โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
Nakhonpanomwit.png
ปัญญา โลกัสมิ ปัชโชโต
(ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)
ที่ตั้ง
หมู่ที่ 34
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม, 48000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Nakhonphanom Wittayakom School
อักษรย่อ น.พ.ว. / NKPW
ประเภท โรงเรียนประจำจังหวัดของรัฐ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2520

(42 ปี 263 วัน)

ผู้ก่อตั้ง กรมสามัญศึกษา
เขตการศึกษา นครพนม-มุกดาหาร
รหัส 1048190458
ผู้อำนวยการ นายประหยัด วังวร
จำนวนนักเรียน 2,369 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)[1]
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
ประเทศจีนภาษาจีน
เวียดนาม ภาษาเวียดนาม

สี ████ เทา-แดง
เพลง มาร์ชโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ต้นไม้ประจำโรงเรียน นนทรี
เว็บไซต์

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม (ย่อ: น.พ.ว.,อังกฤษ: Nakhonphanom Wittayakom School) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประจำจังหวัดนครพนมเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแบบสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 (นครพนม-มุกดาหาร) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนนครพนมวิทยาคมเป็น 1 ในโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) และยังเป็น 1 ใน 2 โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษของจังหวัดนครพนม ที่เข้าร่วมในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของ สสวท. ร่วมกับโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

ประวัติ[แก้]

ในปีการศึกษา ๒๕๒๐ ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดแห่งที่สอง โดยใช้ที่ราชพัสดุ(สนามบินเก่า) จำนวน ๕๐ ไร่ และได้ประกาศจัดตั้งเมื่อ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๒๐การเรียนการสอนในระยะเริ่มแรก ผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุมัติให้ใช้สถานที่กองร้อย อ.ส. จังหวัดเป็นที่เรียนชั่วคราวและแต่งตั้ง นางเวียงงาม ศรีวรขาน อาจารย์ใหญ่โรงเรียนธาตุพนม มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมากรมสามัญศึกษาจึงได้แต่งตั้ง นายวิรัช บำรุงสวัสดิ์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๒๑ โรงเรียนได้ย้ายมาทำการเรียนการสอนในสถานที่ของตนเอง(ที่ปัจจุบัน) ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๒๑ มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๖๐๐ คน และมีครู ๓๕ คน ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารชั่วคราว แบบ ๐๐๔ จำนวน ๕ ห้อง ปีการศึกษา ๒๕๒๒-๒๕๒๓ โรงเรียนได้รับที่ดินจากราชพัสดุเพิ่มอีก ๓ ไร่ ๓ งาน รวมแล้วมีเนื้อที่ ๕๓ ไร่ ๓ งาน และโรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ ๓๒๔ และหอประชุมแบบใต้ถุนสูง และเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในปีพ.ศ. ๒๕๒๓ ปีการศึกษา ๒๕๒๕ โรงเรียนได้เลือนฐานะหัวหน้าสถานศึกษาโดยมี นายทวีพงษ์ นวานุช ผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรก ปีการศึกษา ๒๕๒๖-๒๕๓๐ นายวินัย เสาหิน ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และในปี ๒๕๒๙ โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ จำนวน ๑ หลัง ตลอดจนโรงฝึกงาน และในปี ๒๕๒๙ โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ล.(ปรับปรุง ๒๙) อีก ๑ หลัง ปีการศึกษา ๒๕๓๐ – ๒๕๓๑ นายประดิษฐ์ ศรีวรมาศ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๓๑ – ๒๕๓๕ นายโอภาส วัยวัฒน์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและได้รับงบประมาณสร้างอาคารโรงฝึกงานแบบ ๑๐๒/๒๗,ถังน้ำประปา,และได้รับงบประมาณในการต่อเติมอาคาร ๒๑๖ ล.โดยการต่อเติมชั้นล่างเป็นห้องสมุด ปีการศึกษา ๒๕๓๕ – ๒๕๓๙ นายเจริญ ชาเรืองเดช ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู, ห้องน้ำห้องส้วม,ปรับปรุงลู่วิ่งมาตรฐาน, และงบประมาณโครงการปฏิรูปการศึกษาในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก,สนามบาสเกตบอล, สนามวอลเล่ย์บอล, ลานคอนกรีต ๘๐๐ ตารางเมตร และทาสีอาคารเรียน ในปี พ.ศ.๒๕๓๙ โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างสระว่ายน้ำมาตรฐาน ๕๐ x ๒๑ เมตร และในปีเดียวกันได้รับงบประมาณเหลือจ่ายจากการคืนเสาเข็มสระว่ายน้ำ เพื่อนซื้อรถตู้ ๑๒ ที่นั่ง, รถไถเดินตาม ปีการศึกษา ๒๕๓๙ – ๒๕๔๐ นายเกรียงไกร ใจสุข ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับงบประมาณครุภัณฑ์การศึกษา เช่น ห้องปฏิบัติการทางภาษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ปีการศึกษา ๒๕๔๐ – ๒๕๔๓ นายณรงค์ ชิณสาร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับงบประมาณในการจัดศูนย์บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน,โรงเรียนได้จัดระบบการเรียนการสอนทางไกล โครงการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดทุกห้องเรียน,โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ครบทุกหมวดวิชา, โครงการจัดระบบเครือข่ายในโรงเรียน, โครงการป่ารักษ์น้ำ ๑๒ สิงหา ปีการศึกษา ๒๕๔๓ – ๒๕๔๖ นายเพียร สุวรรณไตรย์ ผู้อำนวยการระดับ ๙ เป็นผู้ประเมินภายในระดับกรม ปีการศึกษา ๒๕๔๖ – ๒๕๕๐ นายคมสิน ศรีมานะศักดิ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนได้เริ่มจัดการเรียนการสอนหลักสูตรขั้นพื้นฐาน โครงการ Mini English Program ปีการศึกษา ๒๕๕๐ - ปัจจุบัน นายอนันต์ สุวรรณหงษ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล. จำนวน ๑ หลัง ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบ, โรงเรียนดีใกล้บ้าน , โรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในปัจจุบันโรงเรียนนครพนมวิทยาคมเปิดสอน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 70 ห้องเรียน เป็นนักเรียนประมาณ 2,300 คน ครูอาจารย์ประมาณ 173 คน ภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการ นายประหยัด วังวร

แผนการเรียน[แก้]

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 • สาระการเรียนรู้ ห้องเรียนพิเศษโครงการ Education Hub
 • สาระการเรียนรู้ ห้องเรียนพิเศษ (MEP) Mini English Program
 • สาระการเรียนรู้ ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (SC) Science Class
 • สาระการเรียนรู้ ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SC-ICT) Science-Technology Gifted

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • สาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
 • สาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น
 • สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย-สังคมศึกษา
 • สาระการเรียนรู้ ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (SC) Science Class
 • สาระการเรียนรู้ ห้องเรียนพิเศษผู้มีความสามารถพิเศษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (SC-G) Science Class - Gifted
 • สาระการเรียนรู้ ห้องเรียนพิเศษ (MEP) Mini English Program
 • สาระการเรียนรู้ ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน อังกฤษ และญี่ปุ่น (LG) Language Gifted

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]