วัสดุนาโน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วัสดุนาโน วัสดุนาโนเป็นวัสดุที่สามารถเป็นได้ทั้ง โลหะ เซรามิก พอลิเมอร์และคอมพอสิท ซึ่งถูกสังเคราะห์ขึ้นมาโดยการดัดแปลงการจัดเรียงตัวของ อะตอมหรือโมเลกุลให้มีช่วงขนาด 0.1-100 นาโนเมตร ซึ่งเล็กกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผม ประมาณ 1 แสนเท่า สมบัติและพฤติกรรมต่างๆ ของวัสดุขนาดจิ๋วเหล่านี้ เช่น สมบัติการนำไฟฟ้า สมบัติเชิงกล และสมบัติทางแม่เหล็ก มีความแตกต่างจากวัสดุชนิดเดียวกันที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในระดับที่เรา คุ้นเคย วัสดุโนสามารถแบ่งย่อยออกได้เป็นหลายกลุ่มตามการประยุกต์ใช้สอยที่สำคัญและ อยู่ในความนิยมประกอบด้วย

  1. หมุดควอนตัม (Quantum Dots)
  2. อนุภาคนาโน (Nanoparticles)
  3. ลวดนาโน (Nanowires)
  4. ท่อนาโนคาร์บอน (Carbon Nanotubes)
  5. ฟิล์มบางนาโน (Nanofilms)
  6. สารเคลือบนาโน (Nanocoating)
  7. ตัวเร่งปฏิกิริยาขนาดนาโน (Nanocatalysts)
  8. นาโนคอมพอสิท (Nanocomposites)

อ้างอิง[แก้]

  1. นาโนเทคโนโลยี่-คลื่นลูกใหม่แห่งศตวรรษที่ 21---ศูนย์นาโนเทคโนโลยี่แห่งชาติ
  2. นาโนเทคโนโลยี่-เทคโนโลยี่ซูเปอร์จิ๋ว---สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี่แห่งชาติ

ดูเพิ่ม[แก้]