โรงเรียนสตูลวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสตูลวิทยา
Satunwittaya School (STW)
STW.gif
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นส.ว.
ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประเภทสหศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 กระทรวงศึกษาธิการ
คำขวัญวิริเยน ทุข มจฺเจติ คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร
สถาปนา1 สิงหาคม พ.ศ. 2453
ผู้ก่อตั้งพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง)
ผู้อำนวยการนายอรุณ โต๊ะหวันหลง
จำนวนนักเรียน1,911 คน
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย สหราชอาณาจักร สหรัฐ เกาหลีใต้ จีน มาเลเซีย
สีเขียว-เหลือง
เพลงมาร์ชสตูลวิทยา
ต้นไม้ต้นอินทนิล
เว็บไซต์www.stw.ac.th

โรงเรียนสตูลวิทยา เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสตูลตั้งอยู่ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ให้การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในระยะแรกตั้งขึ้นที่ถนนบุรีวานิช ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล (ห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัดสตูลในปัจจุบัน) ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล และได้ย้ายมาอยู่ที่ถนนคลองขุด-นาแค ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูลจนถึงปัจจุบัน

ในจังหวัดสตูล โรงเรียนสตูลวิทยา ถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในด้านกีฬาเป็นอย่างมาก เป็นสถาบันที่เป็นตัวแทนด้านกีฬาเยาวชนของจังหวัดสตูลมาอย่างช้านาน กีฬาที่โดดเด่นของโรงเรียนแห่งนี้คือ ฟุตบอล วอลเลย์บอลและกรีฑา ในด้านกีฬาฟุตบอล รร. สว. ถือเป็นแหล่งผลิดนักกีฬาฟุตบอลชั้นนำให้กับจังหวัดสตูลและประเทศชาติอย่างไม่ขาดสาย นักกีฬาเหล่านี้ได้แก่ น้อย สะอาดแก้ว, อาหมาด ดีนายัง, ศิลา โดยพิลา, เรน เตบสัน, พิเชษฐ์ สาดีน, ทอป สมใจ, สมปอง สอเหลบ, อดิศักดิ์ กานู, อนันต์ ยาง๊ะ, และไชยา นัครี ภายใต้การบ่มเพาะและดูแลของอาจารย์ อนิรุทธ์ กอมะด้วยความเสียสละและทุ่มเท ผลผลิตของสถาบันแห่งนี้ในยุคแล้วยุคเล่ายังคงมุ่งสร้างความประทับใจและความภูมิใจให้กับจังหวัดสตูลและทีมชาติไทยจวบจนทุกวันนี้

นอกจากจะเป็นโรงเรียนกีฬาที่มีชื่อเสียงแล้ว โรงเรียนสตูลวิทยา ยังได้สนับสนุน พัฒนาการเรียนการสอน ด้านวิชาการไม่แพ้ด้านกีฬา โรงเรียนยังสนับสนุนการศึกษาด้านภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษามลายู และ ยังมีภาษาเกาหลีเปิดเป็นสายการเรียนในระดับชั้นมัธยมปลาย จวบจนปัจจุบัน โรงเรียนแห่งนี้ ก็ยังคงส่งเสริมการเรียน และ กีฬาต่อไป

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนสตูลวิทยา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2453 โดยพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดีสมุหเทศาภิบาล มณฑลภูเก็ต ณ บริเวณห้องสมุดประชาชนจังหวัดสตูลในปัจจุบัน ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนไทยมลายู" เป็นโรงเรียนประชาบาล มีนายเจ๊ะหมาด เป็นครูใหญ่ มีนักเรียน 23 คน จัดสอนทั้งภาษามลายูและภาษาไทย

พ.ศ. 2460 กระทรวงธรรมการได้ยกฐานะโรงเรียนไทยมลายูให้เป็นโรงเรียนรัฐบาล และพลโทพระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร สมุหเทศาภิบาล มณฑลภูเก็ต ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนสตูลวิทยา

พ.ศ. 2461 พระยาสมันตรัฐบุรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้ย้ายโรงเรียนสตูลวิทยาไปยังสถานที่ใหม่ ณ บริเวณหน้าเรือนจำ จังหวัดสตูล (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลในปัจจุบัน) และเป็นโรงเรียนเดียวที่เปิดสอนทั้งระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 1-3) และขยายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นปีแรก

