โรงเรียนสันกำแพง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนสันกำแพง
SKPlogo.gif
สมัคคานัง ตโป สุโข
(ความสามัคคีในหมู่คณะ ย่อมนำประโยชน์สุขมาให้)
ที่ตั้ง
เลขที่ 172 หมู่ 7 ถนนคชสาร
ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่, 50130 ประเทศไทย ไทย
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Sankamphaeng School
อักษรย่อ ส.ก.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ แบบสหศึกษา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
สถาปนา 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2494

(69 ปี 194 วัน)

ผู้ก่อตั้ง กรมสามัญศึกษา
เขตการศึกษา เชียงใหม่
รหัส 1050131011
ผู้อำนวยการ นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์
จำนวนนักเรียน 2,330 คน (2562)
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น

สี          เหลือง-แดง
เพลง มาร์ช สันกำแพง
เว็บไซต์

โรงเรียนสันกำแพง (อักษรย่อ : ส.ก.; อังกฤษ: Sankamphaeng School : SKP) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ เปิดสอนแบบสามัญศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนสันกำแพงเดิมเป็นโรงเรียนมัธยมสายสามัญ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2494 โดยใช้ห้องเรียนชั่วคราวที่วัดสันกำแพง (วัดสันเหนือ) ต่อมาได้ย้ายมาตั้งอยู่ในพื้นที่ติดกับโรงเรียนบ้านสันกำแพง ในพื้นที่ 9 ไร่ 84 ตารางวา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารโรงเรียนคนแรกคือ นายสุเมธ ชินวัตร รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีครูจากโรงเรียนประถมศึกษามาช่วยสอนอีก 3 คน ต่อมากระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้เปิดเป็นทางการให้ชื่อว่า “โรงเรียนสันกำแพง” และได้แต่งตั้ง นายเจือ วงศ์ภูธร ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มาดำรง ตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2514 โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดซื้อที่ดินพร้อมสร้างอาคารเรียนใหม่ในพื้นที่ติดกับสถานีอนามัยสันกำแพง ตั้งอยู่เลขที่ 172 หมู่ 7 ถนนคชสาร ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ 57 ไร่ 3 งาน 68 ตารางวาพ.ศ. 2515 ในสมัยของนายถนอม สังข์พิทักษ์ เป็นอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนได้ย้ายมาอยู่ที่พื้นที่ใหม่ที่จัดซื้อไว้ และทำพิธีเปิดอาคารเรียนเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2515[1]

ปัจจุบันโรงเรียนสันกำแพง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2548 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 และปัจจุบันโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2553

อ้างอิง[แก้]