ข้ามไปเนื้อหา

โรงเรียนวัดราชโอรส

พิกัด: 13°42′08″N 100°27′54″E / 13.70226°N 100.465089°E / 13.70226; 100.465089
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนวัดราชโอรส
Wat Raja o ros school
ตราสัญลักษณ์
ที่ตั้ง
แผนที่
ข้อมูล
ชื่ออื่นร.อ. (R.O.)
ประเภทรัฐบาล
คำขวัญทำตัวน่ารัก ใจภักดิ์โรงเรียน หมั่นเพียรศึกษา ใฝ่หาความรู้ อยู่ด้วยวินัย
สถาปนา19 มีนาคม 2457
ผู้ก่อตั้งขุนจงจิตต์ฝึก (โชติ ไชยภัฏ)
หน่วยงานกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุ่มที่ 4 ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1000103501
ผู้อำนวยการวรนันท์ ขันแข็ง
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนไทย
เพลงเพลงราชโอรสสถาบัน
เว็บไซต์http://www.ro.ac.th/roweb

โรงเรียนวัดราชโอรส เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาล ตั้งอยู่ในเขตวัดราชโอรสาราม ด้านหน้าติดกับคลองสนามชัย หรือ คลองด่าน เดิมชื่อโรงเรียนประสิทธิ์วิทยาคม ต่อมาได้โอนเป็นโรงเรียนรัฐบาลขึ้นกับกระทรวงธรรมการ โดยรองอำมาตย์เอกหลวงพิรุณพิทยาพรรณเจ้าหน้าที่กระทรวงธรรมการกับพระธรรมุเทศาจารย์ เจ้าอาวาส ได้พิจารณาร่วมกันว่ายังไม่มีโรงเรียนมัธยมในละแวกนี้จึงเสนอให้โอนโรงเรียนประสิทธิ์วิทยาคมไปขึ้นกับกระทรวงธรรมการ มีชื่อว่า โรงเรียนวัดราชโอรส ในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2457 เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2458 แต่ปัจจุบันมีชั้นเรียนตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 โดยมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 21 ไร่ 262 ตารางวา

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนวัดราชโอรส เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาล ตั้งอยู่ในเขตวัดราชโอรสาราม ด้านหน้าติดกับคลองสนามไชย ชื่อโรงเรียนประสิทธิ์วิทยาคม ต่อมาได้โอนเป็นโรงเรียนรัฐบาลขึ้นกับกระทรวงธรรมการ โดยรองอำมาตย์เอกหลวงพิรุณพิทยาพรรณ เจ้าหน้าที่กระทรวงธรรมการกับพระธรรมุเทศาจารย์ เจ้าอาวาส ได้พิจารณาร่วมกันว่ายังไม่มีโรงเรียนมัธยมในละแวกนี้ จึงเสนอให้โอนโรงเรียนประสิทธิ์วิทยาคมไปขึ้นกับกระทรวงธรรมการ มีชื่อว่า โรงเรียนวัดราชโอรส ในวันที่ 19 มีนาคม 2457 เปิดสอนในวันที่ 17 พฤษภาคม 2458 โดยมี ขุนจงจิตต์ฝึก (ราชบุรุษโชติ ไวยกฎ) ดำรงตำแหน่งครูใหญ่และคนแรก ระยะแรกโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอนเพียง 2 ชั้น คือ ประถมปีที่ 1 และประถมปีที่ 2 ในช่วงเวลา 13 ปี ที่ขุนจงจิตต์ฝึกเป็นครูใหญ่ ได้ขยายการศึกษาอย่างเต็มที่ คือมีชั้นเรียนตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