พ.ศ. 2463 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสตูล "สตูลวิทยา"

พ.ศ. 2475 ขยายชั้นเรียนประถมศึกษาออกไปอีก 1 ปี เป็น ประถมศึกษาปีที่ 1-4

พ.ศ. 2479 ได้ยุบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ไปรวมกับโรงเรียนเทศบาลมำบัง และได้เปิดหลักสูตรครูประกาศนียบัตรชายจังหวัด เวลา 2 ปี นอกจากนี้โรงเรียนเตรียมย้ายที่ตั้งโรงเรียนไปยังทุ่งเฉลิมสุข เนื่องจากสถานที่เดิมจะสร้างเป็นโรงพยาบาลสตูล

พ.ศ. 2480 ย้ายนักเรียน ป.3-4 และ ม.1-3 ไปเรียนที่เรือนรับรองเจ้าคุณเทศา เป็นการชั่วคราว จนกว่าอาคารเรียนหลังใหม่จะสร้างเสร็จ ซึ่งเป็นอาคารเรียน 2 ชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน

พ.ศ. 2481 ย้ายไปสถานที่ใหม่ทุ่งเฉลิมสุข (โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ปัจจุบัน) และจัดชั้นเรียนเฉพาะมัธยมศึกษาเพียงระดับเดียว คือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 และเปิดขยายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ไปปีละชั้น จนครบชั้นเรียนมัธยม เมื่อปี พ.ศ. 2483

พ.ศ. 2482 เปิดชั้นเรียน ม.1 พิเศษ รับนักเรียนจบชั้น ป.4 เข้าเรียนโครงการเร่งรัดผลิตครูมัธยมพิเศษ ใช้เวลาเรียน 2 ปี เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครู มีนักเรียนสนใจเข้าเรียน 30 คน โครงการนี้ยกเลิกในปี พ.ศ. 2484

พ.ศ. 2496 นายไสว ทองสุก เป็นครูใหญ่ เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนประจำจังหวัดสตูล "สตูลวิทยา" เป็นโรงเรียนสตูล "สตูลวิทยา"

พ.ศ. 2506 นายเฉลียว ศรีรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่แทนนายผ่อง สุดเหลือ (ลาศึกษาต่อ)

ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล ต่อมาเรียกสั้น ๆ ว่า โรงเรียนสตูลวิทยา ดังปัจจุบัน และเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนกวิทยาศาสตร์ สำหรับแผนกศิลปะ (ฝรั่งเศส) เริ่มเปิดสอนในปี พ.ศ. 2514

พ.ศ. 2515 มีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นถึง 40 ห้องเรียน สถานที่คับแคบ ขยายไม่ได้ ทางจังหวัดจึงเสนอที่ดินทุ่งเลี้ยงสัตว์ที่ตำบลคลองขุด ให้ในเนื้อที่ 200 ไร่ จัดสร้างโรงเรียนสตูลวิทยาแห่งใหม่

พ.ศ. 2517-2518 ผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวและย้ายนักเรียน ม.ศ.1 ไปเรียน ณ ที่ใหม่โดยอาศัยอาคารเรียนชั่วคราวและอาคารเรียน ต.ช.ด.

พ.ศ. 2519 โรงเรียนเข้าโครงการพัฒนาโรงเรียนในชนบท (ค.ม.ช) ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบเสร็จสมบูรณ์ตามโครงการในปี พ.ศ. 2520 และย้ายนักเรียน ม.ศ.2 และ ม.ศ.3 ไปเรียนที่อาคารใหม่

พ.ศ. 2521 โรงเรียนได้ย้ายไปยังที่ตั้งแห่งใหม่ทั้งหมดในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน

สายการศึกษามัธยมปลาย[แก้]

 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โครงการ SMTE
 • ห้องสายวิทย์ - คณิต
 • ห้องสายศิลป์คำนวณ
 • ห้องสายศิลป์ ศิลปะ-คอมพิวเตอร์
 • ห้องสายศิลป์ ดนตรี-คอมพิวเตอร
 • ศิลป์ภาษา ได้แก่
  • ศิลป์สูตรภาษาจีน
  • ศิลป์ภาษาเกาหลี
  • ศิลป์ภาษามลายู

อ้างอิง[แก้]