โรงเรียนสิรินธร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนสิรินธร
จังหวัดสุรินทร์
เลิศวิทยา พลานามัยสมบูรณ์ เกื้อกูลชุมชน ประพฤติตนเป็นคนดี
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Sirindhorn School
อักษรย่อ ส.ธ. S.D.
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา พ.ศ. 2484
เว็บไซต์

โรงเรียนสิรินธร (อักษรย่อ: ส.ธ.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประเภทสหศึกษา และเป็นส่วนราชการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เดิมชื่อ "โรงเรียนสตรีสุรินทร์" โรงเรียนสิรินธร ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2478 ต่อมาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2506 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่า " โรงเรียนสิรินธร " ซึ่งเป็นพระนามของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในขณะนั้น

ประวัติ[แก้]

 • พ.ศ. 2482 ได้ย้ายที่เรียนไปเรียน ณ บริเวณหลังศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ( บริเวณสโมสรข้าราชการปัจจุบัน )
 • พ.ศ. 2486 ได้งดรับนักเรียนในชั้นประถมศึกษา งดรับนักเรียนชาย คงรับเฉพาะนักเรียนหญิง ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3( ป.6 ในปัจจุบัน )
 • พ.ศ. 2486 การศึกษาของทางโรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( ม. 3ในปัจจุบัน )
 • พ.ศ. 2487 ได้ย้ายที่เรียนไปเรียนที่โรงเรียนชลประชาบาล ( โรงเรียนเทศบาล 1ในปัจจุบัน )
 • พ.ศ. 2502 ทางจังหวัดมีนโยบายย้ายโรงเรียนให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ณ บริเวณหนองยาว โดยจัดหาที่ดินให้ประมาณ ๒๖ ไร่เศษ และทางจังหวัดได้จัดสร้างอาคารไม้ 2ชั้น ขนาด 6ห้องเรียนให้ 1หลัง โดยใช้งบประมาณ 120,000 บาท
 • พ.ศ. 2503 ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาเป็นเงิน 100,000 บาท และได้รับเงินบริจาคสมทบจากผู้ปกครองนักเรียนอีก 70,000 บาท นำมาสร้างอาคารเรียนไม้ 2 ชั้น ขนาด 6 ห้อง เรียน ( ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ปัจจุบัน ) ในปีนี้ทางโรงเรียนได้เปิดสอนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นปีแรก โดยเปิดเฉพาะแผนกอักษรศาสตร์จำนวน 1 ห้อง

ใน วันที่ 4-5 ตุลาคม 2503 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้นำภาพยนตร์ส่วนพระองค์มาฉาย ได้เงินโดยเสด็จพระราชกุศลฯ ฝากจังหวัดเก็บไว้ 80,007 บาท

 • พ.ศ. 2504 ใน วันที่ 5-6 สิงหาคม 2504 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้นำภาพยนตร์ส่วนพระองค์มาฉายเป็นครั้งที่ 2 ได้เงินโดยเสด็จพระราชกุศลฯ มาสมทบกับครั้งแรกเป็นเงิน 128,529 บาท
 • พ.ศ. 2505 ได้รับงบประมาณให้สร้างอาคารไม้เพิ่มเติมจากอาคารเดิมซึ่งสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2503 ให้มีขนาดเป็น 10 ห้องเรียน ห้องพักครูและห้องอื่นๆ อีก 4 ห้องเรียน มีความยาว 63 เมตร ซึ่งพวกเราเรียกว่า " อาคารยาว "

ในปีนี้เองทางโรงเรียนได้สร้างบ้านพักครูขึ้นเป็นหลังแรก ซึ่งใช้เป็นบ้านพักอาจารย์ใหญ่

