สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

หน้าถูกกึ่งป้องกัน
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ศาสตราจารย์
สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
ท.ช., ท.ม.
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ดำรงตำแหน่ง
2 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 12 ธันวาคม พ.ศ. 2564[1]
ก่อนหน้า ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ (รักษาการ)
ถัดไป รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ (รักษาการ)
นายกสภาวิศวกร
ดำรงตำแหน่ง
19 มีนาคม พ.ศ. 2562[2] – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ก่อนหน้า ดร.กมล ตรรกบุตร
ถัดไป รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 20 เมษายน พ.ศ. 2515 (49 ปี)
จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย
พรรคการเมือง พรรคประชาธิปัตย์
คู่สมรส
 • สวิตา สุวรรณสวัสดิ์
ศิษย์เก่า Civil and Environmental Engineering (MS.) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน
อาชีพ
 • วิศวกร
 • อาจารย์
 • นักวิชาการ
 • นักการเมือง
วิชาชีพ
 • ศาสตราจารย์
 • วุฒิวิศวกร
เว็บไซต์

ศาสตราจารย์[3] สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (เกิด 20 เมษายน พ.ศ. 2515) ชื่อเล่นว่า เอ้ เป็นวิศวกรและนักการเมืองชาวไทย อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคนที่ 8 ระหว่างปี 2558 ถึง 2564 และเคยดำรงตำแหน่งนายกสภาวิศวกรและประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ก่อนที่ประกาศลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามพรรคประชาธิปัตย์ในปี พ.ศ. 2564[4]

ประวัติ

สุชัชวีร์เกิดเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2515 เป็นบุตรชายของ นายธีรศักดิ์ และนางวัลลีย์ สุวรรณสวัสดิ์ ได้รับทุนโควตาช้างเผือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จากนั้นได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขา M.Sc. (Geotechnical Engineering) และสาขา M.Sc. (Technology and Policy), และระดับปริญญาเอกสาขา Sc.D. (Geotechnical Engineering) จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา

การทำงาน

สุชัชวีร์เคยดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง[5] นายกสภาวิศวกร และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจรายงานว่า ในปี 2563 เขามีชื่อเป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อย 7 บริษัท ในจำนวนนี้ มี 3 บริษัทที่มีรายได้ไม่เกิน 300 บาทในปีนั้น[6]

ปัจจุบัน (ธันวาคม พ.ศ. 2564) สุชัชวีร์ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย[7]

สุชัชวีร์ได้รับฉายา “The Disruptor เมืองไทย” ในฐานะเป็นผู้พลิกฟื้น สจล. ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดี สู่องค์กรระดับนานาชาติ ปรับโครงสร้างการบริหารการศึกษาที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนา ปัญหาการเสียดุลทางการแพทย์และเทคโนโลยี ฯลฯ สู่สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำแห่งหนึ่งของไทย[8][9]

การลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ตัวเขามีกระแสข่าวมาหลายปีแล้วว่าเตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมีการนำเสนอตัวเองและนโยบายต่าง ๆ มาโดยตลอด และในช่วงปลายปี 2564 ก็มีข่าวว่าพยายามมองหาพรรคการเมืองสังกัด[6] จนวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้สุชัชวีร์เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยสุชัชวีร์ได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งอธิการบดี สจล. มีผลในวันเดียวกัน[10]

ข้อวิพากษ์วิจารณ์

กรณีคลิปวิดีโอ คณิตสร้างชาติ

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์สุชัชวีร์จากคลิปวิดีโอ "คณิตสร้างชาติ" ที่มีการนำเสนอแนวคิดว่า การเรียนคณิตศาสตร์มีความสำคัญกว่าการเรียนภาษาต่างๆ[11] โดยสุชัชวีร์ได้ยกตัวอย่างว่า ประเทศที่มีประชากรพูดได้หลายภาษามีความยากจน แต่ประเทศที่ร่ำรวยและพัฒนาแล้วล้วนเก่งคณิตศาสตร์ ทำให้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่า การเรียนภาษาย่อมสำคัญเท่ากับวิชาคณิตศาสตร์ หรือควรส่งเสริมการเรียนคณิตศาสตร์โดยไม่ลดทอนการเรียนด้านภาษา[12]

