โรงเรียนอุตรดิตถ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนอุตรดิตถ์
Uttaradit School
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนอุตรดิตถ์.png
ที่ตั้ง
15 ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
ข้อมูล
ชื่ออื่นอ.ต. (UTD)
ชื่อเดิมโรงเรียนประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ประเภท
คำขวัญบาลี: สุวิชาโน ภวํ โหติ
(ผู้รู้ดี คือ ผู้เจริญ)
สถาปนาพ.ศ. 2452 (อายุ 113 ปี)
เขตการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์
หน่วยงานกำกับ
รหัส53012001
ผู้อำนวยการดร. บัญชร จันทร์ดา
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1–6
จำนวนนักเรียน2,673 (ข้อมูล 25 มิถุนายน 2564)[1]
สี         น้ำเงินชมพู
เพลงมาร์ชโรงเรียนอุตรดิตถ์, เพลงธง
สัญลักษณ์มณฑปพระแท่นศิลาอาสน์
ต้นไม้ต้นแคฝรั่ง
เว็บไซต์เว็บไซต์ทางการ Edit this at Wikidata
โรงเรียนอุตรดิตถ์ตั้งอยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์
โรงเรียนอุตรดิตถ์
โรงเรียนอุตรดิตถ์
โรงเรียนอุตรดิตถ์ (จังหวัดอุตรดิตถ์)

โรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นโรงเรียนชายประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2452 เดิมชื่อ "โรงเรียนประจำจังหวัดอุตรดิตถ์" ก่อนจะย้ายไปยังที่ตั้งโรงเรียนอนุบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ และย้ายมายังที่ตั้งปัจจุบันในปี พ.ศ. 2484 โรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นสถานศึกษาที่เคยได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปัจจุบันโรงเรียนแบ่งการเปิดการสอนเป็น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายเปิดสอนแบบ "สหศึกษา" เป็นโรงเรียนประเภท มัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย[2] โรงเรียนอุตรดิตถ์ในปัจจุบันจัดเป็นสถานมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ และเป็นส่วนราชการในบังคับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติ[แก้]

ปี พ.ศ. 2452 ก่อตั้ง ณ บริเวณวัดท่าถนน

ปี พ.ศ. 2471 ย้ายไปตั้งอยู่ที่บริเวณโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์

ปี พ.ศ. 2484 ย้ายมาตั้งอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน เดิมเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ปี พ.ศ. 2495 เปลี่ยนชื่อจาก "โรงเรียนประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ " เป็น "โรงเรียนอุตรดิตถ์ "

ปีการศึกษา 2506 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปีการศึกษา 2512 เข้าโครงการ คมช.

ปีการศึกษา 2519 เข้าโครงการ คมภ. 2 ใช้หลักสูตร คมส.

ปีการศึกษา 2528 เปิดโรงเรียนสาขา 1 แห่ง (ปัจจุบันยกเลิกแล้ว และตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาใหม่ ชื่อ โรงเรียนน้ำริดวิทยา)

ปี พ.ศ. 2543 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งให้โรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นเครือข่ายสถานศึกษาต้นแบบ ของสถาบัน พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนและชี้แนะกลวิธีในการพัฒนาสถานศึกษาให้แก่ผู้ บริหารสถานศึกษาที่สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ส่งไปศึกษาดูงานทั่วประเทศ

ปี พ.ศ. 2548 เข้าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนอุตรดิตถ์ครบรอบ 100 ปี ได้มีการเปิดห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระดับชั้นละ 2 ห้องเรียน เป็นปีการศึกษาแรกและรุ่นแรก

ปี พ.ศ. 2553 เข้าสู่โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล และมีการเปิดสอนวิชาภาษาจีนในทุกระดับชั้น และ วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมการแข่งขันในรายการชิงช้าสวรรค์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9โมเดิร์นไนน์ทีวี ประสบความสำเร็จได้รับแชมป์ออฟเดอะแชมป์ โดยมีนักร้องนำ นายศราวุธ บุญหวา ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ - ฮ่องกง 40 ที่นั่ง

ปี พ.ศ. 2554 เปิดห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ครบทุกระดับชั้น

ปี พ.ศ. 2555 ได้ทำการปรับปรุงโรงเรียนเช่นทาสีอาคารให้ดูดีมากขึ้น มีการสอบแข่งขันทักษ์วิชาต่างๆมากมาย

ปี พ.ศ. 2556 สร้างอาคารเรียนที่ 7 ของโรงเรียนอุตรดิตถ์ มูลค่า 17,769,000.- บาท และเปิดตัวห้องเรียน E - Classroom โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2556

พื้นที่ของสถานศึกษา[แก้]

อาณาบริเวณของสถานศึกษา[แก้]

โรงเรียนอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่เลขที่ 15 ถนน อินใจมี - ประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นที่ตั้งอยู่ในที่ดินราชพัสดุ เขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เนื้อที่ 19 ไร่ 3 งาน 67 ตารางวา และนอกจากแปลงที่ตั้งโรงเรียนแล้วยังมีที่ดินฝึกปฏิบัติการวิชาเกษตรกรรมนักเรียนโดยตั้งอยู่ ณ ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ดินสาธารณประโยชน์กระทรวงมหาดไทยมอบให้กรมสามัญศึกษา โรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นผู้ดูแล มีเนื้อที่ 63 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา ห่างจากแปลงที่ 1 ประมาณ 8 กิโลเมตร

อาคารสถานที่[แก้]

 • อาคาร 1
 • อาคาร 2
 • อาคาร 3
 • อาคาร 4
 • อาคาร 5
 • โรงฝึกงาน 1 และห้องเรียนแทปเล็ต
 • โรงฝึกงาน 2
 • หอประชุมน้ำเงินชมพูและโรงอาหาร
 • เรือนพยาบาลและเรือนเวชบุตร
 • ศาลาธรรม (บรรหารมณีรัตน์)
 • อาคารสมาคมศิษย์เก่า
 • บ้านพักผู้อำนวยการ
 • บ้านพักครู
 • ห้องน้ำนักเรียน
 • ป้อมยาม
 • สนามมวย
 • มณฑปหลวงพ่อเพชร
 • ศาลพระพรหม
 • ศาลาพีระมิด
 • สนามฟุตบอล
 • บ้านพักพนักงานบริการ
 • อาคารสุวิชาโน อนุสรณ์

ประเภทห้องเรียน[แก้]

UTTSchool.JPG

ปัจจุบันโรงเรียนอุตรดิตถ์เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 โดยมีแผนการจัดชั้นเรียนระดับชั้นละ 12 ห้องเรียน รวม 72 ห้องเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้[3]

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แบ่งประเภทห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่

 1. ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ห้อง
 2. ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง
 3. ประเภทห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program จำนวน 1 ห้อง
 4. ประเภทห้องเรียนปกติ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จำนวน 4 ห้อง
 5. ประเภทห้องเรียนปกติ รายวิชาเพิ่มเติม/ศิลป์-ทั่วไป จำนวน 5 ห้อง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

แบ่งประเภทห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่

 1. ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ห้อง
 2. ประเภทห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program จำนวน 1 ห้อง
 3. ประเภทห้องเรียนปกติ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จำนวน 4 ห้อง
 4. ประเภทห้องเรียนพิเศษ เน้นวิศวกรรม จำนวน 1 ห้อง
 5. ประเภทห้องเรียนพิเศษ ICT Talent จำนวน 1 ห้อง
 6. ประเภทห้องเรียนปกติ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ห้อง
 7. ประเภทห้องเรียนปกติ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ห้อง
 8. ประเภทห้องเรียนปกติ Leadership จำนวน 1 ห้อง

กิจกรรมและประเพณี[แก้]

 1. กิจกรรมรับน้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ช่วงก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1
 2. กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย โดยรุ่นพี่ศิษย์เก่า ช่วงต้นภาคเรียนที่ 1 ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู
 3. กีฬาสี ช่วงภาคเรียนที่ 1 ใช้เวลาหลังเลิกเรียน ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน จัด ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์
 4. กรีฑาสี ช่วงเดือนพฤศจิกายน จำนวน 3 วัน จัด ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้)
 5. วันถ่ายรูปหมู่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ณ สนามหญ้าโรงเรียน
 6. งานสานสัมพันธ์น้องพี่สีน้ำเงินชมพู รุ่นน้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทำให้กับรุ่นพี่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และรุ่นน้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทำให้กับรุ่นพี่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ หลังวันถ่ายรูปหมู่ ณ สนามหญ้าโรงเรียน
 7. วันมอบดอกไม้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบติดรับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ หลังงานสานมันพันธ์น้องพี่สีน้ำเงินชมพู หน้าเสาธง
 8. วันปัจฉิมและมอบประกาศนียบัตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ณ หอประชุมน้ำเงินชมพูและหอประชุมพลศึกษา

ระเบียงภาพ[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "โรงเรียนอุตรดิตถ์ ข้อมูลนักเรียน". โรงเรียนอุตรดิตถ์ (สารสนเทศ). 2021-06-25. เก็บ จากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-01-06.
 2. "ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอุตรดิตถ์". ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา.
 3. "หลักสูตรสถานศึกษา". กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนอุตรดิตถ์.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 17°38′00″N 100°05′49″E / 17.633436°N 100.096968°E / 17.633436; 100.096968