ข้ามไปเนื้อหา

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
Pathumthep Witthayakarn School
ที่ตั้ง
ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
ข้อมูล
ชื่ออื่นป.ท.ค.,P.T.K
ประเภทโรงเรียนรัฐบาลประจำจังหวัด
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
คำขวัญมารยาทดี มีปัญญา กีฬาเด่น เน้นวินัย เป็นหัวใจของปทุมเทพวิทยาคาร
สถาปนาพ.ศ. 2457 (โรงเรียนหญิงล้วน)

4 พฤษภาคม พ.ศ. 2510
(รวมโรงเรียนชายล้วนและโรงเรียนหญิงล้วน)

(57 ปี 79 วัน)
ผู้ก่อตั้งกรมสามัญศึกษา
เขตการศึกษาหนองคาย
หน่วยงานกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21
ผู้อำนวยการนายเฉลียว สรสิทธิ์
จำนวนนักเรียน3,925 คน
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
จีน ภาษาจีน
เยอรมนี ภาษาเยอรมัน
ลาว ภาษาลาว
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
สเปน ภาษาสเปน
เกาหลีใต้ ภาษาเกาหลี
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
เวียดนาม ภาษาเวียดนาม
สี   ชมพู-น้ำเงิน
เพลงเพลงมาร์ชปทุมเทพวิทยาคาร
เว็บไซต์http://www.schoolptk.ac.th (เว็บไซต์โรงเรียน) http://www.schoolptk.ac.th/ep/index.php (เว็บไซต์ห้องหลักสูตรภาษาอังกฤษ ห้องEP)

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร (อักษรย่อ: ป.ท.ค.) เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดหนองคายและเป็นโรงเรียนประเภทโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษ ปัจจุบันจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษารูปแบบสหศึกษา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารในปัจจุบันยังได้รับการปรับปรุงจนเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลสู่อาเซียน

ประวัติ

[แก้]

เดิมจังหวัดหนองคายมีโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัด 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนประจำจังหวัดชาย “หนองคายวิทยาคาร” และโรงเรียนสตรีหนองคาย “ปทุมเทพรังสรรค์” มีประวัติความเป็นมาพอสังเขป ดังนี้

