อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
เลขที่ 146 หมู่ 1 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Islamic College of Thailand
อักษรย่อ อ.ว.ท. (i.c.t.)
ประเภท มัธยมศึกษา
คติพจน์ เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำกีฬา
สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2488
รหัส 10032037
จำนวนนักเรียน 2,487 คน
เพลง มาร์ช อ.ว.ท.
เว็บไซต์

อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษแบบสหศึกษารับนักเรียนทั้งชายและหญิง ก่อตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการศาสนูปถัมป์ ฝ่ายอิสลาม พุทธศักราช 2488[ต้องการอ้างอิง] เริ่มดำเนินการเรียนการสอนครั้งแรกในปี 2493 เดิมตั้งอยู่บริเวณโรงปูนบางซื่อ ต่อมาได้ย้ายมาตั้งอยู่ในสถานที่ปัจจุบันคือ บ้านเลขที่ 146 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 เปิดสอนในช่วงชั้นการศึกษาที่ 3 และ 4 โดยแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 34 ห้องเรียน และมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 25 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 59 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียน 2,478 คน


อาคารเรียน[แก้]

อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยตั้งอยู่บนเนื้อที่ 42 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารเรียนจำนวน 7 หลัง

  • อาคาร 1 เป็นที่ตั้งของ ห้องปฏิบัติการอาหาร ห้องเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้อิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล
  • อาคาร 2 เป็นที่ตั้งของ ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ห้องเรียนภาษาจีน ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น ห้องเรียนภาษาไทย ห้องเรียนคณิตศาสตร์ ห้องแนะแนว ห้องเรียนสีเขียว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ
  • อาคาร 3 เป็นที่ตั้งของ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ห้องผู้อำนวยการ ห้องกลุ่มบริหารงานทั่วไป ห้องกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
  • อาคารศูนย์กีฬา เป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นอาคารสองชั้นครึ่ง ด้านล่างเป็นสนามแบดมินตัน เวทีมวย และห้องสำนักงานคณะกรรมการนักเรียนและห้องฟิตเนส ชั้นบนเป็นสนามฟุตซอล
  • อาคารสระว่ายน้ำ เป็นสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน 50 เมตร
  • อาคารเอนกประสงค์ เป็นอาคาร 3 ชั้น เป็นที่ตั้งของ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ห้องดนตรีสากล ห้องดนตรีไทย ห้องปฏิบัติการศิลปะ ชั้นสองเป็นห้อง Resource Center ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จำนวน 5 ห้อง ชั้นบนสุดเป็นห้องประชุมใหญ่ และที่ตั้งของห้องนาฏศิลป์
  • อาคารหอสมุดและศูนย์วัฒนธรรมอิสลาม เป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นห้องสมุด ด้านในแบ่งเป็นห้องวิทยบริการ และห้องที่ประทับสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่เสร็จพระราชดำเนินเยี่ยมอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2549 ชั้นบนเป็นส่วนของศูนย์วัฒนธรรมอิสลาม เป็นที่สำหรับละหมาดของนักเรียนมุสลิม และหออิสลามนิทัศน์

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • ตราประจำโรงเรียน รูปจำลองอัลกะอ์บะฮ์ ณ นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอารเบีย ภายในกรอบอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สพท. กทม. เขต3
 • สีประจำโรงเรียน เขียว - ขาว

อ้างอิง[แก้]