โรงเรียนสตรีนนทบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
Satrinon.jpg
ปญญา นรานํ รตนํ
ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของนรชน

เรียนดี วินัยดี กีฬาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม กิจกรรมเลิศ
120 ม.9 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Satri Nonthaburi School
อักษรย่อ น.บ.
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ก่อตั้ง พ.ศ. 2475
เพลง มาร์ชสตรีนนท์

โรงเรียนสตรีนนทบุรี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จัดการเรียนการสอนให้กับสตรีล้วนแห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่ พ.ศ. 2475

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำเนิดขึ้นจากความต้องการให้มีโรงเรียนสำหรับนักเรียนสตรีโดยเฉพาะในจังหวัดนนทบุรี โดยได้รับการประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2500 เมื่อเริ่มก่อตั้งใช้ชื่อว่า "โรงเรียนสตรีประจำสุขาภิบาลนนทบุรี" ใช้อักษรย่อว่า "ส.น.บ." ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่า ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีพิธีเปิดโรงเรียนในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2500 มี นางลัดดาวัลย์ นนทะนาคร เป็นครูใหญ่คนแรก มีครู 3 คน ห้องเรียน 4 ห้อง นักเรียน 33 คน

สมัยนายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความช่วยเหลือจัดหาที่ดินและย้ายโรงเรียนไปยังสถานที่ปัจจุบัน เลขที่ 120 หมู่ที่ 9 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี ในเนื้อที่ 18 ไร่ 447 ตารางวา เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2540 ในช่วงแรกได้ชื่อว่า "โรงเรียนสตรีวัดพลับพลา" เนื่องจากได้รับที่ดินบางส่วนจากวัดพลับพลา และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนสตรีนนทบุรี" เมื่อปี พ.ศ. 2545 และเปลี่ยนอักษรย่อโรงเรียนเป็น น.บ.

สัญลักษณ์ของโรงเรียนเป็นรูปพลับพลาประดิษฐานอยู่เหนือ หมายถึง วัดพลับพลา ซึ่งที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน ในอดีตบางส่วนเคยเป็นที่ดินของวัดพลับพลา และรูปเมฆ มีข้อความว่า "ปญญา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของนรชน" ทางโรงเรียนได้กำหนดให้ดอกแก้วเป็นดอกไม้ประจำโรงเรียนสตรีนนทบุรี และกำหนดให้วันที่ 9 มกราคมของทุกปีเป็น "วันรักโรงเรียน" ตั้งแต่ พ.ศ. 2532-ปัจจุบัน

โรงเรียนสตรีนนทบุรีมีชื่อเสียงด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน และภาษาญี่ปุ่น และมีชื่อเสียงดีเด่นในด้านการกีฬาบาสเกตบอลและนาฏศิลป์ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนดีเด่นรับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2541-2549 และมีนักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนรับรางวัลพระราชทานปีการศึกษา 2542-2550

ปัจจุบันโรงเรียนประกอบด้วยอาคารเรียน 8 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 3 หลัง อาคารชั่วคราว (ขนาด 4 ชั้น 20 ห้องเรียน) 1 หลัง หอประชุมใหญ่ 2 หลังและหอประชุมเล็ก 1 หลัง จัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กับนักเรียนสตรีล้วน ปัจจุบัน (20 กรกฎาคม 2552) มีนักเรียน 9538 คน ครู อาจารย์ 356 คน พนักงานราชการ 22 คน ลูกจ้างประจำ 15 คน

บุคลากร[แก้]

ผู้อำนวยการ[แก้]

 • นางลัดดาวัลย์ นนทะนาคร (29 มีนาคม 2475)
 • คุณหญิงบรรจง นิวาศบุตร (16 พฤศจิกายน 2507)
 • นางสาวบำเพ็ญ ภู่โสภา (8 กรกฎาคม 2523)
 • นางวณิช เฟื่องทอง (14 พฤศจิกายน 2532)
 • นางสาวคนึง ไทยประสิทธิ์ (2 พฤศจิกายน 2532)
 • นางสาวประไพศรี วิสัยจร (18 กันยายน 2538)
 • นายปิ่น สุวรรณะ (14 พฤศจิกายน 2544)
 • นายพร รุจนเวช (18 ธันวาคม 2544) (ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดนนทบุรี รักษาราชการแทน)
 • นางวิไลพร ศุภวณิช (4 มิถุนายน 2545)
 • นายสุวรรณ เค้าฝาย (6 พฤศจิกายน 2546 - 30 กันยายน 2552)
 • นายทรงวิทย์ นิลเทียน (24 มีนาคม 2553 - 30 กันยายน 2557)
 • นายธนะสิทธิ์ ศิริวรธรรม (2557 - 30 กันยายน 2560)

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°49′19″N 100°30′19″E / 13.82186°N 100.50535°E / 13.82186; 100.50535