โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Wat Nuannoradit School
อักษรย่อ น.ด. / N.D.
ประเภท รัฐบาล สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
คติพจน์ นวลจะงาม นามจะดี ก็ที่ศิษย์
ก่อตั้ง 9 สิงหาคม พ.ศ. 2433 โดย พระสาสนานุรักษ์ (ทิม รตนโชติ) อดีตเจ้าอาวาสวัดนวลนรดิศวรวิหาร ได้จัดตั้งโรงเรียนวัดนวลนรดิศตามรับสั่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
เพลง มาร์ชนวลนรดิศ

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ อักษรย่อ (น.ด.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เดิมเป็นประเภทนักเรียนชายล้วน ปัจจุบันเป็นประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3 กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บริเวณวัดนวลนรดิศ เลขที่ 137 ซอยเพชรเกษม 19 แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 มีเนื้อที่ทั้งหมด 13 ไร่ 3 งาน 2 ตารางวา แยกเป็น 2 บริเวณ บริเวณ 1 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของวัดนวลนรดิศ ริมคลองบางหลวง มีเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 13 ตารางวา เป็นที่เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 บริเวณ 2 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของวัดนวลนรดิศ ใกล้ถนนเพชรเกษม (อยู่ห่างจากบริเวณ 1 ประมาณ 300 เมตร) มีเนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา เป็นที่เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนวัดนวลนรดิศเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2433 ตรงกับวันขี้น 9 ค่ำ เดือน 9 รัตนโกสินทรศก 109 ปีแรกมีนักเรียน 9 คน ใช้ศาลาการเปรียญและกุฏิเป็นที่เรียน มีพระเดชพระคุณพระสาสนานุรักษ์อดีตเจ้าอาวาสวัดนวลนรดิศ เป็นผู้ทำการสอนและมีครูช่วยอีก 2 คน คือ ครูหวาดและครูแก้ว สาลิคุปต์

อาคารสถานที่[แก้]

 • อาคารสถานที่ บริเวณ 1

พื้นที่ 4 ไร่ 3 งาน 13 ตารางวา เป็นที่เรียนประจำของนักเรียนชั้น ม.1-3 มีอาคารเรียน 3 หลัง บ้านพักลูกจ้างประจำ 1 หลัง และห้องน้ำนักเรียนนอกอาคารเรียน 2 หลัง

 • อาคาร 1 (อาคารรัตนโชติ) อาคาร 5 ชั้น ประกอบด้วย ห้องเรียน, ธนาคารโรงเรียน , ห้องสมุด , ห้องออกกำลังกาย , ห้องฝึกงาน , ห้องพักครู
 • อาคาร 2 (อาคารบุนนาค) อาคาร 3 ชั้น ประกอบด้วย ห้องเรียน , ห้องฝึกงาน, โรงยิมเนเซี่ยม, ห้องพักครู และ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล (บริเวณ 1)
 • อาคาร 6 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา) อาคาร 6 ชั้น ประกอบด้วย ห้องเรียน, ห้องโสตทัศนศึกษา, ห้องพยาบาล, ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องเรียนสีเขียว, ที่ทำการโครงการอาหารกลางวัน, ห้องพักครู และสำนักงานรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป


 • อาคารสถานที่ บริเวณ 2

พื้นที่ 8 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา เป็นที่เรียนประจำของนักเรียนชั้น ม.4-6 ประกอบด้วยหอพระ 1 หลัง อาคารเรียน 2 หลัง ดังนี้ อาคารประกอบ 2 หลัง

 • อาคาร 3 (อาคารเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล) อาคาร 4 ชั้น ประกอบด้วยห้องเรียน, สำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียน, สำนักงานรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ, สำนักงานรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ, ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องเรียน, ห้องพยาบาล, ห้องพัสดุ และห้องพักครู
 • อาคาร 4 (อาคารธัมมานันโท) ประกอบด้วยห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ กาญจนาภิเษก, ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย, กลุ่มโรงเรียนกลุ่มสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร กลุ่มที่ 8, ห้องเรียน, ห้องปฏิบัติการคหกรรม ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์, ห้องปฏิบัติการจริยธรรมและห้องพักครู
 • อาคาร 5 (อาคาร 100 ปีนวลนรดิศ) ชั้นล่าง สำนักงานรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล (บริเวณ 2) โรงอาหาร, สโมสรครู และศูนย์ป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด ชั้นบนหอประชุม

ผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

 1. พระสาสนานุรักษ์ (ทิม รตนโชต) ผู้ควบคุม 2433-2437
 2. หลวงสรรวิชาเพิ่ม (ผ่อง โกมลวิศ) ครูใหญ่ 2437-2454
 3. พระสอนถูกระบอบ (เรือง หิญชีระนันท์) ครูใหญ่ 2454-2462
 4. ขุนการุญสิกขพันธ์ (บุญนาค พฤกษาชีวะ) ครูใหญ่ 2462-2479
 5. นายเพี้ยน บัวแย้มเจริญ ครูใหญ่ 2479-2484
 6. ขุนปราศรัยจรรยา (สอน กัลปพันธุ์) ครูใหญ่ 2484-2488
 7. นายโชค สุคันธวนิช ครูใหญ่ 2488-2490
 8. นายสำเนียง ตีระวนิช อาจารย์ใหญ่ 2490-2496
 9. นายถวิล สุริยนต์ อาจารย์ใหญ่ 2496-2501
 10. นายเดช เดชกุญชร อาจารย์ใหญ่ 2501-2506
 11. นายทองสุก เกตุโรจน์ อาจารย์ใหญ่ 2506-2507
 12. นายทองหยิบ วิจิตรสุข อาจารย์ใหญ่ 2507-2515
 13. นายชาลี ถาวรานุรักษ์ อาจารย์ใหญ่ 2515-2518
 14. นายธีรพล วงศ์ธัญญากรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 2518-2522
 15. นายเทพ เที่ยงตรง ผู้อำนวยการโรงเรียน 2522-2525
 16. นายจรรยา มานิตกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน 2525-2529
 17. นายไพบูลย์ ฉิ่งทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน 2529-2531
 18. นายสุชาติ ไชยมะโน ผู้อำนวยการโรงเรียน 2531-2533
 19. นายเจริญ ทั่งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน 2533-2540
 20. นายประเสริฐ อหิงสโก ผู้อำนวยการโรงเรียน 2540-2544
 21. นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผู้อำนวยการโรงเรียน 2544-2545
 22. นายพนัส พัฒนรัฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน 2545-2548
 23. นายประเสริญ ถาวรชัยสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 2548-2550
 24. นายแสงทอง ธัญญโกเศศสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน 2550-2552
 25. นายอำนวย พลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน 2552-2555
 26. นายประเสริฐ ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียน 2555-2557
 27. นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 2557-2559
 28. นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน 2560 - ปัจจุบัน

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

สถานที่สำคัญใกล้เคียง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°43′01″N 100°27′59″E / 13.717021°N 100.466279°E / 13.717021; 100.466279