โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
ตราประจำโรงเรียนชลราษฎรอำรุง
'
ปฺญญาวุโธ ผู้มีปัญญาเป็นอาวุธ
215 หมู่ 3 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Chonradsadornumrung School
อักษรย่อ ช.ร.อ./ C.R.U.
ประเภท รัฐบาล
สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ก่อตั้ง หลวงวรพินิจบูรพาการ
รหัส 1012200102
จำนวนนักเรียน 3,728 คน
เพลง มาร์ชชลราษฎรอำรุง

ส้ม-ฟ้า สามัคคี , ส้ม-ฟ้า เรามาชิงชัย

เว็บไซต์

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้อำนวยการชื่อ นายอุทัย สิงห์โตทอง โดยมีชื่อที่เรียกกันติดปากของชาวชลบุรีว่า “ชลชาย” โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ตั้งอยู่เลขที่ 215 หมู่ที่ 3 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 0 3828 2078, โทรสาร 0 3828 6079 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่ 67 ไร่ 2 งาน 69.7 ตารางวา เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(มัธยมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่3)เฉพาะนักเรียนชาย และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6) เปิดสอนแบบสหศึกษา

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ถือกำเนิดโดย หลวงวรพินิจบุรพการได้อุทิศเรือนหลังหนึ่งสร้างเป็นโรงเรียนขึ้นที่วัดต้นสนเมื่อปี พ.ศ. 2441 ชื่อโรงเรียนบุรพการ ต่อมาได้ยกฐานะเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดชลบุรีเมื่อปี พ.ศ. 2443

เมื่อ พ.ศ. 2457 โรงเรียนประจำจังหวัดชลบุรี(บุรพการ) และโรงเรียนอุดมพิทยากรรวมเป็นโรงเรียนเดียวกัน เรียกว่า โรงเรียนประจำจังหวัดชลบุรี เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาที่บุรพการ และระดับประถมศึกษาที่อุดมพิทยากร ต่อมาชาวชลบุรีได้ร่วมกันบริจาคสมทบทุนสร้างโรงเรียนประจำจังหวัดชลบุรีที่โรงเรียนอนุบาลชลบุรีในปัจจุบัน แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2460 ได้ย้ายนักเรียนทั้งสองโรงเรียนมาเรียนรวมกันเป็นเอกเทศ เปิดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา โรงเรียนได้พัฒนาทั้งทางด้านการจัดการศึกษา ปริมาณนักเรียนและอาคารสถานที่ตลอดมาจนกระทั่งทางราชการสั่งให้แยกนักเรียนเป็นชายและหญิง เมื่อ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2474 สหศึกษาจึงเลิกไป แต่โรงเรียนสตรียังไม่มีสถานที่จึงอาศัยเรียนร่วมกันไปก่อน และแยกออกไปเป็น โรงเรียนชลกันยานุกูล เมื่อ วันที่ 10 กันยายน 2479 โรงเรียนได้เติบโตมาโดยตลอดโดยเฉพาะด้านปริมาณนักเรียนสถานที่โรงเรียนคับแคบไป จึงย้ายโรงเรียนไปตั้งที่ใหม่บริเวณศูนย์การค้าวรพรต

วันที่ 3 มิถุนายน 2484 เป็นวันแรกที่ย้ายโรงเรียนจากสถานที่เดิมมาตั้งใหม่ที่บริเวณถนนสุขุมวิท บนเนื้อที่ประมาณ 13 ไร่ ของวัดอรัญญิกาวาส เพื่อขยายโรงเรียนให้กว้างขึ้น หลังจากนั้นโรงเรียนได้พัฒนาการสอนโดยเปิดสอนระดับเตรียมอุดมศึกษาและเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ในปัจจุบัน ชาวส้ม-ฟ้า จึงถือว่า วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

เมื่อ พ.ศ. 2501 โรงเรียนชลราษฎรอำรุงเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมแบบประสมรุ่นที่ 4 กรมวิสามัญได้ส่งเจ้าหน้าที่มาสำรวจโรงเรียน เพื่อดำเนินการสร้างอาคารเรียนและอารารประกอบ แต่ไม่สามารถขยายโรงเรียนได้ตามโครงการได้ นายนารถ มนตเสวี ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีในสมัยนั้น ได้มองเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการศึกษา ได้พิจารณาจัดสรรที่ดินของกองทัพอากาศไทยประมาณ 70 ไร่บริเวณสี่แยกบ้านสวนริมถนนสุขุมวิทติดกับถนนวิรัชศิลป์ และแยกวิรัชศิลป์ริมถนนวิรัชศิลป์กับถนนพระยาสัจจา ให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน

แผนผังโรงเรียน[แก้]

