โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย.JPG
จรรยาดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นงาน
4 หมู่ 2 ถนนเหล่านาดี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Kaennakhon Wittayalai School
อักษรย่อ ก.น.ว., K.N.W.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาลประจำจังหวัด
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา พฤษภาคม พ.ศ. 2510
เพลง มาร์ชแก่นนครวิทยาลัย,แก่นนครคือเรา เราคือแก่นนคร
เว็บไซต์

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย (อักษรย่อ: ก.น.ว.) เป็นโรงเรียนรัฐบาลในโครงการโรงเรียนมัธยมแบบประสม (คมส.1) ของกรมวิสามัญศึกษา (ปัจจุบันคือ กรมสามัญศึกษา) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นรุ่นแรกของกรมในจำนวน 6 โรงเรียน ก่อตั้งเมือเดือนพฤษภาคม พ.ศ 2510 โดยมี นายเจือ หมายเจริญ ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนและรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยอีกตำแหน่งหนึ่ง

ปัจจุบันจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษารูปแบบสหศึกษา มีบุคลากร 224 คนเป็นชาย 91 คน หญิง 133 คน วุฒิปริญญาเอก 2 คน ปริญญาโท 51 คน ปริญญาตรี 154 คน และอื่นๆ อีก 17 คน มีการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 84 ห้อง นักเรียน 3853 คน ประกอบด้วยนักเรียนชาย 1602 คน หญิง 2251 คน มีผู้อำนวยการสถานศึกษาคือ นายวีระเดช ซาตา

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แม่แบบ:ศูนย์สะเต็มศึกษา