กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์
ประเทศไทย
รูปแบบกองพันทหารม้ารักษาพระองค์
กองบัญชาการเลขที่ 206/665 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สีหน่วยเหลือง-ฟ้าหม่น
วันสถาปนา19 ธันวาคม
ผู้บังคับบัญชา
ผู้บังคับกองพันพ.ท.อภิรักษ์ เนียมหลาง

กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ มีชื่อเต็มว่า กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [1] เป็นหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ (ใช้ม้า) ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งใช้ม้าจริงเข้าร่วมในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ เป็นประจำทุกปี และเป็นหน่วยทหารม้าเกียรติยศของกองทัพบกไทย ขึ้นตรงต่อกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ที่ตั้งหน่วยในปัจจุบันอยู่ที่ เลขที่ 206/665 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

กองพันทหารม้านี้ มีจุดเริ่มต้นมาจากกองทหารม้าในกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์สมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการปรับลดและขยายอัตรากำลังพลของหน่วยหลายครั้ง จนถึง พ.ศ. 2531 กองทัพบกจึงได้อนุมัติจัดตั้งกองพันทหารม้าที่ 29 ขึ้น โดยขยายหน่วยจากกองร้อยทหารม้ารักษาพระองค์ที่มีอยู่เดิมของกรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ และมอบอำนาจการบังคับบัญชาไว้กับกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงได้พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ยกขึ้นเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2535

อนึ่ง พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ร.อ.หญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (พระยศในขณะนั้น) เป็นนายทหารพิเศษประจำกองพันนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 [2] และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ร.ท.หญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ (พระยศในขณะนั้น) เป็นนายทหารพิเศษประจำกองพันนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 [3]

ภารกิจของหน่วย[แก้]

  1. จัดขบวนม้าเข้าร่วมในพระราชพิธี และรัฐพิธีที่สำคัญ แห่นำตามเสด็จ และถวายการอารักขา
  2. ปราบปรามจลาจล และการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน

เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์[แก้]

กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ใช้เครื่องแบบเต็มยศทหารม้ารักษาพระองค์ ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้

  • หมวกยอดมีพู่สีน้ำเงินหม่น ตราพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ 9
  • เสื้อสักหลาดสีน้ำเงินหม่น แผงอกมีกระดุมสีทอง 2 แถว แผงคอและข้อมือทำด้วยสักหลาดสีแดง มีช่อชัยพฤกษ์ประดับดอกพุดตานดิ้นทอง ที่ข้อมือมีเครื่องหมายอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ
  • กางเกงสักหลาดสีน้ำเงินหม่น มีแถบสีเหลืองข้างละ 1 แถบ
  • ประดับเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. ทำด้วยโลหะสีทอง ที่อกเสื้อเบื้องขวา

อ้างอิง[แก้]

  1. พระบรมราชโองการ ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนนามหน่วยทหารรักษาพระองค์
  2. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี - แต่งตั้งนายทหารพิเศษ" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-11. สืบค้นเมื่อ 2012-05-26.
  3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี - ราชกิจจานุเบกษา

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]