สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ศาสตราจารย์
สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
ป.ม., ท.ช.
สุชัชวีร์ใน พ.ศ. 2565
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ดำรงตำแหน่ง
2 ตุลาคม พ.ศ. 2558[1] – 12 ธันวาคม พ.ศ. 2564[2]
ก่อนหน้า ศาสตราจารย์ โมไนย ไกรฤกษ์
(รักษาราชการแทน)
ถัดไป รองศาสตราจารย์ อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ
(รักษาราชการแทน)
นายกสภาวิศวกร
ดำรงตำแหน่ง
19 มีนาคม พ.ศ. 2562[3] – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564[4]
ก่อนหน้า กมล ตรรกบุตร[5]
ถัดไป รองศาสตราจารย์ ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์[6]
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 20 เมษายน พ.ศ. 2515 (50 ปี)
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย
พรรค ประชาธิปัตย์
คู่สมรส สวิตา สุวรรณสวัสดิ์
ศิษย์เก่า
อาชีพ
ลายมือชื่อ
เว็บไซต์

ศาสตราจารย์ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (ชื่อเล่น เอ้ เกิด 20 เมษายน พ.ศ. 2515) เป็นวิศวกร นักวิชาการ และนักการเมืองชาวไทย เคยดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ลำดับที่ 6 โดยดำรงตำแหน่ง 2 สมัยระหว่างปี 2558 ถึง 2564 และยังเคยดำรงตำแหน่งนายกสภาวิศวกร นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ก่อนเปิดตัวเข้าร่วมและลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคประชาธิปัตย์[7]

ประวัติและการศึกษา[แก้]

สุชัชวีร์เกิดเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2515 เป็นบุตรชายของ นายธีรศักดิ์ และนางวัลลีย์ สุวรรณสวัสดิ์ ได้รับทุนโควตาช้างเผือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จากนั้นได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท M.Sc. ในสาขา Geotechnical Engineering จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน ปริญญาโท M.Sc. ในสาขา Technology and Policy และระดับปริญญาเอก Sc.D. ในสาขา Geotechnical Engineering จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา

การลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร[แก้]

ตัวเขามีกระแสข่าวมาหลายปีแล้วว่าเตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมีการนำเสนอตัวเองและนโยบายต่าง ๆ มาโดยตลอด และในช่วงปลายปี 2564 ก็มีข่าวว่าพยายามมองหาพรรคการเมืองสังกัด จนวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้สุชัชวีร์เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในสังกัดของพรรค โดยสุชัชวีร์ได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีผลในวันเดียวกัน[8] หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2565 สุชัชวีร์ ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง

ข้อวิพากษ์วิจารณ์[แก้]

กรณีคลิปวิดีโอ คณิตสร้างชาติ[แก้]

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์สุชัชวีร์จากคลิปวิดีโอ "คณิตสร้างชาติ" ที่มีการนำเสนอแนวคิดว่า การเรียนคณิตศาสตร์มีความสำคัญกว่าการเรียนภาษาต่างๆ[9] โดยสุชัชวีร์ได้ยกตัวอย่างว่า ประเทศที่มีประชากรพูดได้หลายภาษามีความยากจน แต่ประเทศที่ร่ำรวยและพัฒนาแล้วล้วนเก่งคณิตศาสตร์ ทำให้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่า การเรียนภาษาย่อมสำคัญเท่ากับวิชาคณิตศาสตร์ หรือควรส่งเสริมการเรียนคณิตศาสตร์โดยไม่ลดทอนการเรียนด้านภาษา[10]

ปัญหาในการบริหารจัดการระบบ TCAS[แก้]

ในปี พ.ศ. 2561 ขณะดำรงตำแหน่งประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) สุชัชวีร์ได้ประกาศเปลี่ยนระบบการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจากเดิมที่ใช้ระบบ Admission เป็นระบบ TCAS โดยการเปลี่ยนระบบดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการวิ่งรอกสอบ ลดความเหลื่อมล้ำและช่วยให้นักเรียนอยู่ในห้องจนจบการศึกษา[11] แต่ในปีแรกที่เริ่มใช้ระบบนั้นมีปัญหาเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ทั้งปัญหาระบบล่ม[12] ความสับสนของนักเรียนและผู้ปกครองในการใช้ระบบ รวมไปถึงปัญหาด้านที่นั่ง ซึ่งเกิดจากการที่ผู้เข้าสอบคะแนนสูงสามารถเลือกคณะที่ต้องการเข้าศึกษาได้ และยังสามารถสำรองที่นั่งให้ตัวเองได้ ทำให้จำนวนที่นั่งที่มหาวิทยาลัยเปิดรับนั้นเต็มอย่างรวดเร็ว และมีนักเรียนเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก เพราะไม่สามารถเลือกคณะที่ต้องการได้[13] การเปลี่ยนระบบนี้สร้างความไม่พอใจในหมู่ผู้ปกครอง นักเรียน และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพราะเกิดขึ้นอย่างกระชั้นชิด โดยมีเวลาทำความเข้าใจและปรับตัวเพียง 4 เดือน อีกทั้งเวลาในการเตรียมตัวสอบหลังจากเปลี่ยนระบบใหม่มีเพียงแค่ 1 เดือน นอกจากนี้ ค่าสมัครสอบก็ไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด และระบบ TCAS ยังถูกวิจารณ์ว่า ขาดการมีส่วนรวมของนักเรียนในการออกแบบระบบตั้งแต่ต้น[14][15][16][17]

การเป็นที่ปรึกษาโครงการริมฝั่งเจ้าพระยา[แก้]

เขามีชื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีงบประมาณถึงหลักหมื่นล้านบาท ทำให้มีศิษย์เก่าของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังยื่นจดหมายให้เขาถอนตัว[18]

กรณีอื้อฉาวระหว่างหาเสียงเลือกตั้ง[แก้]

สุชัชวีร์ได้เปิดตัวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามพรรคประชาธิปัตย์ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 โดยระหว่างการแถลงนโยบาย สุชัชวีร์ กล่าวว่าตนเคยเรียนกับศาสตราจารย์เฮอร์เบิร์ต ไอน์สไตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ มาก่อน และได้กล่าวอีกว่า ศาสตราจารย์เฮอร์เบิร์ต เป็นหลานแท้ๆ ของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์[19] ต่อมาได้มีการสอบถามไปทางศาสตราจารย์เฮอร์เบิร์ตผ่านทางอีเมล และได้รับคำตอบว่าเขาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์แต่อย่างใด[20] หลังจากนั้นสุชัชวีร์ได้ชี้แจงว่า ที่ตนเชื่อว่าศาสตราจารย์เฮอร์เบิร์ตเป็นหลานของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์นั้น เพราะได้ยินคำบอกเล่ามาจากรุ่นพี่ที่เรียนในสถาบันเดียวกันและเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจมาโดยตลอด[21] นอกจากนี้ยังมีศิษย์เก่าเอ็มไอทีที่เคยเรียนกับ ดร.เฮอเบิร์ต ไอน์สไตน์ ก็ยืนยันตรงกัน[22]

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สุชัชวีร์กล่าวถึงการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งกรุงเทพมหานครผ่านเฟซบุ๊ก โดยเสนอให้วางเตตระพอด (Tetrapod) เรียงตัวเป็นเขื่อนแทนการใช้กระบอกไม้ไผ่[23] แต่มีเพจเฟซบุ๊กเข้ามาแสดงความคิดเห็นคัดค้าน โดยระบุว่าสุชัชวีร์ไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างหาดกับชายฝั่ง และการกระทำเช่นนี้จะส่งผลกระทบทางลบต่อสัตว์น้ำ นอกจากนี้ เพจดังกล่าวยังระบุว่าเพจของสุชัชวีร์มีการปิดกั้นไม่ให้ผู้ที่มีความเห็นต่างได้แสดงความคิดเห็นด้วย[24][25]

ชีวิตส่วนตัว[แก้]

ปัจจุบัน สุชัชวีร์ สมรสกับ นางสวิตา สุวรรณสวัสดิ์ มีบุตรชายด้วยกัน 1 คน[26]

เขายังได้รับฉายา “The Disruptor เมืองไทย” ในฐานะเป็นผู้พลิกฟื้น สจล. ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดี สู่องค์กรระดับนานาชาติ ปรับโครงสร้างการบริหารการศึกษาที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนา ปัญหาการเสียดุลทางการแพทย์และเทคโนโลยี ฯลฯ สู่สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำแห่งหนึ่งของไทย[27][28]

สุชัชวีร์เป็นคอลัมนิสต์ “มองอนาคตไทย” ของหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ [29]และเป็นผู้เขียนหนังสือ

“คิดต่างสร้างการเปลี่ยนแปลง”[30]

"A story of the impossible สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง" [31]

รางวัลและเกียรติคุณ[แก้]

