โรงเรียนลำปางกัลยาณี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
Logo lg.jpg
อชฺเชว กิจฺจมาตปฺปํ
(จงเร่งทำความเพียรเสียแต่วันนี้)
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Lampang Kanlayanee School
อักษรย่อ ล.ก.
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก่อตั้ง พ.ศ. 2458
รหัส 52012008
จำนวนนักเรียน 3,477 คน
เพลง มาร์ชลำปางกัลยาณี

โรงเรียนลำปางกัลยาณี เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ตั้งอยู่ในตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนลำปางกัลยาณี เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2458 โดย พล.ต.ต.เจ้าราชวงศ์ (แก้วปราบเมรุ ณ ลำปาง) เป็นผู้อุทิศที่ดินให้ 1 ไร่เศษ ทางฝั่งขวาของแม่น้ำวัง ถนนปงสนุก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ต่อมาพ่อเลี้ยง หม่อง หง่วยสิ่น สุวรรณอัตถ์ ได้ก่อสร้างอาคารเรียนให้ 1 หลัง เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว มี 3 ห้องเรียน แต่ไม่มี ครูสอน โรงเรียนจึงถูกทอดทิ้งไว้ให้ร้างอยู่ถึง 2 ปี ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2460 คุณครูแคลระ รัตนศาสตร์สมบูรณ์ ได้มาเที่ยวที่จังหวัดลำปาง พระยาสุเรนทร์ ราชเสนีย์ เจ้าเมืองลำปางได้ขอร้องให้ คุณครูแคลระ ทำการเปิดสอน ด้วยความ อนุเคราะห์ของโรงเรียนรัฐบาลหญิงแห่งแรกของ จังหวัดลำปาง จึงเกิดขึ้นเป็น ครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2460 จัดสอนแบบสหศึกษา มีนักเรียนชาย 57 คน นักเรียนหญิง 3 คน มีครูเพียงคนเดียว การสอนต้องใช้วิธีจัดให้เด็กโตช่วยสอน เด็กเล็ก ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ด้วยความตั้งใจจริงของคุณครูแคลระ รัตนศาสตร์สมบูรณ์ ท่านได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังทรัพย์ ทำงานพัฒนาโรงเรียน แต่ลำพังผู้เดียวเป็นเวลาถึง 5 ปี โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ในปี พ.ศ. 2465 จึงได้ครูที่สำเร็จจากจังหวัดพระนครมาช่วยสอน และ แบ่งเบาภาระจากท่านไปบ้าง นับได้ว่าท่านเป็น ปูชนียบุคคลที่ควรแก่การยกย่อง พ.ศ. 2478 มีนักเรียนเพิ่มขึ้น ถึง 300 คน และเปิดขยาย ชั้นเรียนถึงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ทำให้เกิดปัญหาในเรื่อง สถานที่คับแคบมาก สนามและที่พักผ่อนไม่พอกับจำนวนนักเรียน คุณครู แคลระ รัตนศาสตร์สมบูรณ์ จึงได้จัดซื้อที่ดินจำนวน 16 ไร่ 20 ตารางวา ที่ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (สถานที่ โรงเรียน ลำปางกัลยาณีในปัจจุบัน) ด้วย ทุนทรัพย์ส่วนตัวของท่านเป็นจำนวนเงิน 600 บาท ปัจจุบันมีเนื้อที่ 23 ไร่เศษ

โรงเรียนได้พัฒนามาตามลำดับโดยได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการต่างๆ คือ โครงการ คมช. รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ. 2506-2511 และได้รับคัดเลือกให้เข้าอยู่ในโครงการ คมภ. 2 รุ่นแรก ระหว่าง ปี พ.ศ. 2517-2521 โรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร (พ.ศ. 2521-2532) โรงเรียนร่วมพัฒนาหลักสูตร (พ.ศ. 2533- ปัจจุบัน) ซึ่งโรงเรียนลำปางกัลยาณี ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ผู้อำนวยการ (อาจารย์คุณหญิงวลัย ลีลานุช) ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นชั้นพิเศษ โรงเรียนแรก ของ ภาคเหนือ และผู้บริหาร ลำดับต่อมา ได้แก่ ผู้อำนวยการ บุญรัตน์ โรจนศักดิ์ ผู้อำนวยการบุญนาค เดี่ยววิไล และผู้อำนวยการวีรยุทธ จงสถาพรพงศ์ ได้พัฒนา โรงเรียนในทุก ๆ ด้าน ให้ทันสมัยและก้าวขึ้นสู่มาตรฐานสากล จนเป็นที่ยอมรับ ของบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนเป็นที่ชื่นชมของผู้ ปกครอง และองค์กรต่าง ๆ เสมอมา จนกระทั่งปีการศึกษา 2544 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำ การใช้หลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการบริบูรณ์ สุทธสุภา ซึ่งโรงเรียน ได้รับ ความร่วมมือ จาก บุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจน ผู้ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ทำให้การ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนบรรลุตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และผู้บริหารลำดับต่อมา คือ ผู้อำนวยการนายธรนินทร์ เฆมศิริ (ปี 2555-ปัจจุบัน)