 • พ.ศ. 2506 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ศึกษาธิการจังหวัด อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสตรีสุรินทร์ พ่อค้าและประชาชน ได้นำเงินที่ได้จากการนำภาพยนตร์ส่วนพระองค์มาจัดฉาย เมื่อปี พ.ศ. 2503 - 2504 ขึ้นทูลเกล้าฯถวายเพื่อเสด็จพระราชกุศลฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานคืนมาเพื่อสร้างหอประชุมโรงเรียน เราได้วางศิลาฤกษ์สร้างหอประชุม เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2506 โดยหลวงสวัสดิ์ศาสตรพุทธิ ( หอประชุมธารน้ำใจในปัจจุบัน ) และในปีนี้ได้ก่อสร้างอาคารเรียนไม้ ขนาด 6 ห้องเรียน 1 หลัง ( อาคาร 8 ในปัจจุบัน )
 • วันที่ 1 สิงหาคม 2506 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานนามใหม่ให้โรงเรียนว่า " สิรินธร " ซึ่งนามพระราชทานนี้ให้ไว้ตามพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดากิติวัฒนากุลโสภาคย์ นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จึงเท่ากับเป็นนิมิตและสิริมงคลนามอันดียิ่งของโรงเรียนแห่งนี้
 • วันที่ 1 กันยายน 2506 ได้ย้ายนักเรียนจากโรงเรียนประชาบาล มาเรียนรวมกันที่โรงเรียนสิรินธร และยกอาคารเรียนนั้นให้แก่เทศบาลเมืองสุรินทร์
 • พ.ศ. 2507 ได้มีพิธีเปิดหอประชุมธารน้ำใจ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2507 โดย หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2508 เริ่มสร้างอาคารโรงอาหาร ( ปัจจุบันรื้อและสร้างเป็นหอประชุมรวมฤทัยธำรง )
 • พ.ศ. 2509 เริ่มมีการติดตั้งการประปาในโรงเรียน
 • พ.ศ. 2510 ผู้ปกครอง-นักเรียน-ศิษย์เก่า ร่วมกันแสดงละครในรายการ " ธารน้ำใจ " นำเงินรายได้จัดซื้อเครื่องอัดสำเนา ต่อเติมโรงอาหาร และจัดซื้อจักรเย็บผ้าเพื่อให้นักเรียนใช้ปฏิบัติในวิชาตัดเย็บ
 • พ.ศ. 2511 สร้างโรงเก็บรถจักรยาน
 • พ.ศ. 2513 จัดทำห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ
 • พ.ศ. 2514 เริ่มสร้างอาคาร 1
 • พ.ศ. 2516 จัดสร้างสะพานข้ามคลองด้านหน้าโรงเรียน โดยใช้เงินบริจาคจากผู้ปกครอง
 • พ.ศ. 2517 จัดรายการ " ปัญจลีลา " นำรายได้สมทบจัดสร้างรั้วของโรงเรียน
 • พ.ศ. 2518 สร้างอาคาร 7 ( อาคารร่วมเนรมิต )
 • พ.ศ. 2519 สร้างศาลาร่วมเนรมิต
 • พ.ศ. 2522 เริ่มก่อตั้งมูลนิธิโรงเรียนสิริธร
 • พ.ศ. 2523 สร้างอาคาร 2 ,อาคาร 3 และอาคาร 4
 • พ.ศ. 2524 สร้างศาลาสองศรีศตวรรษ
 • พ.ศ. 2527 สร้างเวทีบันเทิงเชิงวิชา
 • พ.ศ. 2528 จัดโครงการ " ทุกตารางเมตรเพื่อเธอ " เพื่อนำรายได้จัดทำถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน
 • พ.ศ. 2532 สร้างอาคารประชาสมพันธ์โดยให้ชื่อว่า " อาคารรักสิรินธร " โดยใช้เงินบริจาคซึ่งมีมูลนิธิปลั่งศรี ศิษย์และญาติมิตรเป็นแกนนำ
 • พ.ศ. 2534 เริ่มสร้างอาคาร 5 และได้ขอพระราชทานนามว่า " อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนีนาถ " ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จมาประกอบพิธีเปิดอาคารในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2537
 • พ.ศ. 2558 สร้างอาคาร 10 และเริ่มก่อสร้างอาคาร 11
 • พ.ศ. 2560 การก่อสร้างอาคาร 11 เสร็จสิ้นสมบูรณ์

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]