สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
2 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ก่อนหน้า ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ (รักษาการ)
นายกสภาวิศวกร
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
19 มีนาคม พ.ศ. 2562[1]
ก่อนหน้า ดร.กมล ตรรกบุตร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 20 เมษายน พ.ศ. 2515
(47 ปี 315 วัน)
ชลบุรี
วิชาชีพ อาจารย์
ศาสนา พุทธ

ศาสตราจารย์ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร กรรรมการในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา[2] อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2558 [3]ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562 และประธานสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

อดีตคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อดีตนายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และอดีตประธานคณะกรรมการยุววิศวกรแห่งประเทศไทย

ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา วิศวกรรมโยธา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2553 [4] เป็นศาสตราจารย์ ทางด้านการก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ คนแรกของประเทศไทย เมื่ออายุเพียง 37 ปี

ศาสตราจารย์ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ไอเซนฮาวร์ เฟลโลว์ชิพ ประจำปี 2012 (Eisenhower Fellowships) ในฐานะผู้นำยุคใหม่ด้านวิศวกรรมเทคโนโลยี จากมูลนิธิประธานาธิบดี ดไวท์ ไอเซนฮาวร์ แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา จากการที่ ได้อุทิศตนในการวิจัยองค์ความรู้และพัฒนาวิชาการเทคโนโลยีก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ เพื่อยกระดับระบบสาธารณูปโภค การบริหารจัดการน้ำ และคมนาคมโลจิสติกส์ของไทยที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน เขาได้คิดค้นทฤษฎีการคำนวณขุดเจาะอุโมงค์ที่ก้าวหน้าด้วยประสิทธิภาพและความปลอดภัยซึ่งได้รับการอ้างอิงและนำไปใช้ประโยชน์มากเป็นอันดับ 5 ของโลก และยังได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่นเข็มทองคำที่มีอายุน้อยที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย

ทั้งนี้ดำรงตำแหน่งในฐานะ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์[5]ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึง ปี พ.ศ. 2559 และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอื่น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ[6] ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึง 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ในปี พ.ศ. 2562 ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย

การศึกษา[แก้]

ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนระยองวิทยาคม แล้วได้เข้าศึกษาต่อสาขาวิศวกรรมก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในส่วนของโควต้าช้างเผือก ปี 2533 และได้เป็นประธานวิศวะรุ่นที่ 29

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมก่อสร้าง) (เกียรตินิยม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 2537

ปริญญาโท M.Sc. (Geotechnical Engineering) The University of Wisconsin-Madison USA ปี 2540

ปริญญาโท M.Sc. (Technology and Policy) Massachusetts Institute of Technology (MIT) USA ปี 2544

ปริญญาเอก Sc.D. (Geotechnical Engineering) Massachusetts Institute of Technology (MIT) USA ปี 2545

ประวัติการทำงาน[แก้]

 • ประธานกรรมการ การเคหะแห่งชาติ
 • กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย[7]
 • กรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง[8]
 • ประธานมูลนิธิอาคารเขียว
 • กรรมการบริหารอุโมงค์โลก
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ที่ปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • กรรมการอื่น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 • นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
 • นายกสภาวิศวกร และ กรรมการในคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 • นายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย

รางวัล[แก้]

 • Eisenhower Fellow 2012 สหรัฐอเมริกา ในฐานะผู้นำยุคใหม่
 • รางวัลเกียรติคุณเข็มทองคำ “นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น 2557” สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
 • รางวัลเกียรติยศบุคคลตัวอย่าง "คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท" 2556 จาก สว.นท
 • รางวัลเกียรติยศ นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2555 จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
 • วิศวกรอาเซียนดีเด่น ประจำปี 2555 จากสมาพันธ์วิศวกรรมแห่งอาเซียน
 • รางวัลธรรมาภิบาล“สิงห์ทอง” รางวัลผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี 2555
 • ได้รับรางวัล Top 100 Engineers 2009 in Civil Engineering (International Geographical Center)

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/095/T_0005.PDF
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/056/T_0102.PDF
 3. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เล่ม 132 ตอน 241 ง พิเศษ หน้า 2 6 ตุลาคม 2558
 4. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ เล่ม 129 ตอน 166 ง พิเศษ หน้า 9
 5. http://conference.sci.dusit.ac.th/sdnc2018/documents/Dr_Suchatchawee_Suwansawat.pdf
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/310/9.PDF
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/007/6.PDF
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/142/9.PDF

</ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/241/2.PDF


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]