงเรียนประถมศรีสวัสดิ์มงคล ซึ่งตั้งอยู่ในวัดธรรมบูชา (วัดเลียบ) มีพระสอน โสภโณ เป็นครูใหญ่ จากหลักฐานปรากฏว่า เดือนสิงหาคม 2450 พระมหาวรรณ (สกุลมันตราภรณ์) กับเจ้าอธิการกลับ (สกุลปาลิต) ได้สร้างอาคารถาวรขึ้นหลังหนึ่ง ด้วยทุนทรัพย์ ของผู้มีจิตศรัทธากับการศึกษา (รื้อลงในปี พ.ศ. 2499 เพราะทรุดโทรมมาก) เดือนมิถุนายน 2451 กระทรวงธรรมการ ได้ส่งขุนประกาศวุฒิสาร มาเป็นข้าหลวงธรรมการประจำมณฑลชุมพรคนแรก เพื่อดำเนินการ จัดการศึกษา ให้เข้าระเบียบแผนใหม่ ขุนประกาศวุฒิสารจึงจัดให้อาคารที่ พระมหาวรรณกับเจ้าอธิการกลับสร้างไว้ เป็นโรงเรียนตัวอย่างมณฑลชุมพร โดยได้แยกนักเรียนชั้นสูงมาเรียน บนอาคารเรียนที่สร้างใหม่ มีนายเฟื่อง ตุวินันท์ ผู้ช่วยข้าหลวงธรรมการ มณฑลชุมพร ทำการแทนครูใหญ่ 18 พฤษภาคม 2452 กระทรวงธรรมการ ได้ส่ง นายเปลื้อง อายณโยธิน มาเป็นครูใหญ่โรงเรียนตัวอย่างมณฑลชุมพร มีหน้าที่ดูแลโรงเรียนประถมศรีสวัสดิ์มงคลและ โรงเรียนศรีสุพรรณดิษฐ์ ซึ่งตั้งอยู่ที่วัดพระโยค มีขุนศรเกษตรศึกษากร (รุ่ง ศรเก๎ษตริน Sarakshetrin) เป็นครูใหญ่ 10 กรกฎาคม 2457 ได้ย้ายนักเรียนโรงเรียนศรีสุพรรณดิษฐ์และโรงเรียนประถมศรีสวัสดิ์มงคล มารวมกับโรงเรียนตัวอย่างมณฑลชุมพร 19 กรกฎาคม 2458 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนนามมณฑลสุราษฎร์ และเปลี่ยนนามเมืองไชยาเป็น สุราษฎร์ธานี ดังนั้นชื่อโรงเรียน จึงได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนตัวอย่างมณฑลสุราษฎร์ และต่อมาเปลี่ยนเป็น โรงเรียน ประจำมณฑลสุราษฎร์ พ.ศ. 2459 ได้รวมโรงเรียนบำรุงดรุณี และโรงเรียนกุมารีวิทยาเข้ามาร่วมด้วย โรงเรียนประจำมณฑลสุราษฎร์จึงกลายเป็นโรงเรียนสหศึกษา 1 เมษายน 2469 ทางราชการประกาศยุบมณฑลสุราษฎร์ เป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่อโรงเรียนจึงเปลี่ยนเป็น โรงเรียนประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2485 โรงเรียนประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดการเรียนใหม่ โดยแยกนักเรียนหญิงไปเรียน ที่โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนักเรียนชายไปเรียนที่โรงเรียนประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2499 โรงเรียนได้ขยายถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรูปแบบสหศึกษา ใช้ชื่อว่า "ขั้นเตรียมอุดมศึกษาแผนกวิทยาศาสตร์" พ.ศ. 2507 ย้ายโรงเรียน มาตั้งที่ ถนนดอนนก สถานที่ตั้งในปัจจุบัน

การเรียนการสอน[แก้]

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีขนาดใหญ่พิเศษ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และยังเป็นโรงเรียนที่มีการเรียน

การสอนมีมาตรฐานและคุณภาพ มีศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จมากมาย ทางโรงเรียนเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

 • โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสสวท. (ห้อง1)
 • โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ห้อง2)
 • โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (Mathematics Science English Technology : MSET) (ห้อง3-4)
 • จัดการศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ห้อง5-10)
 • หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเน้นภาษาอังกฤษ English program (ห้อง11-12)

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

 • โครงการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ (Gifted) ห้อง1
 1. ภาษาไทย (Gifted Thai)(วิทย์-คณิต)
 2. ภาษาต่างประเทศ (Gifted Eng)(วิทย์-คณิต)
 3. คณิตศาสตร์ (Gifted Math)(วิทย์-คณิต)
 • โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พสวท. (ภาคสมทบ) ห้อง2
 • โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ห้อง3
 • โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาและเทคโนโลยี (Mathematics Science English Technology : MSET) ห้อง4
 • โครงการส่งเสริมความสามารถด้านศิลปศาสตร์ (ศิลป์-ภาษา) ห้อง12
 • โครงการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ (Gifted) ห้อง10และ11

ห้อง 10 (เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาฝรั่งเศส) ห้อง11 (เลือกเรียนภาษาจีน)

 1. ภาษาไทย (Gifted Thai)(ศิลป์-ภาษา)
 2. ภาษาต่างประเทศ (Gifted Eng)(ศิลป์-ภาษา)
 • การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (วิทย์-คณิต ทั่วไป) ห้อง1,5-8
 • การเรียนรู้ทางด้านศิลปศาสตร์ (ศิลป์ทั่วไป) ห้อง9-11
 1. ศิลป์คำนวณ ห้อง9
 2. ศิลป์ญี่ปุ่นและฝรั่งเศส ห้อง10
 3. ศิลป์จีน ห้อง11

เกียรติยศและความสำเร็จ[แก้]

 • โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปี 2541
 • โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปี 2549
 • โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปี 2554
 • โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ปี 2560

ศิษย์เก่า[แก้]

กีฬาสี[แก้]

กีฬาสีโรงเรียนสุราษฎร์ธานี แบ่งออกเป็น 5 คณะสี ได้แก่

 • ██ สีเหลือง จันทรา
 • ██ สีแดง สุริยัน
 • ██ สีม่วง จาตุรนต์
 • ██ สีน้ำเงิน ไพลิน
 • ██ สีฟ้า เอราวัณ


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]