โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
137 ซอยเพชรเกษม 19 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Wat Nuannoradit School
อักษรย่อ น.ด. / N.D.
ประเภท รัฐบาล
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
สถาปนา 9 สิงหาคม พ.ศ. 2433 โดย พระสาสนานุรักษ์ (ทิม รตนโชติ) อดีตเจ้าอาวาสวัดนวลนรดิศวรวิหาร ได้จัดตั้งโรงเรียนวัดนวลนรดิศตามรับสั่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
รหัส 00102201
ผู้อำนวยการ นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง
สี สีม่วง (██), สีตองอ่อน (██)
สโลแกน นวลจะงาม นามจะดี ก็ที่ศิษย์
เพลง มาร์ชนวลนรดิศ

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ (Wat Nuannoradit School) อักษรย่อ (น.ด.) เป็น โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เดิมเป็นประเภทนักเรียนชายล้วน ปัจจุบันเป็นประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3 กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บริเวณวัดนวลนรดิศ เลขที่ 137 ซอยเพชรเกษม 19 แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 มีเนื้อที่ทั้งหมด 13 ไร่ 3 งาน 2 ตารางวา แยกเป็น 2 บริเวณ บริเวณ 1 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของวัดนวลนรดิศ ริมคลองบางกอกใหญ่ มีเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 13 ตารางวา เป็นที่เรียนของนักเรียนชั้น ม.1, ม.2 และ ม.3 และบริเวณ 2 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของวัดนวลนรดิศ ใกล้ ถนนเพชรเกษม (อยู่ห่างจากบริเวณ 1 ประมาณ 300 เมตร) มีเนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา เป็นที่เรียนของนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 และ ม.6

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนวัดนวลนรดิศเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2433 ตรงกับวันขี้น 9 ค่ำ เดือน 9 รัตนโกสินทรศก 109 ปีแรกมีนักเรียน 9 คน ใช้ศาลาการเปรียญและกุฏิเป็นที่เรียน มีพระเดชพระคุณพระสาสนานุรักษ์อดีตเจ้าอาวาสวัดนวลนรดิศ เป็นผู้ทำการสอนและมีครูช่วยอีก 2 คน คือ ครูหวาดและครูแก้ว สาลิคุปต์

อาคารสถานที่[แก้]

อาคารสถานที่ บริเวณ 1

พื้นที่ 4 ไร่ 3 งาน 13 ตารางวา เป็นที่เรียนประจำของนักเรียนชั้น ม.1, ม.2 และ ม.3 มีอาคารเรียน 3 หลัง บ้านพักลูกจ้างประจำ 1 หลัง และห้องน้ำนักเรียนนอกอาคารเรียน 2 หลัง

อาคาร 1 (อาคารรัตนโชติ) อาคาร 5 ชั้น ประกอบด้วย ห้องเรียน, ธนาคารโรงเรียน, ห้องสมุด, ห้องออกกำลังกาย, ห้องฝึกงาน, ห้องพักครู

อาคาร 2 (อาคารบุนนาค) อาคาร 3 ชั้น ประกอบด้วย ห้องเรียน, ห้องฝึกงาน, โรงยิมเนเซี่ยม, ห้องพักครู และสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล (บริเวณ 1)

อาคาร 6 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา)

อาคาร 6 ชั้น ประกอบด้วย ห้องเรียน, ห้องโสตทัศนศึกษา, ห้องพยาบาล, ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องเรียนสีเขียว, ที่ทำการโครงการอาหารกลางวัน, ห้องพักครู และสำนักงานรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป


อาคารสถานที่ บริเวณ 2

พื้นที่ 8 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา เป็นที่เรียนประจำของนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 และ ม.6 ประกอบด้วยหอพระ 1 หลัง อาคารเรียน 2 หลัง ดังนี้ อาคารประกอบ 2 หลัง

อาคาร 3 (อาคารเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล)

อาคาร 4 ชั้น ประกอบด้วยห้องเรียน, สำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียน, สำนักงานรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ, สำนักงานรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ, ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องเรียน, ห้องพยาบาล, ห้องพัสดุ และห้องพักครู

อาคาร 4 (อาคารธัมมานันโท)

ประกอบด้วยห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ กาญจนาภิเษก, ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย, กลุ่มโรงเรียนกลุ่มสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร กลุ่มที่ 8, ห้องเรียน, ห้องปฏิบัติการคหกรรม, ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์, ห้องปฏิบัติการจริยธรรม และห้องพักครู

อาคาร 5 (อาคาร 100 ปีนวลนรดิศ)

ชั้นล่าง สำนักงานรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล (บริเวณ 2), โรงอาหาร, สโมสรครู และศูนย์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ชั้นบนหอประชุม

ผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 พระสาสนานุรักษ์ (ทิม รตนโชต) 2433-2437
2 หลวงสรรวิชาเพิ่ม (ผ่อง โกมลวิศ) 2437-2454
3 พระสอนถูกระบอบ (เรือง หิญชีระนันท์) 2454-2462
4 ขุนการุญสิกขพันธ์ (บุญนาค พฤกษาชีวะ) 2462-2479
5 นายเพี้ยน บัวแย้มเจริญ 2479-2484
6 ขุนปราศรัยจรรยา (สอน กัลปพันธุ์) 2484-2488
7 นายโชค สุคันธวนิช 2488-2490
8 นายสำเนียง ตีระวนิช 2490-2496
9 นายถวิล สุริยนต์ 2496-2501
10 นายเดช เดชกุญชร 2501-2506
11 นายทองสุก เกตุโรจน์ 2506-2507
12 นายทองหยิบ วิจิตรสุข 2507-2515
13 นายชาลี ถาวรานุรักษ์ 2515-2518
14 นายธีรพล วงศ์ธัญญากรณ์ 2518-2522
15 นายเทพ เที่ยงตรง 2522-2525
16 นายจรรยา มานิตกุล 2525-2529
17 นายไพบูลย์ ฉิ่งทองคำ 2529-2531
18 นายสุชาติ ไชยมะโน 2531-2533
19 นายเจริญ ทั่งทอง 2533-2540
20 นายประเสริฐ อหิงสโก 2540-2544
21 นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก 2544-2545
22 นายพนัส พัฒนรัฐ 2545-2548
23 นายประเสริฐ ถาวรชัยสิทธิ์ 2548-2550
24 นายแสงทอง ธัญญโกเศศสุข 2550-2552
25 นายอำนวย พลชัย 2552-2555
26 นายประเสริฐ ผุดผ่อง 2555-2557
27 นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ 2557-2559
28 นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง 2560 - ปัจจุบัน

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

สถานที่สำคัญใกล้เคียง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°43′01″N 100°27′59″E / 13.717021°N 100.466279°E / 13.717021; 100.466279