 • พ.ศ. 2457 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร เปิดทำการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยอาศัยศาลาโรงธรรมวัดศรีสุมังค์ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย เป็นสถานที่เล่าเรียน มีนายน้อย บุญชัยศรี เป็นครูใหญ่ และนายสำราญ ภักดีนวล เป็นครูน้อย
 • พ.ศ. 2458 ขุนวรสิษฐดรุณเวทย์ (นารถ อินทุสมิต) ได้รับแต่งตั้งให้มารับตำแหน่งครูใหญ่ ได้ย้ายโรงเรียนมาอาศัย ศาลาโรงธรรมวัดศรีคุณเมือง เป็นที่เล่าเรียน
 • พ.ศ. 2460 ย้ายโรงเรียนมาอาศัยศาลาโรงธรรมวัดศีรษะเกษ เป็นสถานที่เล่าเรียน และจัดการศึกษาถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • พ.ศ. 2463 – 2464 กระทรวงศึกษาธิการ จัดสรรงบประมาณให้สร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราวขึ้นที่บริเวณสนามกีฬาจังหวัดหนองคาย จึงย้ายมาทำการสอนที่อาคารหลังใหม่ จัดการศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • พ.ศ. 2465 ย้ายสถานที่เล่าเรียนไปอยู่ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ปัจจุบันเป็นเรือนไม้ทรงปั้นหยาชั้นเดียว
 • พ.ศ. 2467 ได้รับงบประมาณมาสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้นที่บริเวณสนามกีฬาอนุสาวรีย์ปราบฮ่อจึงได้ย้ายสถานที่มาเรียนที่ตึกใหม่นี้ตลอดมา
 • พ.ศ. 2472 นายอำไพ พลศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และได้เริ่มจัดการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้น ต่อมาได้ขยายการจัดการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามลำดับ
 • พ.ศ. 2503 นายสุชาติ สุขากันยา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และได้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญแผนกวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้น
 • ในปี พ.ศ. 2505 มีนักเรียนชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5) เป็นรุ่นแรก
 • พ.ศ. 2505 กระทรวงศึกษาธิการ ขยายพื้นที่ของสถานศึกษาให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นจึงได้จัดสร้างอาคารเรียนขึ้นในพื้นที่สาธารณะ ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของสนามบินหนองคาย แล้วให้ย้ายโรงเรียนหนองคายวิทยาคารมาอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้
 • โรงเรียนสตรีหนองคาย “ปทุมเทพรังสรรค์” จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2473 โดยอำมาตย์เอก พระปทุมเทวาภิบาล ข้าหลวงประจำจังหวัดหนองคายเป็นผู้ดำริให้จัดตั้งขึ้น และเปิดทำการสอนในระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษา 1 – ประถมศึกษา 3) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2473 ใช้อาคารที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคาย ซึ่งเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวทรงปั้นหยา ตั้งอยู่บริเวณสำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคายปัจจุบันเป็นอาคารเรียน มีนักเรียน 119 คน นายจันทร์ แสนคำศรี รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ มีครูน้อย 2 คน คือ น.ส.อนงค์ สิริคันธานนท์ และ น.ส.เฉลิม นาทะทัต
 • พ.ศ. 2473 - 2474 นางมณี กมลสุทธิ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
 • พ.ศ. 2474 นางลมโชย นาครทรรพ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่และเริ่มเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
 • พ.ศ. 2484 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • พ.ศ. 2481 – 2490 นางสุดใจ ณ ลำปาง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
 • พ.ศ. 2490 – 2490 นายอินทร์ ศิริมาศ ได้รับแต่งตั้งให้รักษาการครูใหญ่
 • พ.ศ. 2490 – 2505 นางอติพร แสงสิงแก้ว ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
 • พ.ศ. 2505 – 2507 นางสมร ท้วมชุมพร ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
 • พ.ศ. 2507 นางสวาท รัตนวราห ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ จนถึงปี พ.ศ. 2510
 • ต่อมาเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2510 กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนชายหนองคายวิทยาคารและโรงเรียนสตรี ปทุมเทพรังสรรค์ เข้าด้วยกัน จัดการศึกษาเป็นแบบสหศึกษา และให้ชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร” แล้วย้ายมาอยู่ ณ บริเวณปัจจุบัน ซึ่งมีเนื้อที่ 45 ไร่ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

รายชื่อผู้บริหาร

[แก้]

