โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Satrinakhonsawanlogo.PNG
ความรู้ดุจอาภา จรรยาดุจอาภรณ์
ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Satri Nakhon Sawan School
อักษรย่อ ส.น.
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถาปนา พ.ศ. 2455
ผู้ก่อตั้ง สมเด็จพระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาฏ
เขตการศึกษา มัธยมศึกษาเขตที่ 42
รหัส 07600102
ผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.ต.หญิง ดร.จินตนา บุตรกำเนิด
จำนวนนักเรียน 2,960 คน (ปีการศึกษา 2560)
สี ███ น้ำเงิน
███ เหลือง
เพลง มาร์ชสตรีนครสวรรค์
เว็บไซต์

สถานที่ตั้ง[แก้]

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่หลังโรงพยาบาลปากน้ำโพ เปิดสอนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ในระดับชั้นละ 15 ห้องเรียน โดยในอดีตได้ก่อตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุตรงข้ามธนาคารไทยพาณิชย์สาขาตลาดปากน้ำโพในปัจจุบัน

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เริ่มก่อตั้งเมื่อ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2455 บนที่ราชพัสดุตรงข้ามธนาคารไทยพาณิชย์ ตลาดปากน้ำโพในปัจจุบัน เดิมชื่อว่า ”โรงเรียนสตรีปากน้ำโพ” เป็นโรงเรียนสหศึกษา สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ปี พ.ศ. 2457 พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ได้ประทานเงินจำนวน 5,000 บาทเพื่อทำการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ โดยรื้ออาคารเรียนหลังเก่า

ปี พ.ศ. 2460 ได้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รับเฉพาะนักเรียนหญิง และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประจำมณฑลแผนกสตรี

ปี พ.ศ. 2471 ได้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และรับนักเรียนหญิงที่มีสอบไล่ได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากอำเภอต่างๆ เข้ามาเป็นนักเรียนฝึกหัดครู รับเป็นนักเรียนประจำโดยให้ความรู้สามัญร่วมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และเรียนวิชาครูควบคู่ไปด้วย เมื่อเรียนสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และวิชาครูแล้ว ได้รับประกาศนียบัตร “ครูประกาศนียบัตรมลฑล” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “ครูประกาศนียบัตรจังหวัด”

ปี พ.ศ. 2475 โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดนครสวรรค์” เพราะมลฑลนครสวรรค์เปลี่ยนเป็นจังหวัดนครสวรรค์

ปี พ.ศ. 2482 กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั้งยุบโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูประกาศนียัตรจังหวัด

ปี พ.ศ. 2491 กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้ตั้งโรงเรียนอนุบาลขึ้นในโรงเรีนสตรีประจำจังหวัดนครสวรรค์ โดยให้ครูใหญ่โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดนครสวรรค์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนอนุบาลด้วย เปิดทำการสอนในระดับอนุบาล – ประถมปีที่ 4

ปี พ.ศ. 2494 หลังจากก่อสร้างมาประมาณ 40 ปี ได้ย้ายมาปลูกสร้างในสถานที่ปัจจุบัน เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนสตรีนครสวรรค์” สร้างอาคารเรียนเป็นตึกชั้นเดียวบนพื้นที่ 10 ไร่ 3 งาน 77 ตารางวา

ปี พ.ศ. 2505 ได้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนกศิลป์ รับนักเรียนทั้งชาย-หญิง

ปี พ.ศ. 2507 โรงเรียนอนุบาลได้แยกไปอยู่ในที่ใหม่ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์

ปี พ.ศ. 2522 โรงเรียนได้ซื้อที่ดินเพิ่มอีก 5 ไร่ 57 ตารางวา

ปี พ.ศ. 2524 ได้รับงบประมาณสร้างหอประชุมขนาดใหญ่ และรื้อทิ้งเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2536 เพื่อใช้พื้นที่ในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 5 ชั้นในปี2536

ปี พ.ศ. 2525 โรงเรียนมีนโยบายงดรับนักเรียนชาย และ ได้รับงบประมาณ 3,120,000 บาท ต่อสร้างโรงฝึกงานแบบพิเศษ 3 ชั้น 6 หน่วย ตั้งชื่อว่า "อาคารมาลัยพิรุณ"

ปี พ.ศ. 2536 โรงเรียนได้งบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์ 5 ชั้น 1 หลัง ราคา 25 ล้านบาท มีห้องเรียน 40 ห้อง ชั้นบนเป็นโรงยิมเนเซียม หรือ อาคาร6 นภคุณหยาดเพชร ชั้นล่างโล่ง

