การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority
Pea-logo-big.png
ที่ทำการ
200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2473
สืบทอดจาก การไฟฟ้ากรุงเทพ
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ)
งบประมาณ 4,364.6484 ล้านบาท (พ.ศ. 2555) [1]
ผู้บริหาร พลเอก วิโรจน์ บัวจรูญ, ประธานกรรมการ
เสริมสกุล คล้ายแก้ว, ผู้ว่าการ[2]
ต้นสังกัด กระทรวงมหาดไทย
เว็บไซต์
http://www.pea.co.th

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. (Provincial Electricity Authority ตัวย่อ PEA) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่บริการจำหน่ายไฟฟ้าแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ยกเว้นกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง

สำนักงานใหญ่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งอยู่ที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า 280,881.82 ล้านบาท (ข้อมูล พ.ศ. 2552)

ประวัติ[แก้]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีที่มาเริ่มจากการเป็นแผนกไฟฟ้า ในกองบุราภิบาล กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และก่อตั้งไฟฟ้าเทศบาลเมืองนครปฐมเป็นจังหวัดแรก เมื่อ พ.ศ. 2473 ต่อมาใน พ.ศ. 2477 มีการปรับปรุงแผนกไฟฟ้า เป็น กองไฟฟ้า สังกัดกรมโยธาเทศบาล กระทรวงมหาดไทย และเปลี่ยนชื่อเป็น กองไฟฟ้าภูมิภาค ในภายหลัง

ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง รัฐบาลเห็นความจำเป็นในการสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านไฟฟ้า จึงออกพระราชกฤษฎีกา ซึ่งให้ไว้เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พุทธศักราช 2497 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พุทธศักราช 2497 ก่อตั้ง องค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค[3] มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท มีการไฟฟ้าอยู่ในความดูแล จำนวน117 แห่ง อยู่ภายใต้การควบคุมของกรมโยธาเทศบาล กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอำนาจกำกับโดยทั่วไป

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พุทธศักราช 2503[4] ณ วันที่ 28 กันยายน 2503 โดยรับช่วงภารกิจต่อจาก องค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มาดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง ด้วยทุนประเดิมจำนวน 87 ล้านบาทเศษ มีการ ไฟฟ้าอยู่ในความรับผิดชอบ 200 แห่ง มีผู้ใช้ไฟจำนวน 137,377 ราย และพนักงาน 2,119 คน กำลังไฟฟ้าสูงสุดในปี 2503 เพียง 15,000 กิโลวัตต์ ผลิตด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลล์ทั้งสิ้น สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าบริการ ประชาชนได้ 26.4 ล้านหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ต่อปี และมีประชาชน ได้รับประโยชน์ จากการใช้ไฟฟ้าประมาณ 1 ล้านคน หรือร้อยละ 5 ของประชาชนที่มีอยู่ทั่วประเทศในขณะนั้น 23 ล้านคน

การแบ่งเขตรับผิดชอบ[แก้]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแบ่งพื้นที่รับผิดชอบออกเป็น 4 ภาค แต่ละภาคแบ่งเป็น 3 เขตย่อย

 • ภาคเหนือ
  • กฟน.1 เชียงใหม่ รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 6 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำพูน ลำปาง
  • กฟน.2 พิษณุโลก รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 8 จังหวัด คือ พิษณุโลก แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร พิจิตร
  • กฟน.3 ลพบุรี รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 6 จังหวัด คือ ลพบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี เพชรบูรณ์ ชัยนาท สิงห์บุรี
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • กฟฉ.1 อุดรธานี รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 8 จังหวัด คือ อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม ขอนแก่น
  • กฟฉ.2 อุบลราชธานี รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 8 จังหวัด คือ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ
  • กฟฉ.3 นครราชสีมา รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ
 • ภาคกลาง
  • กฟก.1 พระนครศรีอยุธยา รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 7 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ปทุมธานี นครนายก สระบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว
  • กฟก.2 ชลบุรี รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 5 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด
  • กฟก.3 นครปฐม รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร
 • ภาคใต้
  • กฟต.1 เพชรบุรี รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 6 จังหวัด คือ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง
  • กฟต.2 นครศรีธรรมราช รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 6 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง
  • กฟต.3 ยะลา รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 6 จังหวัด คือ ยะลา พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี นราธิวาส

รายนามผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค[แก้]

 1. นายสาย นิธินันท์
 2. นายทวี อัศวนนท์
 3. ดร.วีระ ปิตรชาติ
 4. นายสวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์
 5. ดร.จุลพงศ์ จุลละเกศ
 6. นายสุนทร ตันถาวร
 7. นายวิบูลย์ คูหิรัญ
 8. นายไพจิตร เทียนไพฑูรย์
 9. นายประเจิด สุขแก้ว
 10. นายอดิศร เกียรติโชควิวัฒน์
 11. นายณรงค์ศักดิ์ กำมเลศ
 12. นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล
 13. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว

แผนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]