โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด
Mattayomdankhunthod School
ที่ตั้ง
แผนที่
299 หมู่ 1 ถนนเลิศประคอง-หนองสรวง

พิกัด15°12′23″N 101°47′11″E / 15.206427°N 101.786275°E / 15.206427; 101.786275
ข้อมูล
ชื่ออื่นม.ท.
น.ม.144
M.T.
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
โรงเรียนสหศึกษา
คำขวัญสะอาด สามัคคี เรียนดี มีวินัย
สถาปนา22 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 (54 ปี)
ผู้ก่อตั้งนายมนูญ สุวรรณสัมฤทธิ์
อดีตนายอำเภอด่านขุนทด
นายเชื่อม มณีนุษย์
อดีตศึกษาธิการอำเภอด่านขุนทด
นายมุนี ภิรมย์กิจ
อดีตครูใหญ่โรงเรียนด่านขุนทด
หน่วยงานทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31
ผู้อำนวยการนายวิเชียร ทองคลี่
ครู/อาจารย์130 คน[1]
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย
จำนวนนักเรียน2,007 คน
ปีการศึกษา 2564 [2]
สี   ม่วง-เหลือง
เพลงมาร์ชมัธยมด่านขุนทด
คติพจน์ปญฺญา นรานํ รตฺนํ
(ปัญญา คือ แก้วของนรชน)
เว็บไซต์เว็บไซต์ทางการ

โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด เป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ที่ถนนเลิศประคอง-หนองสรวง ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมา ห่างจากตัวเมืองนครราชสีมา ไปทางทิศเหนือ 67 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอด่านขุนทด ไปทางตะวันออก 2 กิโลเมตร มีประวัติความเป็นมาดังนี้

 • พ.ศ. 2548 และ 2549 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ได้เข้าร่วมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง รายการชิงช้าสรรค์ ปีที่ 1 และ 2

ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ป.ป.ส.

 • พ.ศ. 2550 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ได้รับรางวัลแชมป์ประจำฤดูหนาว และรองแชมป์ออป เดอะ แชมป์ รายการชิงช้าสรรค์ ปี 3
 • พ.ศ. 2551 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ได้รับรางวัลแชมป์ประจำฤดูหนาว และรองแชมป์ออป เดอะ แชมป์ รายการชิงช้าสรรค์ ปี 4
 • พ.ศ. 2552 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ได้รับรางวัลรองแชมป์ประจำฤดูหนาว และรองแชมป์ออป เดอะ แชมป์ รายการชิงช้าสรรค์ ปี5
  • ได้จัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 4
 • พ.ศ. 2553 ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

ดร.สมศักดิ์ ชาญสูงเนิน ผอ.คนที่ 9
ลำดับ ชื่อผู้บริหาร[3] ตำแหน่ง ปี พ.ศ.
1 นายมุนี ภิรมย์กิจ ครูใหญ่ 2512
2 นายทองขาว โคตรโยธา อาจารย์ใหญ่ 2512-2523
3 นายวิศิษย์ ทรายงาม ผู้อำนวยการ 2523-2528
4 นายสะอาด นาคาเริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการ 2528-2532
5 นายปรีชา ชาตยานนท์ ผู้อำนวยการ 2532
6 นายนพดล จิตตวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการ 2532-2540
7 นายอุดม พรมพันธ์ใจ ผู้อำนวยการ 2540-2542
8 นายสานิต นาคพงษ์ ผู้อำนวยการ 2543
9 นายสมศักดิ์ ชาญสูงเนิน ผู้อำนวยการ 5 พ.ย. 2543-23 ก.ย.2554
10 นายคำรณ ทศสิริวัฒน์ ผู้อำนวยการ 1 ธ.ค. 2554 - 25xx
11 นายวิเชียร ทองคลี่ ผู้อำนวยการ 2562-2566
12 นายวรนัฐ ทีบัวบาน ผู้อำนวยการ 2566-ปัจจุบัน

การจัดชั้นเรียน[แก้]

โรงเรียนได้จัดแผนการจัดห้องเรียนเป็น

แผน/สาขาการเรียน (เฉพาะ ม.ปลาย)[แก้]

 • แผนการเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • แผนภาษา-สังคมศาสตร์
 • แผนภาษา-ศิลปศาสตร์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ต้น[แก้]

สิ่งปลูกสร้าง[แก้]

อาคารเรียน[แก้]

อาคาร 1 (พญายา)[แก้]

อาคาร 1 หริอาคารพญายา เป็นอาคารสูง 2 ชั้น อาคารนี้ประกอบด้วยห้องดังนี้

 • ห้องวิชาการ
 • ห้องธุรการ
 • ห้องปกครอง
 • ห้องพัสดุ
 • ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง
 • ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ

อาคาร 2 (พยุง)[แก้]

อาคาร 2 หรือ อาคารพยุง เป็นอาคารสูง 2 ชั้น อาคารนี้ประกอบด้วยห้องดังนี้

 • ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • ห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