ปี พ.ศ. 2540 มีนโยบายรับนักเรียนชายและเป็นโรงเรียนสหศึกษา และในปีเดียวกันนี้ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 2 ชั้น ราคา 15 ล้านบาท ด้านหน้าโรงเรียน อาคารเฉลิมพระเกรียติ 6 รอบ พระชนม์พรรษา

ปี พ.ศ. 2541 โรงเรียนได้ขอพระราชทานชื่ออาคารและขออนุญาตเชิญตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ประดิษฐานที่ป้ายชื่ออาคารและสำนักราชเลขาธิการพระบรมมหาราชวังมีหนังสือแจ้งกลับว่าสมควรให้ใช้ชื่ออาคารว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเปิดอาคารเรียน “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา” เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 ในครั้งนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ ต้นไม้ประจำโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ พระราชทานแก่โรงเรียน บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนสตรีนครสวรรค์[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 ครูมาลี พ.ศ. 2455 – 2456
2 ครูจ๋วน กิจวรวัฒน์ พ.ศ. 2456 – 2465
3 ครูลาภ มานะเศวต พ.ศ. 2465 – 2466
4 ครูมานพ สุวรรณเกษร พ.ศ. 2466 – 2466
5 ครูน้อม กสิรักษ์ พ.ศ. 2466 – 2470
6 นางตาบทิพย์ รัตนวราหะ พ.ศ. 2470 – 2480
7 นายเติมมา ณ มหาไชย พ.ศ. 2480 – 2502
8 นางไพฑูรย์ เที่ยงศิริ พ.ศ. 2502 – 2521
9 นางพะเยีย อุทยานิน พ.ศ. 2521 – 2524
10 นางพวงเพชร ธนะเพทย์ พ.ศ. 2524 – 2538
11 นางเพ็ญศรี พืชพันธ์ พ.ศ. 2538 – 2542
12 นางสาวบุบผา เสนาวิน พ.ศ. 2543 – 2546
13 นายวิวัฒน์ อนิวรรตกูล พ.ศ. 2546 – 2549
14 นายปรีชา ทานะมัย พ.ศ. 2549 - 2553
15 ดร.วินัย ทองมั่น พ.ศ. 2554-2556
16 นางสาวจุไรรัตน์ มณีรัตน์ พ.ศ. 2557-2560
17 ว่าที่ ร.ต.หญิง ดร.จินตนา บุตกำเนิด พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน

อาคารและสถานที่[แก้]

อาคารเรียนของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์มีทั้งหมด 10 อาคาร ดังนี้

 • อาคารอัจฉราลัย เป็นหอประชุมของโรงเรียน
 • อาคารไพจิตรเวหาส (ตึก 1) เป็นอาคารเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
 • อาคารโอภาสรวี (ตึก 2) เป็นอาคารเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และศิลปะ ในอดีตอาคารนี้เคยเป็นที่ตั้งของสำนักงานผู้อำนวยการ และห้องประชุมกีรตยานุสรณ์

ปัจจุบัน ชั้นที่1 เป็นที่ตั้งของสำนักงานรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคล สำนักงานรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และห้องปฏิบัติการศิลปะ

ชั้นที่2 เป็นที่ตั้งของสำนักงานรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ฝ่ายทะเบียนและวัดผล และห้องเอกสารสิ่งพิมพ์

ชั้นที่3 เป็นที่ตั้งของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

ชั้นที่4 เป็นที่ตั้งของหมวดพาณิชยกรรม และห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีด

 • อาคารรัศมีดารา (ตึก 3) เป็นอาคารเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และฝรั่งเศส

ชั้น1 เป็นที่ตั้งของห้องสภานักเรียน ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกียรติยศ ห้องศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และฝ่ายอาคารสถานที่

ชั้น2 เป็นที่ตั้งของศูนย์แนะแนวประจำโรงเรียน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสภาคเหนือตอนล่าง ห้องภาษาฝรั่งเศส และห้องภาษาญี่ปุ่น

ชั้น3 เป็นที่ตั้งของห้องภาษาเกาหลี ศูนย์ERIC ห้องSEAR และห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นที่4 เป็นที่ตั้งของห้องปฏิบัติการทางภาษา และห้องภาษาจีน

