ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำนวย ปะติเส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| image = อำนวย ปะติเส.jpg
| imagesize = 200 px
| order = [[รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเกษตรและสหกรณ์ของไทย|รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเกษตรและสหกรณ์]]
| primeminister = [[ชวนพลเอก หลีกภัยประยุทธ์ จันทร์โอชา]]
| term_start = [[1718 ธันวาคม]]พฤศจิกายน [[พ.ศ. 2537]]2557
| term_end = [[13 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2538]]
| predecessor =
| order2 = [[รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทย|รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง]]
| successor =
| primeminister2 = [[ชวน หลีกภัย]]
| term_start2 = [[17 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2537]]
| term_end2 = [[13 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2538]]
| predecessor2 =
| successorsuccessor2 =
| birth_date = {{วันเกิดและอายุ|2490|5|7}}
| birth_place = จังหวัดมหาสารคาม
อำนวย ปะติเส เคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษาของนายธีระชัย แสนแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช และเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร) ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
 
ในปี พ.ศ. 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ([[หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล]]) ในรัฐบาลพลเอก[[ประยุทธ์ จันทร์โอชา]] แต่งตั้งเมื่อ 16 กันยายน พ.ศ. 2557<ref>[http://spm.thaigov.go.th/multimedia/chatchawarn/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%20%E0%B8%99%E0%B8%A3.%20%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%20105-2557.pdf คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑o๕/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง]</ref> ต่อมาได้ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ของปีเดียวกัน<ref>[http://spm.thaigov.go.th/multimedia/chatchawarn/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%99%E0%B8%A3.%206-10-57.pdf ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง]</ref> ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลดังกล่าว<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/235/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ นายอำนวย ปะติเส])]</ref>
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
 
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 50 ของไทย}}
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 61 ของไทย}}
{{รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทย}}
{{รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย}}
 
{{เกิดปี|2490}}
58,358

การแก้ไข