การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Industrial Estate Authority of Thailand
IEAT.jpg
ที่ทำการ
618 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515
เขตอำนาจ กำกับดูแลนิคมอุตสาหกรรม
ผู้บริหาร พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร[1](13 ตุลาคม 2558 - ปัจจุบัน), ประธานกรรมการ
ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม, ผู้ว่าการ
ศรีวณิก หัสดิน, รองผู้ว่าการ (สายงานบริหาร)
จิดาภา มั่นในสัจจธรรม, รองผู้ว่าการ (สายงานยุทธศาสตร์และการเงิน)
สมจินต์ พิลึก, รองผู้ว่าการ (สายงานบริการและสิ่งแวดล้อม)
จักรรัฐ เลิศโอภาส, รองผู้ว่าการ (สายงานปฏิบัติการ 1)
กฤตยาพร ทัพภะทัต, รองผู้ว่าการ (สายงานปฏิบัติการ 2)
วิฑูรย์ อยู่ทิม, รองผู้ว่าการ (สายงานปฏิบัติการ 3)
อัฐพล จิรวัฒน์จรรยา, ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 12
ในกำกับดูแลของ กระทรวงอุตสาหกรรม
เว็บไซต์
http://www.ieat.go.th

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (อังกฤษ: Industrial Estate Authority of Thailand ชื่อย่อ IEAT ; กนอ.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ก่อตั้งขึ้นตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 339 เมื่อปี พ.ศ. 2515[2] เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่พัฒนาและจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม จัดพื้นที่สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมให้เข้ารวมกันอย่างมีระบบและมีระเบียบ และเป็นกลไกของภาครัฐในการกระจายการพัฒนาอุตสาหกรรมออกไปสู่ภูมิภาค

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแห่งของประเทศไทยขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2516 คือ นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ครอบคลุมเขตมีนบุรี และเขตบางกะปิ[3]

อำนาจหน้าที่[แก้]

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 1. จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมส่งเสริมและสนับสนุนเอกชนหรือองค์กรของรัฐจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
 2. จัดให้มีและให้บริการในระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซึ่งจำเป็นแก่การประกอบอุตสาหกรรม
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนลงทุนและให้บริการในระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซึ่งจำเป็นแก่การประกอบอุตสาหกรรม
 4. จัดให้มีระบบและการจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันและบรรเทาอุบัติภัยจากอุตสาหกรรม
 5. อนุญาต อนุมัติ การประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมและจัดให้ได้เพิ่มเติมซึ่งสิทธิประโยชน์ สิ่งจูงใจ และการอำนวยความสะดวกแก่การประกอบอุตสาหกรรม

นิคมอุตสาหกรรม[แก้]

นิคมอุตสาหกรรม หมายถึง เขตพื้นที่ดินซึ่งจัดสรรไว้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเข้าไปอยู่รวมกันอย่างเป็นสัดส่วน ประกอบด้วย พื้นที่อุตสาหกรรม สิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เช่น ถนน ท่อระบายน้ำ โรงกำจัดน้ำเสียส่วนกลาง ระบบป้องกันน้ำท่วม ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ นอกจากนั้นยังประกอบด้วย บริการอื่นที่จำเป็น อาทิ ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ธนาคาร ศูนย์การค้า ที่พักอาศัยสำหรับคนงาน สถานีบริการน้ำมัน เป็นต้น

รายชื่อนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย[แก้]

ปัจจุบัน กนอ. มีนิคมอุตสาหกรรมที่เปิดดำเนินการแล้ว 59 นิคม กระจายอยู่ใน 18 จังหวัด ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ.ดำเนินการเอง จำนวน 11 นิคม และนิคมอุตสาหกรรมที่ร่วมดำเนินงานกับผู้พัฒนา จำนวน 48 นิคม[4] (ตัวหนา คือ นิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ. ดำเนินการเอง และ ตัวเอียง คือ นิคมอุตสาหกรรมที่กำลังพัฒนา)

ภาคเหนือ[แก้]

ภาคกลาง และภาคตะวันออก[แก้]

 • จังหวัดสระบุรี
  • นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย
  • นิคมอุตสาหกรรมหนองแค
 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า
  • นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
  • นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร
 • จังหวัดราชบุรี
  • นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี
  • นิคมอุตสาหกรรมวีอาร์ เอ็ม
 • จังหวัดสมุทรสาคร
  • นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
  • นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
  • นิคมอุตสาหกรรมมหาราชนคร
 • กรุงเทพ
  • นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
  • นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
  • นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี
  • นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (โครงการ 2)
 • จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
  • นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์
  • นิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี
 • จังหวัดสมุทรปราการ
  • นิคมอุตสาหกรรมบางปู
  • นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
  • นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (สุวรรณภูมิ)
  • นิคมอุตสาหกรรมบางปู(เหนือ)
 • จังหวัดชลบุรี
  • นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี
  • นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
  • นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (โครงการ 2)
  • นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
  • นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)
  • นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3)
  • นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 4)
  • นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
  • นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 5)
  • นิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง
  • นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (โครงการ 2)
  • นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 2
  • นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 3
  • นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 4
  • นิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ อินดัสตรีส์
 • จังหวัดปราจีนบุรี
  • นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์บุรี
 • จังหวัดระยอง
  • นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
  • นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)
  • นิคมอุตสาหกรรมผาแดง
  • นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด(ระยอง)
  • นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
  • นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด
  • นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย
  • นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล
  • นิคมอุตสาหกรรมท่าเรือ เอเชีย เทอร์มินัล
  • นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย)
  • นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง
  • นิคมอุตสาหกรรมเหมราชระยอง 36
 • จังหวัดเพชรบุรี
  • นิคมอุตสาหกรรมบริการ (Thai Diamond City)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[แก้]

ภาคใต้[แก้]

นอกจากนี้ กนอ. ยังมีหน้าที่กำกับดู ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง อีกด้วย


ดูเพิ่ม[แก้]อ้างอิง[แก้]