 • อาคารจันทราอำไพ (ตึก 4) เป็นอาคารเรียนคณิตศาสตร์ ห้องพยาบาล และห้องลูกเสือ
 • อาคารมาลัยพิรุณ (ตึก 5) เป็นอาคารเรียนวิชาคหกรรม งานช่าง อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของ ศูนย์AFSเขตนครสวรรค์ ศูนย์อาเซียนศึกษา ห้องกลุ่มบริหารกิจการพิเศษ และศูนย์การเรียนรู้ไร้พรมแดน เป็นห้องประชุมขนาดเล็ก (ห้องมาลัย1 และห้องมาลัย2)
 • อาคารนพคุณหยาดเพชร (ตึก 6) ชั้น2 เป็นอาคารเรียนวิชาภาษาไทย สังคมศึกษาศิลปะ(ดนตรี/นาฏศิลป์) สุขศึกษา และพลศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผ.อ.พวงเพชร ธนะแพทย์ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ของอาคาร

ชั้นที่1เป็นที่ตั้งของห้องประชุมบึงบอระเพ็ด โรงอาหาร และโครงการอาหารกลางวันชั้นม.1และม.2เป็นทั้งสถานที่เรียนและสถานที่สอบของบางวิชา (ในชื่อห้องเรียน 611)

ชั้นที่2เป็นที่ตั้งของห้องพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ห้องพัฒนาคุณธรรม ห้องศูนย์ภาษาไทย ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ และเป็นห้องเรียนวิชาภาษาไทย

ชั้นที่3ฝั่งโรงพยาบาลปากน้ำโพเป็นที่ตั้งของห้องนาฏศิลป์ และเป็นห้องเรียนวิชาสังคมศึกษา

ชั้นที่4ของอาคารเป็นโรงยิมเนเซียม และห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและห้องเรียนวิชาสุขศึกษา

ชั้นที่5 เป็นที่ตั้งของห้องนาฏศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล และวงโยธวาทิต

ปัจจุบัน ชั้น1ของอาคารเป็นสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงานรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ และห้องเฉลิมพระเกียรติ

ชั้น2 เป็นที่ตั้งของห้องสมุด

ชั้น3 เป็นที่ตั้งของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ชั้น4 และ ชั้น5 เป็นที่ตั้งของ English Programme


 • อาคารปฏิบัติการคหกรรม
 • อาคารประชาสัมพันธ์
 • เรือนราชพฤกษ์

เรือนทรงไทยภาคกลางประยุกต์ขนาด2ชั้น ชั้นล่างเป็นห้องประชุม ชั้นบนเป็นโถงโล่งใช้เป็นห้องเรียน

 • สระบัว

เป็นอ่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ก่อขึ้นมาระหว่างอาคารโอภาสรวีและอาคารรัศมีดารา ในอดีตมีบัวหลากหลายสายพันธุ์ปัจจุบันคงเหลืออยู่แค่บัวหลวงปทุม หลังช่วงแอดมิดชั่นหรือเอนทรานซ์มักจะมีนักเรียน ม.6 ที่ประสบความสำเร็จในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยมากระโดดสระบัว

 • สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 • โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ในหลายมุม
 • หอพระ

อาคารทรงไทยจตุรมุขหลังคาซ้อนสองชั้น ประดับใบระกาหางหงส์ สร้างในสมัยของผู้อำนวยการเพ็ญศรี พืชพันธุ์ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธศรีสวรรค์ และสมเด็จพระโพธิญาณ พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

 • ลานลีลาวดี

ในอดีตใช้เป็นลานฝึกสอนวิชานาฏศิลป์ ปัจจุบันได้ปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นสวนหย่อมภายในมีต้นลีลาวดีขนาดใหญ่ และเสาอิฐของอาคารเรียนหลังแรกเป็นอนุสรณ์

 • สวนป่า

เป็นสวนป่า มีโต๊ะนั่งสำหรับพักผ่อน ตั้งอยู่บริเวณหน้าตึกนภคุณหยาดเพชร


ชื่ออาคารที่เป็นตัวเอียง เป็นชื่อที่มาจากชื่อคณะสีประจำโรงเรียน ซึ่งมีทั้งหมด 5 คณะ ซึ่งคล้องจองกัน ดังนี้

" ไพจิตรเวหาส โอภาสรวี รัศมีดารา จันทราอำไพ มาลัยพิรุณ "

คณะสี[แก้]

 • คณะไพจิตรเวหาส สีประจำคณะคือ สีเขียว ███
 • คณะโอภาสรวี สีประจำคณะคือ สีแดง ███
 • คณะรัศมีดารา สีประจำคณะคือ สีฟ้า ███
 • คณะจันทราอำไพ สีประจำคณะคือ สีเหลือง ███
 • คณะมาลัยพิรุณ สีประจำคณะคือ สีน้ำเงิน ███

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

เว็บไซต์ทางการ
 1. ประวัติโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
 2. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ :0