โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
Trimit Witthayalai School
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นต.ว. (TMC)
ชื่อเดิมโรงเรียนมัธยมวัดสามจีน
ประเภทโรงเรียนของรัฐ
คำขวัญบาลี: มตฺตญญุตา สทา สาธุ
(ความรู้จักประมาณ ยังประโยชน์ให้สำเร็จทุกเมื่อ)
สถาปนา1 กรกฎาคม พ.ศ. 2439 (127 ปี)
ผู้ก่อตั้งพระครูวิริยนุกิจจารี (กล่อม)
เขตการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ผู้อำนวยการดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี
ระดับชั้นม.1 - ม.6
เพศชาย
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนไทย ไทย
สหราชอาณาจักร อังกฤษ
จีน จีนกลาง
ห้องเรียน36 ห้องเรียน
สี██████ ชมพู-ขาว
เพลงมาร์ชไตรมิตร
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์http://www.traimitwitthayalai.ac.th
ไตรมิตรวิทยาลัยตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
ไตรมิตรวิทยาลัย
ไตรมิตรวิทยาลัย
ไตรมิตรวิทยาลัย (กรุงเทพมหานคร)

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย (อังกฤษ: Trimitwitthayalai School,จีน: 岱密中学) เป็นโรงเรียนชายล้วนย่านเยาวราช เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา มีประวัติความเป็นมายาวนานแห่งหนึ่งในประเทศไทย[ต้องการอ้างอิง] เดิมชื่อโรงเรียนมัธยมวัดสามจีนใต้ เป็นโรงเรียนรัฐบาลสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 661 ถนนเจริญกรุง เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2439 ปัจจุบันโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยมีอายุ 127 ปี เป็นโรงเรียนผู้นำด้านภาษาจีนแห่งแรกของประเทศไทย[ต้องการอ้างอิง] ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ[ต้องการอ้างอิง]

ประวัติ[แก้]

ไฟล์:Spd 20111206210356 b.jpg

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยกับวัดไตรมิตรวิทยารามนั้น มีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกันมานาน กล่าวได้ว่า อดีตเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นบุรพาจารย์ของโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ด้วยโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย มีกำเนิดขึ้นจากดำริของพระสมุห์กล่อม เจ้าอาวาสวัดสามจีนใต้รูปที่ ๒ ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรมีราชทินนามว่า พระครูวิริยานุกิจการี เป็นผู้จัดตั้ง ดังที่ได้ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓ แผ่นที่ ๒๔ วันที่ ๑๓ กันยายน รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๕ หน้า ๒๒๕– ๒๒๖ ดังนี้

“ด้วย พระสมุห์กล่อม เจ้าอธิการวัดสามจีนใต้ผู้อุปการะ ได้รวบรวมกุลบุตรมาประชุมเล่าเรียนหนังสือไทยตั้งเป็นโรงเรียนขึ้น ให้พระพร้อมซึ่งสอบไล่ได้ประกาศนียบัตรประโยค ๒ พระสอนผู้สอบไล่ได้ประกาศนียบัตรประโยค ๑ เป็นอาจารย์สอน เปิดโรงเรียนสอนมาตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๑๕ (พ.ศ. ๒๕๓๐) มีนักเรียนมาเล่าเรียน ๓๔ คน และบอกรายงานมาลงทะเบียนในกรมศึกษาธิการ พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ากิตติยากรวรลักษณ์ อธิบดีกรมศึกษาธิการ มีรับสั่งให้กองไปตรวจ ได้ความตามบอกนั้น ทรงอนุญาตให้พระสมุห์กล่อมเป็นผู้อุปการะ ให้พระพร้อมและพระสอนเป็นอาจารย์ตามประสงค์แล้ว

ในชั้นต้นนี้ กรมศึกษาธิการได้อุดหนุนแบบเรียนให้ ๑ จบ ตามธรรมเนียมโรงเรียนนี้นับว่าเป็นโรงเรียนมูลสามัญเชลยศักดิ์ ขึ้นในกรมศึกษาธิการอีกโรงเรียนหนึ่ง ด้วยอำนาจแห่งความอนุเคราะห์ของพระสมุห์กล่อม พระพร้อม และพระสอนนั้น ให้โรงเรียนนี้ จงตั้งอยู่สิ้นกาลนานเทอญ ฯ”'

