โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
Buapit2.jpg
ปัญญา โลกัสมิ ปัชโชโต
ปัญญาเป็นเครื่องนำทางชีวิตในโลก
ถนนอุดรธานี-กรุงเทพมหานคร อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Nongbua Pittayakarn School
อักษรย่อ น.พ. / NPK
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19
สถาปนา 3 เมษายน 2514

(47 ปี 110 วัน)

ผู้ก่อตั้ง กรมสามัญศึกษา
เขตการศึกษา เลย-หนองบัวลำภู
รหัส 1039101001
ผู้อำนวยการ นายเล็ก ขมิ้นเขียว
จำนวนนักเรียน 3,239 คน ปีการศึกษา 2561[1]
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
เกาหลีใต้ ภาษาเกาหลี

สี          ชมพู-ฟ้า
เพลง มาร์ชโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
เว็บไซต์

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร (ย่อ: น.พ.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภูเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแบบสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดหนองบัวลำภู ปัจจุบันมีอายุกว่า 47 ปี

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารเป็น 1 ในโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ที่มีเพียง 3 แห่งในจังหวัดเท่านั้นได้แก่ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ และโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร และยังเป็น 1 ใน 2 โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษของจังหวัดหนองบัวลำภู ที่เข้าร่วมในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของ สสวท. ร่วมกับโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

ประวัติโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร[แก้]

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่คุ้มศรีสง่าเมือง ถนนยุทธศาสตร์ อุดรธานี-เลย เขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2514 รับสมัครนักเรียนสหศึกษาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ในปีแรก ๆ อาศัยเรียนที่โรงเรียนหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาในสมัยนั้น อาคารถาวรหลังแรกของโรงเรียนสร้างขึ้นเมื่อปี 2516 (ปัจจุบัน คือ อาคาร 3) เป็นอาคารแบบ 216 โดยในครั้งแรกนั้นมีเฉพาะส่วนกลางของอาคารจำนวน 8 ห้องเรียน มีเนื้อที่ทั้งหมด 34 ไร่ ครู-อาจารย์ 3 คน นักเรียน 90 คน ต่อมาภายหลังได้ต่อเติมเต็มรูปแบบและมีอาคารหลังอื่นๆ เพิ่มขึ้นมา[2]

ในปีการศึกษา 2518 กระทรวงศึกษาธิการได้สั่งยุบและรวมโรงเรียนหนองบัวลำภู สังกัดกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกันเป็นโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ทำให้เนื้อที่เพิ่มเป็น 59 ไร่เศษ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2518 มีครูอาจารย์ รวม 19 คน นักการภารโรง 2 คน โรงเรียนได้เข้าโครงการ คมช รุ่นที่ 13 ในปี พ.ศ. 2519 และเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 2521 และปี 2535 ได้เข้าร่วม โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

ก่อนการจัดตั้งจังหวัดหนองบัวลำภูมีฐานะเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี เมื่อมีพระราชบัญญัติประกาศจัดตั้งจังหวัดหนองบัวลำภู ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารจึงมีฐานะเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

ในปัจจุบันโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารเปิดสอน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 87 ห้องเรียน เป็นนักเรียนประมาณ 3200 คน ลูกจ้างประจำ 12 คน ครูอาจารย์ประมาณ 220 คน ภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการ นายเล็ก ขมิ้นเขียว

สถานที่ภายในโรงเรียน[แก้]

 • อาคาร 1 -อาคารอำนวยการ
 • อาคาร 2 -ห้องวิชาการ -กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • อาคาร 3 -กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 • อาคาร 4 -กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 • อาคาร 5 -กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ -กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • อาคาร 6 -กลุ่มสาระภาษาไทย -กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • อาคารคหกรรม
 • อาคารอุตสาหกรรม
 • อาคารเกษตรกรรม
 • อาคารหอประชุม
 • สนามกีฬา
 • โรงอาหาร
 • โดม (ลานหน้าเสาธง)

รายนามผู้บริหาร[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายสาลี ธรเสนา พ.ศ. 2514 - พ.ศ. 2515
2 นายวีระพงษ์ ชีวะคำนวณ พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2523
3 นายฉลาด นิเทศ พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2529
4 นายณรงค์ ชาติภรต พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2535
5 นายสงบ ผลินยศ พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2541
6 นางสาวนิวรณ์ สุทธิบุญ พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2544
7 นายวีระ พรหมภักดี พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2550
8 นายประสิทธิ์ ศรีเชียงสา พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2553
9 นายสนิท วงศ์แสงตา พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556
10 นางวิลาวัณย์ พรหมโส พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560
11 นายเล็ก ขมิ้นเขียว พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

แผนผังโรงเรียน[แก้]

IMGbuapit.jpg

อ้างอิง[แก้]

 1. จำนวนนักเรียน
 2. ประวัติโรงเรียน