การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
Expressway Authority of Thailand
EXAT Logo.png
ที่ทำการ
2380 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515
งบประมาณ 1,200 ล้านบาท (พ.ศ. 2558)[1]
ผู้บริหาร พลเอกวิวรรธน์ สุชาติ[2], ประธานกรรมการ
ณรงค์ เขียดเดช, ผู้ว่าการ
อุรวดี ชูศรี, รองผู้ว่าการ (ฝ่ายบริหาร)
สุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ, รองผู้ว่าการ (ฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน)
ดำเกิง ปานขำ, รองผู้ว่าการ (ฝ่ายปฏิบัติการ)
สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์, รองผู้ว่าการ (ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา)
วิชาญ เอกรินทรากุล, รองผู้ว่าการ (ฝ่ายวิชาการ)
ภานุมาตีฐต์ สมุทรคีรีจ์, ผู้ช่วยผู้ว่าการ
ว่าง, ผู้ชำนาญการ (ด้านการคลัง)
ต้นสังกัด กระทรวงคมนาคม
เว็บไซต์
www.exat.co.th

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (อังกฤษ: The Expressway Authority of Thailand ชื่อย่อ: กทพ.; EXAT) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม ก่อตั้งขึ้นตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 290 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้าง หรือจัดให้มีทางพิเศษด้วยวิธีการใดๆ ตลอดจนบำรุงรักษาทางพิเศษและดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับทางพิเศษ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล[3][4]

ประวัติ[แก้]

ตราสัญลักษณ์แรกของ กทพ.

สายทางพิเศษ[แก้]

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ปัจจุบันได้เปิดให้บริการทางพิเศษ 7 สายทาง คือ

 • ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ระบบทางด่วนขั้นที่ 1)
 • ทางพิเศษศรีรัช (ระบบทางด่วนขั้นที่ 2)
 • ทางพิเศษฉลองรัช (ทางด่วนสายถนนกาญจนาภิเษก-อาจณรงค์)
 • ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางด่วนสายบางนา-ชลบุรี)
 • ทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด)
 • ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (ระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายใต้ ตอน S1)
 • ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (ทางด่วนวงแหวนใต้)

ศูนย์ควบคุม[แก้]

 • ศูนย์ควบคุมทางพิเศษเฉลิมมหานคร (CCB1)
 • ศูนย์ควบคุมทางพิเศษศรีรัช (CCB2)
 • ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB3)
 • ศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี (CCB4)
 • ศูนย์ควบคุมทางพิเศษอุดรรัถยา (CCB5)
 • ศูนย์ควบคุมทางพิเศษบางพลี-สุขสวัสดิ์ (CCB6)

ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์[แก้]

การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้เปิดให้บริการระบบจัดเก็บค่าผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Toll Collection System: ETCs) โดยเรียกว่า Easy Pass เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2553 ในสายทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษวงแหวนรอบนอกด้านใต้ (บางพลี-บางขุนเทียน) และวันที่ 25 กรกฎาคม 2553 ในสายทางพิเศษศรีรัช กทพ. ได้นำ Easy Pass เข้ามาใช้แทนระบบ Tag เดิม เพื่อขยายปริมาณการรองรับการจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง โดยสามารถทำได้สูงสุด 1200 คันต่อชั่วโมงต่อช่องทาง

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เล่ม 131 ตอนที่ 69ก วันที่ 30 กันยายน 2557
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/059/25.PDF
 3. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 290 เพื่อกำหนดให้จัดตั้ง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการสร้างทางพิเศษ (มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ), ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 89, ตอน 182 ก ฉบับพิเศษ, 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515.
 4. พระราชบัญญัติ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 125 ตอนที่ 4 ก, 8 มกราคม พ.ศ. 2551.