โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
Sadao Khanchai Kamphalanon Anusorn School
ข้อมูล
ชื่ออื่นข.ช.
ประเภทรัฐบาล
คำขวัญนตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา
(แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
สถาปนา19 พฤษภาคม พ.ศ. 2497
ผู้อำนวยการดร.กมลาศน์ ศรประสิทธิ์
สีม่วง ขาว
เว็บไซต์http://www.khanchai.ac.th

โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"' เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 เป็นโรงเรียนสหศึกษา โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนมัธยมวิสามัญอำเภอสะเดา" ต่อมาประชาชนชาวสะเดาได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อ เป็น โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" จากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2498 ทั้งนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ นายขรรค์ชัย กัมพลานนท์ อดีตนายอำเภอสะเดา ผู้ซึ่งได้ทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการและพี่น้องชาวอำเภอสะเดาไว้เป็นอันมาก และได้เสียชีวิตจากการต่อสู้กับ โจรจีนคอมมิวนิสต์ที่บ้านควนไม้ดำ ด่านจังโหลน ซึ่งเป็นพรมแดนไทย - มาเลเซีย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2495 อักษรย่อของโรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" ใช้ ข.ช. ปัจจุบันโรงเรียนจัดการเรียนการสอน 3 หลักสูตร ได้แก่

  1. หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้นที่ 3) ม.1 - ม.3
  2. หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) ม.4 - ม.6
  3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2545

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]