วัดทิพพาวาส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดทิพพาวาส
แผนที่
ชื่อสามัญวัดทิพพาวาส, วัดลำกอไผ่, วัดต้นไทร
ที่ตั้งซอยฉลองกรุง 53 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายธรรมยุติกนิกาย
เจ้าอาวาสพระครูสุกิจวิศาล (เคลือบ ธมฺมเตโช)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดทิพพาวาส เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ในแขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 20 ไร่ อาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับที่ธรณีสงฆ์ ทิศตะวันออกติดต่อกับลำรางข้างวัดทิพพาวาส ทิศใต้ติดต่อกับซอยฉลองกรุง 53 และทิศตะวันตกติดต่อกับคลองลำกอไผ่ วัดยังมีที่ธรณีสงฆ์ 1 แปลง มีเนื้อที่ 36 ไร่ 92 ตารางวา

วัดทิพพาวาสสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2429 ไม่มีประวัติเกี่ยวกับผู้สร้างวัด ประชาชนนิยมเรียกชื่อตามภูมิประเทศที่ตั้งวัดว่า วัดลำกอไผ่ เนื่องจากที่คลองลำกอไผ่มีกอไผ่กอหนึ่งมองเห็นได้แต่ไกล และบางคนเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดต้นไทร เนื่องจากมีต้นไทรใหญ่อยู่ในบริเวณวัดมองเห็นได้แต่ไกลเช่นกัน วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2432[1] ด้านการศึกษา วัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2490 และให้ราชการสร้างโรงเรียนระดับประถมศึกษาในที่ดินเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ และได้ให้ที่ดินสร้างสถานีอนามัยอีกประมาณ 1 ไร่

อาคารเสนาสนะสำคัญได้แก่ อุโบสถ กว้าง 9.60 เมตร ยาว 16.50 เมตร ทรงไทยโบราณ เครื่องบนเป็นไม้สักทั้งหมด กุฏิสงฆ์ จำนวน 8 หลัง หอสวดมนต์ และศาลาการเปรียญ[2]

บริเวณรอบวัดมีชาวมอญอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก สันนิษฐานว่าชาวมอญบริเวณวัดทิพพาวาสคงอพยพเข้ามาในสมัยของเจ้าพระยามหาโยธา (เจ่ง คชเสนี) ในระยะแรกตั้งถิ่นฐานอยู่ที่พระประแดง (จังหวัดสมุทรปราการ) จากนั้นส่วนหนึ่งได้ย้ายมาตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้ ในช่วงวันสงกรานต์ ชุมชนจะจัดให้มีประเพณีสงกรานต์แบบมอญขึ้นที่วัดเป็นประจำทุกปี นอกจากการทำบุญสรงน้ำพระแล้วยังมีการเล่นสะบ้าอีกด้วย[3]

รายนามเจ้าอาวาส[แก้]

  • พระอาจารย์หลุย
  • พระอาจารย์อยู่ ติกฺขญาโน
  • พระอาจารย์มี
  • พระครูจักร ธนปาโล
  • พระครูถาวรธรรมวงศ์
  • พระครูสุกิจวิศาล (เคลือบ ธมฺมเตโช)

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดทิพพาวาส". ระบบภูมิสารสนเทศ แหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม.
  2. สมคิด ทองสิมา, บุญมา ศรีสุรเมธี (2526). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 2. กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. p. 102.
  3. "การแสดงสะบ้ารำ วัดทิพพาวาส". โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีชีวิต.