วิมลศิริ ชำนาญเวช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รองศาสตราจารย์
วิมลศิริ ชำนาญเวช
ป.ช., ป.ม.
รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ
ดำรงตำแหน่ง
22 ตุลาคม พ.ศ. 2519 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520
นายกรัฐมนตรี ธานินทร์ กรัยวิเชียร
ก่อนหน้า นิพนธ์ ศศิธร
ถัดไป เกษม สุวรรณกุล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด พ.ศ. 2473 (อายุ 92 ปี)
ศาสนา พุทธ

รองศาสตราจารย์ วิมลศิริ ชำนาญเวช อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ ในรัฐบาลของนายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นรัฐมนตรีหญิงหนึ่งในสองคนแรกของไทย

การศึกษา[แก้]

รองศาสตราจารย์ วิมลศิริ ชำนาญเวช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) จากมหาวิทยาลัยจอร์เจียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา [1]

การทำงาน[แก้]

รองศาสตราจารย์ วิมลศิริ ชำนาญเวช รับราชการเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นนักกฎหมายที่มีบทบาทในวงการกฎหมายไทย จนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในปี พ.ศ. 2548 - 2550[2] และเป็นนักกฎหมายที่มีบทบาทในการร่วมเป็นคณะกรรมาธิการร่างกฎหมายต่างๆ เกี่ยวกับเด็กและสตรีของไทย[3]

รองศาสตราจารย์ วิมลศิริ ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ ในรัฐบาลของนายธานินทร์ กรัยวิเชียร (ครม.39)[4] และเป็นหนึ่งในสองสตรีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกในประเทศไทย ดำรงตำแหน่งในระหว่างปี พ.ศ. 2519 ถึงปี พ.ศ. 2520

ภายหลังเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2533 รองศาสตราจารย์ วิมลศิริ ชำนาญเวช ได้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น[5] และยังเป็นอาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นอาจารย์พิเศษสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จนถึงปีการศึกษา 2553

รางวัลดีเด่น[แก้]

รองศาสตราจารย์ วิมลศิริ ชำนาญเวช ได้รับรางวัลบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2546[6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2010-03-01. สืบค้นเมื่อ 2010-06-07.
  2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2009-03-08. สืบค้นเมื่อ 2010-01-06.
  3. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร[ลิงก์เสีย]
  4. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน 17 ราย)
  5. "ประวัติคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2010-03-01. สืบค้นเมื่อ 2012-03-10.
  6. ทำเนียบเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2546[ลิงก์เสีย]
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๐๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๑, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๔
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๒๐๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๑, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๑
  9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๕๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๓๓, ๑๔ เมษายน ๒๕๒๙
ก่อนหน้า วิมลศิริ ชำนาญเวช ถัดไป
นิพนธ์ ศศิธร 2leftarrow.png Logo che02.gif
รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย (ครม. 39)
(22 ตุลาคม พ.ศ. 2519 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520)
2rightarrow.png เกษม สุวรรณกุล