การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Industrial Estate Authority of Thailand
IEAT.jpg
ที่ทำการ
618 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 14 ธันวาคม พ.ศ. 2515
เขตอำนาจ กำกับดูแลนิคมอุตสาหกรรม
งบประมาณ 21 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหาร ผศ.พิเศษ สมชาย หาญหิรัญ, ประธานกรรมการ
ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม, ผู้ว่าการ
ศรีวณิก หัสดิน, รองผู้ว่าการ
จิดาภา มั่นในสัจจธรรม, รองผู้ว่าการ
สมจินต์ พิลึก, รองผู้ว่าการ
จักรรัฐ เลิศโอภาส, รองผู้ว่าการ
กฤตยาพร ทัพภะทัต, รองผู้ว่าการ
วิฑูรย์ อยู่ทิม, รองผู้ว่าการ
ในกำกับดูแลของ กระทรวงอุตสาหกรรม
เว็บไซต์
http://www.ieat.go.th

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (อังกฤษ: Industrial Estate Authority of Thailand ชื่อย่อ IEAT ; กนอ.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ก่อตั้งขึ้นตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๙ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2515[2] เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่พัฒนาและจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม จัดพื้นที่สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมให้เข้ารวมกันอย่างมีระบบและมีระเบียบ และเป็นกลไกของภาครัฐในการกระจายการพัฒนาอุตสาหกรรมออกไปสู่ภูมิภาค

ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2522 ได้มีประกาศใช้ พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ แทน ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่ถูกยกเลิกไป [3]

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทยขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2516 คือ นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ครอบคลุมเขตมีนบุรี และเขตบางกะปิ[4]

อำนาจหน้าที่[แก้]

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 1. จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมส่งเสริมและสนับสนุนเอกชนหรือองค์กรของรัฐจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
 2. จัดให้มีและให้บริการในระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซึ่งจำเป็นแก่การประกอบอุตสาหกรรม
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนลงทุนและให้บริการในระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซึ่งจำเป็นแก่การประกอบอุตสาหกรรม
 4. จัดให้มีระบบและการจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันและบรรเทาอุบัติภัยจากอุตสาหกรรม
 5. อนุญาต อนุมัติ การประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมและจัดให้ได้เพิ่มเติมซึ่งสิทธิประโยชน์ สิ่งจูงใจ และการอำนวยความสะดวกแก่การประกอบอุตสาหกรรม

นิคมอุตสาหกรรม[แก้]

นิคมอุตสาหกรรม หมายถึง เขตพื้นที่ดินซึ่งจัดสรรไว้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเข้าไปอยู่รวมกันอย่างเป็นสัดส่วน ประกอบด้วย พื้นที่อุตสาหกรรม สิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เช่น ถนน ท่อระบายน้ำ โรงกำจัดน้ำเสียส่วนกลาง ระบบป้องกันน้ำท่วม ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ นอกจากนั้นยังประกอบด้วย บริการอื่นที่จำเป็น อาทิ ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ธนาคาร ศูนย์การค้า ที่พักอาศัยสำหรับคนงาน สถานีบริการน้ำมัน เป็นต้น

รายชื่อนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย[แก้]

ปัจจุบัน กนอ. มีนิคมอุตสาหกรรมที่เปิดดำเนินการแล้ว 59 นิคม กระจายอยู่ใน 18 จังหวัด ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ.ดำเนินการเอง จำนวน 11 นิคม และนิคมอุตสาหกรรมที่ร่วมดำเนินงานกับผู้พัฒนา จำนวน 48 นิคม[5] (ตัวหนา คือ นิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ. ดำเนินการเอง และ ตัวเอียง คือ นิคมอุตสาหกรรมที่กำลังพัฒนา)

ภาคเหนือ[แก้]

ภาคกลางและภาคตะวันออก[แก้]

 • จังหวัดสระบุรี
  • นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย
  • นิคมอุตสาหกรรมหนองแค
 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า
  • นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
  • นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร
 • จังหวัดราชบุรี
  • นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี
  • นิคมอุตสาหกรรมวีอาร์ เอ็ม
 • จังหวัดสมุทรสาคร
  • นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
  • นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
  • นิคมอุตสาหกรรมมหาราชนคร
 • กรุงเทพ
  • นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
  • นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
  • นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี
  • นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (โครงการ 2)
 • จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
  • นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์
  • นิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี
  • นิคมอุตสาหกรรม 304 ปาร์ค2 ฉะเชิงเทรา
  • นิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรมวินโคสท์
 • จังหวัดสมุทรปราการ
  • นิคมอุตสาหกรรมบางปู
  • นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
  • นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (สุวรรณภูมิ)
  • นิคมอุตสาหกรรมบางปู (เหนือ)
 • จังหวัดชลบุรี
  • นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี
  • นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
  • นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (โครงการ 2)
  • นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
  • นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)
  • นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3)
  • นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 4)
  • นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
  • นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 5)
  • นิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง
  • นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (โครงการ 2)
  • นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 2
  • นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 3
  • นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 4
  • นิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ อินดัสตรีส์
 • จังหวัดปราจีนบุรี
  • นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี
  • นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์บุรี
  • นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี
  • นิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี
  • นิคมอุตสาหกรรม304
 • จังหวัดระยอง
  • นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
  • นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)
  • นิคมอุตสาหกรรมผาแดง
  • นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
  • นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
  • นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด
  • นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย
  • นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล
  • นิคมอุตสาหกรรมท่าเรือ เอเชีย เทอร์มินัล
  • นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย)
  • นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง
  • นิคมอุตสาหกรรมเหมราชระยอง 36
 • จังหวัดเพชรบุรี
  • นิคมอุตสาหกรรมบริการ (Thai Diamond City)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[แก้]

ภาคใต้[แก้]

นอกจากนี้ กนอ. ยังมีหน้าที่กำกับดู ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง อีกด้วย

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]