วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Ssruic logo2.jpg
คำขวัญ“พัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้ด้านคุณภาพ
ในภาคธุรกิจและบริการ”
ชื่ออังกฤษInternational College, Suansunandha Rajabhat University
ที่อยู่วิทยาเขตศาลายา
111/3-5 หมู่ 2 ตำบลคลองโยง
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
วันก่อตั้งพ.ศ. 2547
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์กรองทอง ไคริรี
สีประจำคณะ     สีม่วง
เว็บไซต์www.ssruic.ssru.ac.th

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อังกฤษ:International College, Suansunandha Rajabhat University)  เป็นส่วนราชการไทยเทียบเท่าระดับคณะวิชา อยู่ในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ โดยส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษให้เหมาะสม และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศ ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัยและความรู้ภาคปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถเป็นกำลังสำคัญของสังคมยุค Knowledge-based

เมื่อปี พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดตั้งโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษขึ้นและปรับเป็นหน่วยงานในกำกับโดยตั้งเป็น "วิทยาลัยนานาชาติ" โดยจัดการเรียนการสอน ณ อาคารศรีจุฑาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

ต่อมาปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ขยายพื้นที่การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยนานาชาติ เนื่องจากจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น จึงมีนโยบายในการขยายพื้นที่การศึกษามายังอาคารวิทยาลัยนานาชาติ ในพื้นที่วิทยาเขตศาลายา ในปัจจุบัน[1]

วิสัยทัศน์[แก้]

 "วิทยาลัยชั้นนำเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงสำหรับสถานที่ทำงานในต่างประเทศ"

ภารกิจ[แก้]

 เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนดำเนินการวิจัยให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม 

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.)

  • สาขาวิชาธุรกิจการบิน (Airline Business)
  • สาขาวิชาธุรกิจภัตตาคารและที่พัก (Hotel and Restaurant Business)
  • สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Industry)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.)

  • สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (Hospitality and Tourism Management)
  • สาขาวิชาบริการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ศศ.ม.)

  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
-

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]