 • “นักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2555 ” สาขาบริหารและพัฒนาการศึกษา [32]
 • ประธานาธิบดี ดไวท์ ไอเซนฮาว เฟลโลว์ซิฟ ในปี 2556 (President Eisenhower Fellowship 2013) [33]
 • รางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น ประจำปี 2557 จาก สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย [34]
 • Distinguished Honorary Award สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ โทยามะ ประเทศญี่ปุ่น[35]
 • Honorary Doctorate Awarded จาก มหาวิทยาลัยโตไกประเทศญี่ปุ่น ในปี 2560[36]
 • รางวัล “อินทรจักร” สาขาบุคคลที่น่ายกย่องแห่งปี 2561 จากสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการวัยรุ่นไทยและวัยทำงาน ในฐานะบุคคลตัวอย่าง ที่มีความโดดเด่นในการงานอันเป็นประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และเป็นแรงบันดาลใจแก่สาธารณชน [37]
 • Fukuoka Institute of Technology Chairman’s Medal Ceremony 2565 [38]
 • ศิษย์เก่าเกียรติยศ 62ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง (The World Master of Innovation) ปี 2565[39]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "ตอนพิเศษ 49 ง.". ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (Report) (เล่ม 137 ed.). ราชกิจจานุเบกษา. 2 March 2020. p. 8.
 2. ""พี่เอ้ ดร.สุชัชวีร์" ลาออกจากอธิการบดีสจล". pptvhd36.com. 9 Dec 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาวิศวกร [จำนวน ๕ ราย ๑. นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ฯลฯ], เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๕ ง หน้า ๕, ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒
 4. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ SP1
 5. "คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6 (2558-2561)". สภาวิศวกร. 2015. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-11-15. สืบค้นเมื่อ 2022-11-15.
 6. สภาวิศวกร - Council of Engineers Thailand (2021-12-09). "คณะกรรมการสภาวิศวกร ได้มีมติเลือก รองศาสตราจารย์ ปิยะบุตร วาณิชพงษพันธุ์ ดำรงตำแหน่งนายกสภาวิศวกร". เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-11-15. สืบค้นเมื่อ 2022-11-15.
 7. "เตรียมตัวมา 30 ปี "สุชัชวีร์" พร้อมชิงผู้ว่าฯ กทม". Thai PBS. 2021-12-14.
 8. ""พี่เอ้" สุชัชวีร์ ชายผู้ประกาศตัว "ไม่กลัวทัวร์" ก่อนเปิดตัวลงผู้ว่าฯ กทม". BBC News ไทย. 10 Dec 2021. สืบค้นเมื่อ 2022-06-15.{{cite news}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 9. เอ้ สุชัชวีร์ - คณิตฯสร้างชาติ | Facebook, สืบค้นเมื่อ 2021-12-24
 10. "หัวใจของการพัฒนาประเทศ ไม่ใช่ภาษา? ประธาน ทปอ. – อธิการบดี สจล. ถูกวิจารณ์กรณีคลิป 'คณิตฯสร้างชาติ'". The MATTER. 2018-10-11.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 11. "เปลี่ยนชื่อระบบรับนศ.'แอดมิชชั่น'เป็น'TCAS'". dailynews. 2017-06-01.
 12. "วันแรกก็ล่มแล้ว!! สมัครเข้ามหา'ลัย ระบบ TCAS รอบ 3 นร.บ่นอนาคตเนี่ยจะล่ม". mgronline.com. 2018-05-09.
 13. "ปัญหา 'กั๊กที่นั่ง' ที่ระบบบังคับ- เมื่อ "TCAS" ระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทำเด็ก 'ปวดหัว'". ข่าวสด. 2018-05-30.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 14. "ชำแหละจุดอ่อน TCAS ภาระหนักอึ้งของ #Dek61 สะท้อนปัญหาใหญ่ระบบการศึกษาไทย". THE STANDARD. 2018-06-13.
 15. "กลับตัวก็ไม่ได้ จะเดินต่อไปยังไงให้ถึง? เข้าใจ TCAS และตามหาทางออกของระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยเจ้าปัญหา". a day magazine. 2018-06-13.
 16. "TCAS 61 ลงทุนเพื่ออนาคตไป ฉันได้อะไรมา". waymagazine.org. 2018-05-31.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 17. "บทเรียนเจ็บปวด TCAS : ผู้ใหญ่คิด แต่เด็กรับกรรม". VoiceTV. 1 Jun 2018.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 18. "ปม"สจล."ที่ปรึกษาโครงการริมฝั่งเจ้าพระยา "177ศิษย์เก่าสถาปัตย์"&"ผู้บริหาร" ใครเข้าใจผิด??". ผู้จัดการ. 23 April 2016. สืบค้นเมื่อ 25 December 2021.