รายนามผู้บริหารโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
ลำดับ นาม วาระ หมายเหตุ
โรงเรียนปทุมเทพรังสรรค์
(พ.ศ. 2457 – 2510)
ตำแหน่งครูใหญ่
นายน้อย บุญชัยศรี พ.ศ. 2457 – 2458
(1 ปี)
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร เปิดทำการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยอาศัยศาลาโรงธรรมวัดศรีสุมังค์ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย เป็นสถานที่เล่าเรียน มีนายน้อย บุญชัยศรี เป็นครูใหญ่ และนายสำราญ ภักดีนวล เป็นครูน้อย
ขุนวรสิษฐดรุณเวทย์
(นารถ อินทุสมิต)
พ.ศ. 2458 – 2472
(10 ปี)
พ.ศ. 2458 ขุนวรสิษฐดรุณเวทย์ (นารถ อินทุสมิต) ได้รับแต่งตั้งให้มารับตำแหน่งครูใหญ่ ได้ย้ายโรงเรียนมาอาศัย ศาลาโรงธรรมวัดศรีคุณเมือง เป็นที่เล่าเรียน
พ.ศ. 2460 ย้ายโรงเรียนมาอาศัยศาลาโรงธรรมวัดศีรษะเกษ เป็นสถานที่เล่าเรียน และจัดการศึกษาถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
พ.ศ. 2463 – 2464 กระทรวงศึกษาธิการ จัดสรรงบประมาณให้สร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราวขึ้นที่บริเวณสนามกีฬาจังหวัดหนองคาย จึงย้ายมาทำการสอนที่อาคารหลังใหม่ จัดการศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
พ.ศ. 2465 ย้ายสถานที่เล่าเรียนไปอยู่ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ปัจจุบันเป็นเรือนไม้ทรงปั้นหยาชั้นเดียว
พ.ศ. 2467 ได้รับงบประมาณมาสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้นที่บริเวณสนามกีฬาอนุสาวรีย์ปราบฮ่อจึงได้ย้ายสถานที่มาเรียนที่ตึกใหม่นี้ตลอดมา
นายอำไพ พลศักดิ์ พ.ศ. 2472 – 2473
(1 ปี)
นายอำไพ พลศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และได้เริ่มจัดการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้น ต่อมาได้ขยายการจัดการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามลำดับ
นายจันทร์ แสนคำศรี พ.ศ. 2473 – 2473
(น้อยกว่า 1 ปี) (รักษาการ)
โรงเรียนสตรีหนองคาย “ปทุมเทพรังสรรค์” จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2473 โดยอำมาตย์เอก พระปทุมเทวาภิบาล ข้าหลวงประจำจังหวัดหนองคายเป็นผู้ดำริให้จัดตั้งขึ้น และเปิดทำการสอนในระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษา 1 – ประถมศึกษา 3) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2473 ใช้อาคารที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคาย ซึ่งเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวทรงปั้นหยา ตั้งอยู่บริเวณสำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคายปัจจุบันเป็นอาคารเรียน มีนักเรียน 119 คน นายจันทร์ แสนคำศรี รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ มีครูน้อย 2 คน คือ น.ส.อนงค์ สิริคันธานนท์ และ น.ส.เฉลิม นาทะทัต
นางมณี กมลสุทธิ พ.ศ. 2473 – 2474
(1 ปี)
นางลมโชย นาครทรรพ พ.ศ. 2474 – 2481
(7 ปี)
เริ่มเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
นางสุดใจ ณ ลำปาง พ.ศ. 2481 – 2490
(9 ปี)
นายอินทร์ ศิริมาศ พ.ศ. 2490 – 2490
(น้อยกว่า 1 ปี)
นางอติพร แสงสิงแก้ว พ.ศ. 2490 – 2505
(15 ปี)
นางสมร ท้วมชุมพร พ.ศ. 2505 – 2507
(2 ปี)
นางสวาท รัตนวราห พ.ศ. 2507 – 2510
(3 ปี)
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
(4 พฤษภาคม พ.ศ. 2510 – ปัจจุบัน)
ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
1 นายเงิน รัตนจันท พ.ศ. 2510 – 2514
(4 ปี)
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2510 กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนชายหนองคายวิทยาคาร และโรงเรียนสตรี ปทุมเทพรังสรรค์ เข้าด้วยกัน จัดการศึกษาเป็นแบบสหศึกษา และให้ชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร” แล้วย้ายมาอยู่ ณ บริเวณปัจจุบัน ซึ่งมีเนื้อที่ 45 ไร่ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
นายวิเชียร ชูประยูร พ.ศ. 2514 – 2515
(1 ปี) (รักษาการ)
2 นายมงคล สุวรรณพงศ์ พ.ศ. 2515 – 2516
(1 ปี)
3 นายล้วน วรนุช พ.ศ. 2516 – 2527
(11 ปี)
ตำแหน่งผู้อำนวยการ
4 นายวิลาศ วีระสุโข พ.ศ. 2527 – 2530
(3 ปี)
5 นายวิเชียร ชูประยูร พ.ศ. 2530 – 2535
(5 ปี)
6 นายพิน ศรีอาจ พ.ศ. 2535 – 2538
(3 ปี)
7 นายนิกร จันทระ พ.ศ. 2539 – 2546
(7 ปี)
8 ดร.ชัยรัตน์ หลายวัชระกุล พ.ศ. 2546 – 2561
(15 ปี)
9 นายสมพงษ์ โสภิณ พ.ศ. 2561 – 2562
(1 ปี)
10 นายธวัช บรรเลงรมณ์ พ.ศ. 2562 – 2566
(4 ปี)
11 นายเฉลียว สรสิทธิ์ พ.ศ. 2566 – ปัจจุบัน
(0 ปี+)

อ้างอิง

[แก้]