ข้ามไปเนื้อหา

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
Lampang Kanlayanee School
ข้อมูล
ชื่ออื่นล.ก. / LKS
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
คำขวัญอชฺเชว กิจฺจมาตปฺปํ
(จงเร่งทำความเพียรเสียแต่วันนี้)
สถาปนาพ.ศ. 2458
เขตการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัส52012008
ผู้อำนวยการนายวิโรจ หลักมั่น
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1—6 สหศึกษา
จำนวนนักเรียน3,368 คน
สี███ น้ำเงิน
███ ขาว
เพลงมาร์ชลำปางกัลยาณี
เว็บไซต์http://www.lks.ac.th

โรงเรียนลำปางกัลยาณี เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ตั้งอยู่ในตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนลำปางกัลยาณี เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2458 โดย พล.ต.ต.เจ้าราชวงศ์ (แก้วปราบเมรุ ณ ลำปาง) เป็นผู้อุทิศที่ดินให้ 1 ไร่เศษ ทางฝั่งขวาของแม่น้ำวัง ถนนปงสนุก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ต่อมาพ่อเลี้ยง หม่อง หง่วยสิ่น สุวรรณอัตถ์ ได้ก่อสร้างอาคารเรียนให้ 1 หลัง เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว มี 3 ห้องเรียน แต่ไม่มีครูสอน โรงเรียนจึงถูกทอดทิ้งไว้ให้ร้างอยู่ถึง 2 ปี

ในปี พ.ศ. 2460 คุณครูแคลระ รัตนศาสตร์สมบูรณ์ ได้มาเที่ยวที่จังหวัดลำปาง พระยาสุเรนทร์ ราชเสนีย์ เจ้าเมืองลำปางได้ขอร้องให้ คุณครูแคลระ ทำการเปิดสอน ด้วยความอนุเคราะห์ของคุณครูแคละ โรงเรียนรัฐบาลหญิงแห่งแรกของจังหวัดลำปาง จึงเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2460 จัดสอนแบบสหศึกษา มีนักเรียนชาย 57 คน นักเรียนหญิง 3 คน มีครูเพียงคนเดียว การสอนต้องใช้วิธีจัดให้เด็กโตช่วยสอนเด็กเล็ก ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ด้วยความตั้งใจจริงของคุณครูแคลระ รัตนศาสตร์สมบูรณ์ ท่านได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังทรัพย์ ทำงานพัฒนาโรงเรียนแต่ลำพังเป็นเวลาถึง 5 ปี โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย จนปี พ.ศ. 2465 จึงได้ครูที่สำเร็จจากจังหวัดพระนครมาช่วยสอน และแบ่งเบาภาระจากท่านไปบ้าง นับได้ว่าท่านเป็น ปูชนียบุคคลที่ควรแก่การยกย่อง

พ.ศ. 2478 มีนักเรียนเพิ่มขึ้นถึง 300 คน และเปิดขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องสถานที่คับแคบ สนามและที่พักผ่อนไม่พอกับจำนวนนักเรียน คุณครูแคลระ รัตนศาสตร์สมบูรณ์ จึงได้จัดซื้อที่ดินจำนวน 16 ไร่ 20 ตารางวา ที่ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (สถานที่ โรงเรียน ลำปางกัลยาณีในปัจจุบัน) ด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัวของท่านเป็นจำนวนเงิน 600 บาท ปัจจุบันมีเนื้อที่ 23 ไร่เศษ[1]

รายนามผู้บริหารโรงเรียนลำปางกัลยาณี[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นางแคลระ รัตนศาสตร์สมบูรณ์ พ.ศ. 2460 - 2478
2 นางสุ่น อัจฉกุล พ.ศ. 2479 - 2480
3 นางตาบ แรงขำ พ.ศ. 2481 - 2485
4 นางบุญฉวี พรหมปกรณ์ พ.ศ. 2485 - 2487
5 นางสมบูรณ์ ธรรมคลองอาตม์ พ.ศ. 2487 - 2493
6 นางประทุมมาลย์ รัชตะปิติ พ.ศ. 2493 - 2497
7 นางศรีบุศย์ กรรณสูต พ.ศ. 2497 - 2506
8 คุณหญิงวลัย ลีลานุช พ.ศ. 2506 - 2528
9 นางบุญรัตน์ โรจนศักดิ์ พ.ศ. 2528 - 2533
10 นางสาวบุญนาค เดี่ยววิไล พ.ศ. 2533 - 2539
11 นายวีระยุทธ จงสถาพรพงศ์ พ.ศ. 2539 - 2544
12 นายบริบูรณ์ สุทธสุภา พ.ศ. 2544 - 2547
13 ดร.จุรีย์ สร้อยเพชร พ.ศ. 2547 - 2555
14 นายธรนินทร์ เฆมศิริ พ.ศ. 2555 - 2558
15 นายแสวง บุญมากาศ พ.ศ. 2558 – 2561
16 นายนิรันดร หมื่นสุข พ.ศ. 2561 – 2565
17 นายวิโรจ หลักมั่น พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน

อาคารและสถานที่สำคัญในโรงเรียนลำปางกัลยาณี[แก้]

 • อาคาร 1 - กัลยารัตน์ เป็นอาคารอำนวยการ และยังเป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว) มีจำนวนชั้นทั้งหมด 3 ชั้น
 • อาคาร 2 - ภัทรนารี เป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ), ห้องเรียนทั่วไป, ห้องเรียนของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program) และ IEP (Intensive English Program) มีจำนวนชั้นทั้งหมด 3 ชั้น
 • อาคาร 3 - ธีรอนงค์ เป็นที่ตั้งของสหกรณ์ร้านค้า, กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ห้องเรียนนาฏศิลป์ และห้องเรียนทั่วไป มีจำนวนชั้นทั้งหมด 4 ชั้น
 • อาคาร 4 - สรรพประสงค์สุดา เป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเป็นอาคารเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ มีจำนวนชั้นทั้งหมด 4 ชั้น
 • อาคาร 5 - ปิ่นไผทกาญจนาภิเษก ลักษณะของอาคารเป็นรูปตัว T เป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และเป็นอาคารเรียนของนักเรียนห้องเรียนพิเศษดนตรีไทย-ดนตรีสากล มีจำนวนชั้นทั้งหมด 4 ชั้น
 • อาคาร 6 - ราชนิทัตวิทยา เป็นที่ตั้งของห้องสมุด, พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนลำปางกัลยาณี, อาคารเรียนของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และห้องเรียนทั่วไป มีจำนวนชั้นทั้งหมด 3 ชั้น
 • อาคาร 7 - ศรีรัตนศาสตร์สมบูรณ์ ลักษณะของอาคารเป็นรูปตัว L เป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาฝรั่งเศสและภาษาเกาหลี) และห้องเรียนทั่วไป มีจำนวนชั้นทั้งหมด 4 ชั้น
 • อาคารวรกัญญาวลัย มีทั้งหมด 3 ชั้น โดยชั้นล่างเป็นโรงอาหาร ส่วนชั้นบนเป็นหอประชุม ใช้เมื่อมีกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน
 • อาคาร 100 ปี ลำปางกัลยาณี ตั้งอยู่ทางขวาของอาคารวรกัญญาวลัย เป็นที่ตั้งของหอประชุม100ปี ธนาคารโรงเรียน ห้องสิทธิประโยชน์ ร้านไอศกรีม และโต๊ะรับประทานอาหารสำหรับนักเรียน
 • อาคารพลศึกษา เป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา อยู่ตรงข้ามกับอาคารวรกัญญาวลัย ด้านหน้าอาคารจะมีสนามบาสเกตบอล
 • สนามฟุตบอล ตั้งอยู่หน้าอาคารกัลยารัตน์ เป็นสถานที่สำหรับเคารพธงชาติ สวดมนต์และประชาสัมพันธ์ในตอนเช้า
 • ศาลานพรัตน์ ตั้งอยู่ทางซ้ายของอาคารราชนิทัตวิทยา
 • ห้องประชาสัมพันธ์ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับศาลานพรัตน์
 • ห้องเรียนขงจื่อ ตั้งอยู่หลังอาคารปิ่นไผทกาญจนาภิเษก เป็นห้องเรียนวิชาภาษาจีน

รายนามศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประวัติโรงเรียน – โรงเรียนลำปางกัลยาณี" (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน).

http://www.lks.ac.th/

http://www.lks.ac.th/information/ เก็บถาวร 2021-05-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]