โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
137 ซอยเพชรเกษม 19 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Wat Nuannoradit School
อักษรย่อ น.ด. / N.D.
ประเภท รัฐบาล
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
สถาปนา 9 สิงหาคม พ.ศ. 2433 โดย พระสาสนานุรักษ์ (ทิม รตนโชติ) อดีตเจ้าอาวาสวัดนวลนรดิศวรวิหาร ได้จัดตั้งโรงเรียนวัดนวลนรดิศตามรับสั่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
รหัส 00102201
ผู้อำนวยการ นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง
สี สีม่วง (██), สีตองอ่อน (██)
สโลแกน นวลจะงาม นามจะดี ก็ที่ศิษย์
เพลง มาร์ชนวลนรดิศ

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ (Wat Nuannoradit School) อักษรย่อ (น.ด.) เป็น โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เดิมเป็นประเภทนักเรียนชายล้วน ปัจจุบันเป็นประเภทสหศึกษา

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนวัดนวลนรดิศเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2433 ตรงกับวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ร.ศ.109 ปีแรกมีนักเรียน 9 คน ใช้ศาลาการเปรียญและกุฏิเป็นที่เรียน มีพระเดชพระคุณพระสาสนานุรักษ์อดีตเจ้าอาวาสวัดนวลนรดิศ เป็นผู้ทำการสอนและมีครูช่วยอีก 2 คน คือ ครูหวาดและครูแก้ว สาลิคุปต์

อาคารสถานที่[แก้]

อาคารสถานที่ บริเวณ 1

พื้นที่ 4 ไร่ 3 งาน 13 ตารางวา เป็นที่เรียนประจำของนักเรียนชั้น ม.1, ม.2 และ ม.3 มีอาคารเรียน 3 หลัง บ้านพักลูกจ้างประจำ 1 หลัง และห้องน้ำนอกอาคารเรียน 2 หลัง

อาคาร 1 (อาคารรัตนโชติ)

อาคาร 5 ชั้น ประกอบด้วย ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก บริเวณ 1, ห้องปฏิบัติการศิลปะ, ห้องศูนย์วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ห้องเรียนโครงการพิเศษ, ห้องปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและธนาคารโรงเรียน

อาคาร 2 (อาคารบุนนาค)

อาคาร 3 ชั้น ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการการงานอาชีพและเทคโนโลยี, ห้องแนะแนว, โรงพลศึกษา, สำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียน, สำนักงานรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ, ห้องธุรการและห้องการเงิน

อาคาร 6 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา)

อาคาร 6 ชั้น ประกอบด้วย ห้องเรียน, ห้องโสตทัศนศึกษา, ห้องพยาบาล, ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องเรียนสีเขียว, ที่ทำการโครงการอาหารกลางวัน, ห้องพักครู และสำนักงานรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป


อาคารสถานที่ บริเวณ 2

พื้นที่ 8 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา เป็นที่เรียนประจำของนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 และ ม.6 ประกอบด้วยหอพระ 1 หลัง อาคารเรียน 2 หลัง ดังนี้ อาคารประกอบ 2 หลัง

อาคาร 3 (อาคารเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล)

อาคาร 4 (อาคารธัมมานันโท)

อาคาร 5 ชั้น ประกอบด้วยห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก บริเวณ 2, ห้องปฏิบัติการคหกรรม, ศูนย์ภาษาและวรรณคดีไทย, ตู้นิทรรศการ "ชุดวรรณคดีไทย", ห้องศูนย์วิชาภาษาไทย, ห้องปฏิบัติการภาษาจีนและญี่ปุ่น, ห้องเรียนโครงการพิเศษ, ศูนย์อาเซียน, ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์, ตู้นิทรรศการชุด "สัตว์ทะเล", ห้องศูนย์วิชาคณิตศาสตร์, ตู้นิทรรศการชุด "The Civilization of Mathematics", ห้องศูนย์วิชาสังคมศึกษา, ห้องจริยธรรมและตู้นิทรรศการชุด "โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"

อาคาร 5 (อาคาร 100 ปีนวลนรดิศ)

อาคาร 7 (อาคารกาญจนาภิเษก)

อาคาร 8 (อาคารเจริญ ทั่งทอง)

อาคาร 4 ชั้น ประกอบด้วยห้องรัฐบาลไทย, ห้องจริยธรรม, สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ, สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล, ห้องพัสดุ, ห้องแผนงาน, ห้องพยาบาล, ห้องแนะแนว, ห้องคอมพิวเตอร์ 1 และ 2

ผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 พระสาสนานุรักษ์ (ทิม รตนโชต) 2433-2437
2 หลวงสรรวิชาเพิ่ม (ผ่อง โกมลวิศ) 2437-2454
3 พระสอนถูกระบอบ (เรือง หิญชีระนันท์) 2454-2462
4 ขุนการุญสิกขพันธ์ (บุญนาค พฤกษาชีวะ) 2462-2479
5 นายเพี้ยน บัวแย้มเจริญ 2479-2484
6 ขุนปราศรัยจรรยา (สอน กัลปพันธุ์) 2484-2488
7 นายโชค สุคันธวนิช 2488-2490
8 นายสำเนียง ตีระวนิช 2490-2496
9 นายถวิล สุริยนต์ 2496-2501
10 นายเดช เดชกุญชร 2501-2506
11 นายทองสุก เกตุโรจน์ 2506-2507
12 นายทองหยิบ วิจิตรสุข 2507-2515
13 นายชาลี ถาวรานุรักษ์ 2515-2518
14 นายธีรพล วงศ์ธัญญากรณ์ 2518-2522
15 นายเทพ เที่ยงตรง 2522-2525
16 นายจรรยา มานิตกุล 2525-2529
17 นายไพบูลย์ ฉิ่งทองคำ 2529-2531
18 นายสุชาติ ไชยมะโน 2531-2533
19 นายเจริญ ทั่งทอง 2533-2540
20 นายประเสริฐ อหิงสโก 2540-2544
21 นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก 2544-2545
22 นายพนัส พัฒนรัฐ 2545-2548
23 นายประเสริฐ ถาวรชัยสิทธิ์ 2548-2550
24 นายแสงทอง ธัญญโกเศศสุข 2550-2552
25 นายอำนวย พลชัย 2552-2555
26 นายประเสริฐ ผุดผ่อง 2555-2557
27 นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ 2557-2559
28 นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง 2560 - ปัจจุบัน

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

สถานที่สำคัญใกล้เคียง[แก้]

วัดปากน้ำภาษีเจริญ

โรงพยาบาลบางไผ่

โรงพยาบาลพญาไท 3

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°43′01″N 100°27′59″E / 13.717021°N 100.466279°E / 13.717021; 100.466279