โรงเรียนบางมดวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"
ตราโรงเรียน.gif
" สติมโต สทา ภททํ " "คนผู้มีสติ มีความเจริญทุกเมื่อ"
ไทย12/6 หมู่ 3 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10150
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Bangmod Wittaya School
อักษรย่อ บ.ม.ว. ( BMW )
ประเภท รัฐบาล
สังกัด สพฐ.
สถาปนา 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
เพลง มาร์ชแสด-ฟ้า
เว็บไซต์
ศาลหลวงปู่ชิต
อนุสาวรีย์มด บริเวณหน้าโรงเรียน
บริเวณหน้าเสาธง

โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" (อังกฤษ: Bangmod Wittaya School) (อักษรย่อ: บ.ม.ว., B.M.W. ) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เดิมชื่อ โรงเรียนสีสุกหวาดจวนวิทยา ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 2116 คน ครู 81 ท่าน จัดการเรียนการสอน 47 ห้องเรียน

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลาง ประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 12/ 6 หมู่ที่ 3 ถนนพระราม 2 ซอยวัดสีสุก แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ทั้งหมด 10 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา

ปีการศึกษา 2517 พระครูสุกิจวรวัฒน์ (ชิต ปุสโส) เจ้าอาวาสวัดสีสุกในขณะนั้นได้ติดต่อ นายหวาด แสงบำรุง และนางสาวจวน แดงแสงส่ง เพื่อขอรับบริจาคที่ดินให้กับวัดสีสุก จากนั้น กรมสามัญศึกษาได้ขอเช่าที่ดินดังกล่าวจากกรมการศาสนา เพื่อก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาขึ้น ประจำตำบล โดยเริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 ชื่อ"โรงเรียนวัดสีสุกหวาดจวนวิทยา" ระยะแรกกรมสามัญศึกษาได้มอบหมายให้นายแดง สุขกุล อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เป็นผู้ดำเนินการในระยะแรก และได้จัดส่งครูจากโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมมาช่วยอีก 3 ท่าน

ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2518 ลงนามโดยนายก่อ สวัสดิพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้น โดยเริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2518

ในปีการศึกษา 2518 กรมสามัญศึกษา ได้ตั้งแต่ นายสุชีวิน โสภณพันธ์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โดยเริ่มปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2518 ต่อมากรมสามัญศึกษา ได้ออกคำสั่งให้ นายเกษียร ภู่กลาง มารักษาการณ์ในตำแหน่งครูใหญ่ และให้นายสุชีวิน โสภณพันธ์ ไปช่วยราชการที่กองการมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2519

ในวันที่ 8 มกราคม 2524 ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนวัดสีสุกหวาดจวนวิทยา เป็น"โรงเรียนบางมดวิทยา"

ในวันที่ 27 กันยายน 2525 ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนบางมดวิทยา เป็น "โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์""


ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงงเรียน คือ นายบุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

  • คำขวัญ " สติมโต สทา ภททํ "คนผู้มีสติ มีความเจริญทุกเมื่อ
  • คติพจน์ "ปรารถนาสารพัดในปฐพี เอาไมตรีแลกได้ดังใจจง"

เครื่องหมายประจำโรงเรียน

  • มด หมายถึง ความเพียร พยายาม ความเด็ดเดี่ยว กล้าหาญ
  • คบเพลิง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

รวมความหมาย หมายถึง ความเพียร ความพยายาม ความเด็ดเดี่ยว กล้าหาญ ทำให้เกิดเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

ปัจจุบัน[แก้]

ปัจจุบัน โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 2,116 คน และจัดการเรียนการสอน 47 ห้องเรียน

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งออกเป็น 5 สาขาวิชา ได้แก่

  • วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ห้อง 1-2)
  • คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ (ห้อง 3-4)
  • คณิตศาสตร์ - คอมพิวเตอร์ (ห้อง 5-6)
  • ศิลปะ - สังคมศึกษา (ห้อง 7)


ในขณะนี้ได้จัดการเรียนการสอนแบบพิเศษ (Smart Program) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยเน้นด้านวิชาภาษาต่างประเทศ 1 ห้องเรียน (ห้อง 9)

และในภาคเรียนปีการศึกษา 2552 ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบพิเศษ (Smart Program) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพิ่มเติมจากเดิม 1 ห้อง เป็น 2 ห้อง โดยเพิ่มห้องเรียนที่เน้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 1 ห้องเรียน (ห้อง 10)

ระดับชั้น จำนวนห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 ห้องเรียน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°40′52″N 100°27′55″E / 13.6812448°N 100.4652661°E / 13.6812448; 100.4652661