สถานีรถไฟหัวตะเข้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หัวตะเข้
Hua Takhe Railway Station2.JPG
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้งแขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
เจ้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย
สายรถไฟทางไกลสายตะวันออก
ชานชาลาระดับดิน
ข้อมูลอื่น
รหัสสถานี3015 - ไทย: หข

สถานีรถไฟหัวตะเข้ เป็นสถานีรถไฟระดับ 2 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครเป็นสถานรถไฟชั้น 2 ของทางรถไฟสายตะวันออก หากจะไปเขตลาดกระบัง หรือ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ให้ลงที่สถานีนี้ได้

สถานีรถไฟหัวตะเข้ อยู่ห่างจากป้ายหยุดรถไฟพระจอมเกล้า ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพียง 580 เมตรเท่านั้น

ตารางเวลาการเดินรถ[แก้]

เที่ยวไป[แก้]

ไม่มีเดินวันวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดราชการ เดินเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ เดินเฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์
ขบวนรถ ต้นทาง หัวตะเข้ ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ส861 ไอซีดี ลาดกระบัง 23.55 00.50 ท่าเรือแหลมฉบัง 03.05
ส863 ไอซีดี ลาดกระบัง 00.40 00.50 ท่าเรือแหลมฉบัง 03.45 เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์
ส865 ไอซีดี ลาดกระบัง 02.20 02.30 ท่าเรือแหลมฉบัง 05.20
ส867 ไอซีดี ลาดกระบัง 04.00 04.10 ท่าเรือแหลมฉบัง 07.45
ส869 ไอซีดี ลาดกระบัง 04.55 05.05 ท่าเรือแหลมฉบัง 08.40
ธ275 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 05.55 07.02 ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก 11.17
ช376 รังสิต 05.35 07.40 หัวตะเข้ 07.40 กซข.74-ไม่มีเดินวันหยุดราชการ
ธ285 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 06.55 08.13 ชุมทางฉะเชิงเทรา 08.56 บชส.76-เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์
ธ283 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 06.55 08.13 บ้านพลูตาหลวง 11.20 เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์
ธ281 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 08.00 08.56 กบินทร์บุรี 11.35
ส871 ไอซีดี ลาดกระบัง 09.37 09.47 ท่าเรือแหลมฉบัง 12.40 เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์
ธ367 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 10.10 11.08 ชุมทางฉะเชิงเทรา 11.45
ส873 ไอซีดี ลาดกระบัง 11.35 11.45 ท่าเรือแหลมฉบัง 15.10
พช389 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 12:10 13.02 ชุมทางฉะเชิงเทรา 13:30 กซข.74-มีเดินทุกวัน
ส875 ไอซีดี ลาดกระบัง 13.20 13.30 ท่าเรือแหลมฉบัง 16.05 เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์
ธ279 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 13.05 13.47 ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก 17.27
ส877 ไอซีดี ลาดกระบัง 16.05 16.15 ท่าเรือแหลมฉบัง 19.30
ธ277 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 15.25 16.17 กบินทร์บุรี 18.20
พช389 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 16:55 17.28 ชุมทางฉะเชิงเทรา 18:15 บชส.76-มีเดินทุกวัน
ธ371 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 17.40 18.41 ปราจีนบุรี 20.32
ธ383 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 18.25 19.24 ชุมทางฉะเชิงเทรา 20.00
ส879 ไอซีดี ลาดกระบัง 18.18 18.28 ท่าเรือแหลมฉบัง 21.40
ส881 ไอซีดี ลาดกระบัง 19.10 19.20 ท่าเรือแหลมฉบัง 22.10
ส883 ไอซีดี ลาดกระบัง 22.05 22.15 ท่าเรือแหลมฉบัง 01.10
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า

เที่ยวกลับ[แก้]

เดินเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ เดินเฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์
ขบวนรถ ต้นทาง หัวตะเข้ ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ช380 หัวตะเข้ 06:00 06.00 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 07:10 บชส.76-ไม่มีเดินวันหยุดราชการ
ช384 ชุมทางฉะเชิงเทรา 05:45 06.29 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 07:45 บชส.76-มีเดินทุกวัน
ช372 ปราจีนบุรี 05:00 07.01 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 08:15
ช388 ชุมทางฉะเชิงเทรา 07:05 07.42 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 08:35 กซข.74-มีเดินทุกวัน
ช378 หัวตะเข้ 08:05 08.05 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 09:20 กซข.74-ไม่มีเดินวันหยุดราชการ
ธ278 กบินทร์บุรี 06.30 09.11 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 10.15
ส864 ท่าเรือแหลมฉบัง 06.00 09.22 ไอซีดี ลาดกระบัง 09.32 เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์
ส866 ท่าเรือแหลมฉบัง 06.40 10.20 ไอซีดี ลาดกระบัง 10.30
ธ280 ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก 06:58 11.07 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 12:05
ส868 ท่าเรือแหลมฉบัง 08.15 13.27 ไอซีดี ลาดกระบัง 13.37
ส870 ท่าเรือแหลมฉบัง 10.00 14.55 ไอซีดี ลาดกระบัง 15.05
ธ282 กบินทร์บุรี 13:25 16.12 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 17:15
ส872 ท่าเรือแหลมฉบัง 13.10 15.45 ไอซีดี ลาดกระบัง 15.55 เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์
ธ286 ชุมทางฉะเชิงเทรา 16:20 17.06 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 18:25 เดินเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์
ธ284 บ้านพลูตาหลวง 13.35 17.06 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 18.15 เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์
ธ276 ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก 13:53 18.40 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 19:40
ส874 ท่าเรือแหลมฉบัง 16.30 21.10 ไอซีดี ลาดกระบัง 21.20
ส876 ท่าเรือแหลมฉบัง 18.20 21.47 ไอซีดี ลาดกระบัง 21.57 เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์
ส878 ท่าเรือแหลมฉบัง 20.25 23.37 ไอซีดี ลาดกระบัง 23.47
ส880 ท่าเรือแหลมฉบัง 22.30 01.20 ไอซีดี ลาดกระบัง 01.30
ส882 ท่าเรือแหลมฉบัง 22.55 01.57 ไอซีดี ลาดกระบัง 02.07
ส884 ท่าเรือแหลมฉบัง 02.40 05.35 ไอซีดี ลาดกระบัง 05.45
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า

ข้อมูลจำเพาะ[แก้]

  • รหัส  : 3015
  • ชื่อภาษาไทย  : หัวตะเข้
  • ชื่อภาษาอังกฤษ : Hua Takhe
  • ชื่อย่อภาษาไทย : หข.
  • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : HTK
  • ชั้นสถานี  : สถานีรถไฟชั้น 2
  • ระบบอาณัติสัญญาณ :
  • พิกัดที่ตั้ง  :
  • ที่อยู่  : แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°43′42″N 100°46′57″E / 13.728250°N 100.782611°E / 13.728250; 100.782611