โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
Kaennakhon Wittayalai School
Logo knw.png
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
คำขวัญจรรยาดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นงาน
วิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์
สี         สีแสด สีดำ
เพลงมาร์ชแก่นนครวิทยาลัย,แก่นนครคือเรา เราคือแก่นนคร
เว็บไซต์www.knw.ac.th

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย (อังกฤษ: Kaennakhon Wittayalai School) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในจังหวัดขอนแก่น เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2510 และถูกสถาปนาเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2511

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น เริ่มก่อตั้งเมือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2510 โดยมี อาจารย์เจือ หมายเจริญ ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนและรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยอีกตำแหน่งหนึ่ง

ในปีแรกเปิดสอน 8 ห้องเรียน มีนักเรียน 280 คน แบ่งเป็นนักเรียนชาย 140 คน และนักเรียนหญิง 140 คน เป็นโรงเรียนัธยมแบบประสมและเป็นสหศึกษาคือรับทั้งชายทั้งหญิงมาเรียนรวมกัน โดยในสมัยนั้น การจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจะแยกนักเรียนชายให้เรียนในโรงเรียนประจำ จังหวัดชาย (โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน), นักเรียนหญิงเรียนในโรงเรียนประจำจังหวัดหญิง (โรงเรียนกัลยาณวัตร) โรงเรียนสหศึกษาคือมีนักเรียนชายและหญิงเรียนรวมกัน ส่วนโรงเรียนมัธยมแบบประสม หมายถึง การเปิดสอนในหลักสูตรที่กว้าง หลากหลาย มีวิชาให้เลือกเรียนได้ตามความรู้ความสามารถที่ตนถนัด (TO EACH HIS OWN ABILITY) มีทั้งวิชาสามัญ วิชาศิลป-ปฏิบัติ(วิชาชีพ) เมื่อจบมัธยมต้นแล้วสามารถจะนำไปศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้

ในปีแรกที่เปิดการสอนต้องอาศัยโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเรียนไปก่อนพร้อมๆกับ โรงเรียนก็เริ่มก่อสร้างไปด้วยจนถึงวันที่16 กันยายน พ.ศ. 2511 จึงได้ย้ายมาเรียน ณ สถานที่ปัจจุบัน จึงถือเอาวันนี้เป็นวันเกิดของโรงเรียนด้วย[1]

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 เดิมมีพื้นที่ 32 ไร่เศษอยู่ห่างจาก ตัวเมืองประมาณ 2 กิโลเมตร เมื่อ พ.ศ. 2518 โรงเรียนได้ ที่ดินราชพัสดุซึ่งเป็นสนามกีฬาจังหวัดอยู่ติดกับโรงเรียนอีก 6 ไร่

ใน ปี พ.ศ. 2523 โรงเรียนได้ขอใช้สนามกีฬาจังหวัดในส่วนที่เหลือสร้าง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งเป็นสนามกีฬาเพิ่มอีก 25 ไร่ รวม พื้นที่ทั้งหมด 63 ไร่ 1 งาน 37 ตารางวา และอีกส่วนหนึ่งเป็นบ้านพัก ครูอยู่นอกบริเวณโรงเรียน จำนวน 12 ไร่

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เป็นโรงเรียนมัธยมแบบประสมรุ่นแรกของประเทศไทยใน จำนวน 6 โรงเรียน ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2510 เป็นแบบสหศึกษา ในปีแรกที่เปิด ทำการสอนมี 8 ห้องเรียน นักเรียน จำนวน 280 คน จนกระทั่ง 16 กันยายน พ.ศ. 2511 ได้ย้ายมายังสถานที่ปัจจุบัน

โรงเรียนถือเอา วันที่ 16 กันยายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน ที่ตั้งเลขที่ 4 หมู่ที่ 2 ถนนเหล่านาดี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ขนาดสถานศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ จำนวนพื้นที่ 63 ไร่ 1 งาน 37 ตารางวา ระดับชั้นที่เปิดสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • วงกลม 2 วงซ้อนกัน
  • วงนอกใช้ขอบหนักกว่าวงใน ภายในวงกลมมี คบเพลิง ฟันเฟือง วงเวียนแบ่ง (Divider)
   • ลูกดิ่ง และลายกระหนกด้านบนเขียนว่า “แก่นนครวิทยาลัย”
   • วงกลม หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
   • คบเพลิง หมายถึง แสงสว่าง ความรุ่งโรจน์ ได้แก่ความรู้ทางวิชาการ
   • ฟันเฟือง วงเวียนแบ่ง และลายกระหนก หมายถึง ความสามารถทาง ศิลปะปฏิบัติ ซึ่งทั้งหมดเป็น[2]

