โรงเรียนถาวรานุกูล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนถาวรานุกูล
34/9 ถ.สมุทรสงคราม - บางแพ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Thawaranukul School
อักษรย่อ ถ.น. / T.H.N
ประเภท รัฐ
คติพจน์ นิมตตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาศึกษาเขต 10
สถาปนา พ.ศ. 2462
เพลง มาร์ชถาวรานุกูล
เว็บไซต์

โรงเรียนถาวรานุกูล เป็นโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา และเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสมุทรสงคราม

ประวัติ[แก้]

เดิมตั้งอยู่บริเวณวัดธรรมนิมิต ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ก่อตั้งคือ สมภารเที่ยง     เจ้าอาวาสวัดธรรมนิมิต  ซึ่งได้ก่อตั้งมาก่อนพ.ศ. 2462โดยให้พระสงฆ์เป็นครูสอนร่วมกับฆราวาสในระยะเริ่มต้นนั้นการเรียนไม่ได้จัดเป็นชั้นเรียนจุดประสงค์เพียงต้องการให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้เท่านั้นต่อมาพระครูสุตสาร(ถนอม)วาวโรเป็นเจ้าอาวาสได้จัดตั้งโรงเรียนให้มั่นคงถาวร จึงให้ชื่อว่า โรงเรียนถาวรานุกูล

 • พ.ศ. 2464 เปลี่ยนฐานะจากโรงเรียนวัดมาเป็นโรงเรียนราษฎร์
 • พ.ศ. 2468 ยกฐานะจากโรงเรียนราษฎร์ เป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสมุทรสงคราม
 • พ.ศ. 2509 ย้ายมาอยู่ที่ตั้งปัจจุบัน

 หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

มัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

 • ชั้นห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
 • ชั้นห้องเรียนพิเศษ MEP
 • ชั้นห้องเรียนปกติ

มัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

 • ชั้นห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
 • ชั้นห้องเรียนวิทยาศาสตร์
 • ชั้นห้องเรียนศิลป์-คำนวณ
 • ชั้นห้องเรียนศิลป์-จีน
 • ชั้นห้องเรียนศิลป์-ฝรั่งเศส
 • ชั้นห้องเรียนศิลป์- ไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

อ้างอิง[แก้]