โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
Pathumthep Witthayakarn School
ที่ตั้ง
ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
ข้อมูล
ชื่ออื่นป.ท.ค.,P.T.K
ประเภทโรงเรียนรัฐบาลประจำจังหวัด
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
คำขวัญมารยาทดี มีปัญญา กีฬาเด่น เน้นวินัย เป็นหัวใจของปทุมเทพวิทยาคาร
สถาปนาพ.ศ. 2457 (โรงเรียนหญิงล้วน)

4 พฤษภาคม พ.ศ. 2510
(รวมโรงเรียนชายล้วนและโรงเรียนหญิงล้วน)

(55 ปี 250 วัน)
ผู้ก่อตั้งกรมสามัญศึกษา
เขตการศึกษาหนองคาย
หน่วยงานกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21
ผู้อำนวยการนายธวัช บรรเลงรมย์
จำนวนนักเรียน3,925 คน
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
จีน ภาษาจีน
เยอรมนี ภาษาเยอรมัน
ลาว ภาษาลาว
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
สเปน ภาษาสเปน
เกาหลีใต้ ภาษาเกาหลี
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
เวียดนาม ภาษาเวียดนาม
สี         ชมพู-น้ำเงิน
เพลงเพลงมาร์ชปทุมเทพวิทยาคาร
เว็บไซต์http://www.schoolptk.ac.th (เว็บไซต์โรงเรียน) http://www.schoolptk.ac.th/ep/index.php (เว็บไซต์ห้องหลักสูตรภาษาอังกฤษ ห้องEP)

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร (อักษรย่อ: ป.ท.ค.) เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดหนองคายและเป็นโรงเรียนประเภทโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษ ปัจจุบันจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษารูปแบบสหศึกษา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารในปัจจุบันยังได้รับการปรับปรุงจนเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลสู่อาเซียน

ประวัติโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร[แก้]

เดิมจังหวัดหนองคายมีโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัด 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนประจำจังหวัดชาย “หนองคายวิทยาคาร” และโรงเรียนสตรีหนองคาย “ปทุมเทพรังสรรค์” มีประวัติความเป็นมาพอสังเขป ดังนี้

 • พ.ศ. 2457 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร เปิดทำการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยอาศัยศาลาโรงธรรมวัดศรีสุมังค์ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย เป็นสถานที่เล่าเรียน มีนายน้อย บุญชัยศรี เป็นครูใหญ่ และนายสำราญ ภักดีนวล เป็นครูน้อย
 • พ.ศ. 2458 ขุนวรสิษฐดรุณเวทย์ (นารถ อินทุสมิต) ได้รับแต่งตั้งให้มารับตำแหน่งครูใหญ่ ได้ย้ายโรงเรียนมาอาศัย ศาลาโรงธรรมวัดศรีคุณเมือง เป็นที่เล่าเรียน
 • พ.ศ. 2460 ย้ายโรงเรียนมาอาศัยศาลาโรงธรรมวัดศีรษะเกษ เป็นสถานที่เล่าเรียน และจัดการศึกษาถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • พ.ศ. 2463 – 2464 กระทรวงศึกษาธิการ จัดสรรงบประมาณให้สร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราวขึ้นที่บริเวณสนามกีฬาจังหวัดหนองคาย จึงย้ายมาทำการสอนที่อาคารหลังใหม่ จัดการศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • พ.ศ. 2465 ย้ายสถานที่เล่าเรียนไปอยู่ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ปัจจุบันเป็นเรือนไม้ทรงปั้นหยาชั้นเดียว
 • พ.ศ. 2467 ได้รับงบประมาณมาสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้นที่บริเวณสนามกีฬาอนุสาวรีย์ปราบฮ่อจึงได้ย้ายสถานที่มาเรียนที่ตึกใหม่นี้ตลอดมา
 • พ.ศ. 2472 นายอำไพ พลศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และได้เริ่มจัดการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้น ต่อมาได้ขยายการจัดการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามลำดับ
 • พ.ศ. 2503 นายสุชาติ สุขากันยา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และ ได้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญแผนกวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้น
 • ในปี พ.ศ. 2505 มีนักเรียนชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5) เป็นรุ่นแรก
 • พ.ศ. 2505 กระทรวงศึกษาธิการ ขยายพื้นที่ของสถานศึกษาให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นจึงได้จัดสร้างอาคารเรียนขึ้นในพื้นที่สาธารณะ ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของสนามบินหนองคาย แล้วให้ย้ายโรงเรียนหนองคายวิทยาคารมาอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้
 • โรงเรียนสตรีหนองคาย “ปทุมเทพรังสรรค์” จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2473 โดยอำมาตย์เอก พระปทุมเทวาภิบาล ข้าหลวงประจำจังหวัดหนองคายเป็นผู้ดำริให้จัดตั้งขึ้น และเปิดทำการสอนในระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษา 1 – ประถมศึกษา 3) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2473 ใช้อาคารที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคาย ซึ่งเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวทรงปั้นหยา ตั้งอยู่บริเวณสำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคายปัจจุบันเป็นอาคารเรียน มีนักเรียน 119 คน นายจันทร์ แสนคำศรี รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ มีครูน้อย 2 คน คือ น.ส.อนงค์ สิริคันธานนท์ และ น.ส.เฉลิม นาทะทัต
 • พ.ศ. 2473 - 2474 นางมณี กมลสุทธิ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
 • พ.ศ. 2474 นางลมโชย นาครทรรพ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่และเริ่มเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
 • พ.ศ. 2484 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • พ.ศ. 2481 – 2490 นางสุดใจ ณ ลำปาง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
 • พ.ศ. 2490 – 2490 นายอินทร์ ศิริมาศ ได้รับแต่งตั้งให้รักษาการครูใหญ่
 • พ.ศ. 2490 – 2505 นางอติพร แสงสิงแก้ว ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
 • พ.ศ. 2505 – 2507 นางสมร ท้วมชุมพร ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
 • พ.ศ. 2507 นางสวาท รัตนวราห ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ จนถึงปี พ.ศ. 2510
 • ต่อมาเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2510 กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนชายหนองคายวิทยาคาร และโรงเรียนสตรี ปทุมเทพรังสรรค์ เข้าด้วยกัน จัดการศึกษาเป็นแบบสหศึกษา และให้ชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร” แล้วย้ายมาอยู่ ณ บริเวณปัจจุบัน ซึ่งมีเนื้อที่ 45 ไร่ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