อาคาร 3[แก้]

อาคาร 3 เป็นสูง 3 ชั้น อาคารนี้ประกอบด้วยห้องดังนี้

 • ห้องผู้อำนวยการ (อาคาร 3)
 • ห้องประชุม
 • ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • ห้องเรียนศิลปะ
 • ห้องนาฏศิลป์
 • ห้องโยทวาธิต
 • ห้องปฏิบัติการทางดนตรี
 • ห้องเรียนคณิตศาสตร์
 • ห้องเรียนสังคมศึกษา
 • สหกรณ์โรงเรียน

อาคาร 4[แก้]

อาคาร 4 เป็นสูง 3 ชั้น อาคารนี้ประกอบด้วยห้องดังนี้

 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
 • ห้องเรียนพณิชยกรรม
 • ห้องพิมพ์ดีด
 • ห้องเรียนสังคมศึกษา
 • ห้องเรียนภาษาไทย

อาคาร 5[แก้]

อาคาร 5 เป็นสูง 3ชั้น อาคารนี้ประกอบด้วยห้องดังนี้

 • ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด
 • ห้องปฏิบัติการ โอเน็ต-เอเน็ต
 • ห้องแนะแนว
 • ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
 • ห้องเรียนวิชาภาษาไทย
 • ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
 • ห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์
 • ห้องสมุดคณิตศาสตร์

อาคาร 6[แก้]

อาคาร 6 เป็นอาคารสูง 4 ชั้น อาคารนี้ประกอบด้วยห้องดังนี้

 • ห้องผู้อำนวยการ (อาคาร 6)
 • ห้องเกียรติยศ
 • ห้องปฏิบัติการทางเคมี
 • ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา
 • ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์
 • ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ
 • ห้องปฏิบัติการวิชาภาษาต่างประเทศ (sound lab)
 • ห้องสมุดวิชาภาษาต่างประเทศ
 • ห้องเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ

อาคารฝึกงาน[แก้]

 • อาคารอุตสาหกรรม
 • อาคารคหกรรม
 • อาคารเกษตร

ซุ้มพระ[แก้]

เป็นที่ประดิษฐานพระพูทธรูปประจำโรงเรียน

อาคารเรือนพยาบาล[แก้]

หอประชุม[แก้]

อาคาร 30 ปี[แก้]

อาคาร 30 ปี สร้างขึ้นฉลองครบรอบ 30 ปีโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด เมื่อปี พ.ศ. 2542 เป็นอาคาร 2 ชั้น คือ ชั้นที่ 1 เป็นโรงอาหาร และชั้นที่ 2 เป็นหอประชุม

อาคารเนินสูงชาญ[แก้]

เป็นอาคารติดกับประตูด้านหน้าของโรงเรียน ตั้งชื่อตามนามสกุลของอดีตผู้อำนวยการ

บ้านพักครู[แก้]

มีทั้งหมด 17 หลัง

โรงยิม[แก้]

คณะสี[แก้]

โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ได้จัดแบ่งคณะสีเป็น 6 คณะสี โดยตั้งชื่อตามยุคสมัยในประเทศไทย คือ

 • เชียงแสน (สีแดง)
 • สุโขทัย (สีชมพู)
 • อยุธยา (สีแสด)
 • ธนบุรี (สีฟ้า)

วงดนตรีลูกทุ่งมัธยมด่านขุนทด[แก้]

 • แชมลูกทุ่ง ปปส.
 • แชมป์พิมาย คอนเทสต์
 • แชมป์เทศบาลหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
 • แชมป์ประจำฤดูหนาว ปี 3 รายการชิงช้าสวรรค์
 • รองแชมป์ออฟเดอะแชมป์ ปี 3 รายการชิงช้าสวรรค์
 • แชมป์ประจำฤดูหนาว ปี 4 รายการชิงช้าสวรรค์
 • รองแชมป์ออฟเดอะแชมป์ ปี 4 รายการชิงช้าสวรรค์
 • รองแชมป์ประจำฤดูหนาว ปี 5 รายการชิงช้าสวรรค์
 • รองแชมป์ออฟเดอะแชมป์ ปี 5 รายการชิงช้าสวรรค์
 • แชมป์ประเทศไทย โครงการ เก่งสร้างชาติ
 • ฯลฯ

นักร้องวงดนตรีลูกทุ่ง[แก้]

อาจารย์ที่ควบคุมวงดนตรี[แก้]

 • อาจารย์ธนัติ สมบัติสิน (อ.โอเลี้ยง)
 • อาจารย์สกุลชัย ไชยสิทธิ์
 • อาจารย์รัตติกร เสมสูงเนิน

อ้างอิง[แก้]

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-11-24. สืบค้นเมื่อ 2021-11-24.
 2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-11-24. สืบค้นเมื่อ 2021-11-24.
 3. "ทำเนียบผู้บริหาร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-12-30. สืบค้นเมื่อ 2010-11-04.