โรงเรียนอุตรดิตถ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนอุตรดิตถ์

โรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็น โรงเรียนชายประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2452 เดิมชื่อ "โรงเรียนประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ " ก่อนจะย้ายไปยังที่ตั้งโรงเรียนอนุบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ และย้ายมายังที่ตั้งปัจจุบันในปี พ.ศ. 2484 โรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นสถานศึกษาที่เคยได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปัจจุบันโรงเรียนแบ่งการเปิดการสอนเป็น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายเปิดสอนแบบ "สหศึกษา" เป็นโรงเรียนประเภท มัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย โรงเรียนอุตรดิตถ์ในปัจจุบันจัดเป็นสถานมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ และเป็นส่วนราชการในบังคับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติ[แก้]

ปี พ.ศ. 2452 ก่อตั้ง ณ บริเวณวัดท่าถนน

ปี พ.ศ. 2471 ย้ายไปตั้งอยู่ที่บริเวณโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์

ปี พ.ศ. 2484 ย้ายมาตั้งอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน เดิมเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ปี พ.ศ. 2495 เปลี่ยนชื่อจาก "โรงเรียนประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ " เป็น "โรงเรียนอุตรดิตถ์ "

ปีการศึกษา 2506 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปีการศึกษา 2512 เข้าโครงการ คมช.

ปีการศึกษา 2519 เข้าโครงการ คมภ. 2 ใช้หลักสูตร คมส.

ปีการศึกษา 2528 เปิดโรงเรียนสาขา 1 แห่ง (ปัจจุบันยกเลิกแล้ว และตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาใหม่ ชื่อ โรงเรียนน้ำริดวิทยา)

ปี พ.ศ. 2543 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งให้โรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นเครือข่ายสถานศึกษาต้นแบบ ของสถาบัน พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนและชี้แนะกลวิธีในการพัฒนาสถานศึกษาให้แก่ผู้ บริหารสถานศึกษาที่สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ส่งไปศึกษาดูงานทั่วประเทศ

ปี พ.ศ. 2548 เข้าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนอุตรดิตถ์ครบรอบ 100 ปี ได้มีการเปิดห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระดับชั้นละ 2 ห้องเรียน เป็นปีการศึกษาแรกและรุ่นแรก

ปี พ.ศ. 2553 เข้าสู่โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล และมีการเปิดสอนวิชาภาษาจีนในทุกระดับชั้น และ วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมการแข่งขันในรายการชิงช้าสวรรค์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9โมเดิร์นไนน์ทีวี ประสบความสำเร็จได้รับแชมป์ออฟเดอะแชมป์ โดยมีนักร้องนำ นายศราวุธ บุญหวา ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ - ฮ่องกง 40 ที่นั่ง

ปี พ.ศ. 2554 เปิดห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ครบทุกระดับชั้น

ปีพ.ศ. 2555ได้ทำการปรับปรุงโรงเรียนเช่นทาสีอาคารให้ดูดีมากขึ้น มีการสอบแข่งขันทักษ์วิชาต่างๆมากมาย

ปีพ.ศ. 2556 สร้างอาคารเรียนที่ 7 ของโรงเรียนอุตรดิตถ์ มูลค่า 17,769,000.- บาท และเปิดตัวห้องเรียน E - Classroom โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2556

พื้นที่ของสถานศึกษา[แก้]

อาณาบริเวณของสถานศึกษา[แก้]

โรงเรียนอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่เลขที่ 15 ถนน อินใจมี - ประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นที่ตั้งอยู่ในที่ดินราชพัสดุ เขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เนื้อที่ 19 ไร่ 3 งาน 67 ตารางวา และนอกจากแปลงที่ตั้งโรงเรียนแล้วยังมีที่ดินฝึกปฏิบัติการวิชาเกษตรกรรมนักเรียนโดยตั้งอยู่ ณ ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ดินสาธารณประโยชน์กระทรวงมหาดไทยมอบให้กรมสามัญศึกษา โรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นผู้ดูแล มีเนื้อที่ 63 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา ห่างจากแปลงที่ 1 ประมาณ 8 กิโลเมตร

อาคารสถานที่[แก้]

 • ศาลพระพรหม
 • หอพระประจำโรงเรียนอุตรดิตถ์
 • ศาลาธรรมบรรหารมณีรัตน์ ออกแบบโดย อ.ยุทธชัย ปุณปัน
 • อาคารสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนอุตรดิตถ์​ และอนุสรณ์คุณครูประชุม ​ศรุติสุต
 • เรือนเวชบุตร (เรือนพยาบาล)
 • ห้องประชาสัมพันธ์
 • อาคาร 1-6
 • สุสาน
 • หอประชุมน้ำเงิน-ชมพู
 • หอประชุมโรงพลศึกษา
 • หอประชุมร้อยปี
 • โรงอาหาร
 • ห้องพักครูวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
 • ศาลาจตุรมุข 6 หลัง
 • ลานจอดรถนักเรียน ข้างสนามมวย
 • ลานจอดรถนักเรียน หลังอาคาร 3 และ 6
 • ลานจอดรถสำหรับครู
 • ห้องน้ำ ห้องสุขา ชาย จำนวน 4 หลัง
 • ห้องน้ำ ห้องสุขา หญิง จำนวน 3 หลัง
 • ป้อมยาม
 • สนามเวทีมวย
 • สวนสุขภาพ 100 ปีโรงเรียนอุตรดิตถ์
 • อาคาร 7 ห้องเรียนพิเศษ

การศึกษา[แก้]

การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2554[แก้]

แผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับชั้น ห้องเรียนพิเศษวิทย์คณิต
(ห้อง)
ห้องเรียนปกติ
(ห้อง)
รวมทั้งสิ้น
(ห้อง)
มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 8 10
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 8 10
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 8 10


แผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับชั้น ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
(ห้อง)
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
(ห้อง)
คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์
(ห้อง)
อังกฤษ-คณิตศาสตร์
(ห้อง)
อังกฤษ-จีน
(ห้อง)
อังกฤษ-ญีปุ่น
(ห้อง)
อังกฤษ-สังคม
(ห้อง)
รวมทั้งสิ้น
(ห้อง)
มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 3 1 2 1 1 2 12
มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 3 1 2 1 1 2 12
มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 3 0 2 1 1 3 12


การรับบุคคลเข้าศึกษา[แก้]

UTTSchool.JPG

ห้องเรียนพิเศษ[แก้]

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1[แก้]

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา) รับนักเรียนจำนวน 80 คน

คุณสมบัติของนักเรียน ที่สมัครห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังนี้

1. สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของปีการศึกษาก่อนที่จะสมัครเข้าเรียน

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ากว่า 2.75 และมีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่ต่ากว่า 3.00

3. เพศชาย หรือเพศหญิง เป็นโสด

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4[แก้]

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน) รับนักเรียนจานวน 30 คน

คุณสมบัติของนักเรียน ที่สมัครเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังนี้

1. สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของปีการศึกษาก่อนที่จะสมัครเข้าเรียน

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ากว่า 3.00 และมีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์รายวิชาพื้นฐานและคณิตศาสตร์ รายวิชาพื้นฐานไม่ต่ากว่า 3.00

3. เพศชาย หรือเพศหญิง เป็นโสด

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา) รับนักเรียนจานวน 40 คน

คุณสมบัติของนักเรียน ที่สมัครเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังนี้

1. สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของปีการศึกษาก่อนที่จะสมัครเข้าเรียน

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ากว่า 2.75 และมีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์รายวิชาพื้นฐานและคณิตศาสตร์ รายวิชาพื้นฐานไม่ต่ากว่า 3.00

3. เพศชาย หรือเพศหญิง เป็นโสด

ห้องเรียนปกติ[แก้]

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1[แก้]

แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

 1. รับจากโควตานักเรียนในเขตพื้นที่โดยใช้วิธีจับสลาก
 2. รับนักเรียนนอกเขตพื้นที่โดยใช้วิธีสอบคัดเลือก

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4[แก้]

แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

 1. รับนักเรียนเก่าที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีความต้องการเรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย
 2. รับนักเรียนทั่วประเทศโดยใช้วิธีสอบคัดเลือก

การสำเร็จการศึกษา[แก้]

ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1—3 จะได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4—6 จะได้ประกาศนียบัตรรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมและประเพณี[แก้]

 1. กิจกรรมรับน้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ช่วงก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1
 2. กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย โดยรุ่นพี่ศิษย์เก่า ช่วงต้นภาคเรียนที่ 1 ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู
 3. กีฬาสี ช่วงภาคเรียนที่ 1 ใช้เวลาหลังเลิกเรียน ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน จัด ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์
 4. กรีฑาสี ช่วงเดือนพฤศจิกายน จำนวน 3 วัน จัด ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้)
 5. วันถ่ายรูปหมู่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ณ สนามหญ้าโรงเรียน
 6. งานสานสัมพันธ์น้องพี่สีน้ำเงินชมพู รุ่นน้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทำให้กับรุ่นพี่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และรุ่นน้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทำให้กับรุ่นพี่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ หลังวันถ่ายรูปหมู่ ณ สนามหญ้าโรงเรียน
 7. วันมอบดอกไม้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบติดรับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ หลังงานสานมันพันธ์น้องพี่สีน้ำเงินชมพู หน้าเสาธง
 8. วันปัจฉิมและมอบประกาศนียบัตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ณ หอประชุมน้ำเงินชมพูและหอประชุมพลศึกษา

ระเบียงภาพ[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 17°38′00″N 100°05′49″E / 17.633436°N 100.096968°E / 17.633436; 100.096968