แสนสิริ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
ประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
รูปแบบบริษัทมหาชน (SET:SIRI)
ก่อตั้งพ.ศ. 2527
ผู้ก่อตั้งกลุ่มจูตระกูล [1]
สำนักงานใหญ่
สิริ แคมปัส 59 ซ.ริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ไทย
บุคลากรหลัก
นาย อภิชาติ จูตระกูล (ประธานกรรมการ)
นาย เจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ (รองประธานกรรมการ)
นาย เศรษฐา ทวีสิน (กรรมการผู้จัดการใหญ่)
ผลิตภัณฑ์ทาวน์โฮม บ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม โรงแรม
รายได้29,748 ล้านบาท (2564)
สินทรัพย์116,632 ล้านบาท (2564)
บริษัทในเครือพลัส พร็อพเพอร์ตี้
เว็บไซต์https://www.sansiri.com

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: Sansiri Public Company Limited ชื่อย่อ: Sansiri PLC) (ชื่อย่อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: SIRI)[2] กลุ่มบริษัทแสนสิริมีการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยโครงสร้างรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทจะมากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขาย อาทิเช่น โครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม[3]

ประวัติ[แก้]

เริ่มก่อตั้งขื้นในปี พ.ศ. 2527 ประกอบธุรกิจหลักประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อปี พ.ศ. 2538 และนำหุ้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2527 โดยประกอบธุรกิจหลักประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และนำหุ้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 โดยในระยะแรกของการดำเนินธุรกิจ บริษัทมุ่งเน้นด้านการพัฒนาโครงการอาคารชุดใจกลางเมืองเพื่อขาย หรือให้เช่า และอาคารสำนักงานให้เช่า ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 บริษัทได้ขยายการประกอบธุรกิจไปยังด้านงานบริหารอาคาร นิติบุคคลคอนโด นิติบุคคลอาคารชุด บริหารทรัพย์สินและการขาย โดยจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อดำเนินธุรกิจดังกล่าว ภายใต้ชื่อ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด (ซึ่งปัจจุบันได้บริหารงานโครงการต่าง ๆ การซื้อ ขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์และคอนโด คอนโดให้เช่าต่างๆ ให้กับบริษัททุกโครงการ) อันส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทครอบคลุมครบวงจรมากยิ่งขึ้น และส่วนหนึ่งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มอันเป็นการส่งเสริมโครงการที่อยู่ในการพัฒนาของบริษัทด้วย และในปี พ.ศ. 2542 - 2543 บริษัทได้ขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจครั้งสำคัญจากเดิมที่เป็นการพัฒนาอาคารสูงในเขตใจกลางเมืองไปสู่การพัฒนาที่ดินแนวราบ อันได้แก่ โครงการบ้านจัดสรรในปี พ.ศ. 2545 ต่อเนื่องปี พ.ศ. 2546 บริษัทได้ลงทุนเพิ่มขึ้นอีกในธุรกิจโรงแรม อพาร์ตเมนต์ และอาคารพาณิชย์ให้เช่า ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใจกลางย่านธุรกิจและในทำเลท่องเที่ยวที่สำคัญ โดยเป็นการลงทุนโดยตรงและในรูปของการเข้าถือหุ้นและ ร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ

การประกอบธุรกิจ[แก้]

กลุ่มบริษัทแสนสิริมีการประกอบธุรกิจหลักแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม อันได้แก่ [3]

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

  • ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 [5]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น

ร้อยละของทุนชำระแล้ว*

1 UBS AG SINGAPORE BRANCH 1,422,424,080 9.56
2 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 963,267,873 6.47
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 773,840,316 5.20
4 นาย เศรษฐา ทวีสิน 661,002,734 4.44
5 นาย วันจักร์ บุรณศิริ 525,469,201 3.53
6 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 394,519,469 2.65
7 นาย อภิชาติ จูตระกูล 306,900,000 2.06
8 นาย พิพัฒน์ เตียธวัฒน์ 300,000,000 2.02
9 MR. HIRONOBU NISHII 151,000,009 1.01
10 น.ส. ภัคชนัญ เตียธวัฒน์ 150,000,000 1.01
Total 5,648,423,682 37.95

อ้างอิง[แก้]