โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
ปราจิณราษฎรอำรุง โลโก้.jpg
ที่ตั้ง
เลขที่ 880 ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25000
ข้อมูล
ผู้อำนวยการนายสุรศักดิ์ ศรณรินทร์
สีน้ำเงิน - ขาว

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เดิมเป็นโรงเรียนชายล้วน เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2456 ในระดับชั้นเรียนประถมศึกษาเป็นลำดับแรก ต่อมามีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น จึงได้สร้างอาคารเรียนถาวรไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูงขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2460 และเปิดเรียนถึงชั้นมัธยมปีที่ 6 ได้เริ่มเป็นสหศึกษาโดยการรับ มัธยมตอนปลายก่อน แล้วจึงเริ่มเต็มรูปแบบ

ต่อมามีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ทางราชการจึงได้สร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2460  เข้าใจว่าใช้งบประมาณแผ่นดิน เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง หลังคามุงกระเบื้อง มี 6 ห้องเรียน มีห้องประชุมจุนักเรียนได้ประมาณ 200 คน มีห้องครูใหญ่ 1 ห้อง เปิดเรียนถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งนับว่าเป็นชั้นเรียนสูงสุด เมื่อวันที่ 11  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2472 ต่อ จากนั้นนักเรียนก็เพิ่มมากขึ้นทุกปี

ต่อมาในปี พ.ศ. 2478 กระทรวงกลาโหมได้ยกที่ดินให้กระทรวงศึกษาธิการ และได้ก่อสร้างอาคารเรียนมีใต้ถุนสูงขนาด 6 ห้องเรียน เพิ่มเติม และย้ายนักเรียนมัธยมศึกษามาเรียนที่อาคารหลังใหม่นี้ ส่วนโรงเรียนที่ตั้งอยู่บริเวณเดิมได้ใช้เป็นที่เรียนชั้นประถมศึกษาต่อไป ซึ่งต่อมาภายหลังได้ตั้งเป็นโรงเรียนปราจีนกัลยาณีซึ่งเป็นโรงเรียนหญิงล้วน

อาคารหลังนี้สร้างด้วยวัสดุอุปกรณ์ของเก่าจึงไม่มั่นคงถาวร กอร์ป ทั้งจำนวนนักเรียนมากขึ้น ทางราชการจึงได้สร้างอาคารเรียนใหม่ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น มี 16 ห้องเรียน ณ สถานที่ตั้งปัจจุบัน เมื่อ พ.ศ. 2484 ในบริเวณพื้นที่ดินครั้งแรกประมาณ 33 ไร่ 1 งาน 94 ตารางวา ในปี พ.ศ. 2534 ได้รื้ออาคารหลังนี้เพราะได้สร้างมา 80 ปี ต่อมาได้สร้างอาคารอนุรักษ์ขึ้นแทนปี พ.ศ. 2534 ได้รับที่ดินเพิ่มจากราชพัสดุบริเวณสถานีอนามัยของเทศบาลเมืองปราจีนบุรีเดิม จำนวน 2 ไร่ 1 งาน 84 ตารางวา

ปัจจุบันเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดปราจีนบุรีเป็นที่รู้จักในนาม ป.ร.อ.


  • ที่ตั้ง เลขที่ 880 ต. หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25000
  • พิกัด GPS 14.050262, 101.373800
  • โทรศัพท์ 0-3721-1070
  • โทรสาร 0-3721-1671

ทำเนียบผู้บริหาร โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง[แก้]

ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 รองอำมาตย์ตรี ถม วันประสาท ครูใหญ่ 23 พ.ค. 2465 - 31 พ.ค. 2468
2 รองอำมาตย์ตรี บุญสิง บุญค้ำ ครูใหญ่ 1 มิ.ย. 2468 - 22 ก.ค. 2472
3 รองอำมาตย์ตรี ขาว โกมลมิศร์ ครูใหญ่ 23 ก.ค. 2472 - 11 ก.ค.2478
4 นายสนั่น ศุขสมาน ครูใหญ่ 12 ก.ค. 2478 - 4 มี.ค. 2482
5 นายชุบ แก้วเสมา ครูใหญ่ 5 มี.ค. 2482 - 4 ก.ค. 2489
6 นายเทพ สมใจ ครูใหญ่ 5 ก.ค. 2489 - 7 พ.ค. 2492
7 นายเขียว มัณฑรมย์ ครูใหญ่ 8 พ.ค. 2492 - 6 พ.ค. 2496
8 นายเทพ เวชพงษ์ ครูใหญ่ 7 พ.ค. 2496 - 6 พ.ค. 2499
9 นายทวี แตงน้อย อาจารย์ใหญ่ 27 มิ.ย. 2499 - 30 ก.ย. 2508
10 นายสุชาติ สุขากันยา อาจารย์ใหญ่ 1 ส.ค. 2508 - 30 ก.ย. 2511
11 นายสงบ นันทกิจ อาจารย์ใหญ่ 1 ต.ค. 2511 - 15 พ.ค. 2514
12 นายพัลลภ พัฒนโสภณ ผู้อำนวยการ 16 พ.ค. 2514 - 5 พ.ย. 2522
13 นายปจิต สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ 7 พ.ย. 2524 - 24 มิ.ย. 2526
14 นายดำรง อโนภาส ผู้อำนวยการ 4 ก.ค. 2526 - 2 ก.ค. 2530
15 นายอำนวย ทั่วทิพย์ ผู้อำนวยการ 11 ก.ค. 2530 - 16 ต.ค.2532
16 นายเจริญ สุขเกษม ผู้อำนวยการ 17 ต.ค. 2532 - 22 ต.ค.2535
17 นายชุมพล บัวคำศรี ผู้อำนวยการ 22 ต.ค. 2535 - 2 ธ.ค. 2536
18 นายประพันธ์ ไพลดำ ผู้อำนวยการ 2 ธ.ค. 2536 - 4 ก.ค. 2537
19 นายไล้ เดชอนันทวิทยา ผู้อำนวยการ 4 ก.ค. 2537 - 16 มี.ค. 2542
20 นายทองหล่อ ซุ้ยวงค์ษา ผู้อำนวยการ 17 มี.ค. 2542 - 30 พ.ย. 2542
21 นายอุทัย รัตนพงศ์ ผู้อำนวยการ 20 ม.ค. 2543 - 28 ต.ค. 2544
22 นายสุนันทวิทย์ พลอยขาว ผู้อำนวยการ 30 พ.ย. 2544 - 13 พ.ย. 2546
23 นายสมพงษ์ มะใบ ผู้อำนวยการ 14 พ.ย. 2546 - 30 ก.ย. 2554
24 นายมนตรี ชิณศรี ผู้อำนวยการ 14 พ.ย. 2555 - 30 ก.ย. 2556
25 นายธนิต บุญกิตติเจริญ ผู้อำนวยการ 10 ก.พ. 2557 - 30 ก.ย. 2558
26 นายธณัฏฐ์ยศ ถกลประจักษ์ ผู้อำนวยการ 6 พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]