โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด
150ex.jpg
สะอาด สามัคคี เรียนดี มีวินัย
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Mattayomdankhunthod School (MT)
อักษรย่อ ม.ท. (MT)
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหวิทยา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา)
ก่อตั้ง 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2512
เพลง มาร์ชมัธยมด่านขุนทด
เว็บไซต์
ภาพการแสดงความยินดีกับนักเรียนมัธยมด่านขุนทดที่ได้ที่เรียนต่อ

โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด อักษรย่อ ม.ท. (MT) เป็นโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา และเป็นโรงเรียนประจำอำเภอของอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัดนครราชสีมา ห่างจากตัวเมืองนครราชสีมา ไปทางทิศเหนือ 67 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอด่านขุนทด ไปทางตะวันออก 2 กิโลเมตร มีประวัติความเปนมาดังนี้

 • พ.ศ. 2548 และ 2549 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ได้เข้าร่วมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง รายการชิงช้าสรรค์ ปีที่ 1 และ 2

ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ป.ป.ส.

 • พ.ศ. 2550 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ได้รับรางวัลแชมป์ประจำฤดูหนาว และรองแชมป์ออป เดอะ แชมป์ รายการชิงช้าสรรค์ ปี 3
 • พ.ศ. 2551 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ได้รับรางวัลแชมป์ประจำฤดูหนาว และรองแชมป์ออป เดอะ แชมป์ รายการชิงช้าสรรค์ ปี 4
 • พ.ศ. 2552 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ได้รับรางวัลรองแชมป์ประจำฤดูหนาว และรองแชมป์ออป เดอะ แชมป์ รายการชิงช้าสรรค์ ปี5
  • ได้จัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 4
 • พ.ศ. 2553 ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

ดร.สมศักดิ์ ชาญสูงเนิน ผอ.คนที่ 9
ลำดับ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง ปี พ.ศ.
1 นายมุนี ภิรมย์กิจ ครูใหญ่ 2512
2 นายทองขาว โคตรโยธา อาจารย์ใหญ่ 2512-2523
3 นายวิศิษย์ ทรายงาม ผู้อำนวยการ 2523-2528
4 นายสะอาด นาคาเริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการ 2528-2532
5 นายปรีชา ชาตยานนท์ ผู้อำนวยการ 2532
6 นายนพดล จิตตวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการ 2532-2540
7 นายอุดม พรมพันธ์ใจ ผู้อำนวยการ 2540-2542
8 นายสานิต นาคพงษ์ ผู้อำนวยการ 2543
9 นายสมศักดิ์ ชาญสูงเนิน ผู้อำนวยการ 5 พ.ย. 2543-23 ก.ย.2554
10 นายคำรณ ทศสิริวัฒน์ ผู้อำนวยการ 1 ธ.ค. 2554-ปัจจุบัน

[1]

การจัดชั้นเรียน[แก้]

โรงเรียนได้จัดแผนการจัดห้องเรียนเป็น

แผน/สาขาการเรียน (เฉพาะ ม.ปลาย)[แก้]

  • แผนการเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • แผนภาษา-สังคมศาสตร์
  • แผนภาษา-ศิลปศาสตร์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ต้น[แก้]

ภาพลูกเสือโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดชนะการแข่งขันใน โครงการ เก่งสร้างชาติ
ไฟล์:00004.jpg
ผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมด่านขุนทด

สิ่งปลูกสร้าง[แก้]

อาคารเรียน[แก้]

อาคาร 1 (พญายา)[แก้]

อาคาร 1 หริอาคารพญายา เป็นอาคารสูง 2 ชั้น อาคารนี้ประกอบด้วยห้องดังนี้

 • ห้องวิชาการ
 • ห้องธุรการ
 • ห้องปกครอง
 • ห้องพัสดุ
 • ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง
 • ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ

อาคาร 2 (พยุง)[แก้]

อาคาร 2 หรือ อาคารพยุง เป็นอาคารสูง 2 ชั้น อาคารนี้ประกอบด้วยห้องดังนี้

 • ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • ห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

อาคาร 3[แก้]

อาคาร 3 เป็นสูง 3 ชั้น อาคารนี้ประกอบด้วยห้องดังนี้

 • ห้องผู้อำนวยการ (อาคาร 3)
 • ห้องประชุม
 • ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • ห้องเรียนศิลปะ
 • ห้องนาฏศิลป์
 • ห้องโยทวาธิต
 • ห้องปฏิบัติการทางดนตรี
 • ห้องเรียนคณิตศาสตร์
 • ห้องเรียนสังคมศึกษา
 • สหกรณ์โรงเรียน

อาคาร 4[แก้]

อาคาร 4 เป็นสูง 3 ชั้น อาคารนี้ประกอบด้วยห้องดังนี้

 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
 • ห้องเรียนพณิชยกรรม
 • ห้องพิมพ์ดีด
 • ห้องเรียนสังคมศึกษา
 • ห้องเรียนภาษาไทย

อาคาร 5[แก้]

อาคาร 5 เป็นสูง 3ชั้น อาคารนี้ประกอบด้วยห้องดังนี้

 • ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด
 • ห้องปฏิบัติการ โอเน็ต-เอเน็ต
 • ห้องแนะแนว
 • ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
 • ห้องเรียนวิชาภาษาไทย
 • ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
 • ห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์
 • ห้องสมุดคณิตศาสตร์

อาคาร 6[แก้]

อาคาร 6 เป็นอาคารสูง 4 ชั้น อาคารนี้ประกอบด้วยห้องดังนี้

 • ห้องผู้อำนวยการ (อาคาร 6)
 • ห้องเกียรติยศ
 • ห้องปฏิบัติการทางเคมี
 • ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา
 • ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์
 • ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ
 • ห้องปฏิบัติการวิชาภาษาต่างประเทศ (sound lab)
 • ห้องสมุดวิชาภาษาต่างประเทศ
 • ห้องเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ

อาคารฝึกงาน[แก้]

อาคารอุตสาหกรรม[แก้]

อาคารคหกรรม[แก้]

อาคารเกษตร[แก้]

ซุ้มพระ[แก้]

เป็นที่ประดิษฐานพระพูทธรูปประจำโรงเรียน

อาคารเรือนพยาบาล[แก้]

หอประชุม[แก้]

อาคาร 30 ปี[แก้]

อาคาร 30 ปี สร้างขึ้นฉลองครบรอบ 30 ปีโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด เมื่อปี พ.ศ. 2542 เป็นอาคาร 2 ชั้น

 • ชั้นล่างเป็นโรงอาหาร
 • ชั้นบนหอประชุม และบางครั้งอาจใช้เป็นสนามแข่งขันกีฬา

อาคารเนินสูงชาญ[แก้]

บ้านพักครู[แก้]

17 หลัง

โรงยิม[แก้]

คณะสี[แก้]

ภาพกิจกรรมกีฬาภายในของมัธยมด่านขุนทด

โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ได้จัดแบ่งคณะสีเป็น 6 คณะสี โดยตั้งชื่อตามยุคสมัยในประเทศไทย คือ

 • เชียงแสน (สีแดง)
 • สุโขทัย (สีชมพู)
 • อยุธยา (สีแสด)
 • ธนบุรี (สีฟ้า)

วงดนตรีลูกทุ่งมัธยมด่านขุนทด[แก้]

รางวัลจากรายการชิงช้าสวรรค์[แก้]

 • แชมลูกทุ่ง ปปส.
 • แชมป์พิมาย คอนเทสต์
 • แชมป์เทศบาลหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
 • แชมป์ประจำฤดูหนาว ปี 3 รายการชิงช้าสวรรค์
 • รองแชมป์ออฟเดอะแชมป์ ปี 3 รายการชิงช้าสวรรค์
 • แชมป์ประจำฤดูหนาว ปี 4 รายการชิงช้าสวรรค์
 • รองแชมป์ออฟเดอะแชมป์ ปี 4 รายการชิงช้าสวรรค์
 • รองแชมป์ประจำฤดูหนาว ปี 5 รายการชิงช้าสวรรค์
 • รองแชมป์ออฟเดอะแชมป์ ปี 5 รายการชิงช้าสวรรค์
 • แชมป์ประเทศไทย โครงการ เก่งสร้างชาติ
 • ฯลฯ

นักร้องวงดนตรีลูกทุ่ง[แก้]

อาจารย์ที่ควบคุมวงดนตรี[แก้]

 • อาจารย์ธนัติ สมบัติสิน (อ.โอเลี้ยง)
 • อาจารย์สกุลชัย ไชยสิทธิ์
 • อาจารย์รัตติกร เสมสูงเนิน

แหล่งที่มา[แก้]

อ้างอิง[แก้]