โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ตราประจำโรงเรียน พระปฐมวิทยาลัย
เราจะทำดีที่สุด
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Phrapathom Witthayalai School
อักษรย่อ พ.ป.
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ
ก่อตั้ง พ.ศ. 2452
เพลง มาร์ชพระปฐมวิทยาลัย

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย (อังกฤษ: Phrapathom Witthayalai School; อักษรย่อ: พ.ป., P.T.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2452 มีเนื้อที่ 24 ไร่ 1 งาน 24 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารเรียน 8 หลัง และอาคารอื่นๆอีกมากมาย อาทิ อาคารอเนกประสงค์, อาคารหอประชุม วานิช ไชยวรรณ, อาคารอุตสาหกรรมศิลป์ เป็นต้น ตั้งอยู่ที่ 117/2 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • คติพจน์ : "เราจะทำดีที่สุด"
 • ตราประจำโรงเรียน : ตราประจำโรงเรียนเป็นรูปองค์พระปฐมเจดีย์กำลังเปล่งรัศมี และลอยอยู่เหนือก้อนเมฆ
 • ธงโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย : มีลักษณะ เป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำเงิน มีรูปโล่และปีกสองข้างสีขาวอยู่กลางผืนผ้า กลางโล่มีภาพองค์พระปฐมเจดีย์สีเหลือง เปล่งรัศมี 7 แฉก และจารึกชื่อพระปฐมวิทยาลัยสีเหลืองโค้งเป็นแนวใต้รูป

ความหมายคือ สีประจำโรงเรียน คือ น้ำเงิน หมายถึง ความกล้าหาญ ความฉลาด ความอดทน เหลือง หมายถึง ความประณีตสวยงาม มีมารยาท และคุณธรรม โล่ เป็นสัญลักษณ์ของสิ่งล้ำค่า ซึ่งได้มาจากการแสดงความดีงาม องค์พระ หมายถึง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนครปฐมและชาวพระปฐมวิทยาลัย ปีกโล่ หมายถึง การพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เริ่มเปิดดำเนินการสอนเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2452 มีนักเรียนตั้งแต่ ป. 1 ถึง ม. 4 โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนตัวอย่างมณฑลนครชัยศรี พระปฐมวิทยาลัย

 • พ.ศ. 2464 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนประจำมณฑลนครชัยศรี พระปฐมวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2475 ทางราชการสั่งยุบมณฑลนครชัยศรี โรงเรียนจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อเพื่อให้สอดคล้องกับการยุบมณฑลว่า โรงเรียนประจำจังหวัดนครปฐม พระปฐมวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2494 กระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศโรงเรียนจึงต้องเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งว่า โรงเรียนนครปฐม พระปฐมวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2499 โรงเรียนได้เปิดสอนชั้นเตรียมอุดมศึกษาเป็นปีแรก และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน อีกครั้งหนึ่งว่า โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย และใช้มาจนถึงทุกวันนี
 • พ.ศ. 2504 ได้ยุบชั้น ม. 1 (ยุบตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2503)
 • พ.ศ. 2505 เริ่มมีชั้นเรียนระดับ ม.ศ. 4 ตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2504
 • พ.ศ. 2506 โรงเรียนเปิดสอนชั้น ม.ศ. 4 - ม.ศ. 5 เต็มรูป
 • พ.ศ. 2515 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ ระดับ 5 ขึ้น เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2518
 • พ.ศ. 2536 ได้เปิดเป็นโรงเรียนสหศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยรับนักเรียนหญิงในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นปีแรก จำนวน 150 คน และต่อมาได้กลายเป็นโรงเรียนสหศึกษาทั้งหมด

ปัจจุบันมีนักเรียนชายหญิงรวมทั้งสิ้น 4,028 คน ครูอาจารณ์ 174 คน ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันคือ ดร.สามารถ รอดสำราญ

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

 • นารา เทพนุภา - นักแสดงช่อง 3 (ออกเมื่อปี พ.ศ. 2556)
 • ภัทชา งามพิสุทธิ์ - นักแสดงช่อง 7

อ้างอิง[แก้]

 1. โค้ชหญิงแข้งสาวไทย หนึ่งฤทัย สระทองเวียน. ข่าวสด. ปีที่ 24 ฉบับที่ 8,590. วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557. ISSN 1686-8218. หน้า 25

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]