ต่อมาเมื่อ รองอำมาตย์ตรีสนิท เทวินทรภักติ ครูใหญ่โรงเรียนมัธยมวัดสามจีน ได้ปรึกษาตกลงกับท่านเจ้าอาวาสวัดสามจีนในครั้งนั้นว่า เห็นสมควร ปรับปรุงสุขลักษณะบริเวณวัดและโรงเรียนในคราวเดียวกัน หลังจากที่ได้ทำการปรับปรุงพื้นที่เรียบร้อยแล้วจึงได้สร้างอาคารเรียนขึ้น เป็นอาคารตึก ๓ ชั้น เป็นตึกมีมุขยื่นและมีปีกตึกออกมาทางซ้ายของตัวอาคาร เป็นอาคารเรียนหลังแรกที่สร้างด้วยคอนกรีตสูงถึง ๓ ชั้นสร้างด้วยเงินของวัด จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท และเงินงบประมาณของทางราชการอีก ๒,๕๐๐ บาท พร้อมตึกวิทยาศาสตร์อีกหนึ่งหลัง นับได้ว่าโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยได้มีกำเนิดจากอดีตบุรพาจารย์ซึ่งเป็นเจ้า อาวาสวัดสามจีนใต้โดยแท้ และท่านเจ้าอาวาสวัดนี้รูปต่อ ๆ มาก็ได้ให้ความอุปถัมภ์แก่โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยทุกรูป อาคารเรียนโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยหลังปัจจุบัน เป็นอาคารเรียนที่สร้างขึ้นใหม่ ซึ่งได้ทำการวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยพระวิสุทธาธิบดี (ไสว ฐิตวีโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานในพิธี

ในปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ได้เปลี่ยนนามวัดสามจีนใต้มาเป็นวัดไตรมิตรวิทยาราม ทั้งนี้ เพื่อจะเฉลิมเกียรติคุณของท่านผู้แรกสร้างให้ยั่งยืนวัฒนายิ่งขึ้น และเป็นการเชิตชูอุตสาหะวิริยะของท่านผู้สร้างและคณะกรรรมการปรับปรุงวัด สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) วัดมหาธาตุฯ ได้เมตตาคิดค้นนามที่เป็นมงคลมาเฉลิมเพิ่มความสง่าให้แก่วัดสามจีนใต้ โดยเปลี่ยนเป็น “วัดไตรมิตรวิทยาราม” และกรมสามัญศึกษาได้เปลี่ยนนามโรงเรียนมัธยมวัดสามจีนใต้เป็น “โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย” ตามนามวัดที่ได้เปลี่ยนใหม่ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๒

