โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
Prachinratsadornamroong School
ปราจิณราษฎรอำรุง โลโก้.jpg
ที่ตั้ง
เลขที่ 880 ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25000
พิกัด14°03′01″N 101°22′26″E / 14.050262°N 101.373800°E / 14.050262; 101.373800พิกัดภูมิศาสตร์: 14°03′01″N 101°22′26″E / 14.050262°N 101.373800°E / 14.050262; 101.373800
ข้อมูล
ชื่ออื่นป.ร.อ. (P.R.A.)
ประเภทโรงเรียนประจำจังหวัดปราจีนบุรี
คำขวัญคติพจน์
คนไร้การศึกษา เปรียบเสมือน ต้นไม้ที่ไม่ได้รดน้ำพรวนดิน
ปรัชญา
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
คำขวัญ
มีวินัย ใฝ่คุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ ประสานสังคม
สถาปนา1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2456
เขตการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัส25012001
ผู้อำนวยการนายสุรศักดิ์ ศรณรินทร์
จำนวนนักเรียนมากกว่า 3000 คน
สีน้ำเงิน - ขาว
เพลงเทิดเกียรติ ป.ร.อ.
เว็บไซต์www.pra.ac.th

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เดิมเป็นโรงเรียนชายล้วน เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2456 ในระดับชั้นเรียนประถมศึกษาเป็นลำดับแรก ต่อมามีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น จึงได้สร้างอาคารเรียนถาวรไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูงขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2460 และเปิดเรียนถึงชั้นมัธยมปีที่ 6 ได้เริ่มเป็นสหศึกษาโดยการรับ มัธยมตอนปลายก่อน แล้วจึงเริ่มเต็มรูปแบบ

ต่อมามีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ทางราชการจึงได้สร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2460  เข้าใจว่าใช้งบประมาณแผ่นดิน เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง หลังคามุงกระเบื้อง มี 6 ห้องเรียน มีห้องประชุมจุนักเรียนได้ประมาณ 200 คน มีห้องครูใหญ่ 1 ห้อง เปิดเรียนถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งนับว่าเป็นชั้นเรียนสูงสุด เมื่อวันที่ 11  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2472 ต่อ จากนั้นนักเรียนก็เพิ่มมากขึ้นทุกปี

ต่อมาในปี พ.ศ. 2478 กระทรวงกลาโหมได้ยกที่ดินให้กระทรวงศึกษาธิการ และได้ก่อสร้างอาคารเรียนมีใต้ถุนสูงขนาด 6 ห้องเรียน เพิ่มเติม และย้ายนักเรียนมัธยมศึกษามาเรียนที่อาคารหลังใหม่นี้ ส่วนโรงเรียนที่ตั้งอยู่บริเวณเดิมได้ใช้เป็นที่เรียนชั้นประถมศึกษาต่อไป ซึ่งต่อมาภายหลังได้ตั้งเป็นโรงเรียนปราจีนกัลยาณีซึ่งเป็นโรงเรียนหญิงล้วน

อาคารหลังนี้สร้างด้วยวัสดุอุปกรณ์ของเก่าจึงไม่มั่นคงถาวร กอร์ป ทั้งจำนวนนักเรียนมากขึ้น ทางราชการจึงได้สร้างอาคารเรียนใหม่ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น มี 16 ห้องเรียน ณ สถานที่ตั้งปัจจุบัน เมื่อ พ.ศ. 2484 ในบริเวณพื้นที่ดินครั้งแรกประมาณ 33 ไร่ 1 งาน 94 ตารางวา ในปี พ.ศ. 2534 ได้รื้ออาคารหลังนี้เพราะได้สร้างมา 80 ปี ต่อมาได้สร้างอาคารอนุรักษ์ขึ้นแทนปี พ.ศ. 2534 ได้รับที่ดินเพิ่มจากราชพัสดุบริเวณสถานีอนามัยของเทศบาลเมืองปราจีนบุรีเดิม จำนวน 2 ไร่ 1 งาน 84 ตารางวา

ปัจจุบันเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดปราจีนบุรีเป็นที่รู้จักในนาม ป.ร.อ.


