โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
Chakkam Khanathon School logo.png
จักร เป็นเครื่องหมายประจำตระกูล " ณ ลำพูน " โดยมหาอำมาตย์โท พลตรี เจ้าจักรคำขจรศักดิ์ ได้อนุญาตให้ใช้เป็นตราประจำโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยจักรมีทั้งหมด 15 แฉก หมุนทวนเข็มนาฬืกา
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐประจำจังหวัด
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
คำขวัญสุวิชาโน ภวํ โหติ
(ผู้รู้ดี คือ ผู้เจริญ)
ผู้อำนวยการนายมานัส นพคุณ
ครู/อาจารย์160 คน (ปีการศึกษา 2563)
จำนวนนักเรียน3,111 คน (ปีการศึกษา 2563)
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
ประเทศจีน ภาษาจีน

เกาหลีใต้ ภาษาเกาหลี
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
สี███ น้ำเงิน - ███ เหลือง
เพลงมาร์ชจักรคำคณาทร
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา
ต้นไม้สนปฏิพัทธ์
เว็บไซต์เว็บไซต์โรงเรียน
ศาลาพระพุทธโคดมบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้า โรงเรียนจักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดลำพูน คู่กับโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นโรงเรียนมัธยมของรัฐขนาดใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 426 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน) บนเนื้อที่ 37 ไร่ 3 งาน 17.80 ตารางวา ปัจจุบันห้องเรียนของมัธยมศึกษาตอนต้นมีทั้งหมด 42 ห้องเรียน และห้องเรียนของมัธยมศึกษาตอนปลายมี 42 ห้องเรียน รวม 84 ห้องเรียน

สถานที่ภายใน[แก้]

พื้นที่และอาณาเขต[แก้]

พื้นที่ปัจจุบันสภาพเป็นพื้นที่ราบ ขนาด 37 ไร่ 3 งาน 17.80 ตารางวา โดยมีอาณาเขต ดังนี้

อาคารเรียน[แก้]

อาคารเป็นตึกถาวร 7 หลังคือ

 1. อาคาร 1 อาคารจักรคำขจรศักดิ์ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2521 เป็นที่ทำการของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
 2. อาคาร 2 อาคารเหมพินทุไพจิตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2520 เป็นที่ทำการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 3. อาคาร 3 อาคารอาทิตยราช สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2516-2517 เป็นที่ทำการของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 4. อาคาร 4 อาคารพิศาลโสภาคุณ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2532-2533 เป็นที่ทำการของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 5. อาคาร 5 อาคารอินทยงยศโชติ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2543 - 2544 เป็นที่ทำการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 6. อาคาร 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
 7. อาคารจักรคำวิทยาคม สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2505 ใช้เป็นสำนักงานของผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร

นอกจากนี้ก็มีอาคารประกอบหลายหลัง ได้แก่ หอประชุมดาราดิเรก (อาคารหลังเดิมถูกรื้อถอนออกไปแล้วและสร้างเป็นอาคาร 6 ปัจุบันอาคารดาราดิเรกได้สร้างขึ้นใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2559 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2560 ) หอประชุมบุรีรัตน์ อาคารอุสาหกรรม อาคารคหกรรม อาคารดนตรีศึกษา (รื้อถอนออกไปแล้ว) อาคารศูนย์กีฬากรมสามัญศึกษา ศาลากลางน้ำ เรือนไทย เรือนหลวงล้านนากาญจนาภิเษก หอสมุดเติมทองไชย อาคารอนุสรณ์ 100 ปี ศูนย์วิชาการจักรคำ 100 ปี อาคารจักรคำ 115ปี บ้านพักครู 7 หลัง และบ้านพักภารโรง 3 หลัง

แผนชั้นเรียน[แก้]

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

 1. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามแนวทางของ สสวท. และ สอวน. (Smart Science)
 2. ห้องเรียนพิเศษทางภาษา เสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมสู่อาชีพ ไทยแลนด์ ๔.๐ (EPDP)
 3. ห้องเรียนพิเศษเตรียมแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และเทคนิคการแพทย์
 4. ห้องเรียนพิเศษเตรียมทหาร เตรียมตำรวจ
 5. ห้องเรียนพิเศษดนตรี ตามโครงการห้องเรียนดนตรี สพฐ.
 6. ห้องเรียนสำหรับนักเรียนหลักสูตรปกติ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

