โรงเรียนสตรีสิริเกศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สตรีสิริเกศ ตรา 2.JPG
ที่ตั้ง
879 ถนนปลัดมณฑล ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
ข้อมูล
ประเภทรัฐบาล
คำขวัญปญญา นรานํ สิริ
ปัญญาเป็นสิริ คือมิ่งขวัญของคนทั้งหลาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์
สี     ชมพูและ      ขาว
เพลงมาร์ชสิริเกศ
เว็บไซต์http://www.ssk.ac.th

โรงเรียนสตรีสิริเกศ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 879 ถนนปลัดมณฑล ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติโรงเรียน[แก้]

อดีตนักเรียนของโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดศรีสะเกษ เรียนรวมกับนักเรียนชายของโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้แยกนักเรียนออกจากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยโดยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยรับนักเรียนชายล้วน ตั้งแต่ ม.1-6

 • พ.ศ. 2482 ตั้งเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดศรีสะเกษ มีครู 7 คน มีนักเรียนชั้น ป.3, ป.4, ม.1(ม.1 เป็นนักเรียนหญิงล้วน ส่วน ป.3 และ ป.4 รับมาสอนทั้งชายและหญิง)
 • พ.ศ. 2499 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการพัฒนาโรงเรียน และพระราชทานนาม "'สิริเกศ"' ให้เป็นชื่อโรงเรียน จึงได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็น โรงเรียนสตรีสิริเกศ
 • พ.ศ. 2517 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ ค.ม.ภ.2 เพื่อให้โรงเรียนเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนกลาง และดำเนินการสอนตามหลักสูตรกว้าง
 • พ.ศ. 2518 โรงเรียนเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พ.ศ. 2520 ได้รับอาคารเรียนจากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ซึ่งย้ายออกไปอยู่สถานที่ใหม่ ทำให้โรงเรียนสตรีสิริเกศมีอาคารสถานที่เพิ่มขึ้น มีบริเวณ 2 ส่วนคือด้านสตรีสิริเกศ 1 และสตรีสิริเกศ 2
 • พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณเงินกู้จากธนาคารโลก 6,440,000 บาท เพื่อต่อเติมอาคารเรียนแบบ 424 สร้างอาคารเรียนแบบ 318 โรงฝึกงาน ห้องน้ำ-ส้วม และปรับปรุงบริเวณโรงเรียน แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2521
 • พ.ศ. 2524 ได้ก่อตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ
 • พ.ศ. 2525 ได้รับอนุญาตจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีสิริเกศ
 • พ.ศ. 2527 ได้รับอนุญาตให้ก่อตั้งมูลนิธิสิริเกศและได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนจัดกิจกรรมจริยศึกษาดีเด่น
 • พ.ศ. 2528 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนแบบสหศึกษาทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนเสริมสร้างวินัยดีเด่น
 • พ.ศ. 2529 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่
 • พ.ศ. 2530 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร
 • พ.ศ. 2531 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล
 • พ.ศ. 2532 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหน่วยบริการแนะแนวประจำจังหวัดศรีสะเกษและได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของจังหวัดศรีสะเกษ (ERIC)
 • พ.ศ. 2533 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแม่แบบการแนะแนวอาชีพ
 • พ.ศ. 2534 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างอาคารแบบ 101 ล/27 ใช้เป็นหอประชุมและห้องสมุดและได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนพัฒนาห้องสมุดดีเด่นตามนโยบายของกรมสามัญศึกษา
 • พ.ศ. 2537 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ
 • พ.ศ. 2539่ ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนจัดห้องสมุดโรงเรียนดีเด่นของกรมสามัญศึกษา
 • พ.ศ. 2540 ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์ภาษาสากลของจังหวัดและเป็นศูนย์พัฒนางานแนะแนวของจังหวัดและได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
 • พ.ศ. 2541 ได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ตั้งของสำนักงานสหวิทยาเขตสิริเกศและได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ตั้งของสำนักงานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มที่ 9และได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ตั้งของสำนักงานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มที่ 2และได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์ภาษาสากล ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอน ภาษาสากล โรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา
 • พ.ศ. 2542 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนสีขาวเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติดและได้รับคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ให้เป็นโรงเรียนนำร่องการใช้กิจกรรมประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและได้ก่อตั้งมูลนิธิหม่อมคำเมียง ชุมพล ณ อยุธยา
 • พ.ศ. 2543 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติและได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนชุมชนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่นเฉลิมพระเกียรติ ของสมาคมสร้างสรรค์ไทย
 • พ.ศ. 2544 ได้รับคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ให้เป็นโรงเรียนแกนนำการใช้เครื่องคิดเลขกราฟิกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
 • พ.ศ. 2545 ได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา ให้เป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ (ตามที่ อ.ก.ค. กรมสามัญศึกษากำหนด) ของจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 85 โรงเรียนทั่วประเทศ
 • พ.ศ. 2546 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (English Program)และได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่
 • พ.ศ. 2548 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล
 • พ.ศ. 2549 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบบูรณาการการเรียนการสอนเพศศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ(ERIC)และได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนเครือข่ายแกนนำคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและโรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
 • พ.ศ. 2550 ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนนำร่องผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจและได้รับโล่เกียรติยศ “โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา”
 • พ.ศ. 2551 ได้รับคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม GSP
 • พ.ศ. 2551 ได้ก่อสร้างอาคารศูนย์อาหาร 70 ปี สตรีสิริเกศ ด้วยเงินบริจาค จำนวน 8,500,000 บาท
 • พ.ศ. 2553 ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล
 • พ.ศ. 2554 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบที่สาม

