การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
Expressway Authority of Thailand
EXAT Logo.png
ที่ทำการ
2380 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515
งบประมาณ 1,200 ล้านบาท (พ.ศ. 2558)[1]
ผู้บริหาร พลเอกวิวรรธน์ สุชาติ[2], ประธานกรรมการ
ณรงค์ เขียดเดช, รักษาการผู้ว่าการ
สินธพ สิริสิงห, รองผู้ว่าการ
ชวลิต วัฒนกูล, รองผู้ว่าการ
เลิศศักดิ์ สิงหะรานนท์, รองผู้ว่าการ
สุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ, รักษาการรองผู้ว่าการ
อำนวย ต้านศัตรู, รักษาการรองผู้ว่าการ
ต้นสังกัด กระทรวงคมนาคม
เว็บไซต์
www.exat.co.th

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (อังกฤษ: The Expressway Authority of Thailand ชื่อย่อ: กทพ.; EXAT) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม ก่อตั้งขึ้นตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 290 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้าง หรือจัดให้มีทางพิเศษด้วยวิธีการใดๆ ตลอดจนบำรุงรักษาทางพิเศษและดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับทางพิเศษ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล[3][4]

ประวัติ[แก้]

ตราสัญลักษณ์แรกของ กทพ.

สายทางพิเศษ[แก้]

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ปัจจุบันได้เปิดให้บริการทางพิเศษ 7 สายทาง คือ

 • ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ระบบทางด่วนขั้นที่ 1)
 • ทางพิเศษศรีรัช (ระบบทางด่วนขั้นที่ 2)
 • ทางพิเศษฉลองรัช (ทางด่วนสายถนนกาญจนาภิเษก-อาจณรงค์)
 • ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางด่วนสายบางนา-ชลบุรี)
 • ทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด)
 • ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (ระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายใต้ ตอน S1)
 • ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (ทางด่วนวงแหวนใต้)

ศูนย์ควบคุม[แก้]

 • ศูนย์ควบคุมทางพิเศษเฉลิมมหานคร (CCB1)
 • ศูนย์ควบคุมทางพิเศษศรีรัช (CCB2)
 • ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB3)
 • ศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี (CCB4)
 • ศูนย์ควบคุมทางพิเศษอุดรรัถยา (CCB5)
 • ศูนย์ควบคุมทางพิเศษบางพลี-สุขสวัสดิ์ (CCB6)

ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์[แก้]

การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้เปิดให้บริการระบบจัดเก็บค่าผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Toll Collection System: ETCs) โดยเรียกว่า Easy Pass เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2553 ในสายทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษวงแหวนรอบนอกด้านใต้ (บางพลี-บางขุนเทียน) และวันที่ 25 กรกฎาคม 2553 ในสายทางพิเศษศรีรัช กทพ. ได้นำ Easy Pass เข้ามาใช้แทนระบบ Tag เดิม เพื่อขยายปริมาณการรองรับการจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง โดยสามารถทำได้สูงสุด 1200 คันต่อชั่วโมงต่อช่องทาง

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เล่ม 131 ตอนที่ 69ก วันที่ 30 กันยายน 2557
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/059/25.PDF
 3. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 290 เพื่อกำหนดให้จัดตั้ง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการสร้างทางพิเศษ (มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ), ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 89, ตอน 182 ก ฉบับพิเศษ, 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515.
 4. พระราชบัญญัติ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 125 ตอนที่ 4 ก, 8 มกราคม พ.ศ. 2551.