 • อาคาร 1 หลวงวรพินิจบูรพาการ มี 3 ชั้น ชั้นที่1 เป็นอาคารสำนักงาน ประกอบด้วย ห้องผู้อำนวยการ(ภายในมีห้องสมาคมผู้ปกครองและครู) ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคลการเงินและสินทรัพย์ ห้องฝ่ายบริหารงานวิชาการ ห้องธุรการ ห้องนโยบายและแผน ห้องฝ่ายสนับสนุนการศึกษา ส่วนชั้นที่ 2-3 เป็นของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • อาคาร 2 ราษฎรร่วมจิต มี 4 ชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น 1,2 และ 3 โดยมีสะพานเชื่อมต่อกับ อาคาร 5 ชั้นล่างเป็นห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยชั้นที่ 2 มีห้องศูนย์การเรียนรู้อาเซียน ส่วนชั้นที่ 3 มีห้องจริยศึกษา และชั้นที่ 4 มีห้องภูมิปัญญา
 • อาคาร 3 นารถ มนตเสวี มี 3 ชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ด้านล่างเป็นอ่างกักเก็บน้ำ
 • อาคาร 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราช เป็นอาคารที่ระเบียงมี 6 ชั้น และดาดฟ้า(ปิด) ที่ชั้นสองมีห้องประชุมผกากรองและทองอุไร ชั้น3-5เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ ชั้น6โครงการEnglish program
 • อาคาร 5 ชมสุนทร มี 4 ชั้น ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 เป็นของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส่วนชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 เป็นของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • อาคาร 6 ศูนย์กีฬา เป็นโรงยิม ใช้เล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล แบตมินตัน ฟุตซอล และห้องพักครู 1 ห้อง
 • อาคาร 7 อบจ. อุทิศ มี 2 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็นห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นที่ 2 เป็นห้องประชุมสารภี
 • อาคาร 8 พระยาสัจจาภิรมย์ มี 3 ชั้น โดยประกอบด้วย หอประชุมยูงทองชั้น3 ,โรงอาหารชั้น1 ,ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกชั้น2 ,ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ชั้น2 และห้องเรียนภาษาอังกฤษชั้น2
 • อาคารแนะแนว มี 2 ชั้น ชั้นล่าง เป็นห้องแนะแนว ชั้นบนมีห้องประชุมกาสะลอง และ ที่ทำการฝ่ายกิจการนักเรียน (ชั่วคราว)
 • ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ตั้งอยู่บนอาคาร 8 พระยาสัจจาภิรมย์ เป็นห้องสมุดขนาดกลางมีหนังสือมากกว่า 200,000 เล่ม ภายในจัดในลักษณะตามแบบมาตรฐานมีสื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูล โต๊ะหมู่บูชา และ ของสะสมที่หายากจำพวกเหรียญกษาปณ์ ธนบัตร หรือ หนังสือจดหมายเหตุ
 • หอพระพุทธมงคลชลประชานาถ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2528 เป็นศาลาทรงจตุรมุข ย่อมุมไม้สิบสอง ภายในประดิษฐาน พระพุทธมงคลชลประชานาถ ซึ่งประดิษฐานบนฐานชุกชี 2 ชั้น และมีตู้หนังสือธรรมะ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของนักเรียน บุคลากร เป็นห้องเรียนพระพุทธศาสนาอีกด้วย
 • ศาลเจ้าพระยาสุรสีห์ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2543 อยู่บริเวณลานธรรม เยื้องกับหอพระฯ โดยศาลหลักปัจจุบันเป็นหลักที่สองตั้งเมื่อ พ.ศ. 2558 ภายในประดิษฐาน เจว็ดจารึกนามเจ้าพระยาสุรสีห์ที่บริจาคโดยนักเรียนชั้น ม.5/13 ปี 2558 บริเวณศาลมีตุ๊กตาช้างม้า ตุ๊กตาคนรับใช้ ตุ๊กตาละครรำ จำนวนหลายร้อยตัว เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของนักเรียน บุคลากร
 • ลานรวมใจส้ม-ฟ้าใช้เป็นลานเอนกประสงค์และใช้เข้าแถวหรือประกอบพิธีทางศาสนา และพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 • ลานธรรม ลานใต้ต้นไม้ร่มรื่น อยู่บริเวณหลังธนาคารโรงเรียน
 • ธนาคารโรงเรียน ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2550
 • อาคารเรียนแบบพิเศษ7ชั้น กำลังก่อสร้าง อยู่ข้างโรงยิมเนเซียมและโรงฝึกงาน1-4 คาดการณ์ว่าจะเสร็จในช่วงเดือนสิงหาคม 2561

และยังมีอาคารและพื้นที่อื่นๆอีก ได้แก่ อนามัยโรงเรียน ,โรงฝึกงาน 1-4 ,อาคารเกษตร ,โรงยิมเนเซียม ,สนามบาสเกตบอล ,สนามฟุตซอล ,ศาลาจตุรมุข ,สนามฟุตบอล, โดมพละศึกษา และเขตบ้านพักครู-บุคลากร

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

โรงเรียนชลราษฏรอำรุงเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายสายสามัญ โดยแบ่งตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นดังนี้

 • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted)
  • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (EP)
  • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

วันสำคัญเกี่ยวกับโรงเรียน[แก้]

วันสถาปนาโรงเรียน ตรงกับวันที่ 3 มิถุนายนของทุกปี โดยเป็นวันที่ย้ายโรงเรียนมาตั้งที่บริเวณริมถนนสุขุมวิท ซึ่งเป็นที่ของวัดอรัญญิกาวาส โดยจะมีพิธีสักการะพระพุทธรูปประจำโรงเรียน ศาลเจ้าพระยาสุรสีห์ และสิ่งศักดิสิทธิ์ทั่วไปและเหล่าบุรพจารย์ที่บริเวณลานกลางแจ้ง และมีพิธีทำบุญโรงเรียนอุทิศแก่เหล่าบุรพจารย์ผู้ก่อตั้ง

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]