ปัญหาในการบริหารจัดการระบบ TCAS

ในปี พ.ศ. 2561 ขณะดำรงตำแหน่งประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) สุชัชวีร์ได้ประกาศเปลี่ยนระบบการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจากเดิมที่ใช้ระบบ Admission เป็นระบบ TCAS โดยการเปลี่ยนระบบดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการวิ่งรอกสอบ ลดความเหลื่อมล้ำและช่วยให้นักเรียนอยู่ในห้องจนจบการศึกษา[13] แต่ในปีแรกที่เริ่มใช้ระบบนั้นมีปัญหาเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ทั้งปัญหาระบบล่ม[14] ความสับสนของนักเรียนและผู้ปกครองในการใช้ระบบ รวมไปถึงปัญหาด้านที่นั่ง ซึ่งเกิดจากการที่ผู้เข้าสอบคะแนนสูงสามารถเลือกคณะที่ต้องการเข้าศึกษาได้ และยังสามารถสำรองที่นั่งให้ตัวเองได้ ทำให้จำนวนที่นั่งที่มหาวิทยาลัยเปิดรับนั้นเต็มอย่างรวดเร็ว และมีนักเรียนเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก เพราะไม่สามารถเลือกคณะที่ต้องการได้[15] การเปลี่ยนระบบนี้สร้างความไม่พอใจในหมู่ผู้ปกครอง นักเรียน และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพราะเกิดขึ้นอย่างกระชั้นชิด โดยมีเวลาทำความเข้าใจและปรับตัวเพียง 4 เดือน อีกทั้งเวลาในการเตรียมตัวสอบหลังจากเปลี่ยนระบบใหม่มีเพียงแค่ 1 เดือน นอกจากนี้ ค่าสมัครสอบก็ไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด และระบบ TCAS ยังถูกวิจารณ์ว่า ขาดการมีส่วนรวมของนักเรียนในการออกแบบระบบตั้งแต่ต้น[16][17][18][19]

การเป็นที่ปรึกษาโครงการริมฝั่งเจ้าพระยา

เขามีชื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีงบประมาณถึงหลักหมื่นล้านบาท ทำให้มีศิษย์เก่าของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังยื่นจดหมายให้เขาถอนตัว[20]

กรณีอื้อฉาวระหว่างหาเสียงเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สุชัชวีร์ได้เปิดตัวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามพรรคประชาธิปัตย์ โดยระหว่างการแถลงนโยบาย สุชัชวีร์กล่าวว่า ตนเคยเรียนกับศาสตราจารย์เฮอร์เบิร์ต ไอน์สไตน์ อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์มาก่อน และระบุว่า ศาสตราจารย์เฮอร์เบิร์ตเป็นหลานแท้ๆ ของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์[21] นอกจากนี้ยังได้มีการกล่าวว่าตนนั้น "เป็นทายาทสายตรงไอน์สไตน์ คนเดียวในแผ่นดินไทย"[21] ต่อมาได้มีการสอบถามไปยังศาสตราจารย์เฮอร์เบิร์ต และพบว่าเขาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์แต่อย่างใด[22] สุชัชวีร์จึงชี้แจงว่า ที่ตนเชื่อว่าศาสตราจารย์เฮอร์เบิร์ตเป็นหลานของอัลเบิร์ต ไอนสไตน์นั้น เพราะได้ยินคำบอกเล่ามาจากรุ่นพี่ที่เรียนในสถาบันเดียวกัน และเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจมาโดยตลอด[23][24]

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เขาเสนอวิธีแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งกรุงเทพมหานคร ให้วางเตตระพอด (Tetrapod) วางเรียงตัวเป็นเขื่อนแทนการใช้กระบอกไม้ไผ่[25] แต่มีผู้ค้านโดยระบุว่า ไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างหาดกับชายฝั่ง และจะส่งผลกระทบทางลบต่อสัตว์น้ำ นอกจากนี้เพจของเขายังปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น[26][27]

ชีวิตส่วนตัว

สุชัชวีร์สมรสกับนางสวิตา สุวรรณสวัสดิ์

สุชัชวีร์เป็นคอลัมนิสต์ “มองอนาคตไทย” ของหนังสือพิมพ์โพสทูเดย์ และเป็นผู้เขียนหนังสือ “คิดต่างสร้างการเปลี่ยนแปลง”[28][ต้องการแหล่งอ้างอิงดีกว่านี้]

รางวัลและเกียรติคุณ

 • ประธานาธิบดี ดไวท์ ไอเซนฮาว เฟลโลว์ซิฟ (President Eisenhower Fellowship 2013)[29]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

