โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
Chiangkhamwittayakhom School
ที่ตั้ง
4 หมู่ 8 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
ข้อมูล
ชื่ออื่นช.ค.ว.
คำขวัญเชิดชูกีฬา รักษาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ ต่อต้านสารเสพติด ใกล้ชิดชุมชน
สถาปนา4 มกราคม
รหัส08560301
ผู้อำนวยการนายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์
ระดับปีที่จัดการศึกษาม.1-ม.6
สีแดง-ขาว
เพลงมาร์ชแดง-ขาว
เว็บไซต์www.chiangkham.ac.th

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา จังหวัดพะเยา

ประวัติและความเป็นมา[แก้]

เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2503 เปิดทำการสอนแบบสหศึกษา ฝากเรียนที่โรงเรียนเชียงคำ (เชียงคำน้อย) สังกัดกองการประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายฉไน มูลสถาน เป็นอาจารย์ใหญ่ ต่อมาย้ายมาที่ตั้งปัจจุบัน เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2504 มีอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน โดยพื้นที่ตั้งเป็นบริเวณที่ผู้ปกครองได้รวบรวมเงินซื้อบริจาค จำนวน 24 ไร่ ต่อมา พ.ศ. 2520 กรมสามัญศึกษา ได้รวมโรงเรียนเชียงคำ เข้ากับโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ทำให้โรงเรียนมีพื้นที่จำนวน 3 แปลง คือ ที่ตั้งของโรงเรียนปัจจุบัน จำนวน 42 ไร่ แปลงที่ 2 ที่ตั้งบ้านพักครู จำนวน 1 ไร่ 2 งาน และแปลงที่ 3 ที่ตั้งบ้านพักครู จำนวน 17 ไ ร่ รวมพื้นที่ทั้งหมด 60 ไร่ 2 งาน

ปัจจุบัน ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 4 หมู่ 8 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน ชื่อนายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์

รายชื่อผู้อำนวยการสถานศึกษา[แก้]

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1. นายเอื้อ มณีรัตน์ ครูใหญ่ 2505-2518
2. นายอรุณ อาษา ครูใหญ่ 2518-2520
3. นายสุมิตร์  ประสิทธิ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา 2520-2522
4. นายชัชวาล   อำมาตย์มณี ผู้อำนวยการสถานศึกษา 2522-2529
5. นายรัศมี  บ้านกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา 2529-2536
6. นายมันทา  พวงมะลิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา 2536-2542
7. นายพูนชัย  มหาวงศ์นันท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา 2542-2547
8. นายประพันธ์  ศรีสว่าง ผู้อำนวยการสถานศึกษา 2547-2553
9. นายณรงค์  สุปินะเจริญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา 2553-2554
10. ดร.ธวัช  ชุมชอบ ผู้อำนวยการสถานศึกษา 2554-2557
11. นายพิเชษฐ์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา 2557-2561
12. นายมานะ พิริยพัฒนา ผู้อำนวยการสถานศึกษา 2561-2563
13. นายนพดล สิงห์โตนาท ผู้อำนวยการสถานศึกษา 2563-2564
14. นายจตุภูมิ  แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการสถานศึกษา 2564-2566
15. นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 ตุลาคม 2566-ปัจจุบัน