 • พ.ศ. 2474 ได้ยุบเลิกชั้นเรียนประถมเหลือแต่มัธยมศึกษา
 • พ.ศ. 2485 ได้ย้ายนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นไปอยู่ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ และเปลี่ยนระบบการสอนเป็นโรงเรียนชายล้วน
 • พ.ศ. 2527 ทางโรงเรียนเปิดรับนักเรียนหญิงในระดับ ม.ปลาย อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้เป็นโรงเรียนชายล้วนมาถึง 42 ปี
 • พ.ศ. 2532 โรงเรียนได้เปิดสอนแบบสหศึกษา โดยเริ่มรับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • พ.ศ. 2546 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น กรมสามัญศึกษา
 • พ.ศ. 2547 ศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • พ.ศ. 2552 โรงเรียนได้เปิดสอนการเรียนการสอนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (Gifted)
 • พ.ศ. 2553 โรงเรียนเปลี่ยนหลักสูตรจัดการเรียนการสอน เป็นการจัดการตามแบบโรงเรียนมาตรฐานสากล (World - Class Standard School)
 • พ.ศ. 2555 โรงเรียนได้จัดหลักสูตรการเขียนวิจัยเบื้องต้น (IS) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และส่งเสริมหลักสูตรจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ให้กับนักเรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติและลงพื้นที่จริง
 • พ.ศ. 2556 โรงเรียนได้ดำเนินการเปลี่ยนการจัดการระบบบริหารโรงเรียนตามมาตรฐาน Thailand Quality Award (TQA)[1][ต้องการแหล่งอ้างอิงดีกว่านี้]
 • พ.ศ. 2560 โรงเรียนได้เปิดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษทางภาษาจีน หรือ CIC สำหรับนักเรียนมัธยมต้น

บริเวณโรงเรียน[แก้]

 • โรงอาหารอยู่ใต้อาคารปัทมานุชหลังพระพุทธรูปประจำโรงเรียน
 • ลานมะขามเทศไว้พักผ่อนหย่อนใจซึ่งอยู่ทางด้านล่างของหอประชุมธรรมกิตติวงศ์
 • หอประชุมราชโมลีอยู่ชั้น 1 เป็นห้องประชุมขนาดเล็กทางด้านเข้าหอประชุมมีประวัติทำเนียบผู้บริหาร โรงเรียน ตลอดจน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ต่าง ๆ
 • ห้องพิพิธภัณฑ์ มหาเจษฎาบดินทร์
 • หอประชุมธรรมกิตติวงศ์ ประกอบด้วย หอประชุมขนาดใหญ่ ห้องสมุด ห้องแนะแนว ตลอดจนห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ ห้องลูกเสือ - เนตรนารี
 • ห้องประชุมพิกุล ห้องประชุมขนาดเล็ก
 • สระว่ายน้ำโรงเรียนวัดราชโอรส และสนามกีฬา-สนามแฮนด์บอล

เกียรติประวัติของโรงเรียน[แก้]

 • ปี 2536 ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น กรมสามัญศึกษา
 • ปี 2536-2540 เป็นโรงเรียนพี่เลี้ยงโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ด้านงานแนะแนว
 • ปี 2536-2541 ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ปี 2527-2537 ได้รับถ้วยรางวัลการแข่งขันยูโดชนะเลิศติดต่อกัน 11 ปี
 • ปี 2538 ได้รับรางวัลโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น เขตการศึกษาส่วนกลาง
 • ปี 2538 ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นกรมสามัญศึกษา
 • ปี 2540 ได้รับโล่รางวัล “ โรงเรียนที่มีนักเรียนประพฤติดี มีคุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์มากที่สุด ” จากกระทรวงศึกษาธิการ
 • ปี 2542 ได้รับเกียรติบัตร “ โรงเรียนที่จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ สนับสนุนงานสารวัตรนักเรียน ” จากกรมพลศึกษา
 • ปี 2544 โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคำขวัญ เนื่องใน วันต่อต้านยาเสพติด จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ปี 2544 โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสื่อต่อต้านยาเสพติด จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 • ปี 2544 ได้รับเกียรติบัตรยกย่องต้านส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย ในการเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ปี 2545 โล่รางวัล “ เป็นโรงเรียนซึ่งมีนักเรียนจำนวนมาก ได้รับการยกย่องว่าประพฤติดี และ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ” จากคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ
 • ปี 2545 ได้รับการยกย่องเป็น “ โรงเรียนยอดนิยม กรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร ”
 • ปี 2545 ได้รับรางวัลเกียรติยศ “ สถาบันการศึกษาปลอดยาเสพติดดีเด่น ภาครัฐบาลจากพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ”
 • ปี 2540-2548 ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาแฮนด์บอล จากการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย 7 ปีซ้อน - การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 3 สมัยซ้อน การ แข่งขันกีฬาแฮนด์บอลกรมพลศึกษา 8 ปีซ้อน
 • ปี 2543- 2547 ได้รับโล่รางวัลธนาคารโรงเรียนดีเด่นและการปฏิบัติงานธนาคาร ดีเยี่ยมระดับประเทศ จากธนาคารออมสินติดต่อกัน 5 ปี
 • ปี 2549 ได้รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ( ชมเชย) ประจำปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2548 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • ปี 2553 ได้รับรางวัล เป็นสถานศึกษา 3D ของ สพฐ.เขต ๑
 • ปี 2558 เป็นโรงเรียนที่ได้รับผลการประเมินคุณภาพระดับคุณภาพดีมาก รอบสาม จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
 • ปี 2558 เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ได้รับรางวัลคุณภาพด้านการบริหารจัดการ จาก สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Quality Award) ประจำปีงบประมาณ 2558
 • ปี 2562 เป็นโรงเรียนที่ได้รับผลการประเมินคุณภาพระดับคุณภาพดีเยี่ยม รอบสี่ จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)[2]

