ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย หรือ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย''' ({{lang-en|Asian Institute of Technology}}) หรือ '''เอไอที''' เป็นสถาบันการศึกษาที่มีสถานะเป็นองค์การระหว่างประเทศ<ref>[http://www.mfa.go.th/main/en/information/3009/36133-AIT.html INTERNATIONAL ORGANIZATIONS : AIT]| กระทรวงการต่างประเทศ</ref> ก่อตั้งเมื่อ [[พ.ศ. 2502]] โดยความร่วมมือจากกลุ่มประเทศ[[สนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้]] (ซีโต้ หรือ สปอ.) ในชื่อ '''โรงเรียนวิศวกรรม สปอ.''' (SEATO Graduate School of Engineering) ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นสถาบันอิสระในชื่อปัจจุบันเมื่อเดือนพฤศจิกายน [[พ.ศ. 2510]] เปิดสอนระดับ[[อุดมศึกษา]] ([[ปริญญาโท]] และ[[ปริญญาเอก]]) โดยเน้นทางด้าน[[วิทยาศาสตร์]] [[เทคโนโลยี]] และ[[การจัดการ]] ในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาใน[[ทวีปเอเชีย|ภูมิภาคเอเชีย]] มีศูนย์กลางการบริหารงานตั้งอยู่ที่[[จังหวัดปทุมธานี]] [[ประเทศไทย]] นอกจากนี้ยังมีศูนย์การศึกษาใน[[ประเทศเวียดนาม]]ด้วย
 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเอเซีย เป็นสมาชิกของเครือข่าย [[LAOTSE]] ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นนำใน[[ทวีปเอเชีย|เอเชีย]]และ[[ทวีปยุโรป|ยุโรป]] ตามกรอบความร่วมมือ[[การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย-ยุโรป|อาเซม]] โดยได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาบันการศึกษานานาชาติที่ดีที่สุดในโลกเมื่อปี พ.ศ. 2558 โดย U-Multirank<ref>[http://www.ryt9.com/s/prg/2136526] RYT9</ref> ขณะเดียวกันยังได้รับการประเมินจาก[[สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย]]ให้เป็นสถาบันที่มีผลงานวิจัยเป็นเลิศ<ref>[https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1277284605 สกว. ยืนยันว่า สถาบันเอไอที ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยเป็นเลิศในประเทศไทย] ประชาชาติธุรกิจออนไลน์</ref>
 
== ประวัติ ==
ผู้ใช้นิรนาม