โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนรัฐ สังกัด สพฐ.
คำขวัญความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
นิมิตฺตํ สาธุ รูปานํ กตญฺญู กตเวทิตา
(ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี)
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน
ประเทศเกาหลี ภาษาเกาหลี
ญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่น
สี███ สีชมพู
เพลงปิ่นหทัย
เว็บไซต์http://www.tune.ac.th

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อังกฤษ: Triam Udom Suksa School of the Northeast) (อักษรย่อ : ต.อ.) ตั้งอยู่ที่ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปิดสอนเฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ปลาย)

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปิดสอนเฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เดิมสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 121 หมู่ที่ 12 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดิมชื่อ “โรงเรียนสว่างศึกษา” ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2502 โดยความเอื้อเฟื้อของ หลวงปริวรรตวรพิจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครสมัยนั้น ครูใหญ่คนแรก คือ นายประมวล อุปพงษ์ วันที่ 1 สิงหาคม 2506 นายนิรัตน์ วิภาวิน ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และในปีนี้ได้ เปลี่ยนชื่อโรงเรียน เป็น “โรงเรียนสว่างศึกษา” ในปี พ.ศ. 2541 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายกระจายคุณภาพไปสู่ภูมิภาค เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในต่างจังหวัด มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียน ที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานคร จึงประกาศจัดตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาขึ้นทั้ง 4 ภาค ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนแบบเดียวกันกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา วันที่ 1 มิถุนายน 2542 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อ “โรงเรียนสว่างศึกษา” เป็น “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ได้ดำเนินการรับนักเรียนและเปิดทำการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 เป็นต้นมา ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ 57 ไร่ 2 งาน 84ตารางวา[1]

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

  1. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (Enrichment Science Classroom)
  2. ห้องเรียนคู่ขนาน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (Enrichment Science Classroom)
  3. M-EP Class room
  4. วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  5. วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-เทคโนโลยี(SMT)
  6. ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
  7. ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
  8. ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์-ภาษาเกาหลี
  9. ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์-ญี่ปุ่น

รายนามผู้บริหาร[แก้]

  • ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนสว่างศึกษา[2]
ลำดับที่ รายนาม ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง
1 นายประมวล อุปพงษ์[ป.ป., พ.ม.] พ.ศ. 2500 - 2506
2 นายนิรัตน์ วิภาวิน[ป.ป., พ.ม.] พ.ศ. 2506 - 2512, พ.ศ. 2513 - 2521, พ.ศ. 2521 - 2529
3 นายบุญธรรม กันยาบาล[พ.ม., กศ.บ.] พ.ศ. 2529 - 2533
4 นายสมบูรณ์ ลาดศิลา[ค.บ.] พ.ศ. 2533 - 2534
5 นายบุญเลิศ สาขามุละ[ค.บ.] พ.ศ. 2534 - 2535
6 นายแสง ชานัย[กศ.บ., ศศ.ม.] พ.ศ. 2535 - 2541
7 นายวันชัย วิเศษโพธิศรี[กศ.บ., ค.ม.] พ.ศ. 2541 - 2542
รายนามผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง
1. นายวันชัย วิเศษโพธิศรี พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2547
2. นายประทวน วิไลศิลป์ พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2548
3. นายเลอพงษ์ อุทธา พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2555
4. ว่าที่ร้อยตรีชัยเดช บุญรักษา พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559
5. ว่าที่ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]