โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
Suanboonyopatham Lamphun School
12 ถนนลำพูน - ป่าซาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
ข้อมูล
ชื่ออื่นส.บ. (SBY)
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
คำขวัญนตถิ ปญญา สมาอาภา
"แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี"
สถาปนา22 กรกฎาคม พ.ศ. 2491
หน่วยงานกำกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สีน้ำเงิน - ขาว
เว็บไซต์www.sby.ac.th

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน[1] เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดลำพูน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ตั้งอยู่เลขที่ 12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประวัติ[แก้]

ปี พ.ศ. 2471 สมุหเทศาภิบาลมณฑลพายัพได้พิจารณาการจัดตั้งโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดลำพูนขึ้น เนื่องจากเห็นว่าการจัดตั้งโรงเรียนแบบสหศึกษาไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมในสมัยนั้น นอกจากนี้กระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการ) ก็ไม่มีนโยบายส่งเสริมให้นักเรียนชายกับนักเรียนหญิงเรียนร่วมในโรงเรียนเดียวกัน สมุหเทศาภิบาลมณฑลพายัพจึงมีหนังสือกราบทูลมหาอำมาตย์เอก พระเจ้าวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีวิวัติ เสนาบดีกระทรวงธรรมการ ขอประทานอนุมัติแยกโรงเรียนสตรีออกมาจากโรงเรียนประจำจังหวัดลำพูนวิทยาคม เพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนสำหรับเยาวสตรีเป็นการเฉพาะ

สมุหเทศาภิบาลมลฑลพายัพได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ราชพัสดุ เลขที่ 8281 (สรรพากร) ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนอัฏฐารส ด้านเหนือของวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร สำหรับก่อสร้างอาคารเรียนเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร้จได้มีพิธีการทำบุญฉลองเปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2471 โดยมี นางคำปัน โภคะกุล เป็นผู้อำนวยการคนแรก ในปี พ.ศ. 2475 โรงเรียนชายจักรคำคณาธรได้ย้ายออกจากบ้านสันดอนรอมไปอยู่ที่บ้านหนองเส้ง โรงเรียนสตรีจังหวัดลำพูนจึงย้ายมาแทนที่ ที่บ้านสันดอนรอมแทน และใช้ชื่อว่า โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดลำพูน "ส่วนบุญโญปถัมภ์" ต่อมา เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2542 ได้มีการเปิดเป็นแบบสหศึกษา และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น โรงเรีงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน และถือเอาวันที่ 22 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันสถาปนาโรงเรียน

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดลำพูน คู่กับ โรงเรียนจักรคำคณาทร เป็นสถาบันการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) โดยได้รับชื่อมาจากพระนามของเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เจ้าผู้ครองนครลำพูนคนที่ 10 กับพระนามของแม่เจ้าส่วนบุญ ชายาเจ้าหลวงจักรคำฯ ผู้ให้การอุปถัมภ์โรงเรียนประจำจังหวัดลำพูน ทั้ง 2 แห่งมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มก่อตั้ง

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานมาแล้ว 3 ครั้ง ใน พ.ศ. 2531, 2541 และ 2552

ในปี 2563 นักเรียนของโรงเรียนฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดนวัตกรรมระดับชาติ จากผลงาน "ตักบาตรเติมบุญ"[2]

รายนามผู้บริหาร[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง(พ.ศ.)
1. นางคำปัน โภคะกุล 2472-2485
2. นางทองอยู่ วสันตทัศน์ 2485-2488
3. นางสาววันดี มาละวิชัย 2488-2492
4. นางสาวบุญธรรม ปฏิรูปานุสรณ์ 2492-2494
5. นางสาวทองคำ ปฏิรูปานุสรณ์ 2494-2510
6. นางจันทนา รัตนธัญญา 2510-2511
7. นางสาวลาวัณย์ วุฒิกุล 2511-2516
8. นางนิภา นินทบดี 2516-2522
9. นางประไพ ตันตระกุล 2522-2525
10. นางสาวบุญนาค เดี่ยววิไล 2525-2533
11. นางสายสวาท สุริยกุล ณ อยุธยา 2533-2539
12. นายสมพงษ์ ญาณตาล 2539-2546
13. นายนิวัฒน์ชัย รัตน์ชเลศ 2546-2549
14. นายณรงค์ แปงทอง 2549-2554
15. นายอำนวย อุตรพยอม 2554-2555
16. นายเลห์ ไทยเที่ยง 2555-2561
17. นายกนที บุญมากาศ 2561-2562
18. ว่าที่ร้อยตรีทองศรี จินะ 2562-ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]