โรงเรียนอุตรดิตถ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนอุตรดิตถ์
มณฑปพระแท่นศิลาอาสน์
สุวิชาโน ภวํ โหติ
ผู้รู้ดี คือ ผู้เจริญ
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Uttaradit School
อักษรย่อ อ.ต.
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 39
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน
ก่อตั้ง พ.ศ. 2452
รหัส 53012001
จำนวนนักเรียน 2,633 คน
เพลง มาร์ชโรงเรียนอุตรดิตถ์, เพลงธง

โรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็น โรงเรียนชายประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2452 เดิมชื่อ "โรงเรียนประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ " ก่อนจะย้ายไปยังที่ตั้งโรงเรียนอนุบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ และย้ายมายังที่ตั้งปัจจุบันในปี พ.ศ. 2484 โรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นสถานศึกษาที่เคยได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปัจจุบันโรงเรียนแบ่งการเปิดการสอนเป็น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายเปิดสอนแบบ "สหศึกษา" เป็นโรงเรียนประเภท มัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย โรงเรียนอุตรดิตถ์ในปัจจุบันจัดเป็นสถานมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ และเป็นส่วนราชการในบังคับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติ[แก้]

ปี พ.ศ. 2452 ก่อตั้ง ณ บริเวณวัดท่าถนน

ปี พ.ศ. 2471 ย้ายไปตั้งอยู่ที่บริเวณโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์

ปี พ.ศ. 2484 ย้ายมาตั้งอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน เดิมเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ปี พ.ศ. 2495 เปลี่ยนชื่อจาก "โรงเรียนประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ " เป็น "โรงเรียนอุตรดิตถ์ "

ปีการศึกษา 2506 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปีการศึกษา 2512 เข้าโครงการ คมช.

ปีการศึกษา 2519 เข้าโครงการ คมภ. 2 ใช้หลักสูตร คมส.

ปีการศึกษา 2528 เปิดโรงเรียนสาขา 1 แห่ง (ปัจจุบันยกเลิกแล้ว และตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาใหม่ ชื่อ โรงเรียนน้ำริดวิทยา)

ปี พ.ศ. 2543 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งให้โรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นเครือข่ายสถานศึกษาต้นแบบ ของสถาบัน พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนและชี้แนะกลวิธีในการพัฒนาสถานศึกษาให้แก่ผู้ บริหารสถานศึกษาที่สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ส่งไปศึกษาดูงานทั่วประเทศ

ปี พ.ศ. 2548 เข้าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนอุตรดิตถ์ครบรอบ 100 ปี ได้มีการเปิดห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระดับชั้นละ 2 ห้องเรียน เป็นปีการศึกษาแรกและรุ่นแรก

ปี พ.ศ. 2553 เข้าสู่โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล และมีการเปิดสอนวิชาภาษาจีนในทุกระดับชั้น และ วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมการแข่งขันในรายการชิงช้าสวรรค์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9โมเดิร์นไนน์ทีวี ประสบความสำเร็จได้รับแชมป์ออฟเดอะแชมป์ โดยมีนักร้องนำ นายศราวุธ บุญหวา ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ - ฮ่องกง 40 ที่นั่ง

ปี พ.ศ. 2554 เปิดห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ครบทุกระดับชั้น

ปีพ.ศ. 2555ได้ทำการปรับปรุงโรงเรียนเช่นทาสีอาคารให้ดูดีมากขึ้น มีการสอบแข่งขันทักษ์วิชาต่างๆมากมาย

ปีพ.ศ. 2556 สร้างอาคารเรียนที่ 7 ของโรงเรียนอุตรดิตถ์ มูลค่า 17,769,000.- บาท และเปิดตัวห้องเรียน E - Classroom โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2556

พื้นที่ของสถานศึกษา[แก้]

อาณาบริเวณของสถานศึกษา[แก้]

โรงเรียนอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่เลขที่ 15 ถนน อินใจมี - ประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นที่ตั้งอยู่ในที่ดินราชพัสดุ เขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เนื้อที่ 19 ไร่ 3 งาน 67 ตารางวา และนอกจากแปลงที่ตั้งโรงเรียนแล้วยังมีที่ดินฝึกปฏิบัติการวิชาเกษตรกรรมนักเรียนโดยตั้งอยู่ ณ ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ดินสาธารณประโยชน์กระทรวงมหาดไทยมอบให้กรมสามัญศึกษา โรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นผู้ดูแล มีเนื้อที่ 63 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา ห่างจากแปลงที่ 1 ประมาณ 8 กิโลเมตร

อาคารสถานที่[แก้]