อ้างอิง

 1. “พี่เอ้ ดร.สุชัชวีร์” ลาออกจากอธิการบดีสจล.
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาวิศวกร
 3. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ หน้า ๙ เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๖๖ ง, ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 4. เตรียมตัวมา 30 ปี "สุชัชวีร์" พร้อมชิงผู้ว่าฯ กทม.
 5. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เล่ม 132 ตอน 241 ง พิเศษ หน้า 2 6 ตุลาคม 2558
 6. 6.0 6.1 "ขุมธุรกิจ "ดร.เอ้ สุชัชวีร์" นั่ง กก.บริษัทร่วม "ลูกชาย" รมช.คลัง รายได้ 20 บาท". กรุงเทพธุรกิจ. 11 December 2021. สืบค้นเมื่อ 25 December 2021.
 7. ทุนรัฐบาลดีเด่น+ดาวรุ่ง 8 ราย 8 สาขา ขับเคลื่อนประเทศ
 8. THe Disruptor' เมืองไทย สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
 9. ถอดรหัสลับสู่ความสำเร็จในฐานะ The Disruptor แถวหน้าของเมืองไทย
 10. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ : จาก “พี่เอ้” อธิการบดี สจล. ผู้ “ไม่กลัวทัวร์” ก่อนเปิดตัวลงผู้ว่าฯ กทม.
 11. เอ้ สุชัชวีร์ - คณิตฯสร้างชาติ | Facebook, สืบค้นเมื่อ 2021-12-24
 12. "หัวใจของการพัฒนาประเทศ ไม่ใช่ภาษา? ประธาน ทปอ. – อธิการบดี สจล. ถูกวิจารณ์กรณีคลิป 'คณิตฯสร้างชาติ'". The MATTER (ภาษาอังกฤษ). 2018-10-11.
 13. "เปลี่ยนชื่อระบบรับนศ.'แอดมิชชั่น'เป็น'TCAS'". dailynews. 2017-06-01.
 14. "วันแรกก็ล่มแล้ว!! สมัครเข้ามหา'ลัย ระบบ TCAS รอบ 3 นร.บ่นอนาคตเนี่ยจะล่ม". mgronline.com. 2018-05-09.
 15. 88 (2018-05-30). "ปัญหา 'กั๊กที่นั่ง' ที่ระบบบังคับ- เมื่อ "TCAS" ระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทำเด็ก 'ปวดหัว'". ข่าวสด.CS1 maint: numeric names: authors list (link)
 16. "ชำแหละจุดอ่อน TCAS ภาระหนักอึ้งของ #Dek61 สะท้อนปัญหาใหญ่ระบบการศึกษาไทย". THE STANDARD. 2018-06-13.
 17. "กลับตัวก็ไม่ได้ จะเดินต่อไปยังไงให้ถึง? เข้าใจ TCAS และตามหาทางออกของระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยเจ้าปัญหา". a day magazine. 2018-06-13.
 18. "TCAS 61 ลงทุนเพื่ออนาคตไป ฉันได้อะไรมา". waymagazine.org | นิตยสาร WAY (ภาษาอังกฤษ). 2018-05-31.
 19. Ltd.Thailand, VOICE TV. "บทเรียนเจ็บปวด TCAS : ผู้ใหญ่คิด แต่เด็กรับกรรม". VoiceTV.
 20. "ปม"สจล."ที่ปรึกษาโครงการริมฝั่งเจ้าพระยา "177ศิษย์เก่าสถาปัตย์"&"ผู้บริหาร" ใครเข้าใจผิด??". ผู้จัดการ. 23 April 2016. สืบค้นเมื่อ 25 December 2021.
 21. 21.0 21.1 39 (2021-12-14). "โป๊ะแล้ว! 'เออร์เบิร์ต ไอน์สไตน์' ยันไม่เกี่ยวข้อง 'อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์' หลัง 'สุชัชวีร์' อ้าง". ข่าวสด.CS1 maint: numeric names: authors list (link)
 22. matichon (2021-12-15). "สู่ขิต!! เปิดอีเมล์ ศ.เฮอร์เบิร์ต ไอน์สไตน์ อาจารย์พี่เอ้ ปัดไม่ได้เป็นญาติ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์". มติชนออนไลน์.
 23. ""ดร.เอ้ สุชัชวีร์" ยันเชื่อ Herbert Einstein เป็นหลานไอน์สไตน์ เพราะรุ่นพี่บอก". www.sanook.com/news.
 24. https://www.pptvhd36.com. ""ดร.เอ้ สุชัชวีร์" แจงแล้ว เชื่อโดยบริสุทธิ์ใจ เรียนกับหลาน "อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์"". pptvhd36.com.
 25. "สุชัชวีร์ปิ๊งไอเดีย ใช้เตตระพอดป้องกันกัดเซาะ เจอเสียงค้านชี้ไม่ได้เอาไปวางที่หาด". mgronline.com. 2021-12-30.
 26. 39 (2021-12-30). "โป๊ะอีกไหม? เพจดัง ยกข้อมูลโต้ 'สุชัชวีร์' ปมปัญหากัดเซาะชายฝั่ง กทม. แนะแยก 'หาด-ฝั่ง' ให้ออก". ข่าวสด.CS1 maint: numeric names: authors list (link)
 27. matichon (2021-12-30). "สุชัชวีร์ แจง หลังเพจดังเผยถูกทีมงานบล็อก ท้วงปมใช้ เตตระพอด กันคลื่น สู้น้ำทะเลหนุน". มติชนออนไลน์.
 28. Author : สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
 29. Suchatvee 'Vince' Suwansawat
 30. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๐, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข หน้า ๑๔๖, ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
 31. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๗, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๘๒, ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

แหล่งข้อมูลอื่น