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

อันดับ วาระดำรงตำแหน่ง รายนาม
ปี ๒๔๔๐ - ๒๔๔๓ พระสมุห์กล่อม เจ้าอาวาส เป็นผู้อุปการะ
ปี ๒๔๔๓ - ๒๔๕๑ อาจารย์เสือ
ปี ๒๔๕๑ - ๒๔๕๓ อาจารย์เทียน
ปี ๒๔๕๓ อาจารย์ภักดี
ปี ๒๔๕๓ - ๒๔๕๗ ขุนชิตพิทยกรรม (ลำดวน)
ปี ๒๔๕๗ - ๒๔๖๕ อาจารย์สอน กุ้ยก้องศิลป์
ปี ๒๔๖๕ - ๒๔๖๘ ขุนกุมาโรวาท (เกิด)
ปี ๒๔๖๘ - ๒๔๗๗ อาจารย์เฮง สนใจรบ
ปี ๒๔๗๗ - ๒๔๘๔ รองอำมาตย์ตรีสนิท เทวินทรภักดิ์
๑๐ ปี ๒๔๘๔ - ๒๔๘๖ อาจารย์ฉาย วิโรจน์ศิริ
๑๑ ปี ๒๔๘๗ อาจารย์สนอง สุขสมาน (รักษาการ)
๑๒ ปี ๒๔๘๘ - ๒๔๙๑ อาจารย์สวัสดิ์ ภุมิรัตน์
๑๓ ปี ๒๔๙๑ - ๒๔๙๖ อาจารย์เทือก กุสุมา ณ อยุธยา
๑๔ ปี ๒๔๙๖ - ๒๔๙๗ อาจารย์จรูญ ส่องศิริ
๑๕ ปี ๒๔๙๘ - ๒๕๐๐ อาจารย์สำเนียง คีระวนิช
๑๖ ปี ๒๕๐๐ - ๒๕๑๐ อาจารย์อาสา ศุกระมงคล
๑๗ ปี ๒๕๑๐ - ๒๕๑๙ อาจารย์แสวง ตันบุญตั้ง
๑๘ ปี ๒๕๑๙ - ๒๕๒๒ อาจารย์สงวน คลังชำนาญ
๑๙ ปี ๒๕๒๒ - ๒๕๒๖ อาจารย์วิสิทธิ์ คำปันศักดิ์
๒๐ ปี ๒๕๒๖ - ๒๕๒๙ อาจารย์ลพ ชูแข
๒๑ ปี ๒๕๒๙ - ๒๕๓๔ อาจารย์แดง สุขกุล
๒๒ ปี ๒๕๓๔ - ๒๕๓๖ อาจารย์มงคล สุวรรณพงศ์
๒๓ ปี ๒๕๓๖ - ๒๕๓๗ อาจารย์ประวิทย์ พฤทธิกุล
๒๔ ปี ๒๕๓๗ - ๒๕๔๑ อาจารย์สุรินทร์ สรรพกิจ
๒๕ ปี ๒๕๔๑ - ๒๕๔๖ อาจารย์คงวุฒิ ไพบูลย์ศิลป
๒๖ ปี ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙ อาจารย์ธีระพงศ์ นิยมทอง
๒๗ ปี ๒๕๔๙ - ๒๕๕๑ อาจารย์อุทัย สงวนพงศ์
๒๘ ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ อาจารย์สุรพล การบุญ
๒๙ ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๘ อาจารย์สุคนธา อรุณภู่
๓๐ ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ อาจารย์พิพิศน์ บุญเสริม
๓๑ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
๓๒ ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ นายปราโมทย์ ทวีตั๊งตระกูล
๓๓ ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ นายธีระยุทธ ศรีปิยะรัตนกุล
๓๔ ปี ๒๕๖๕ - ปัจจุบัน ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี

แผนการเรียน[แก้]

เนื่องจากโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยตั้งอยู่ในพื้นที่ย่านเยาวราช ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน ดังนั้นทางโรงเรียนจึงมีการจัดหลักสูตรภาษาจีนภาคบังคับ เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาจีนโดยตรง เปิดสอนภาษาจีนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ก็ต้องเรียนภาษาจีนทุกแผนการเรียน แผนการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย มีดังนี้

  • แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
  • แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - หุ่นยนต์ (Robotics Program)
  • แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
  • แผนการเรียน ภาษาไทย - สังคมศึกษา - ภาษาอังกฤษ
  • แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน (Intensive Chinese Program)

ในปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาจีนแบบเข้มข้น (Intensive Chines Program) เปิดห้องเรียนพิเศษในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย โดยเรียนกับครูเจ้าของภาษาโดยตรง

ห้องเรียนขงจื่อ สถาบันขงจื่อเค่อถัง[แก้]