รายนามผู้บริหารโรงเรียนลำปางกัลยาณี[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นางแคลระ รัตนศาสตร์สมบูรณ์ พ.ศ. 2460 - 2478
2 นางสุ่น อัจฉกุล พ.ศ. 2479 - 2480
3 นางตาบ แรงขำ พ.ศ. 2481 - 2485
4 นางบุญฉวี พรหมปกรณ์ พ.ศ. 2485 - 2487
5 นางสมบูรณ์ ธรรมคลองอาตม์ พ.ศ. 2487 - 2493
6 นางประทุมมาลย์ รัชตะปิติ พ.ศ. 2493 - 2497
7 นางศรีบุศย์ กรรณสูต พ.ศ. 2497 - 2506
8 คุณหญิงวลัย ลีลานุช พ.ศ. 2506 - 2528
9 นางบุญรัตน์ โรจนศักดิ์ พ.ศ. 2528 - 2533
10 นางสาวบุญนาค เดี่ยววิไล พ.ศ. 2533 - 2539
11 นายวีระยุทธ จงสถาพรพงศ์ พ.ศ. 2539 - 2544
12 นายบริบูรณ์ สุทธสุภา พ.ศ. 2544 - 2547
13 ดร.จุรีย์ สร้อยเพชร พ.ศ. 2547 - 2555
14 นายธรนินทร์ เฆมศิริ พ.ศ. 2555 - 2558
15 นายแสวง บุญมากาศ พ.ศ. 2558 – 2561
16 นายนิรันดร หมื่นสุข พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน

อาคารและสถานที่สำคัญในโรงเรียนลำปางกัลยาณี[แก้]

 • อาคาร 1 - กัลยารัตน์ เป็นอาคารอำนวยการ และยังเป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเป็นอาคารเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทย์-คณิต มีจำนวนชั้นทั้งหมด 3 ชั้น
 • อาคาร 2 - ภัทรนารี เป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และเป็นอาคารเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีจำนวนชั้นทั้งหมด 3 ชั้น
 • อาคาร 3 - ธีรอนงค์ เป็นที่ตั้งของสหกรณ์ร้านค้า, กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และเป็นอาคารเรียนของนักเรียนแผนการเรียนอังกฤษ-คณิต, อังกฤษ-สังคม และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทย์-คณิต มีจำนวนชั้นทั้งหมด 4 ชั้น
 • อาคาร 4 - สรรพประสงค์สุดา เป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเป็นอาคารเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ มีจำนวนชั้นทั้งหมด 4 ชั้น
 • อาคาร 5 - ปิ่นไผทกาญจนาภิเษก ลักษณะของอาคารเป็นรูปตัว T เป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และเป็นอาคารเรียนของนักเรียนแผนการเรียนอังกฤษ-ญี่ปุ่น และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต มีจำนวนชั้นทั้งหมด 4 ชั้น
 • อาคาร 6 - ราชนิทัตวิทยา เป็นที่ตั้งของห้องสมุด, พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนลำปางกัลยาณี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) และเป็นอาคารเรียนของนักเรียนแผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศส และนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ มีจำนวนชั้นทั้งหมด 3 ชั้น
 • อาคาร 7 - ศรีรัตนศาสตร์สมบูรณ์ ลักษณะของอาคารเป็นรูปตัว L เป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น) และเป็นอาคารเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีจำนวนชั้นทั้งหมด 4 ชั้น
 • อาคารวรกัญญาวลัย มีทั้งหมด 3 ชั้น โดยชั้นล่างเป็นโรงอาหาร ส่วนชั้นบนเป็นหอประชุม ใช้เมื่อมีกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน
 • อาคาร 100 ปี ลำปางกัลยาณี ตั้งอยู่ทางขวาของอาคารวรกัญญาวลัย
 • อาคารพลศึกษา เป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา อยู่ตรงข้ามกับอาคารวรกัญญาวลัย ด้านหน้าอาคารจะมีสนามบาสเกตบอล
 • สนามฟุตบอล ตั้งอยู่หน้าอาคารกัลยารัตน์ เป็นสถานที่สำหรับเคารพธงชาติ สวดมนต์และประชาสัมพันธ์ในตอนเช้า
 • ศาลานพรัตน์ ตั้งอยู่ทางซ้ายของอาคารราชนิทัตวิทยา
 • ห้องประชาสัมพันธ์ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับศาลานพรัตน์
 • ห้องเรียนขงจื่อ ตั้งอยู่หลังอาคารปิ่นไผทกาญจนาภิเษก เป็นห้องเรียนวิชาภาษาจีน

รายนามศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]