รายชื่อผู้อำนวยการ[แก้]

รายชื่อผู้อำนวยการ[3]

ครูใหญ่
ลำดับ ชื่อ วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 ขุนจงจิตต์ฝึก (โชติ ไชยภัฏ) พ.ศ. 2458–2471
2 ขุนกิตติวุฒิ (แถม มุสิกกานนท์) พ.ศ. 2471–2486
3 ขุนวิเศษจรรยา (สนอง กาจนรมย์) พ.ศ. 2486–2496
4 ศักดิ์ วิทยารักษ์ พ.ศ. 2496–2506
5 เดี่ยน ศรีวิโรจน์ พ.ศ. 2506–2508
ผู้อำนวยการ
ลำดับ ชื่อ วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
6 แสวง นิโครธานนท์ พ.ศ. 2508–2520 ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ
7 ทิม ผลภาค พ.ศ. 2520–2521
8 โชติ เพชรานนท์ พ.ศ. 2521–2524
9 สนอง มณีรัตน์ พ.ศ. 2524–2525
10 เทพ เที่ยงตรง พ.ศ. 2525–2527
11 วิเวช แจ่มทวี พ.ศ. 2527–2532
12 วรรณิศ วงษ์สง่า พ.ศ. 2532–2535
13 สมพงษ์ พูลสวัสดิ์ พ.ศ. 2535–2539
14 สมเด็จ โภชนจันทร์ พ.ศ. 2539–2541
15 สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ พ.ศ. 2541–2545
16 ยงยุทธ สุวรรณรัตน์ พ.ศ. 2545–2548
17 ปรีชา บุญคมรัตน์ พ.ศ. 2548–2549 ผู้อำนวยการโรงเรียนเชี่ยวชาญ
18 ราชวัตร สว่างรักษ์ พ.ศ. 2549–2555
19 นิพนธ์ เสือก้อน พ.ศ. 2555–2557
20 จักรพงษ์ เร่งฐาปนกุล พ.ศ. 2557–2559
21 บุญชู กล้าแข็ง พ.ศ. 2559–2565
22 วรนันท์ ขันแข็ง พ.ศ. 2565–ปัจจุบัน

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

ข้าราชการระดับสูงและผู้บริหารองค์กรที่สำคัญ[แก้]

 • พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • พลเรือเอก ชุมพล วงศ์เวคิน อดีตประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • พลเรือเอก สมชาย ณ บางช้าง อดีตประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ
 • พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 • พลตำรวจเอก ศักดา เตชะเกรียงไกร อดีตที่ปรึกษาพิเศษ ตร.
 • พลเอกวีระ ลือวิชนะ
 • พลเรือเอกสุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้ทรงคุณพิเศษกองทัพเรือ
 • พลโทกันตภณ อัครานุรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
 • พลอากาศตรี อาวุธ เงินชูกลิ่น ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประยุกต์ศิลป์) สาขาย่อย สถาปัตยกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบสถาปัตยกรรมไทย และอดีตอธิบดีกรมศิลปากร
 • พลเรือโทไตรวิชญ์ ภู่เจริญ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • พลตรีฉลองรัช ศรีปรีชา ผุ้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
 • พลเรือตรีไชยวัฒน์ ม่วงน้อย ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
 • ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • มณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 • รศ.ดร.สุธน เสถียรยานนท์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • นายอิศเรศ ประจิตต์มุทิตา นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเพ็น สตูดิโอ จำกัด
 • นายชัยยงค์ พัวพงศกร อดีตผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง
 • นาย กิตติเทพ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขานุการเอก คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

นักการเมือง[แก้]

นักธุรกิจ[แก้]

 • สัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ ผู้ร่วมก่อตั้งห้างเซ็นทรัล
 • วันชัย จิราธิวัฒน์ ผู้ร่วมก่อตั้งห้างเซ็นทรัล
 • กนก รัตน์วงศ์สกุล คณะผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนงานผู้ประกาศข่าว บริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ นักข่าวในสถานีโทรทัศน์ เนชั่น แชนแนล
 • ขรรค์ชัย บุนปาน หนึ่งในผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน, ประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน), นักหนังสือพิมพ์, คอลัมนิสต์, นักเขียนรางวัลศรีบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2548
 • คุณสุพัฒน์- คุณเรือนงาม จินาพันธ์ เจ้าของเครือบริษัทรองเท้ายี่ห้อ Goldcity
 • ชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) บมจ.ปตท

ดารา[แก้]

 • นนทนันท์ อัญชุลีประดิษฐ์ (คชา AF8) นักร้องจากรายการเรียลลิตี้โชว์ ทรู อะคาเดมี แฟนเทเชีย ฤดูกาลที่ 8
 • น.ส.ศิรดา ทวีกิจรัตน์ หรือเชอรี่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด Miss Thailand Chinese Cosmos 2013 และผู้เข้ารอบ 44 คนสุดท้าย Miss Universe Thailand 2013
 • นียดา ศรีบุญสม ( แป้ง ก่อนบ่าย) นักแสดงตลกช่อง3/ นักแสดงอิสระ และเพจ ช่อง ติดตลก
 • นพรัตน์ ประเสริฐสุข นักแสดงเรื่องยอพระกลิ่น สังกัดช่อง 7 สี

นักเขียน[แก้]

 • สรจักร ศิริบริรักษ์ นักเขียนเรื่องสั้นแนวเขย่าขวัญ ได้รับฉายาว่าเป็น สตีเฟ่น คิง เมืองไทย เจ้าของผลงาน ศพใต้เตียง ศพข้างบ้าน และ ศพท้ายรถ ปัจจุบันเสียชีวิตเนื่องจากมีอาการปอดบวม แทรกซ้อน
 • นิเวศน์ กันไทยราษฎร์ นักเขียน นักแสดง วิทยากรด้านการพูด ได้รับรางวัลพระราชทานในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ปี 2524 จากผลงานนวนิยายเรื่อง "ถนนนอกเมือง"

บุคคลทั่วไป[แก้]

 • ผศ.พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ นักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดี และอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อนันต์ เอกเชวง ยูทูเบอร์ คอนเทนต์ครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์ นามปากกา Ananped

อ้างอิง[แก้]

 1. คู่มือผู้ปกครอง ครู และนักเรียน ปีการศึกษา 2557 หน้า 9 -10
 2. คู่มือผู้ปกครอง ครู และนักเรียน ปีการศึกษา 2554 หน้า 12-13
 3. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-02-17. สืบค้นเมื่อ 2018-02-17.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

13°42′08″N 100°27′54″E / 13.70226°N 100.465089°E / 13.70226; 100.465089