 • ศาลพระพรหม
 • หอพระประจำโรงเรียนอุตรดิตถ์
 • ศาลาธรรมบรรหารมณีรัตน์ ออกแบบโดย อ.ยุทธชัย ปุณปัน
 • อาคารสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนอุตรดิตถ์​ และอนุสรณ์คุณครูประชุม ​ศรุติสุต
 • เรือนเวชบุตร (เรือนพยาบาล)
 • ห้องประชาสัมพันธ์
 • อาคาร 1-6
 • สุสาน
 • หอประชุมน้ำเงิน-ชมพู
 • หอประชุมโรงพลศึกษา
 • หอประชุมร้อยปี
 • โรงอาหาร
 • ห้องพักครูวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
 • ศาลาจตุรมุข 6 หลัง
 • ลานจอดรถนักเรียน ข้างสนามมวย
 • ลานจอดรถนักเรียน หลังอาคาร 3 และ 6
 • ลานจอดรถสำหรับครู
 • ห้องน้ำ ห้องสุขา ชาย จำนวน 4 หลัง
 • ห้องน้ำ ห้องสุขา หญิง จำนวน 3 หลัง
 • ป้อมยาม
 • สนามเวทีมวย
 • สวนสุขภาพ 100 ปีโรงเรียนอุตรดิตถ์
 • อาคาร 7 ห้องเรียนพิเศษ

การศึกษา[แก้]

การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2554[แก้]

แผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับชั้น ห้องเรียนพิเศษวิทย์คณิต
(ห้อง)
ห้องเรียนปกติ
(ห้อง)
รวมทั้งสิ้น
(ห้อง)
มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 8 10
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 8 10
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 8 10


แผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับชั้น ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
(ห้อง)
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
(ห้อง)
คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์
(ห้อง)
อังกฤษ-คณิตศาสตร์
(ห้อง)
อังกฤษ-จีน
(ห้อง)
อังกฤษ-ญีปุ่น
(ห้อง)
อังกฤษ-สังคม
(ห้อง)
รวมทั้งสิ้น
(ห้อง)
มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 3 1 2 1 1 2 12
มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 3 1 2 1 1 2 12
มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 3 0 2 1 1 3 12


การรับบุคคลเข้าศึกษา[แก้]

UTTSchool.JPG

ห้องเรียนพิเศษ[แก้]

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1[แก้]

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา) รับนักเรียนจำนวน 80 คน

คุณสมบัติของนักเรียน ที่สมัครห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังนี้

1. สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของปีการศึกษาก่อนที่จะสมัครเข้าเรียน

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ากว่า 2.75 และมีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่ต่ากว่า 3.00

3. เพศชาย หรือเพศหญิง เป็นโสด

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4[แก้]

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน) รับนักเรียนจานวน 30 คน

คุณสมบัติของนักเรียน ที่สมัครเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังนี้

1. สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของปีการศึกษาก่อนที่จะสมัครเข้าเรียน

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ากว่า 3.00 และมีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์รายวิชาพื้นฐานและคณิตศาสตร์ รายวิชาพื้นฐานไม่ต่ากว่า 3.00

3. เพศชาย หรือเพศหญิง เป็นโสด

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา) รับนักเรียนจานวน 40 คน

คุณสมบัติของนักเรียน ที่สมัครเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังนี้

1. สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของปีการศึกษาก่อนที่จะสมัครเข้าเรียน

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ากว่า 2.75 และมีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์รายวิชาพื้นฐานและคณิตศาสตร์ รายวิชาพื้นฐานไม่ต่ากว่า 3.00

3. เพศชาย หรือเพศหญิง เป็นโสด

ห้องเรียนปกติ[แก้]

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1[แก้]

แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

 1. รับจากโควตานักเรียนในเขตพื้นที่โดยใช้วิธีจับสลาก
 2. รับนักเรียนนอกเขตพื้นที่โดยใช้วิธีสอบคัดเลือก

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4[แก้]

แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

 1. รับนักเรียนเก่าที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีความต้องการเรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย
 2. รับนักเรียนทั่วประเทศโดยใช้วิธีสอบคัดเลือก

การสำเร็จการศึกษา[แก้]

ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1—3 จะได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4—6 จะได้ประกาศนียบัตรรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมและประเพณี[แก้]

 1. กิจกรรมรับน้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ช่วงก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1
 2. กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย โดยรุ่นพี่ศิษย์เก่า ช่วงต้นภาคเรียนที่ 1 ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู
 3. กีฬาสี ช่วงภาคเรียนที่ 1 ใช้เวลาหลังเลิกเรียน ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน จัด ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์
 4. กรีฑาสี ช่วงเดือนพฤศจิกายน จำนวน 3 วัน จัด ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้)
 5. วันถ่ายรูปหมู่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ณ สนามหญ้าโรงเรียน
 6. งานสานสัมพันธ์น้องพี่สีน้ำเงินชมพู รุ่นน้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทำให้กับรุ่นพี่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และรุ่นน้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทำให้กับรุ่นพี่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ หลังวันถ่ายรูปหมู่ ณ สนามหญ้าโรงเรียน
 7. วันมอบดอกไม้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบติดรับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ หลังงานสานมันพันธ์น้องพี่สีน้ำเงินชมพู หน้าเสาธง
 8. วันปัจฉิมและมอบประกาศนียบัตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ณ หอประชุมน้ำเงินชมพูและหอประชุมพลศึกษา

ระเบียงภาพ[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 17°38′00″N 100°05′49″E / 17.633436°N 100.096968°E / 17.633436; 100.096968