การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Industrial Estate Authority of Thailand
ตราสัญลักษณ์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง14 ธันวาคม พ.ศ. 2515 (50 ปี)
เขตอำนาจกำกับดูแลนิคมอุตสาหกรรม
สำนักงานใหญ่618 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
งบประมาณประจำปี21 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • นรินทร์ กัลยาณมิตร[2], ประธานกรรมการ
 • วีริศ อัมระปาล, ผู้ว่าการ
 • อัฐพล จิรวัฒน์จรรยา, รองผู้ว่าการ
 • ปนัดดา รุ่งเรืองศรี, รองผู้ว่าการ
 • พรเทพ ภูริพัฒน์, รองผู้ว่าการ
 • ประทีป เอ่งฉ้วน, รองผู้ว่าการ
 • ธาดา สุนทรพันธุ์, รองผู้ว่าการ
ต้นสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เว็บไซต์http://www.ieat.go.th

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (อังกฤษ: Industrial Estate Authority of Thailand ชื่อย่อ IEAT ; กนอ.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ก่อตั้งขึ้นตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 339 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2515[3] เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่พัฒนาและจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม จัดพื้นที่สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมให้เข้ารวมกันอย่างมีระบบและมีระเบียบ และเป็นกลไกของภาครัฐในการกระจายการพัฒนาอุตสาหกรรมออกไปสู่ภูมิภาค

ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2522 ได้มีประกาศใช้ พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 แทน ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 339 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ที่ถูกยกเลิกไป [4]

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทยขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2516 คือ นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ครอบคลุมเขตมีนบุรี และเขตบางกะปิ[5]

อำนาจหน้าที่[แก้]

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 1. จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมส่งเสริมและสนับสนุนเอกชนหรือองค์กรของรัฐจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
 2. จัดให้มีและให้บริการในระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซึ่งจำเป็นแก่การประกอบอุตสาหกรรม
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนลงทุนและให้บริการในระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซึ่งจำเป็นแก่การประกอบอุตสาหกรรม
 4. จัดให้มีระบบและการจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันและบรรเทาอุบัติภัยจากอุตสาหกรรม
 5. อนุญาต อนุมัติ การประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมและจัดให้ได้เพิ่มเติมซึ่งสิทธิประโยชน์ สิ่งจูงใจ และการอำนวยความสะดวกแก่การประกอบอุตสาหกรรม

นิคมอุตสาหกรรม[แก้]

นิคมอุตสาหกรรม หมายถึง เขตพื้นที่ดินซึ่งจัดสรรไว้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเข้าไปอยู่รวมกันอย่างเป็นสัดส่วน ประกอบด้วย พื้นที่อุตสาหกรรม สิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เช่น ถนน ท่อระบายน้ำ โรงกำจัดน้ำเสียส่วนกลาง ระบบป้องกันน้ำท่วม ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ นอกจากนั้นยังประกอบด้วย บริการอื่นที่จำเป็น อาทิ ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ธนาคาร ศูนย์การค้า ที่พักอาศัยสำหรับคนงาน สถานีบริการน้ำมัน เป็นต้น

รายชื่อนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย[แก้]

ปัจจุบัน กนอ. มีนิคมอุตสาหกรรมที่เปิดดำเนินการแล้ว 62 นิคม กระจายอยู่ใน 18 จังหวัด ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ.ดำเนินการเอง จำนวน 15 นิคม และนิคมอุตสาหกรรมที่ร่วมดำเนินงานกับผู้พัฒนา จำนวน 48 นิคม[6] (ตัวหนา คือ นิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ. ดำเนินการเอง และ ตัวเอียง คือ นิคมอุตสาหกรรมที่กำลังพัฒนา)

ภาคเหนือ[แก้]

ภาคกลางและภาคตะวันออก[แก้]

 • จังหวัดสมุทรสาคร
  • นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
  • นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
  • นิคมอุตสาหกรรมมหาราชนคร
 • จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
  • นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้
  • นิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี
  • นิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี 2
  • นิคมอุตสาหกรรม 304 ฉะเชิงเทรา
  • นิคมอุตสาหกรรมเอเพ๊กซ์กรีน ฉะเชิงเทรา
 • จังหวัดสมุทรปราการ
  • นิคมอุตสาหกรรมบางปู
  • นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
  • นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (สุวรรณภูมิ)
  • นิคมอุตสาหกรรมบางปู (เหนือ)
 • จังหวัดชลบุรี
  • นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1
  • นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี)
  • นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) (โครงการ 2)
  • นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
  • นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)
  • นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3)
  • นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 4)
  • นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
  • นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 5)
  • นิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง
  • นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 2
  • นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2
  • นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 3
  • นิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ อินดัสตรีส์
  • นิคมอุตสาหกรรมเอเชียคลีนชลบุรี
 • จังหวัดระยอง
  • นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
  • นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4
  • นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)
  • นิคมอุตสาหกรรมผาแดง
  • นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
  • นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
  • นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1
  • นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย
  • นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล
  • นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย)
  • นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง
  • นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[แก้]

ภาคใต้[แก้]

นอกจากนี้ กนอ. ยังมีหน้าที่กำกับดู ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง อีกด้วย

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91 ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. แต่งตั้ง “นรินทร์ กัลยาณมิตร” นั่งประธานบอร์ดนิคมอุตสาหกรรม
 3. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 339 (มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ ให้จัดตั้งการนิคมอุตสาหกรรม) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 89 ตอน 190 ก หน้า 214 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515
 4. พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 96 ตอน 41 ก พิเศษ หน้า 10 24 มีนาคม พ.ศ. 2522
 5. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบางชันเป็นนิคมอุตสาหกรรมทั่วไป
 6. บทบาทและหน้าที่หลักขององค์กร การนิคมอุตสาหกรรม