ไฟล์:ห้องเรียนขงจื้อ.jpg
ห้องเรียนขงจื่อ

“ห้องเรียนขงจื่อ” ก่อตั้งขึ้นโดยโรงเรียนมัธยมสาธิตเทียนจิน ประเทศจีน และโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย โดยได้รับการสนับสนุนจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม และประธานสถาบันขงจื่อ เค่อถัง ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาภาษาจีนของเยาวชนไทย นอกจากนั้น ห้องเรียนขงจื่อแห่งนี้ ก็ยังได้รับการอนุมัติให้เป็นห้องเรียนขงจื่อแห่งแรกของโลก จากสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) จึงทำให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมจีนสำหรับเยาวชนชาวไทย และผู้ที่สนใจทั่วไป โดยจุดประสงค์หลักก็เพื่อให้เป็นห้องเรียน และห้องสมุดที่มีความน่าเชื่อถือและสง่างาม เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านไอซีที ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งจะมีทั้งหนังสือเรียนภาษาจีน และคอมพิวเตอร์อย่างครบถ้วน รวมไปถึงมีการจัดแสดงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวจีนอย่างถูกต้องและชัดเจน หากว่าเข้ามาถึงโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยแล้ว ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะหาห้องเรียนขงจื่อไม่เจอ เพราะที่ด้านล่างนั้นจะมีรูปหล่อทองแดงของท่านขงจื่อให้เห็นกันชัดเจน ส่วนตัวห้องเรียนนั้นจะอยู่ที่ชั้นสองของตึก ส่วนเมื่อเดินขึ้นไปถึงด้านหน้าห้องเรียนแล้ว จะเห็นบานประตูแบบจีนสีแดงบานใหญ่ตั้งอยู่ทางขวามือ ซึ่งก็เปรียบเสมือนว่ากำลังเดินเข้าสู่การเรียนรู้เมืองจีน ซึ่งเมื่อได้เดินเข้าไปถึงด้านในแล้ว ก็ทำจะให้รู้สึกว่าเหมือนมาอยู่ที่ประเทศจีนเลยทีเดียว เพราะมีการออกแบบและตกแต่งโดยชาวจีน ส่วนสิ่งของต่างๆ ที่อยู่ภายในห้อง ไม่ว่าจะเป็นของตกแต่งต่างๆ โต๊ะ เก้าอี้ พื้น หนังสือ หรือสิ่งของที่จัดแสดงอยู่ ก็ล้วนแต่นำเข้ามาจากประเทศจีนทั้งสิ้น ภายในห้องเรียนจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรกก็คือส่วนที่จัดเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องราวของประเทศจีน โดยจะแบ่งออกเป็น 12 หัวข้อ อาทิ หุ่นทหารและม้าดินปั้นของสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ อิฐสมัยราชวงศ์ฉินและกระเบื้องราชวงศ์ฮั่น เครื่องเคลือบและเครื่องหยก การทำกระดาษและแท่นพิมพ์ การแพทย์แผนจีนและยาจีน เครื่องแต่งกายประจำเผ่า เป็นต้น โดยแต่ละหัวข้อจะมีการจัดแสดงสิ่งของ และมีข้อความบรรยายให้ความรู้เป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ส่วนที่เป็นภาษาไทยนั้นทางเจ้าหน้าที่กำลังจัดทำอยู่ เพื่อให้คนไทยอ่านแล้วเข้าใจได้ดีขึ้น ส่วนที่ 2 จะจัดเป็นส่วนของห้องสมุด ที่จะมีซีดีการเรียนการสอน หนังสือภาษาจีน ทั้งหนังสือเรียน วรรณกรรม หนังสืออ่านเล่นต่างๆ เอาไว้ให้นั่งอ่านกัน ต้องขอบอกก่อนว่าโต๊ะที่นั่งอ่านหนังสือนั้นก็ไม่ธรรมดา เพราะนำเข้ามาจากประเทศจีน ส่วนตัวโต๊ะก็จะมีลักษณะคล้ายๆ กับแผ่นหินที่จารึกข้อความต่างๆ ไว้ ซึ่งข้อความเหล่านั้นก็จะเป็นประโยคที่ใช้สอนเด็กๆ ชาวจีนตอนเริ่มอ่านหนังสือ ในส่วนสุดท้ายของห้องเรียนขงจื่อ ก็จะเป็นในส่วนของการเรียนรู้ และการเรียนการสอนภาษาจีน โดยที่นี่จะมีห้องเรียนที่เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์การสอนต่างๆ ทั้งตำราเรียน คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมไปถึงจะมีจอคอมพิวเตอร์ระบบสัมผัสขนาดใหญ่ให้ได้มาเรียนมาเล่นกันด้วย

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]