โรงเรียนสิรินธร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสิรินธร
จังหวัดสุรินทร์
Sirindhorn School
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นส.ธ. S.D.
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ โรงเรียนประจำจังหวัด
คำขวัญเลิศวิทยา พลานามัยสมบูรณ์ เกื้อกูลชุมชน ประพฤติตนเป็นคนดี
สถาปนาพ.ศ. 2484
หน่วยงานกำกับกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อำนวยการนายจีระพรรณ เพียรมี
สีขาว
แดง
เว็บไซต์http://www.sirin.ac.th

โรงเรียนสิรินธร (อักษรย่อ: ส.ธ.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประเภทสหศึกษา และเป็นส่วนราชการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เดิมชื่อ "โรงเรียนสตรีสุรินทร์"

โรงเรียนสิรินธร ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2478 ต่อมาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2506 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่า "โรงเรียนสิรินธร" ซึ่งเป็นพระนามของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี[1]

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "ข้อมูลพื้นฐาน – โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์".