รายนามผู้บริหารโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร[แก้]

ลำดับที่ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
สมัยโรงเรียนชาย/หญิงล้วน
นายน้อย บุญชัยศรี
2457
ครูใหญ่
"
ขุนวรสิษฐดรุณเวทย์ (นารถ อินทุสมิต)
2458-2472
ครูใหญ่
"
นายอำไพ พลศักดิ์
2472-2473
ครูใหญ่
"
นายจันทร์ แสนคำศรี
2473-2473
ครูใหญ่
"
นางมณี กมลสุทธิ
2473-2474
ครูใหญ่
"
นางลมโชย นาครทรรพ
2474-2481
ครูใหญ่
"
นางสุดใจ ณ ลำปาง
2481-2490
ครูใหญ่
"
นายอินทร์ ศิริมาศ
2490-2490
ครูใหญ่
"
นางอติพร แสงสิงแก้ว
2490-2505
ครูใหญ่
"
นางสมร ท้วมชุมพร
2505-2507
ครูใหญ่
"
นางสวาท รัตนวราห
2507-2510
ครูใหญ่-อาจารย์ใหญ่
1
นายเงิน  รัตนจันท
2510-2514
อาจารย์ใหญ่
2
นายวิเชียร  ชูประยูร
2514-2515
รก.อาจารย์ใหญ่
3
นายมงคล  สุวรรณพงศ์
2515-2516
อาจารย์ใหญ่
4
นายล้วน  วรนุช
2516-2519
อาจารย์ใหญ่
5
นายล้วน  วรนุช
2519-2527
ผู้อำนวยการ
6
นายวิลาศ  วีระสุโข
2527-2530
ผู้อำนวยการ
7
นายวิเชียร  ชูประยูร
2530-2535
ผู้อำนวยการ
8
นายพิน  ศรีอาจ
2535-2538
ผู้อำนวยการ
9
นายนิกร  จันทระ
2539-2546
ผู้อำนวยการ
10
ดร.ชัยรัตน์ หลายวัชระกุล
2546-2561
ผู้อำนวยการ
11
นายสมพงษ์ โสภิณ
2561-2562
ผู้อำนวยการ
12
นายธวัช บรรเลงรมณ์
2562-ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการ

อ้างอิง[แก้]