 1. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ESMTE, Enrichment Program of Science, Mathematics, Technology and Environment)
 2. ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (Gifted Maths)
 3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เตรียมความ พร้อมสู่อาชีพไทยแลนด์ ๔.๐ (EPDP)
 4. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เตรียมวิศวกรคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ (Pre - Computer Engineering & Robot Program)
 5. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ พัฒนาอัจฉริยภาพด้านภาษาไทย (Gifted Thai)
 6. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เสริมและพัฒนาความสามารถด้านสังคมศึกษา (Gifted Social Studies)
 7. ห้องเรียนพิเศษเตรียมแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และเทคนิคการแพทย์
 8. ห้องเรียนพิเศษศิลป์ดนตรี ตามโครงการห้องเรียนดนตรี สพฐ.
 9. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 10. แผนการเรียน ศิลป์ภาษาอังกฤษ Art - English Program. (ส่งเสริมความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ)
 11. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ (Math-Eng)
 12. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส
 13. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
 14. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
 15. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี
 16. แผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา

รายนามผู้บริหาร[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายช่วย มินิกานน์ ระบุไม่ได้ - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2456
2 ร.ต.อ.แก้ว วามะรูป 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2456 - 2561
3 นายบุษย์ วัฒนวรา พ.ศ. 2461 - ระบุไม่ได้
4 ร.อ.ต. เสวก เรืองอัมพร ระบุไม่ได้ - 2473
5 ร.อ.ท.ขุนวิชชา กิจจพิสัณห์ พ.ศ. 2475 - 2478
6 นายกุหลาบ ประภาสะโนบล พ.ศ. 2478 - 2479
7 นายทองอินทร์ ปัณฑรานนท์ พ.ศ. 2479
8 นายนกแก้ว ไพบูลย์ พ.ศ. 2483 - 2484
9 นายพิศาล มั่นเสมอ พ.ศ. 2484
10 นายเทพ อินสุวรรณ พ.ศ. 2484 - 2489
11 นายวัน บุญฤทธิ์ พ.ศ. 2489 - 2490
12 นายโชติ สุวรรณชิน พ.ศ. 2490 - 2491
13 นายพันธ์ รัติกนก พ.ศ. 2491 - 2494
14 นายสุเชฏฐ์ วิชชวุต พ.ศ. 2494 - 2505
15 นายประสิทธิ์ ธนะปัญโญ พ.ศ. 2505 - 2507,พ.ศ. 2512 - 2517
16 นายภิรมย์ บุษยกุล พ.ศ. 2507 - 2512
17 นายเอื้อ มณีรัตน์ พ.ศ. 2518 - 2522
18 นายอิสระ เกิดทอง พ.ศ. 2522 - 2525
19 นายสุรชาติ ช่วงฉ่ำ พ.ศ. 2525 - 2534
20 นางสาวสายสมร เจริญจันทร์แดง พ.ศ. 2534
21 นายประสิทธิ์ แสนไชย พ.ศ. 2535
22 นายธารา จาตุประยูร พ.ศ. 2535 - 2537
23 นายบริบูรณ์ สุทธสุภา พ.ศ. 2537 - 2544
24 นายมานิตย์ ศรีพิทักษ์ พ.ศ. 2544 - 2547
25 นายอำนวย อุตตระพยอม พ.ศ. 2547 - 2554(8 พ.ย.54)
26 นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ พ.ศ. 2554 - 2559(10 พ.ย.59)
27 นายสุพล ประสานศรี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559 - 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
28 นายมานัส  นพคุณ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 -

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ปราณี ศิริธร ณ พัทลุง. เพ็ชร์ล้านนา. (ครั้งที่ 2) เชียงใหม่ :ผู้จัดการ ศูนย์ภาคเหนือ, 2538.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 18°35′31″N 99°00′42″E / 18.5920407°N 99.0116496°E / 18.5920407; 99.0116496