  • ที่ตั้ง เลขที่ 880 ต. หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25000
  • พิกัด GPS 14.050262, 101.373800
  • โทรศัพท์ 0-3721-1070
  • โทรสาร 0-3721-1671

ทำเนียบผู้บริหาร โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง[แก้]

ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 รองอำมาตย์ตรี ถม วันประสาท ครูใหญ่ 23 พ.ค. 2465 - 31 พ.ค. 2468
2 รองอำมาตย์ตรี บุญสิง บุญค้ำ ครูใหญ่ 1 มิ.ย. 2468 - 22 ก.ค. 2472
3 รองอำมาตย์ตรี ขาว โกมลมิศร์ ครูใหญ่ 23 ก.ค. 2472 - 11 ก.ค.2478
4 นายสนั่น ศุขสมาน ครูใหญ่ 12 ก.ค. 2478 - 4 มี.ค. 2482
5 นายชุบ แก้วเสมา ครูใหญ่ 5 มี.ค. 2482 - 4 ก.ค. 2489
6 นายเทพ สมใจ ครูใหญ่ 5 ก.ค. 2489 - 7 พ.ค. 2492
7 นายเขียว มัณฑรมย์ ครูใหญ่ 8 พ.ค. 2492 - 6 พ.ค. 2496
8 นายเทพ เวชพงษ์ ครูใหญ่ 7 พ.ค. 2496 - 6 พ.ค. 2499
9 นายทวี แตงน้อย อาจารย์ใหญ่ 27 มิ.ย. 2499 - 30 ก.ย. 2508
10 นายสุชาติ สุขากันยา อาจารย์ใหญ่ 1 ส.ค. 2508 - 30 ก.ย. 2511
11 นายสงบ นันทกิจ อาจารย์ใหญ่ 1 ต.ค. 2511 - 15 พ.ค. 2514
12 นายพัลลภ พัฒนโสภณ ผู้อำนวยการ 16 พ.ค. 2514 - 5 พ.ย. 2522
13 นายปจิต สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ 7 พ.ย. 2524 - 24 มิ.ย. 2526
14 นายดำรง อโนภาส ผู้อำนวยการ 4 ก.ค. 2526 - 2 ก.ค. 2530
15 นายอำนวย ทั่วทิพย์ ผู้อำนวยการ 11 ก.ค. 2530 - 16 ต.ค.2532
16 นายเจริญ สุขเกษม ผู้อำนวยการ 17 ต.ค. 2532 - 22 ต.ค.2535
17 นายชุมพล บัวคำศรี ผู้อำนวยการ 22 ต.ค. 2535 - 2 ธ.ค. 2536
18 นายประพันธ์ ไพลดำ ผู้อำนวยการ 2 ธ.ค. 2536 - 4 ก.ค. 2537
19 นายไล้ เดชอนันทวิทยา ผู้อำนวยการ 4 ก.ค. 2537 - 16 มี.ค. 2542
20 นายทองหล่อ ซุ้ยวงค์ษา ผู้อำนวยการ 17 มี.ค. 2542 - 30 พ.ย. 2542
21 นายอุทัย รัตนพงศ์ ผู้อำนวยการ 20 ม.ค. 2543 - 28 ต.ค. 2544
22 นายสุนันทวิทย์ พลอยขาว ผู้อำนวยการ 30 พ.ย. 2544 - 13 พ.ย. 2546
23 นายสมพงษ์ มะใบ ผู้อำนวยการ 14 พ.ย. 2546 - 30 ก.ย. 2554
24 นายมนตรี ชิณศรี ผู้อำนวยการ 14 พ.ย. 2555 - 30 ก.ย. 2556
25 นายธนิต บุญกิตติเจริญ ผู้อำนวยการ 10 ก.พ. 2557 - 30 ก.ย. 2558
26 นายธณัฏฐ์ยศ ถกลประจักษ์ ผู้อำนวยการ 6 พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]