โรงเรียนสันกำแพง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสันกำแพง
Sankamphaeng School
SKPlogo.gif
ที่ตั้ง
เลขที่ 172 หมู่ 7 ถนนคชสาร

ข้อมูล
ชื่ออื่นส.ก.
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ แบบสหศึกษา
คำขวัญสมัคคานัง ตโป สุโข
(ความสามัคคีในหมู่คณะ ย่อมนำประโยชน์สุขมาให้)
สถาปนา17 พฤษภาคม พ.ศ. 2494 (71 ปี 8 วัน)
ผู้ก่อตั้งกรมสามัญศึกษา
เขตการศึกษาเชียงใหม่
หน่วยงานกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
รหัส1050131011
ผู้อำนวยการนางสาวสุปราณี ปัญญานะ
จำนวนนักเรียน2,330 คน (2562)
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
สี         เหลือง-แดง
เพลงมาร์ช สันกำแพง
เว็บไซต์http://www.skpschool.net/www/

โรงเรียนสันกำแพง (อักษรย่อ : ส.ก.; อังกฤษ: Sankamphaeng School : SKP) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ เปิดสอนแบบสามัญศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนสันกำแพงเดิมเป็นโรงเรียนมัธยมสายสามัญ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2494 โดยใช้ห้องเรียนชั่วคราวที่วัดสันกำแพง (วัดสันเหนือ) ต่อมาได้ย้ายมาตั้งอยู่ในพื้นที่ติดกับโรงเรียนบ้านสันกำแพง ในพื้นที่ 9 ไร่ 84 ตารางวา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารโรงเรียนคนแรกคือ นายสุเมธ ชินวัตร รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีครูจากโรงเรียนประถมศึกษามาช่วยสอนอีก 3 คน ต่อมากระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้เปิดเป็นทางการให้ชื่อว่า “โรงเรียนสันกำแพง” และได้แต่งตั้ง นายเจือ วงศ์ภูธร ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มาดำรง ตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2514 โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดซื้อที่ดินพร้อมสร้างอาคารเรียนใหม่ในพื้นที่ติดกับสถานีอนามัยสันกำแพง ตั้งอยู่เลขที่ 172 หมู่ 7 ถนนคชสาร ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ 57 ไร่ 3 งาน 68 ตารางวาพ.ศ. 2515 ในสมัยของนายถนอม สังข์พิทักษ์ เป็นอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนได้ย้ายมาอยู่ที่พื้นที่ใหม่ที่จัดซื้อไว้ และทำพิธีเปิดอาคารเรียนเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2515[1]

ปัจจุบันโรงเรียนสันกำแพง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2548 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 และปัจจุบันโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2553

อ้างอิง[แก้]