รายนามผู้บริหารโรงเรียนสตรีสิริเกศ[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นางเปี่ยมจิต งามถิ่น(จุลกะ) พ.ศ. 2482-2485
2 นางสาวประชุมพร เหมะวานิช พ.ศ. 2485-2487
3 นางสาวระเบียบ ลิมอักษร พ.ศ. 2487-2489
4 นางสาวละแม้น ทองโรจน์ พ.ศ. 2489-2490
5 นางสาวภูมิจิต โกศัลวัฒน์ พ.ศ. 2490-2497
6 นางสาวถวิลวดี ไชยโย พ.ศ. 2497-2499
7 นางฉวี ถีระวงษ์ พ.ศ. 2499-2502
8 นางนันทิยา งามขำ พ.ศ. 2502-2506
9 นางสาวบุญมี โพพิพัฒน์ พ.ศ. 2506-2511
10 นางสาวพวงมาลัย เวียงใต้ พ.ศ. 2511-2523
11 นางสมนึก เชื้อโชติ
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ)
พ.ศ. 2523-2524
12 นางนิด นาคอุดม พ.ศ. 2525-2528
13 นางภัทรพร พัชรินทร์ศักดิ์ พ.ศ. 2528-2530
14 นางกรรณิการ์ เถาว์โท พ.ศ. 2530-2534
15 นางสาวสมพร เทศะบำรุง พ.ศ. 2534-2540
16 นายสมบูรณ์ โพธิ์งาม พ.ศ. 2540-2547
17 นายวิบูลย์ รุ่งอดุลพิศาล พ.ศ. 2547-2553
18 นายสำรวย ไชยยศ พ.ศ. 2553-2554
19 นายสุธี ชินชัย พ.ศ. 2554-2560
20 นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ตราประจำโรงเรียน (หน้านาง)

สีประจำโรงเรียน[แก้]

     ชมพู หมายถึง การอยู่ด้วยกันด้วยความรักความสามัคคี

     ขาว หมายถึง การมีความจริงใจ และบริสุทธิ์ใจ

ปรัชญาโรงเรียน[แก้]

ปญญา นรานํ สิริ ปัญญาเป็นสิริ คือมิ่งขวัญของคนทั้งหลาย

คำขวัญโรงเรียน[แก้]

วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม ผู้นำด้านกีฬา เห็นค่าความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล

พื้นที่บริเวณโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนสตรีสิริเกศ แบ่งพื้นที่บริเวณโรงเรียนออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

 • สตรีสิริเกศ 1 มีพื้นที่ 9 ไร่ 1งาน 73.2 ตารางวา
 • สตรีสิริเกศ 2 มีพื้นที่ 13 ไร่ 3 งาน 32.0 ตารางวา
 • บ้านพักศึกษาธิการจังหวัดมีพื้นที่ 3 ไร่ 1 งาน 76.8 ตารางวา
 • คณะกรรมการสถานศึกษาดำเนินการจัดซื้อที่ดินจากนางประน้อม หม้อทิพย์และมอบให้โรงเรียน พื้นที่ 37.5 ตารางวา

รวมโรงเรียนสตรีสิริเกศมีพื้นที่ 26 ไร่ 2 งาน 82 ตารางวา

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]