สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
2 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ก่อนหน้า ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ (รักษาการ)
นายกสภาวิศวกร
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
19 มีนาคม พ.ศ. 2562[1]
ก่อนหน้า ดร.กมล ตรรกบุตร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 20 เมษายน พ.ศ. 2515
(49 ปี 153 วัน)
ชลบุรี
คู่สมรส สวิตา ปีตะวรรณ
วิชาชีพ อาจารย์
ศาสนา พุทธ

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร ประธานคณะกรรมการ​บริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย​ กรรมการอิสระ บริษัท บีซีพีจี​ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

กรรมการในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา[2]กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ [3]นายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2558[4][5] ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562 และประธานสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

อดีตคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อดีตนายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และอดีตประธานคณะกรรมการยุววิศวกรแห่งประเทศไทย

ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา วิศวกรรมโยธา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2553[6] เป็นศาสตราจารย์ ทางด้านการก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ คนแรกของประเทศไทย เมื่ออายุเพียง 37 ปี

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ไอเซนฮาวร์ เฟลโลว์ชิพ ประจำปี 2012 (Eisenhower Fellowships) ในฐานะผู้นำยุคใหม่ด้านวิศวกรรมเทคโนโลยี จากมูลนิธิประธานาธิบดี ดไวท์ ไอเซนฮาวร์ แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา จากการที่ ได้อุทิศตนในการวิจัยองค์ความรู้และพัฒนาวิชาการเทคโนโลยีก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ เพื่อยกระดับระบบสาธารณูปโภค การบริหารจัดการน้ำ และคมนาคมโลจิสติกส์ของไทยที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน เขาได้คิดค้นทฤษฎีการคำนวณขุดเจาะอุโมงค์ที่ก้าวหน้าด้วยประสิทธิภาพและความปลอดภัยซึ่งได้รับการอ้างอิงและนำไปใช้ประโยชน์มากเป็นอันดับ 5 ของโลก และยังได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่นเข็มทองคำที่มีอายุน้อยที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย

ทั้งนี้ดำรงตำแหน่งในฐานะนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์[7] ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึง ปี พ.ศ. 2559 และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอื่น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ[8] ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึง 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ในปี พ.ศ. 2562 ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เคยทำงานให้กับ ธนาคารโลก (World Bank) โครงการเศรษฐกิจของเอเชีย และเคยทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาเศรฐกิจโลกาภิวัฒน์ (Globalization Economy) แห่งสถาบัน MIT Industrial Performance Center (USA)

ประวัติ[แก้]

ศ.ดร.สุชัชวีร์ เกิดเมื่อ 20 เมษายน พ.ศ. 2515 ที่จังหวัดชลบุรี เป็นบุตรของนายธีรศักดิ์ กับ นางวัลลีย์ สุวรรณสวัสดิ์ สมรสกับนางสาวสวิตา ปีตะวรรณ บุตรีของนายบุญฤทธิ์ กับ ผศ.สุดา ปีตะวรรณ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560[9]

การศึกษา[แก้]

ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนระยองวิทยาคม แล้วได้เข้าศึกษาต่อสาขาวิศวกรรมก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในส่วนของโควต้าช้างเผือก ปี 2533 โดยเป็นประธานวิศวะรุ่นที่ 29 และได้เข้าศึกษาต่อปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์ คู่กับ ปริญญาโท ด้านนโยบายและเทคโนโลยีจาก MIT

ประวัติการทำงาน[แก้]

ตำแหน่งปัจจุบัน[แก้]

 • ประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
 • นายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
 • นายกสภาวิศวกร สมัยที่ 7
 • อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ
 • รองประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
 • กรรมการอำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
 • กรรมการในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
 • ศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • กรรมการการไฟฟ้านครหลวง
 • กรรมการโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น
 • อนุกรรมการประเมินความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพวิศวกรรมของผู้สมัครทดสอบความรู้
 • เพื่อบรรจุเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา ศาลยุติธรรม
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบรถไฟฟ้าในคณะกรรมการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้า
 • กรรมการการขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (2 วาระ)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (1 วาระ)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • กรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ
 • ประธานมูลนิธิทองเนื้อเก้า
 • กรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
 • ประธานมูลนิธิโรงเรียนสาธิตนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ที่ปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาสมาคมวิจัยแห่งประเทศไทย

ตําแหน่งสําคัญในอดีต[แก้]

 • ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
 • นายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
 • ประธานสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • กรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
 • นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมถ์
 • กรรมการสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
 • คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง     
 • ประธานมูลนิธิอาคารเขียวไทย
 • ประธานกรรมการ การเคหะแห่งชาติ
 • ประธานคณะกรรมการยุววิศวกรไทย
 • กรรมการและโฆษก คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
 • กรรมการบริหารกิจการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กรรมการบริษัทเดินรถไฟฟ้า (แอร์พอร์ตลิงค์)
 • กรรมการองค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กรรมการตรวจสอบโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
 • กรรมการกําหนดนโยบายและบริหารจัดการน้ำแห่งชาติ
 • กรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์
 • กรรมการข้าราชการพลเรือน อ.ก.พ. วิสามัญ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • กรรมการประเมินความรู้ ความเชี่ยวชาญวิศวกรรม สํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
 • อนุกรรมการนโยบายส่งเสริมการลงทุน สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • กรรมการยุทธศาสตร์การประกันสังคม สํานักงานประกันสังคม
 • ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ประธานคณะทำงานกลุ่มงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ แห่งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ที่ปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาสมาคมวิจัยแห่งประเทศไทย

เกียรติคุณระดับนานาชาติ[แก้]

 • รางวัล 2019 Regional DX Leader (ระดับภูมิภาค APAC) จากงาน IDC Digital Transformation Summit 2019 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
 • President Eisenhower Fellow ประจำปี 2012 จากมูลนิธิประธานาธิบดี ดไวท์ ไอเซนฮาว สหรัฐอเมริกา
 • ประธานงานอุโมงค์โลก (World Tunnel Congress Chairman 2012)
 • ประธานที่ประชุมงานการประชุมอธิการบดีไทย-อินโดนีเซีย บันดาอาเจ๊ะฮ์ ประเทศอินโดนีเซีย (2017)
 • วิศวกรดีเด่นแห่งอาเซียน “ASEAN Outstanding Engineering Achievement Contribution Award 2012”
 • กรรมการบริหารสมาคมอุโมงค์โลก (International Tunneling Association) นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • รับการบันทึกในฐานะ “Outstanding 2000 Intellectuals of 21st Century”
 • รับการบันทึกในฐานะ “Who’s Who in the World since 2009”
 • Awarded Top 100 Engineers 2009 in Civil Engineering (International Geographical Center)
 • ผู้เชี่ยวชาญสาขาเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ (Globalization Economy) แห่งสถาบัน MIT Industrial Performance Center, USA
 • นักวิจัยโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจของทวีปเอเชีย ให้กับธนาคารโลก (The World Bank)
 • องค์ปาฐก (Keynote Speaker) ณ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา
 • องค์ปาฐก (Keynote Speaker) Huawei World IT สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประสบการณ์และเกียรติคุณระดับชาติ[แก้]

 • รางวัล Energy Innovation Award 2020 จากสมาคมผู้ประกอบการและช่างพลังงานแสงอาทิตย์
 • รางวัล The Best CEO of the Year สาขา Technology จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
 • รางวัลเกียรติยศ บุคคลคุณภาพแห่งปี 2562 สาขาเทคโนโลยี จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 • รางวัลเกียรติคุณ “นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่นเข็มทองคำ 2557” สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
 • รางวัลเกียรติคุณ “นักบริหารดีเด่น สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2557” โครงการหนึ่งล้านเกล้าความดีถวายในหลวง
 • รางวัลเกียรติยศบุคคลตัวอย่าง “คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท” ปี 2556 จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท)
 • รางวัลเกียรติยศ นักบริหารดีเด่นแห่งปี พ.ศ. 2555 มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
 • รางวัลเกียรติยศ นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2555 สาขาบริหารและพัฒนาการศึกษา นิตยสารเส้นทางไทย
 • รางวัลเกียรติคุณ ผู้มีผลงานในการนำความรู้ “ด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างอุโมงค์ การก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน”
 • จากเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ปี 2555
 • รางวัลผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี 2555 สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
 • YOUNG LEADERS SHAPING THAILAND’S FUTURE จากหนังสือพิมพ์ BANGKOK POST
 • ELLE MAN 2015 จากนิตยสาร ELLE MAN
 • กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลัง (Director Pool)
 • ผู้เชี่ยวชาญในทะเบียนอนุญาโตตุลาการ ศาลยุติธรรม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/095/T_0005.PDF
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/056/T_0102.PDF
 3. ครม.ตั้ง เสรี-ทวิดา-สุชัชวีร์ กก.ผู้ทรงคุณวุฒิ บอร์ดสาธารณภัยแห่งชาติ
 4. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เล่ม 132 ตอน 241 ง พิเศษ หน้า 2 6 ตุลาคม 2558
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)
 6. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ เล่ม 129 ตอน 166 ง พิเศษ หน้า 9
 7. http://conference.sci.dusit.ac.th/sdnc2018/documents/Dr_Suchatchawee_Suwansawat.pdf
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/310/9.PDF
 9. https://www.thairath.co.th/newspaper/columns/992368
 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/007/6.PDF
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/142/9.PDF
 12. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้า ๑๔๖ เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข, ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 13. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้า ๘๒ เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข, ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

</ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/241/2.PDF


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]