ต้นไม้ประจำโรงเรียนคือ ต้นทองกวาวหรือต้นจาน

สีประจำโรงเรียน สีแสด – ดำ สีแสด เกิดจากสีแดงผสมกับสีเหลือง สีแดง หมายถึงความกล้าหาญเสียสละ สีเหลือง หมายถึง สีของผ้ากาสาวพัสตร์แห่งพุทธศาสนา สีดำ หมายถึงความเสียสละ ความอดทน

จำนวนนักเรียน[แก้]

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
ม.1 351 365 716 18
ม.2 289 330 619 17
ม.3 336 339 675 16
รวมมัธยมต้น 976 1,034 2,010 51
ม.4 367 440 807 20
ม.5 316 446 762 19
ม.6 280 411 691 18
รวมมัธยมปลาย 963 1,297 2,260 57
รวมทั้งหมด 1,939 2,331 4,270 108

เกียรติประวัติของโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย[แก้]

โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปี พ.ศ. 2525[แก้]

โรงเรียนผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 การจัดการสิ่งแวดล้อม ปีพ.ศ. 2542

โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปี พ.ศ. 2545

โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนแห่ง ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่ 30 ประจำปี 2549 ประเภท ค ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง จากสมศ. ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2549 ผลการประเมินระดับดี มาก 2 มาตรฐาน ระดับดี 12 มาตรฐาน

โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ รางวัลชนะเลิศเพชรยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2551

โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปี พ.ศ. 2552

โรงเรียนได้รับป้ายสนองพระราชดำริงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี พ.ศ. 2552

โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านการบริจาคโลหิต รางวัลที่ 2 ระดับ ภูมิภาค และรางวัลยอดเยี่ยมระดับจังหวัด ในการบริจาคโลหิตตามโครงการเครือ เจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต ปี พ.ศ. 2553

โรงเรียนได้รับเหรียญทอง การประกวดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น (โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ) ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2553

โรงเรียนได้รับโล่ –เกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบ “เงินทองของมีค่า” จัดโดยตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปีพ.ศ. 2553 เกียรติประวัติของโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 18

โรงเรียนผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม จากสมศ. ระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ผลการประเมิน ระดับดีมาก 11 มาตรฐาน ระดับดี 1 มาตรฐาน

โรงเรียนได้รับ “รางวัลเสมาป.ป.ส ระดับดีเด่น” สถานศึกษาป้องกันยาเสพติด ดีเด่น ประจ าปี 2554 โดยศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนได้รับรางวัล “โรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม ประจ าปี 2554 ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ”

โรงเรียนได้รับ “รางวัลเสมาป.ป.ส ระดับดีเด่น” สถานศึกษาป้องกันยาเสพติด ดีเด่น ประจ าปี 2555 โดยศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนได้รับรางวัล สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการ บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง 2555" กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การประเมินห้องสมุด และกิจกรรมรักการอ่าน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ปีการศึกษา 2557 ส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

โรงเรียนได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษา จากการคัดเลือก นักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดจัดซุ้มนิทรรศการอาเซียน โครงการ AFTA/AEC สัญจร ได้โล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล 30,000 บาท ณ วันที่ 30 มกราคม 2558

โรงเรียนมาตรฐานสากล World Class Standard School ในจังหวัดขอนแก่น[แก้]

รายชื่อโรงเรียน
1. โรงเรียนกัลยาณวัตร (ก.ว.)
2. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย (ก.น.ว.)
3. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน (ข.ก.)
4. โรงเรียนขามแก่นนคร (ข.ก.น.)
5. โรงเรียนชุมแพศึกษา (ช.ศ.)
6. โรงเรียนนครขอนแก่น (น.ข.ก.)
7. โรงเรียนมัญจาศึกษา (ม.ศ.)
8. โรงเรียนบ้านไผ่ (ข.ก.๕) (บ.ผ.)
9. โรงเรียนพล (พ.ล.)
10. โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม (ภ.ว.ค.)
11. โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม (ศ.ก.ว.)
12. โรงเรียนหนองเรือวิทยา (น.ร.ว.)
13. โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา (น.ส.ว.)
14. โรงเรียนน้ำพองศึกษา (น.ศ.)

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]