 19. "โป๊ะแล้ว! 'เออร์เบิร์ต ไอน์สไตน์' ยันไม่เกี่ยวข้อง 'อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์' หลัง 'สุชัชวีร์' อ้าง". ข่าวสด. 2021-12-14.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 20. "สู่ขิต!! เปิดอีเมล์ ศ.เฮอร์เบิร์ต ไอน์สไตน์ อาจารย์พี่เอ้ ปัดไม่ได้เป็นญาติ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์". มติชนออนไลน์. 2021-12-15.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 21. ""ดร.เอ้ สุชัชวีร์" ยันเชื่อ Herbert Einstein เป็นหลานไอน์สไตน์ เพราะรุ่นพี่บอก". www.sanook.com/news. 15 Dec 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 22. ""ดร.เอ้ สุชัชวีร์" แจงแล้ว เชื่อโดยบริสุทธิ์ใจ เรียนกับหลาน "อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์"". pptvhd36.com. 15 Dec 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 23. "สุชัชวีร์ปิ๊งไอเดีย ใช้เตตระพอดป้องกันกัดเซาะ เจอเสียงค้านชี้ไม่ได้เอาไปวางที่หาด". mgronline.com. 2021-12-30.
 24. "โป๊ะอีกไหม? เพจดัง ยกข้อมูลโต้ 'สุชัชวีร์' ปมปัญหากัดเซาะชายฝั่ง กทม. แนะแยก 'หาด-ฝั่ง' ให้ออก". ข่าวสด. 2021-12-30.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 25. "สุชัชวีร์ แจง หลังเพจดังเผยถูกทีมงานบล็อก ท้วงปมใช้ เตตระพอด กันคลื่น สู้น้ำทะเลหนุน". มติชนออนไลน์. 2021-12-30.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 26. "เจาะธุรกิจ "เมีย" - โชว์หลักฐาน! "ดร.เอ้" แจ้ง ป.ป.ช. "จดทะเบียนสมรส" ปี 63". กรุงเทพธุรกิจ. 2022-10-19.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 27. "THe Disruptor' เมืองไทย สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์". bangkokbiznews. 2019-08-01.
 28. "ถอดรหัสลับสู่ความสำเร็จในฐานะ The Disruptor แถวหน้าของเมืองไทย". ThaiPR.NET. 2021-09-22.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 29. "ข่าวสื่อมวลชน :มองอนาคตไทย". KMITL. 2017-02-15. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-11-23. สืบค้นเมื่อ 2022-11-23.
 30. คิดต่างสร้างการเปลี่ยนแปลงคิดต่างสร้างการเปลี่ยนแปลง ผู้เขียน: สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
 31. A story of the impossible สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้เขียน: สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
 32. "รศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ รับรางวัล "นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2555". PRESS RELEASE. 2012-09-28. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-11-23. สืบค้นเมื่อ 2022-11-23.
 33. "Suchatvee 'Vince' Suwansawat". Eisenhower Fellowships (ภาษาอังกฤษ). 2013.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 34. "ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายก วสท. รับรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น ประจำปี 2557". RYT8. 2014-12-30. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-11-23. สืบค้นเมื่อ 2022-11-23.
 35. kejjy (2015-12-17). "NIT Toyama College – KMITL President's Distinguished Honorary Award". Office of International Affairs :KMITL (ภาษาอังกฤษ). เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-11-23. สืบค้นเมื่อ 2022-11-23.
 36. superdia (2017-11-01). "Honorary Doctorate awarded to Prof. Dr. Suchatvee Suwansawat". Office of International Affairs :KMITL (ภาษาอังกฤษ). เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-11-23. สืบค้นเมื่อ 2022-11-23.
 37. "ศ.ดร.สุชัชวีร์ อธิการบดี สจล. ได้รับรางวัล บุคคลที่น่ายกย่องแห่งปี 2561". สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง . 2018-04-06. สืบค้นเมื่อ 2022-11-23.{{cite news}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 38. "ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายก วสท. รับรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น ประจำปี 2557". ไทยรัฐ . 2014-12-30. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-11-23. สืบค้นเมื่อ 2022-11-23.
 39. ""สุชัชวีร์" ติด1ใน12 ผู้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ สจล.ครบรอบ62ปี". คมชัดลึก. 2014-12-30. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-11-23. สืบค้นเมื่อ 2022-11-23.
 40. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๔, เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๖๖, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 41. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๐, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข หน้า ๑๔๖, ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]