สมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ดำรงตำแหน่ง
2 เมษายน พ.ศ. 2556 – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
(1 ปี 50 วัน)
นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ก่อนหน้าชุมพล ศิลปอาชา
ถัดไปกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 (72 ปี)
พรรคการเมืองชาติไทยพัฒนา
คู่สมรสมนต์รัก ภูรีศรีศักดิ์

สมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ (เกิด 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2494) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ต่อเนื่องถึง 6 ปี

ประวัติ[แก้]

สมศักย์ เกิดเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง[1] และปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การทำงาน[แก้]

สมศักย์ เริ่มรับราชการในกระทรวงมหาดไทย เมื่อปี พ.ศ. 2520 ในตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร กองการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และได้รับตำแหน่งสูงสุดคือ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งดำรงตำแหน่งดังกล่าวยาวนานถึง 6 ปีก่อนที่จะเกษียณอายุ ทำให้เขามีความใกล้ชิดกับนักการเมืองในจังหวัดสุพรรณบุรี คือ นายบรรหาร ศิลปอาชา[2]

ต่อมาในเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร[3] แทนตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากนายชุมพล ศิลปอาชา ถึงแก่อสัญกรรม แม้ว่าก่อนหน้านั้นจะมีกระแสข่าวว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งเขาก็ตาม[4][5]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. สมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา
  2. สมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์)
  4. ทักษิณ ชินวัตร ไม่อนุมัติ สมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ นั่ง รมว.ท่องเที่ยว
  5. 'แม้ว'ค้านชื่อ'สมศักย์'คุมท่องเที่ยว
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖ เก็บถาวร 2013-12-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข หน้า ๒, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๒ เก็บถาวร 2011-10-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข หน้า ๑๔, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
ก่อนหน้า สมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ ถัดไป
ชุมพล ศิลปอาชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ครม.60)
(2 เมษายน พ.ศ. 2556 - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)
กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร