ข้ามไปเนื้อหา

คณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะทันตแพทยศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
School of Dentistry, KMITL
สถาปนา25 มีนาคม พ.ศ. 2564 (3 ปี)
คณบดีรศ.ดร.ทพญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ
ที่อยู่
อาคาร 55 พรรษาเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 8 เลขที่ 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
สี  สีม่วง
เว็บไซต์http://dent.kmitl.ac.th/

คณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (อังกฤษ: School of Dentistry, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang) เป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นโรงเรียนทันตแพทย์ลำดับที่ 17 ของประเทศ สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 [1] จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรนานาชาติ โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและรับมอบนวัตกรรมทางการแพทย์ ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล [2] ปัจจุบันได้ผ่านการรับรองหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจากทันตแพทยสภาแล้ว [3]

การศึกษา[แก้]

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (อังกฤษ: Doctor of Dental Surgery (DDS), International Program) ของคณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นหลักสูตร 6 ปี [4]

  • ชั้นปีที่ 1 เรียนรู้วิชาขั้นพื้นฐาน
  • ชั้นปีที่ 2 เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบบการทำงานของร่างกาย
  • ชั้นปีที่ 3 ศึกษาระบบการทำงานของฟัน และอวัยวะช่องปาก และทักษะการเป็นทันตแพทย์ในห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีทางทันตกรรมที่ทันสมัย
  • ชั้นปีที่ 4 งานดูแลรักษาผู้ป่วยด้านทันตกรรมในเคสที่ไม่ซับซ้อนด้วยระบบการทำงานที่มีเครื่องมือทันสมัย
  • ชั้นปีที่ 5 เพิ่มเติมทักษะในการดูแลรักษาผู้ป่วยด้านทันตกรรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ไปดูงานด้านการเรียนการสอนหรือด้านนวัตกรรมในสถาบันต่างประเทศ
  • ชั้นปีที่ 6 นักศึกษาจะมีทักษะที่พร้อมจะเป็นทันตแพทย์ในอนาคตในการดูแลสุขภาพช่องภาพของผู้ป่วย รวมถึงมีประสบการณ์การทำงานดูแลผู้ป่วยในชุมชน


หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กลุ่มวิชา/ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
รวมทุกภาควิชา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ

ทำเนียบคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีดังต่อไปนี้ [5]

ทำเนียบคณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1) รศ.ดร.ทพญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]